1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
  4. تاریخ ایران براساس روایات ملی
  5. کتاب سفر به قلب سرزمین پارس

سفر به قلب سرزمین پارس


نویسندگان : آدولفو ریبادنیرا ای سانچز , فرنادو اسکریبانو مارتین

مترجم : مریم حق‌روستا


درباره کتاب سفر به قلب سرزمین پارس

.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۱۲
شابک
978-964-0372-04-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب سفر به قلب سرزمین پارسکتاب‌های مشابه کتاب سفر به قلب سرزمین پارس


خرید یا کرایه
cancel
19