1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معماری
  4. انسان، طبیعت، معماری
  5. کتاب نقشه کشی معماری برای مبتدیان

نقشه کشی معماری برای مبتدیان


نویسنده : فرانسیس دی.کی چینگ

مترجمان : کورش محمودی ده ده بیگلو , سارا پیرتاج همدانی


درباره کتاب نقشه کشی معماری برای مبتدیان

پیشرفت ها درتکنولوژی کامپیوتر، فرآیندهای ترسیم معماری وطراحی را به طور قابل توجهی دگرگون کرده است . نرم افزارهای گرافیک های معاصر از برنامه های ترسیم دوبعدی تا سطح سه بعدی ومدلسازی های یکسان فضایی که درطراحی و ارایه ساختمان ها، از خانه های کوچک تا ساختارهای پیچیده و بزرگ مساعدت م یکنند، دسته بندی می شوند. از این رو مهم است که فرصت های منحصربه فرد وچالش هایی که ابزارهای دیجیتالی در تولیدات نقشه های معماری عرضه م یکنند را تصدیق کرد. خواه یک ترسیم با دست اجرا شود یا به کمک یک کامپیوتر ایجادشده باشد، درهرحال استانداردها وتصمیم گیری های قدرت سیاسی وارتباط تاثیرگذار اید ههای طراحی درمعماری ثابت باقی می ماند.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۲۵۸
شابک
9789649655499
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب نقشه کشی معماری برای مبتدیانکتاب‌های مشابه کتاب نقشه کشی معماری برای مبتدیان


خرید یا کرایه
cancel
19