1. بوکت
  2. هنر
  3. معماری داخلی
  4. تئوری و تاریخ معماری داخلی 1
  5. کتاب مرجع کامل معماری داخلی

کتاب مرجع کامل معماری داخلی


نویسندگان : فرانسیس دی.کی چینگ , کورکی بینگ لی

مترجمان : کورش محمودی , علیرضا بشیری گودرزی


درباره کتاب مرجع کامل معماری داخلی

ما بیشتر زندگیمان را در درون ساختمان می‌گذرانیم، فضاهای داخلی که با سازه ها و پوشش‌های ساختمان ایجاد شده اند. این فضاها شرایط فیزیکی را بر بیشتر آنچه که انجام می‌دهیم فراهم می‌آورد و به معماری که آنها را جای می‌دهد ماهیت و جان می‌بخشد.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۳۸۶
شابک
9789649655468
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19