1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی شیلات
  4. اصول تکثیر و پرورش ماهی
  5. کتاب اطلس رنگی بیماری‌های آزاد ماهیان

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۸۰
شابک
978-964-0372-03-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19