1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   مبانی مدیریت
  5. کتاب تحقیقات بازاریابی نوین بانگرش مدیریتی

تحقیقات بازاریابی نوین بانگرش مدیریتی


نویسندگان : دکتر علی صنایعی , دکتر آذرنوش انصاری


درباره کتاب تحقیقات بازاریابی نوین بانگرش مدیریتی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۹۶
شابک
9786005051759
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تحقیقات بازاریابی نوین بانگرش مدیریتیدرس‌ها

  مبانی مدیریت

رشته ها

ساخت پروتزهای دندانی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19