1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   مبانی مدیریت
  5. کتاب قراردادهای آتی ،اختیارات مالی و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه جلد4

کتاب قراردادهای آتی ،اختیارات مالی و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه جلد4


نویسندگان : استفان راس , راندولف وسترفیلد , جفری جفی

مترجمان : دکتر فریماه مخاطب رفیعی , دکتر مهدی خاشعی , مهندس پویان حیدری


درباره کتاب قراردادهای آتی ،اختیارات مالی و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه جلد4

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۵۴۰
شابک
9786008157007
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب قراردادهای آتی ،اختیارات مالی و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه جلد4درس‌ها

  مبانی مدیریت

رشته ها

ساخت پروتزهای دندانی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19