1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فنی برق
  4. آزمایشگاه مدار الکتریکی
  5. کتاب کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی (جلد 2)

کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی (جلد 2)


نویسندگان : گونترجى . سایپ , ورنز اشتورم ٬

مترجم : عباس على کتیرایى ٬پیروز پروین


درباره کتاب کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی (جلد 2)

_

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۴۴۱
شابک
978-964-01-1278-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی (جلد 2)کتاب‌های مشابه کتاب کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی (جلد 2)


خرید یا کرایه
cancel
19