1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
  4. ریاضی 3
  5. کتاب نظریه سیستم‌های کنترل خطی

نظریه سیستم‌های کنترل خطی


نویسنده : سید محمد رضا هاشمى گلپایگانى


درباره کتاب نظریه سیستم‌های کنترل خطی

_

سال
۱۳۷۰
تعداد صفحات
۳۲۷
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب نظریه سیستم‌های کنترل خطیکتاب‌های مشابه کتاب نظریه سیستم‌های کنترل خطی


خرید یا کرایه
cancel
19