1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مددکاری اجتماعی
  4. مدیریت سیستمهای مدیریت توسعه و عمران
  5. کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران

تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران


نویسندگان : ارنست هینتون , آلن ای اسمیت , رولند دبلیولویس

مترجم : محمدتقی بانکی


درباره کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران

_

سال
۱۳۸۷
تعداد صفحات
۵۶۲
شابک
978-964-01-0543-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمرانکتاب‌های مشابه کتاب تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران


خرید یا کرایه
cancel
19