1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روان شناسی تربیتی
  4. ارزشیابی آموزشی
  5. کتاب سنجش معلم‌ساخته: پیوند برنامه درسی، آموزشی و یادگیری دانش‌آموز

سنجش معلم‌ساخته: پیوند برنامه درسی، آموزشی و یادگیری دانش‌آموز


نویسندگان : کریستفر ار. گریس , لسلی دبلیو. گرنت

مترجمان : دکتر کامران شیوندی چلیچه , دکتر فریبرز درتاج


درباره کتاب سنجش معلم‌ساخته: پیوند برنامه درسی، آموزشی و یادگیری دانش‌آموز

به طور خلاصه، در این کتاب، تلاش شده است تا ضرورت امر سنجش در یادگیری دانش‌آموزان در کلاس درس و پیوند عمیق آن با آموزش، تدریس و برنامه درسی بررسی شود. همچنین، به تدقیق در عواملی مانند روایی و پایایی اهتمام ورزیده شده است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت سنجش مناسب مطرح و در کنار این موارد، چگونگی انجام یک سنجش خوب و مراحل مختلف سنجش مناسب مطرح و در کنار این موارد، چگونگی طراحی سوالات جورکردنی، کامل کردنی، چندگزینه‌ای، تشریحی و دیگر انواع پرسش‌ها تحقیق شده است. در نهایت، ضمن کنکاش درباره ارتباط میان سنجش و یادگیری، به بررسی راه‌های پرداخته شده است که می‌توان با کمک آن‌ها، سنجش را به عنوان وسیله‌ای برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان به کار برد. ضمن اینکه راه‌های افزایش شایستگی افراد در انجام سنجش کلاسی مد نظر قرار گرفته است.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۲۳۸
شابک
978-964-217-466-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19