1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم قرآن و حدیث
  4. اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم
  5. کتاب جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی

کتاب جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی


نویسنده : روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران


درباره کتاب جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی

دوران حضور اسلام در اندلس، یکی از درخشانترین دوره های تاریخی است. مسلمانان طی چند قرن حضور در این منطقه، خدمات شایانی در زمنیه تفسیر قرآن انجام داده اند که البته این مهم خود مرهون رحله‌های علمی اندیشمندان شرق و غرب اسلامی است. در کتاب حاضر، ضمن برشماری زنجیره تفسیری و مفسران اندلس اسلامی در جایگان مرزنشینان فرهنگی - عقیدتی جغرافیای جهان اسلام، نقش ایشان در شکل‌گیری جریان تازه‌ای از فهم و تفسیر قرآن در دنیای اسلام آمده است. تبین مبانی فکری و بررسی روش‌های مفسران شبه جزیره ایبریا در دوره اسلامی بیانگر اهمیت بالای میراث قرآنی برآمده از جریان تفسیری این منطقه است. در این کتاب، تحولات سیاسی، عملی، فرهنگی و اجتماعی دو منطقه مهم جهان اسلام در آن روز به روشنی تبین شده و بخشی از تاریخ آندلس پیش از فتح اسلام نیز آمده است.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۲۱
شابک
9789642174683
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19