1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
  4. روش تحقیق در مدیریت ورزشی
  5. کتاب مدیریت مالی و اداری در ورزش

مدیریت مالی و اداری در ورزش


نویسنده : دکتر غلامرضا شعبانی بهار


درباره کتاب مدیریت مالی و اداری در ورزش

.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۲۹۱
شابک
9789642173167
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19