1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. بهداشت عمومی
 4. اصول و مبانی جامعه شناسی
 5. کتاب تکاپوی جامعه

تکاپوی جامعه


نویسنده : دکتر عباس محمدی اصل


درباره کتاب تکاپوی جامعه

زمانه ما زمانه تغییرات عظیم است. این تغییرات هم جامعه و هم زندگی ما را در بر گرفته است و گویی از یکی به دیگری منتقل می شود. شاید همان ضرورتی که پس از انقلاب صنعتی، جامعه شناسی را عهده دار فهم تحولات آن جامعه می کرد؛ امروز نیز از این علم میخواهد دستاوردهای انقلاب فنی و الکترونیک و ارتباطات را برای زندگی ما توضیح دهد. این بدان معنا است که جامعه معاصر با هر عنوانی اعم از پساصنعتی و پسانوین و تکنوکراتیک باز هم محتاج تحلیل است و احتمالا بدون شناخت هنجارها و نهادهای آن، توفیق چندانی در زندگی دست نمی دهد.

بدین سان وظیفه بررسی تغییرات اجتماعی در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با ارگانیستی و شخصیتی و نهادی به جامعه شناسی محول می شود.

جامعه شناسی بر این سیاق می کوشد ضمن تشریح پدیده های اجتماعی و الگوهای ثابت و پویای ساختی آنها، به تبیین مناسبات و پیش بینی تحولات آتی شان بپردازد.

در اینجا کوشش کتاب حاضر بر آن تعلق گرفته که به سبکی گزین گوی، اجزای برجسته نظام پیچیده اجتماعی را توضیح دهد و به این ترتیب ذهن را برای تحلیل مفاهیم مربوط به نهادهای مسلط بر زندگی مان تقویت سازد. در این تلاش خواهد شد ابعاد متحول جامعه به شکل دیالکتیکی توضیح یابد و تعادل پویای آنها چونان برآیند ستیز و وفاق اجتماعی بازنمایانده شود.

در متن حاضر تلاش می شود مفاهیم انسانی و اجتماعی علم جامعه شناسی به زبان ساده بیان گردیده و البته فاصله آنها تا استدلال راجع به نسبت پدیده های انسانی - اجتماعی نیز مشخص بماند.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۲۰۴
شابک
9786229919675
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تکاپوی جامعه


 • نام کتاب تکاپوی جامعه
 • نویسنده دکتر عباس محمدی اصل
 • سال انتشار ۱۳۹۷
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۲۰۴
 • انتشارات دیبای دانش
 • شابک(ISBN) 9786229919675
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۳۰‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۶۱‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19