1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
  4. جنبه های محاسباتی VLSI
  5. کتاب مدارهای vlsi پیشرفته

کتاب مدارهای vlsi پیشرفته


نویسندگان : دکتر محمدحسین معیری , مریم نوروزی , دکتر کیوان ناوی


درباره کتاب مدارهای vlsi پیشرفته

-

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۹۹
شابک
9789644573958
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19