1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
  4. توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی
  5. کتاب روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

کتاب روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای


نویسندگان : دکتر محمدحسین شریف‌زادگان , دکتر سحر ندایی طوسی


درباره کتاب روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

-

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۷۶
شابک
9789644573286
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19