1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی گرایش شیمی دریا
  4. طیف بینی تجزیه ای
  5. کتاب طیف نمایی لیزری

طیف نمایی لیزری


نویسنده : ولفگانگ دمترودر

مترجم : محمود ملاباشی


درباره کتاب طیف نمایی لیزری

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۵۲۱
شابک
9789640115077
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19