دانلود کتاب های کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی دانلود کتاب های کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

طیف سنجی در ترکیبات معدنی

دکتر ناصر صفری , حمید رضا خواصی ,

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

دکتر مصطفی محمدپور امینی , خدابخش درزی‌نژاد ,

طیف نمایی لیزری

ولفگانگ دمترودر , محمود ملاباشی ,

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

دکتر مهران غیاثی , ر. ل. شراینر , ر.س. فیوسان , د.ی. کورتین , ت.س. موریل , ک.ف. هرمن ,

مبانی شیمی آلی

دکتر عبدالحسین دباغ , دکتر شادپور ملک , محمد حسن امیری خیزی ,

از طیف تا ساختار (با رویکردی کابردی)-NMR

ترنس ان. میچل , بروکهارد کاستیسلا , مریم یوسفی , دکتر زهره حبیبی کروهرودی ,

خرید یا کرایه
cancel
19