همبستگی‌های ژیوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها


نویسندگان : کریستین شرودر , ژان-کلود وربروگ

مترجمان : مهندس سیدعلیرضا اسمعیلی , دکتر علی نورزاد


درباره کتاب همبستگی‌های ژیوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها

طراحی ایمن سازه‌های ژیوتکنیکی، مستلزم دسترسی به پارامترها و اطلاعات کافی دربارۀ خاک ‌ها و سنگ‌هاست. از طرفی با توجه به ماهیت طبیعی خاک و سنگ، مسایل ژیوتکنیکی با برخی عدم‌قطعیت‌هایی ازجمله تغییرپذیری طبیعی و نیز عدم قطعیت دانش روبه‌روست و از همین‌رو، مهندسان طراح را ناچار به استفاده از آزمایش ‌ها و مطالعات ژیوتکنیکی کافی می‌کند. ازسوی‌دیگر، با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن آزمایش‌های ژیوتکنیکی و نیز با توجه به اینکه هر آزمایش ژیوتکنیکی الزاماً تمامی پارامترهای مورد نیاز برای طراحی را فراهم نمی‌کند، مهندسان طراح به دنبال یک پل ارتباطی میان پارامترهای موجود (حاصل از آزمایش) و پارامترهای مطلوب هستند. این پل ارتباطی در حقیقت همان روابط همبستگی است که طیِ سال‌های گذشته، بسیاری از محققان در پی کشف و ارایه آن بوده‌اند. نویسندگانِ کتاب کوشیده‌اند روابط یادشده را از میان انبوه آثار و مقالات گوناگون گردآوری کنند. در ترجمۀ این اثر، تلاش مترجمان بر این بوده است که ضمن رعایت امانت‌داری، متنی شیوا و رسا ارایه کنند و اندک اشتباهات موجود در نسخۀ لاتین، ازطریقِ مکاتبه با نویسندگان، در ترجمه اصلاح گردد و با بررسی آثار ترجمه‌شدۀ موجود درزمینۀ ژیوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، معادل ‌‌های فارسی تاجایی‌که به صحت علمیِ کار لطمه‌ای وارد نشود، منطبق بر زبان فنی رایج باشند.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۴۴
شابک
978-964-457-496-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19