1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول اقتصاد
  5. کتاب مدل‌سازی سیستم‌های پویای اقتصادی

کتاب مدل‌سازی سیستم‌های پویای اقتصادی


نویسندگان : بروس هانن , ماتیاس روت

مترجمان : علی‌اکبر عرب‌مازار , رسام مشرفی


درباره کتاب مدل‌سازی سیستم‌های پویای اقتصادی

-

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۹۲
شابک
9789644573941
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19