1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  4. زیست شناسی
  5. کتاب زیست شناسی سیانوباکترها

زیست شناسی سیانوباکترها


نویسندگان : دکتر زهرا اعتمادی فر , پیمان دریک وند


درباره کتاب زیست شناسی سیانوباکترها

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۵۲
شابک
9786001100840
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب زیست شناسی سیانوباکترهادرس‌ها

زیست شناسی

رشته ها

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19