1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  4. آوا شناسی و واج شناسی زبان فارسی
  5. کتاب نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات

نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات


نویسندگان : مرجان اردشیرزاده , علی اکبر فرهنگی


درباره کتاب نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات

340

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۴۰
شابک
9789640114834
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19