دانلود کتاب های زبان شناسی دانلود کتاب های زبان شناسی

واژه نامه زبان تخصصی حسابداری 5001

حسین کاظمی , محمدجواد تصدی کاری ,

زبانشناسی فرهنگی: مفهوم‌سازی‌های فرهنگی و زبان

فرزاد شریفیان , طاهره احمدی پور , پریا رزم دیده , حامد مولایی , پروانه معاذاللهی ,

متون تاریخی به زبان فارسی

امیر مومنی هزاوه , عباس احمدوند ,

نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات

مرجان اردشیرزاده , علی اکبر فرهنگی ,

معیارالاشعار

خواجه نصیرالدین طوسی , علی اصغر قهرمانی مقبل ,

کتابشناسی توصیفی آزفا: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دکترمحمد دبیرمقدم , مهرداد اصغرپورماسوله , مهریقره گزی ,

استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی

فایزه مرصوص , دکتررضامراد صحرایی ,

خرید یا کرایه
cancel
19