مدل شیبه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی مدل شیبه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی

توضیحات

کتاب مدل شبیه­سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی نوشته سرژ ساواری و لاییتسا ویلوکت است. این کتاب را دکتر حمیدرضا عشقی زاده، استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان، و مهندس نازنین پورسخی، کارشناس ارشد به­زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان، به فارسی ترجمه کرده­اند. این کتاب 201 صفحه­ای در سال 1395 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد., ,

آنچه در کتاب شبیه­ سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی می‌خوانیم

,

کتاب مدل شبیه­ سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی طی 10 فصل به بررسی مفاهیم مورد نظر خود پرداخته است. در فصل­های ابتدایی این کتاب، مباحث مدل­های شبیه­سازی، سیستم­ها، مدل­ها و شبیه­سازی و نمونه­های مقدماتی از مدل­های شبیه‌سازی مطرح شده است., ,

در فصل چهار و پنج، مبحث مدل اپیدمیولوژیک مطرح می­شود. فصل 6 تا 8 مدل­سازی گیاهان و آفات بررسی می‌شوند. در پایان نیز، در فصل 9، مدل آفات برنج و گندم و فصل 10 معانی، کاربردها و محدودیت­های مدل­سازی ارایه شده است., ,

چه کسانی کتاب شبیه­ سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی را بخوانند؟

,

طبق عقیده مترجمان کتاب، دکتر عشقی­زاده و مهندس پورسخی، این کتاب برای دانشجویان رشته­های اگرواکولوژی، کشاورزی، مدل­سازی گیاهان زراعی، تولید­های گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی و گیاه­پزشکی مناسب است. علاوه بر دانشجویان نام­برده شده، کارشناسان و پژوهشگران کشاورزی نیز می­توانند از مطالب ارزشمند این منبع مطالعاتی بهره ببرند., ,

خرید کتب تخصصی دانشگاهی از مای بوکت

,

وب­سایت مای بوکت یک فروشگاه آنلاین کتاب است. تفاوتی که این وب­سایت با دیگر فروشگاه‌های آنلاین کتاب دارد آن است که افزون بر فروش نسخه فیزیکی و دیجیتال کتاب­ها، امکان کرایه‌کردن نسخه دیجیتال به مدت 3 ماه یا 6 ماه نیز برای مخاطبان وجود دارد. کتاب مدل شبیه­سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما می­توانید در همین صفحه از سایت مای بوکت، نسخه فیزیکی کتاب را خریداری کرده یا برای کرایه و خرید ایبوک آن، اقدام کنید. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796215","title":"مدل شیبه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی","price":"۳۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/56728230dc087532/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/56728230dc087532/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/56728230dc087532/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/56728230dc087532/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/56728230dc087532/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/56728230dc087532/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/56728230dc087532/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/56728230dc087532/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/56728230dc087532/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/56728230dc087532/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008257073","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب مدل شبیه&shy;سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی نوشته سرژ ساواری و لاییتسا ویلوکت است. این کتاب را دکتر حمیدرضا عشقی زاده، استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان، و مهندس نازنین پورسخی، کارشناس ارشد به&shy;زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان، به فارسی ترجمه کرده&shy;اند. این کتاب 201 صفحه&shy;ای در سال 1395 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در کتاب شبیه&shy; سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب مدل شبیه&shy; سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی طی 10 فصل به بررسی مفاهیم مورد نظر خود پرداخته است. در فصل&shy;های ابتدایی این کتاب، مباحث مدل&shy;های شبیه&shy;سازی، سیستم&shy;ها، مدل&shy;ها و شبیه&shy;سازی و نمونه&shy;های مقدماتی از مدل&shy;های شبیه&zwnj;سازی مطرح شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در فصل چهار و پنج، مبحث مدل اپیدمیولوژیک مطرح می&shy;شود. فصل 6 تا 8 مدل&shy;سازی گیاهان و آفات بررسی می&zwnj;شوند. در پایان نیز، در فصل 9، مدل آفات برنج و گندم و فصل 10 معانی، کاربردها و محدودیت&shy;های مدل&shy;سازی ارایه شده است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">چه کسانی کتاب شبیه&shy; سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی را بخوانند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">طبق عقیده مترجمان کتاب، دکتر عشقی&shy;زاده و مهندس پورسخی، این کتاب برای دانشجویان رشته&shy;های اگرواکولوژی، کشاورزی، مدل&shy;سازی گیاهان زراعی، تولید&shy;های گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی و گیاه&shy;پزشکی مناسب است. علاوه بر دانشجویان نام&shy;برده شده، کارشناسان و پژوهشگران کشاورزی نیز می&shy;توانند از مطالب ارزشمند این منبع مطالعاتی بهره ببرند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید کتب تخصصی دانشگاهی از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">وب&shy;سایت مای بوکت یک فروشگاه آنلاین کتاب است. تفاوتی که این وب&shy;سایت با دیگر فروشگاه&zwnj;های آنلاین کتاب دارد آن است که افزون بر فروش نسخه فیزیکی و دیجیتال کتاب&shy;ها، امکان کرایه&zwnj;کردن نسخه دیجیتال به مدت 3 ماه یا 6 ماه نیز برای مخاطبان وجود دارد. کتاب مدل شبیه&shy;سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما می&shy;توانید در همین صفحه از سایت مای بوکت، نسخه فیزیکی کتاب را خریداری کرده یا برای کرایه و خرید ایبوک آن، اقدام کنید. </span>",""],"pages_count":"201","keywords":"null","token":"56728230dc087532","created_at":"2020-09-24 11:48:51","updated_at":"2022-09-04 11:23:26","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2020-09-26 17:06:58","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای خرید و کرایه کتاب مدل شبیه¬سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی از مای بوکت وارد شوید. بررسی مدل¬سازی اپیدمیولوژی بیماری¬های گیاهی با کمترین هزینه را به ما بسپارید!","meta_title":"خرید کتاب مدل شبیه¬سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی ترجمه دکتر حمیدرضا عشقی زاده-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"7668","title":"دکتر حمیدرضا عشقی زاده","firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا عشقی زاده","token":"dd82eab1b3254817","created_at":"2018-02-20 11:33:12","updated_at":"2018-02-20 11:33:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918422","title":"سرژ ساواری","firstname":"سرژ","lastname":"ساواری","token":"2a13bbbe6bcc145e","created_at":"2020-09-26 15:55:58","updated_at":"2020-09-26 15:55:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918423","title":"لاییتسا ویلوکت","firstname":"لاییتسا","lastname":"ویلوکت","token":"977fd0297bbf5305","created_at":"2020-09-26 15:56:07","updated_at":"2020-09-26 15:56:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918425","title":"مهندس نازنین پورسخی","firstname":"مهندس نازنین","lastname":"پورسخی","token":"5bf04344401a0066","created_at":"2020-09-26 15:56:25","updated_at":"2020-09-26 15:56:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918422","title":"سرژ ساواری","firstname":"سرژ","lastname":"ساواری","token":"2a13bbbe6bcc145e","created_at":"2020-09-26 15:55:58","updated_at":"2020-09-26 15:55:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918423","title":"لاییتسا ویلوکت","firstname":"لاییتسا","lastname":"ویلوکت","token":"977fd0297bbf5305","created_at":"2020-09-26 15:56:07","updated_at":"2020-09-26 15:56:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"7668","title":"دکتر حمیدرضا عشقی زاده","firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا عشقی زاده","token":"dd82eab1b3254817","created_at":"2018-02-20 11:33:12","updated_at":"2018-02-20 11:33:12","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918425","title":"مهندس نازنین پورسخی","firstname":"مهندس نازنین","lastname":"پورسخی","token":"5bf04344401a0066","created_at":"2020-09-26 15:56:25","updated_at":"2020-09-26 15:56:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784895","file":"5f6c566b793418.98284424.pdf","book_id":"3796215","toc":null,"created_at":"2020-09-24 11:48:51","updated_at":"2022-09-04 11:23:26","process_started_at":"2020-09-24 11:48:54","process_done_at":"2020-09-24 11:48:57","process_failed_at":null,"pages_count":"201","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8233080cb3ce6560a75a8b2f26b71805540faedc359a4c1bdd02559b888a126fa7160b397cab41741aea3838605d49a4892d276c0e64abc7b39cfc0a40424f83","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۱"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"4240","title":"اکولوژی گیاهان زراعی","token":"9b5ebddf4d59c7af","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:42","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"1486","title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی","degree_id":"10","token":"02d89a12d9869c48","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7213","title":"آفات گیاهان زراعی","token":"a6ca41e0cd2b9ffa","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"1165","title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","degree_id":"4","token":"81d0d4bcb0760903","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"7216","title":"آفات گیاهان زراعی","token":"1cfd02be3d1058c8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"862","title":"مهندسی تولیدات گیاهی","degree_id":"7","token":"8a920332559629d5","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"7225","title":"آفات مهم گیاهان زراعی","token":"23f6ee5801b979fa","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:25","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1111","title":"مهندسی گیاه پزشکی","degree_id":"7","token":"0c3c584e5f96baad","books_count":"141","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1744","title":"مهندسی فناوری کشاورزی","degree_id":"7","token":"2cef8afb5324798e","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-05-07 16:42:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9958","title":"بیماری‌های گیاهان زراعی","token":"7e11324d799b2640","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:29","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"1165","title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","degree_id":"4","token":"81d0d4bcb0760903","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9961","title":"بیماری‌های گیاهان زراعی","token":"cd19c98742a4eba7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:29","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"862","title":"مهندسی تولیدات گیاهی","degree_id":"7","token":"8a920332559629d5","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9985","title":"بیماری‌های مهم گیاهان زراعی","token":"9b05e14c079f5179","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:31","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28315","title":"فنولوژی گیاهان زراعی و باغی","token":"72121a1c35861418","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:42:08","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_fields":[{"id":"1486","title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی","degree_id":"10","token":"02d89a12d9869c48","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"29044","title":"فیزیولوژی گیاهان زراعی","token":"cdb9b809f4393fe6","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:42:56","updated_at":"2021-01-31 10:07:53","study_fields":[{"id":"862","title":"مهندسی تولیدات گیاهی","degree_id":"7","token":"8a920332559629d5","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","ebook_price_en":"19000","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۱","authorTitle":"دکتر حمیدرضا عشقی زاده, سرژ ساواری, لاییتسا ویلوکت, مهندس نازنین پورسخی","tocStr":"","url":"/preview/56728230dc087532/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":201,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"56728230dc087532","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/jqloOeOYmjSOqgzB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/WVXYdJcjHEmWpyPk.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/qgngSUjQdWiyiXaV.jpg"},"info":{"width":496,"height":680,"margin":[0.00018096383781202377,0.00016271626362029243,0.9980510211183179,0.9986272491504165]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.11911764740943909},{"x":0.17741934955120087,"y":0.12647059559822083},{"x":0.1733870953321457,"y":0.13235294818878174},{"x":0.1572580635547638,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"باشگاه","boundary":[0.16129031777381897,0.11911764740943909,0.1733870953321457,0.13235294818878174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.11911764740943909},{"x":0.17741934955120087,"y":0.12647059559822083},{"x":0.1733870953321457,"y":0.13235294818878174},{"x":0.1572580635547638,"y":0.12352941185235977}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.15629031777381897,0.11211764740943908,0.1783870953321457,0.13935294818878174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.12647059559822083},{"x":0.13508065044879913,"y":0.12058823555707932},{"x":0.1411290317773819,"y":0.125},{"x":0.13104838132858276,"y":0.1308823525905609}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"اصفه","boundary":[0.125,0.12647059559822083,0.1411290317773819,0.125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.12647059559822083},{"x":0.13508065044879913,"y":0.12058823555707932},{"x":0.1411290317773819,"y":0.125},{"x":0.13104838132858276,"y":0.1308823525905609}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.12,0.11947059559822082,0.1461290317773819,0.132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7782257795333862,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7782257795333862,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7157257795333862,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7157257795333862,0.11764705926179886,0.7782257795333862,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7036290168762207,"y":0.11764705926179886},{"x":0.7036290168762207,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6411290168762207,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6411290168762207,0.11764705926179886,0.7036290168762207,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.11764705926179886},{"x":0.6310483813285828,"y":0.11764705926179886},{"x":0.6310483813285828,"y":0.15294118225574493},{"x":0.5504032373428345,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5504032373428345,0.11764705926179886,0.6310483813285828,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.11764705926179886},{"x":0.538306474685669,"y":0.11764705926179886},{"x":0.538306474685669,"y":0.15294118225574493},{"x":0.35483869910240173,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.35483869910240173,0.11764705926179886,0.538306474685669,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.16764706373214722},{"x":0.8245967626571655,"y":0.16764706373214722},{"x":0.8245967626571655,"y":0.20441175997257233},{"x":0.8064516186714172,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8064516186714172,0.16764706373214722,0.8245967626571655,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7963709831237793,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7963709831237793,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7137096524238586,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.7137096524238586,0.16764706373214722,0.7963709831237793,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.16911764442920685},{"x":0.7036290168762207,"y":0.16764706373214722},{"x":0.7036290168762207,"y":0.20441175997257233},{"x":0.5907257795333862,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.5907257795333862,0.16911764442920685,0.7036290168762207,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.16911764442920685},{"x":0.5725806355476379,"y":0.16911764442920685},{"x":0.5725806355476379,"y":0.20441175997257233},{"x":0.538306474685669,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.538306474685669,0.16911764442920685,0.5725806355476379,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.16911764442920685},{"x":0.5282257795333862,"y":0.16911764442920685},{"x":0.5282257795333862,"y":0.20441175997257233},{"x":0.4254032373428345,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4254032373428345,0.16911764442920685,0.5282257795333862,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.16911764442920685},{"x":0.4072580635547638,"y":0.16911764442920685},{"x":0.4072580635547638,"y":0.20441175997257233},{"x":0.3084677457809448,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.3084677457809448,0.16911764442920685,0.4072580635547638,0.20441175997257233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.11764705926179886},{"x":0.8245967626571655,"y":0.11764705926179886},{"x":0.8245967626571655,"y":0.20441175997257233},{"x":0.3084677457809448,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3034677457809448,0.11064705926179885,0.8295967626571655,0.21141175997257233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.1720588207244873},{"x":0.20766128599643707,"y":0.17058824002742767},{"x":0.20967741310596466,"y":0.19705882668495178},{"x":0.17540322244167328,"y":0.1985294073820114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.1733870953321457,0.1720588207244873,0.20967741310596466,0.19705882668495178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.17352941632270813},{"x":0.16935484111309052,"y":0.1720588207244873},{"x":0.1713709682226181,"y":0.1985294073820114},{"x":0.14717741310596466,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.14516128599643707,0.17352941632270813,0.1713709682226181,0.1985294073820114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0947580635547638,"y":0.17499999701976776},{"x":0.13709677755832672,"y":0.17352941632270813},{"x":0.1391129046678543,"y":0.20000000298023224},{"x":0.09677419066429138,"y":0.20147058367729187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.0947580635547638,0.17499999701976776,0.1391129046678543,0.20000000298023224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0947580635547638,"y":0.17499999701976776},{"x":0.20766128599643707,"y":0.17058824002742767},{"x":0.20967741310596466,"y":0.19705882668495178},{"x":0.09677419066429138,"y":0.20147058367729187}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.08975806355476379,0.16799999701976776,0.21467741310596467,0.2040588266849518],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.1985294073820114},{"x":0.18346774578094482,"y":0.19117647409439087},{"x":0.1895161271095276,"y":0.2235294133424759},{"x":0.12298387289047241,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"مرزنشر","boundary":[0.11895161122083664,0.1985294073820114,0.1895161271095276,0.2235294133424759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.1985294073820114},{"x":0.18346774578094482,"y":0.19117647409439087},{"x":0.1895161271095276,"y":0.2235294133424759},{"x":0.12298387289047241,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.11395161122083663,0.1915294073820114,0.1945161271095276,0.2305294133424759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.27352941036224365},{"x":0.663306474685669,"y":0.27352941036224365},{"x":0.663306474685669,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5483871102333069,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.5483871102333069,0.27352941036224365,0.663306474685669,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.27352941036224365},{"x":0.5423387289047241,"y":0.27352941036224365},{"x":0.5423387289047241,"y":0.2970588207244873},{"x":0.5362903475761414,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5362903475761414,0.27352941036224365,0.5423387289047241,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.27352941036224365},{"x":0.5282257795333862,"y":0.27352941036224365},{"x":0.5282257795333862,"y":0.2970588207244873},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.4959677457809448,0.27352941036224365,0.5282257795333862,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.27352941036224365},{"x":0.48991936445236206,"y":0.27352941036224365},{"x":0.48991936445236206,"y":0.2970588207244873},{"x":0.42943549156188965,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.42943549156188965,0.27352941036224365,0.48991936445236206,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.27352941036224365},{"x":0.4233871102333069,"y":0.27352941036224365},{"x":0.4233871102333069,"y":0.2970588207244873},{"x":0.41330644488334656,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41330644488334656,0.27352941036224365,0.4233871102333069,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.27352941036224365},{"x":0.4072580635547638,"y":0.27352941036224365},{"x":0.4072580635547638,"y":0.2970588207244873},{"x":0.3568548262119293,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"لانتشيا","boundary":[0.3568548262119293,0.27352941036224365,0.4072580635547638,0.2970588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.27352941036224365},{"x":0.35080644488334656,"y":0.27352941036224365},{"x":0.35080644488334656,"y":0.2970588207244873},{"x":0.28830644488334656,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ويلوكت","boundary":[0.28830644488334656,0.27352941036224365,0.35080644488334656,0.2970588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.27352941036224365},{"x":0.663306474685669,"y":0.27352941036224365},{"x":0.663306474685669,"y":0.2970588207244873},{"x":0.28830644488334656,"y":0.2970588207244873}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.28330644488334655,0.26652941036224365,0.668306474685669,0.3040588207244873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.31617647409439087},{"x":0.663306474685669,"y":0.31617647409439087},{"x":0.663306474685669,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5564516186714172,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.5564516186714172,0.31617647409439087,0.663306474685669,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.31617647409439087},{"x":0.5524193644523621,"y":0.31617647409439087},{"x":0.5524193644523621,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5463709831237793,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5463709831237793,0.31617647409439087,0.5524193644523621,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.31617647409439087},{"x":0.538306474685669,"y":0.31617647409439087},{"x":0.538306474685669,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5,0.31617647409439087,0.538306474685669,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.31617647409439087},{"x":0.49395161867141724,"y":0.31617647409439087},{"x":0.49395161867141724,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4193548262119293,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.4193548262119293,0.31617647409439087,0.49395161867141724,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.31617647409439087},{"x":0.41330644488334656,"y":0.31617647409439087},{"x":0.41330644488334656,"y":0.33676469326019287},{"x":0.36491936445236206,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.36491936445236206,0.31617647409439087,0.41330644488334656,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3588709533214569,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3588709533214569,"y":0.33676469326019287},{"x":0.32258063554763794,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.32258063554763794,0.31617647409439087,0.3588709533214569,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3165322542190552,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3165322542190552,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3084677457809448,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3084677457809448,0.31617647409439087,0.3165322542190552,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3004032373428345,"y":0.31617647409439087},{"x":0.3004032373428345,"y":0.33676469326019287},{"x":0.24193547666072845,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.24193547666072845,0.31617647409439087,0.3004032373428345,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.31617647409439087},{"x":0.2358870953321457,"y":0.31617647409439087},{"x":0.2358870953321457,"y":0.33676469326019287},{"x":0.1854838728904724,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.1854838728904724,0.31617647409439087,0.2358870953321457,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11088709533214569,"y":0.31617647409439087},{"x":0.18145161867141724,"y":0.31617647409439087},{"x":0.18145161867141724,"y":0.33676469326019287},{"x":0.11088709533214569,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورسخی","boundary":[0.11088709533214569,0.31617647409439087,0.18145161867141724,0.33676469326019287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11088709533214569,"y":0.31617647409439087},{"x":0.663306474685669,"y":0.31617647409439087},{"x":0.663306474685669,"y":0.33676469326019287},{"x":0.11088709533214569,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10588709533214569,0.30917647409439086,0.668306474685669,0.3437646932601929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.3808823525905609},{"x":0.44556450843811035,"y":0.38382354378700256},{"x":0.44354838132858276,"y":0.40294116735458374},{"x":0.41733869910240173,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ln","boundary":[0.4213709533214569,0.3808823525905609,0.44354838132858276,0.40294116735458374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.385294109582901},{"x":0.46370968222618103,"y":0.3867647051811218},{"x":0.45967742800712585,"y":0.40441176295280457},{"x":0.4516128897666931,"y":0.40441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4556451737880707,0.385294109582901,0.45967742800712585,0.40441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.3867647051811218},{"x":0.4838709533214569,"y":0.38823530077934265},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4073529541492462},{"x":0.45967742800712585,"y":0.40441176295280457}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"xt","boundary":[0.46370968222618103,0.3867647051811218,0.47782257199287415,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.38823530077934265},{"x":0.4879032373428345,"y":0.3897058963775635},{"x":0.4838709533214569,"y":0.4073529541492462},{"x":0.47580644488334656,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.47983869910240173,0.38823530077934265,0.4838709533214569,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.3897058963775635},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5020161271095276,"y":0.4102941155433655},{"x":0.4838709533214569,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"xo","boundary":[0.4879032373428345,0.3897058963775635,0.5020161271095276,0.4102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5120967626571655,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5080645084381104,"y":0.4102941155433655},{"x":0.5020161271095276,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5060483813285828,0.3911764621734619,0.5080645084381104,0.4102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5282257795333862,"y":0.39411765336990356},{"x":0.524193525314331,"y":0.4117647111415863},{"x":0.5181451439857483,"y":0.4117647111415863}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.5221773982048035,0.39264705777168274,0.524193525314331,0.4117647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5423387289047241,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5362903475761414,"y":0.41323530673980713}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"r","boundary":[0.5403226017951965,0.3955882489681244,0.5423387289047241,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5604838728904724,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5564516186714172,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5483871102333069,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.5524193644523621,0.3970588147640228,0.5564516186714172,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.39852941036224365},{"x":0.5725806355476379,"y":0.39852941036224365},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4176470637321472},{"x":0.5625,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"t","boundary":[0.5665322542190552,0.39852941036224365,0.5685483813285828,0.4176470637321472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mg","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.3808823525905609},{"x":0.5725806355476379,"y":0.39852941036224365},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4176470637321472},{"x":0.41733869910240173,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.4163709533214569,0.3738823525905609,0.5735483813285828,0.4246470637321472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5282257795333862,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5282257795333862,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5080645084381104,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hight","boundary":[0.5080645084381104,0.42500001192092896,0.5282257795333862,0.4323529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5282257795333862,"y":0.42500001192092896},{"x":0.5282257795333862,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5080645084381104,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5030645084381103,0.41800001192092895,0.5332257795333862,0.4393529303073883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.43088236451148987},{"x":0.3145161271095276,"y":0.4367647171020508},{"x":0.3104838728904724,"y":0.4529411792755127},{"x":0.2681451737880707,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ACI","boundary":[0.27217742800712585,0.43088236451148987,0.3104838728904724,0.4529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.4367647171020508},{"x":0.33266130089759827,"y":0.43970587849617004},{"x":0.3286290466785431,"y":0.45588234066963196},{"x":0.3165322542190552,"y":0.4544117748737335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.32056450843811035,0.4367647171020508,0.3286290466785431,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3407258093357086,"y":0.43970587849617004},{"x":0.38508063554763794,"y":0.44558823108673096},{"x":0.38104838132858276,"y":0.46176469326019287},{"x":0.33669355511665344,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"LatS","boundary":[0.3407258093357086,0.43970587849617004,0.38104838132858276,0.46176469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4052419364452362,"y":0.4485294222831726},{"x":0.40120968222618103,"y":0.4647058844566345},{"x":0.3870967626571655,"y":0.4632352888584137}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"+","boundary":[0.3911290466785431,0.44558823108673096,0.40120968222618103,0.4647058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.4485294222831726},{"x":0.4516128897666931,"y":0.4544117748737335},{"x":0.44758063554763794,"y":0.47058823704719543},{"x":0.4092741906642914,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"InfS","boundary":[0.41330644488334656,0.4485294222831726,0.44758063554763794,0.47058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.4544117748737335},{"x":0.47379031777381897,"y":0.45588234066963196},{"x":0.4697580635547638,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4556451737880707,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"+","boundary":[0.45967742800712585,0.4544117748737335,0.4697580635547638,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.4573529362678528},{"x":0.538306474685669,"y":0.4632352888584137},{"x":0.5342742204666138,"y":0.48088234663009644},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"RemS","boundary":[0.4818548262119293,0.4573529362678528,0.5342742204666138,0.48088234663009644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.43088236451148987},{"x":0.538306474685669,"y":0.4632352888584137},{"x":0.5322580933570862,"y":0.48088234663009644},{"x":0.2681451737880707,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.26717742800712585,0.42388236451148986,0.5372580933570862,0.48788234663009644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5141128897666931,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5120967626571655,"y":0.44117647409439087},{"x":0.5040322542190552,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"70","boundary":[0.5060483813285828,0.43529412150382996,0.5120967626571655,0.44117647409439087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5141128897666931,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5120967626571655,"y":0.44117647409439087},{"x":0.5040322542190552,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.42829412150382995,0.5170967626571655,0.4481764740943909],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5141128897666931,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5120967626571655,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5060483813285828,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"60","boundary":[0.5060483813285828,0.44999998807907104,0.5120967626571655,0.45588234066963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5141128897666931,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5120967626571655,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5060483813285828,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.44299998807907104,0.5170967626571655,0.46288234066963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5141128897666931,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5120967626571655,"y":0.4882352948188782},{"x":0.5040322542190552,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"40","boundary":[0.5060483813285828,0.48235294222831726,0.5120967626571655,0.4882352948188782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5141128897666931,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5120967626571655,"y":0.4882352948188782},{"x":0.5040322542190552,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.47535294222831725,0.5170967626571655,0.4952352948188782],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.489705890417099},{"x":0.7923387289047241,"y":0.489705890417099},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7620967626571655,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Damage","boundary":[0.7620967626571655,0.489705890417099,0.7923387289047241,0.4955882430076599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.489705890417099},{"x":0.7923387289047241,"y":0.489705890417099},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7620967626571655,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7570967626571655,0.482705890417099,0.7973387289047241,0.5025882430076599],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5120967626571655,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5044117569923401},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"30","boundary":[0.5060483813285828,0.4985294044017792,0.5120967626571655,0.5044117569923401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5120967626571655,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5044117569923401},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.49152940440177917,0.5170967626571655,0.5114117569923401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.5},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5058823823928833},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Normal","boundary":[0.7641128897666931,0.5,0.7903226017951965,0.5058823823928833]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.5},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5058823823928833},{"x":0.7641128897666931,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7591128897666931,0.493,0.7953226017951965,0.5128823823928833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.5147058963775635},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5147058963775635},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5191176533699036},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"20","boundary":[0.5060483813285828,0.5147058963775635,0.5120967626571655,0.5191176533699036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.5147058963775635},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5147058963775635},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5191176533699036},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.5077058963775635,0.5170967626571655,0.5261176533699036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"10","boundary":[0.5060483813285828,0.5308823585510254,0.5120967626571655,0.5352941155433655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5010483813285828,0.5238823585510254,0.5170967626571655,0.5422941155433655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.5455882549285889},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5455882549285889},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5514705777168274}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"0","boundary":[0.5080645084381104,0.5455882549285889,0.5120967626571655,0.5514705777168274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.5455882549285889},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5455882549285889},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5514705777168274},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5514705777168274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5030645084381103,0.5385882549285889,0.5170967626571655,0.5584705777168274],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"1","boundary":[0.5282257795333862,0.5529412031173706,0.5322580933570862,0.5588235259056091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5504032373428345,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5504032373428345,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"2","boundary":[0.5483871102333069,0.5529412031173706,0.5504032373428345,0.5588235259056091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5705645084381104,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5705645084381104,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"3","boundary":[0.5665322542190552,0.5529412031173706,0.5705645084381104,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5705645084381104,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5705645084381104,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5232257795333862,0.5459412031173706,0.5755645084381104,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.554411768913269},{"x":0.5887096524238586,"y":0.554411768913269},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5588235259056091},{"x":0.586693525314331,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"4","boundary":[0.586693525314331,0.554411768913269,0.5887096524238586,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.554411768913269},{"x":0.5887096524238586,"y":0.554411768913269},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5588235259056091},{"x":0.586693525314331,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.581693525314331,0.547411768913269,0.5937096524238586,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.554411768913269},{"x":0.6088709831237793,"y":0.554411768913269},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6068548560142517,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"5","boundary":[0.6068548560142517,0.554411768913269,0.6088709831237793,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.554411768913269},{"x":0.6088709831237793,"y":0.554411768913269},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6068548560142517,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6018548560142517,0.547411768913269,0.6138709831237793,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.554411768913269},{"x":0.6673387289047241,"y":0.554411768913269},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5588235259056091},{"x":0.663306474685669,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"8","boundary":[0.663306474685669,0.554411768913269,0.6673387289047241,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.554411768913269},{"x":0.6673387289047241,"y":0.554411768913269},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5588235259056091},{"x":0.663306474685669,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6583064746856689,0.547411768913269,0.6723387289047241,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.554411768913269},{"x":0.6875,"y":0.554411768913269},{"x":0.6875,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"9","boundary":[0.6834677457809448,0.554411768913269,0.6875,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.554411768913269},{"x":0.6875,"y":0.554411768913269},{"x":0.6875,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6784677457809448,0.547411768913269,0.6925,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.554411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.554411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"10","boundary":[0.7016128897666931,0.554411768913269,0.7076612710952759,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.554411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.554411768913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6966128897666931,0.547411768913269,0.7126612710952759,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.554411768913269},{"x":0.7278226017951965,"y":0.554411768913269},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"11","boundary":[0.7197580933570862,0.554411768913269,0.7278226017951965,0.5588235259056091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.554411768913269},{"x":0.7278226017951965,"y":0.554411768913269},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.7147580933570862,0.547411768913269,0.7328226017951965,0.5658235259056091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.554411768913269},{"x":0.6290322542190552,"y":0.554411768913269},{"x":0.6290322542190552,"y":0.5588235259056091},{"x":0.625,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"6","boundary":[0.625,0.554411768913269,0.6290322542190552,0.5588235259056091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.554411768913269},{"x":0.649193525314331,"y":0.554411768913269},{"x":0.649193525314331,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"7","boundary":[0.6451612710952759,0.554411768913269,0.649193525314331,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5617647171020508},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5617647171020508},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5691176652908325},{"x":0.625,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"weeks","boundary":[0.625,0.5617647171020508,0.6471773982048035,0.5691176652908325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.7099999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.554411768913269},{"x":0.649193525314331,"y":0.554411768913269},{"x":0.649193525314331,"y":0.5691176652908325},{"x":0.625,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62,0.547411768913269,0.6541935253143311,0.5761176652908325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.5926470756530762},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5720587968826294},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"STELLA®","boundary":[0.5463709831237793,0.5926470756530762,0.6209677457809448,0.5882353186607361]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.5926470756530762},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5720587968826294},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5413709831237793,0.5856470756530762,0.6259677457809448,0.5952353186607361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8346773982048035,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6808823347091675},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6808823347091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"RA","boundary":[0.8245967626571655,0.6764705777168274,0.8326612710952759,0.6808823347091675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8346773982048035,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6808823347091675},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6808823347091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8195967626571655,0.6694705777168274,0.8376612710952759,0.6878823347091675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7147058844566345},{"x":0.774193525314331,"y":0.7220588326454163},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"RRA","boundary":[0.7600806355476379,0.7132353186607361,0.774193525314331,0.7220588326454163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7147058844566345},{"x":0.774193525314331,"y":0.7220588326454163},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7550806355476379,0.7062353186607361,0.7791935253143311,0.7290588326454163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.75},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7016128897666931,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.5,"str":"dri","boundary":[0.6975806355476379,0.75,0.7237903475761414,0.7676470875740051]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.7470588088035583},{"x":0.725806474685669,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7676470875740051},{"x":0.725806474685669,"y":0.7676470875740051}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"/","boundary":[0.7197580933570862,0.7470588088035583,0.7298387289047241,0.7676470875740051]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"dt","boundary":[0.7278226017951965,0.7455882430076599,0.7439516186714172,0.7647058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7520161271095276,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"=","boundary":[0.7479838728904724,0.7441176176071167,0.7661290168762207,0.7632352709770203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7602941393852234},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Rc","boundary":[0.7681451439857483,0.7411764860153198,0.7983871102333069,0.7602941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8125,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"(","boundary":[0.8024193644523621,0.7382352948188782,0.8125,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8346773982048035,"y":0.7338235378265381},{"x":0.8387096524238586,"y":0.7544117569923401},{"x":0.8125,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"xip","boundary":[0.8084677457809448,0.7382352948188782,0.8387096524238586,0.7544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8427419066429138,"y":0.7338235378265381},{"x":0.8548387289047241,"y":0.7323529124259949},{"x":0.8588709831237793,"y":0.7529411911964417},{"x":0.8467742204666138,"y":0.7544117569923401}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.8427419066429138,0.7338235378265381,0.8588709831237793,0.7529411911964417]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608871102333069,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8850806355476379,"y":0.729411780834198},{"x":0.8891128897666931,"y":0.75},{"x":0.8649193644523621,"y":0.7514705657958984}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"Xti","boundary":[0.8608871102333069,0.7308823466300964,0.8891128897666931,0.75]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8830645084381104,"y":0.729411780834198},{"x":0.8911290168762207,"y":0.7279411554336548},{"x":0.8951612710952759,"y":0.7485294342041016},{"x":0.8870967626571655,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"-","boundary":[0.8830645084381104,0.729411780834198,0.8951612710952759,0.7485294342041016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8891128897666931,"y":0.7279411554336548},{"x":0.8971773982048035,"y":0.7279411554336548},{"x":0.9012096524238586,"y":0.7485294342041016},{"x":0.8931451439857483,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"p","boundary":[0.8891128897666931,0.7279411554336548,0.9012096524238586,0.7485294342041016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8971773982048035,"y":0.7279411554336548},{"x":0.9052419066429138,"y":0.7264705896377563},{"x":0.9092742204666138,"y":0.7470588088035583},{"x":0.9012096524238586,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":")","boundary":[0.8971773982048035,0.7279411554336548,0.9092742204666138,0.7470588088035583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9072580933570862,"y":0.7264705896377563},{"x":0.9153226017951965,"y":0.7264705896377563},{"x":0.9193548560142517,"y":0.7470588088035583},{"x":0.9112903475761414,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"(","boundary":[0.9072580933570862,0.7264705896377563,0.9193548560142517,0.7470588088035583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9153226017951965,"y":0.7250000238418579},{"x":0.9233871102333069,"y":0.7250000238418579},{"x":0.9274193644523621,"y":0.7455882430076599},{"x":0.9193548560142517,"y":0.7455882430076599}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"1","boundary":[0.9153226017951965,0.7250000238418579,0.9274193644523621,0.7455882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9254032373428345,"y":0.7250000238418579},{"x":0.9334677457809448,"y":0.7235293984413147},{"x":0.9375,"y":0.7441176176071167},{"x":0.9314516186714172,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.9254032373428345,0.7250000238418579,0.9375,0.7441176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9354838728904724,"y":0.7235293984413147},{"x":0.9495967626571655,"y":0.7220588326454163},{"x":0.9536290168762207,"y":0.7411764860153198},{"x":0.9395161271095276,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"xt","boundary":[0.9354838728904724,0.7235293984413147,0.9536290168762207,0.7411764860153198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9495967626571655,"y":0.7220588326454163},{"x":0.9576612710952759,"y":0.720588207244873},{"x":0.961693525314331,"y":0.7411764860153198},{"x":0.9536290168762207,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":")","boundary":[0.9495967626571655,0.7220588326454163,0.961693525314331,0.7411764860153198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.75},{"x":0.9576612710952759,"y":0.720588207244873},{"x":0.961693525314331,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7016128897666931,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6925806355476379,0.743,0.9666935253143311,0.7481764860153198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.904411792755127},{"x":0.46370968222618103,"y":0.904411792755127},{"x":0.46370968222618103,"y":0.9264705777168274},{"x":0.42741936445236206,"y":0.9264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.42741936445236206,0.904411792755127,0.46370968222618103,0.9264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.904411792755127},{"x":0.41532257199287415,"y":0.904411792755127},{"x":0.41532257199287415,"y":0.9264705777168274},{"x":0.4092741906642914,"y":0.9264705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4092741906642914,0.904411792755127,0.41532257199287415,0.9264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.904411792755127},{"x":0.39717742800712585,"y":0.904411792755127},{"x":0.39717742800712585,"y":0.9264705777168274},{"x":0.1572580635547638,"y":0.9264705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳-۰۷-۸۲۵۷-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.1572580635547638,0.904411792755127,0.39717742800712585,0.9264705777168274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.904411792755127},{"x":0.46370968222618103,"y":0.904411792755127},{"x":0.46370968222618103,"y":0.9264705777168274},{"x":0.1572580635547638,"y":0.9264705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1522580635547638,0.897411792755127,0.46870968222618103,0.9334705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407257795333862,"y":0.9029411673545837},{"x":0.8891128897666931,"y":0.9029411673545837},{"x":0.8891128897666931,"y":0.9205882549285889},{"x":0.8427419066429138,"y":0.9205882549285889}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.8407257795333862,0.9029411673545837,0.8891128897666931,0.9205882549285889]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407257795333862,"y":0.9029411673545837},{"x":0.8891128897666931,"y":0.9029411673545837},{"x":0.8891128897666931,"y":0.9205882549285889},{"x":0.8427419066429138,"y":0.9205882549285889}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8357257795333862,0.8959411673545837,0.8941128897666931,0.9275882549285889],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/QQNvHEyTYMbGlsqF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/svZKuXfXASGahFag.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/PCkrxXFbPFXebDfD.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0004002186922422318,0.0002063265219756535,0.998316894316128,0.9987879591744288]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.15142856538295746},{"x":0.7546777725219727,"y":0.15142856538295746},{"x":0.7546777725219727,"y":0.19285714626312256},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19285714626312256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6756756901741028,0.15142856538295746,0.7546777725219727,0.19285714626312256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.15142856538295746},{"x":0.6632016897201538,"y":0.15142856538295746},{"x":0.6632016897201538,"y":0.19285714626312256},{"x":0.5862785577774048,"y":0.19285714626312256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.5862785577774048,0.15142856538295746,0.6632016897201538,0.19285714626312256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.15142856538295746},{"x":0.5821205973625183,"y":0.15142856538295746},{"x":0.5821205973625183,"y":0.19285714626312256},{"x":0.4844074845314026,"y":0.19285714626312256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4844074845314026,0.15142856538295746,0.5821205973625183,0.19285714626312256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.15142856538295746},{"x":0.469854474067688,"y":0.15142856538295746},{"x":0.469854474067688,"y":0.19285714626312256},{"x":0.24740125238895416,"y":0.19285714626312256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.24740125238895416,0.15142856538295746,0.469854474067688,0.19285714626312256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2542857229709625},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7837837934494019,0.20999999344348907,0.8045738339424133,0.2542857229709625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2542857229709625},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.6694386601448059,0.20999999344348907,0.7713097929954529,0.2542857229709625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6548856496810913,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2542857229709625},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.5218295454978943,0.20999999344348907,0.6548856496810913,0.2542857229709625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5072765350341797,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2542857229709625},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4636174738407135,0.20999999344348907,0.5072765350341797,0.2542857229709625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.20999999344348907},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20999999344348907},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2542857229709625},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3305613398551941,0.20999999344348907,0.45114344358444214,0.2542857229709625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.20999999344348907},{"x":0.3160083293914795,"y":0.20999999344348907},{"x":0.3160083293914795,"y":0.2542857229709625},{"x":0.1975051909685135,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.1975051909685135,0.20999999344348907,0.3160083293914795,0.2542857229709625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.15142856538295746},{"x":0.8045738339424133,"y":0.15142856538295746},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2542857229709625},{"x":0.1975051909685135,"y":0.2542857229709625}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19250519096851348,0.14442856538295745,0.8095738339424133,0.26128572297096253],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3700000047683716},{"x":0.5779625773429871,"y":0.37142857909202576},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4000000059604645},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3985714316368103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.4261954128742218,0.3700000047683716,0.5758835673332214,0.4000000059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3700000047683716},{"x":0.5779625773429871,"y":0.37142857909202576},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4000000059604645},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3985714316368103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4211954128742218,0.3630000047683716,0.5808835673332214,0.4070000059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.4242857098579407},{"x":0.5654885768890381,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4457142949104309},{"x":0.5239084959030151,"y":0.44428572058677673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.5239084959030151,0.4242857098579407,0.5654885768890381,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.4228571355342865},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4242857098579407},{"x":0.5135135054588318,"y":0.44428572058677673},{"x":0.43659043312072754,"y":0.44428572058677673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.43659043312072754,0.4228571355342865,0.5135135054588318,0.44428572058677673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.45571428537368774},{"x":0.5800415873527527,"y":0.45428571105003357},{"x":0.5800415873527527,"y":0.47857141494750977},{"x":0.517671525478363,"y":0.47999998927116394}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الانتشيا","boundary":[0.517671525478363,0.45571428537368774,0.5800415873527527,0.47857141494750977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4571428596973419},{"x":0.5031185150146484,"y":0.45571428537368774},{"x":0.5051975250244141,"y":0.47999998927116394},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ويلوكت","boundary":[0.4199584126472473,0.4571428596973419,0.5051975250244141,0.47999998927116394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"fa","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4228571355342865},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4228571355342865},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4814285635948181},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4149584126472473,0.4158571355342865,0.5850415873527527,0.4884285635948181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6200000047683716},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6171428561210632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.4324324429035187,0.5914285778999329,0.5696465969085693,0.6200000047683716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6200000047683716},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6171428561210632}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4274324429035187,0.5844285778999329,0.5746465969085693,0.6270000047683716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6657142639160156},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6657142639160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5093554854393005,0.6442857384681702,0.6070685982704163,0.6657142639160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6428571343421936},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6442857384681702},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6657142639160156},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6657142639160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.43659043312072754,0.6428571343421936,0.49688148498535156,0.6657142639160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6657142639160156},{"x":0.395010381937027,"y":0.6657142639160156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.395010381937027,0.6428571343421936,0.4324324429035187,0.6657142639160156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6657142639160156},{"x":0.395010381937027,"y":0.6657142639160156}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.390010381937027,0.6358571343421936,0.6120685982704163,0.6727142639160156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6800000071525574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6800000071525574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6985714435577393},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5696465969085693,0.6800000071525574,0.6340956091880798,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6800000071525574},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6800000071525574},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6985714435577393},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.48856547474861145,0.6800000071525574,0.5654885768890381,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6800000071525574},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6800000071525574},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6985714435577393},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4282744228839874,0.6800000071525574,0.4760914742946625,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6800000071525574},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6800000071525574},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6985714435577393},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.3679833710193634,0.6800000071525574,0.4199584126472473,0.6985714435577393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6800000071525574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6800000071525574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6985714435577393},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3629833710193634,0.6730000071525574,0.6390956091880798,0.7055714435577393],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7071428298950195},{"x":0.590436577796936,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7242857217788696},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7257142663002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5343035459518433,0.7071428298950195,0.5925155878067017,0.7242857217788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7085714340209961},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7071428298950195},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7257142663002014},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7257142663002014}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4719334840774536,0.7085714340209961,0.5259875059127808,0.7257142663002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7085714340209961},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7085714340209961},{"x":0.46777546405792236,"y":0.727142870426178},{"x":0.40956342220306396,"y":0.727142870426178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.40956342220306396,0.7085714340209961,0.46777546405792236,0.727142870426178]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7085714340209961},{"x":0.590436577796936,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7242857217788696},{"x":0.40956342220306396,"y":0.727142870426178}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40456342220306396,0.7015714340209961,0.5975155878067017,0.7312857217788696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7814285755157471},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7814285755157471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.5218295454978943,0.7599999904632568,0.5800415873527527,0.7814285755157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7814285755157471},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7814285755157471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورسخی","boundary":[0.4199584126472473,0.7599999904632568,0.5093554854393005,0.7814285755157471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7814285755157471},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7828571200370789}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4149584126472473,0.7529999904632568,0.5850415873527527,0.7884285755157471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7985714077949524},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7985714077949524},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8157142996788025},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.5446985363960266,0.7985714077949524,0.6237006187438965,0.8157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7985714077949524},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7985714077949524},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8157142996788025},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.4989604949951172,0.7985714077949524,0.5405405163764954,0.8157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7985714077949524},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7985714077949524},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8157142996788025},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4802494943141937,0.7985714077949524,0.4906444847583771,0.8157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.7985714077949524},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7985714077949524},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8157142996788025},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.4345114231109619,0.7985714077949524,0.4802494943141937,0.8157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7985714077949524},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7985714077949524},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8157142996788025},{"x":0.382536381483078,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.382536381483078,0.7985714077949524,0.42203742265701294,0.8157142996788025]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7985714077949524},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7985714077949524},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8157142996788025},{"x":0.382536381483078,"y":0.8157142996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.377536381483078,0.7915714077949524,0.6287006187438965,0.8227142996788025],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.8242856860160828},{"x":0.590436577796936,"y":0.822857141494751},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8414285778999329},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5343035459518433,0.8242856860160828,0.5925155878067017,0.8414285778999329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8257142901420593},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8242856860160828},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8428571224212646},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4719334840774536,0.8257142901420593,0.5259875059127808,0.8428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8257142901420593},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8257142901420593},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8442857265472412},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8442857265472412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.40956342220306396,0.8257142901420593,0.46777546405792236,0.8442857265472412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8257142901420593},{"x":0.590436577796936,"y":0.822857141494751},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8414285778999329},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8442857265472412}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40456342220306396,0.8187142901420593,0.5975155878067017,0.8484285778999329],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/NPNKfnemtCUdlrxi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/faWlLBrpYUnYWAOQ.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/LaYEHQxlBZHKmsgd.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002964847077946653,0.00026551020894731794,0.9982174826907517,0.9986818367658343]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.1842857152223587},{"x":0.7567567825317383,"y":0.16857142746448517},{"x":0.7733888030052185,"y":0.17714285850524902},{"x":0.7567567825317383,"y":0.19285714626312256}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"م","boundary":[0.7401247620582581,0.1842857152223587,0.7733888030052185,0.17714285850524902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.19285714626312256},{"x":0.7338877320289612,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7505197525024414,"y":0.19857142865657806},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2014285773038864}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"|","boundary":[0.7297297120094299,0.19285714626312256,0.7505197525024414,0.19857142865657806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.19285714626312256},{"x":0.7567567825317383,"y":0.16857142746448517},{"x":0.7733888030052185,"y":0.17714285850524902},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2014285773038864}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7247297120094299,0.18585714626312255,0.7783888030052185,0.18414285850524903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.2014285773038864},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2014285773038864},{"x":0.8108108043670654,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22142857313156128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045738339424133,0.2014285773038864,0.8108108043670654,0.22142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.2014285773038864},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2014285773038864},{"x":0.7858628034591675,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7671517729759216,"y":0.22285714745521545}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7671517729759216,0.2014285773038864,0.7858628034591675,0.22142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.2028571367263794},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2028571367263794},{"x":0.7609147429466248,"y":0.22285714745521545},{"x":0.7380457520484924,"y":0.22285714745521545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.7359667420387268,0.2028571367263794,0.7609147429466248,0.22285714745521545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.2028571367263794},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2014285773038864},{"x":0.8108108043670654,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7380457520484924,"y":0.22285714745521545}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7309667420387268,0.1958571367263794,0.8158108043670654,0.22842857313156129],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2571428716182709},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2571428716182709},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2742857038974762},{"x":0.777546763420105,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.777546763420105,0.2571428716182709,0.8212057948112488,0.2742857038974762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7671517729759216,"y":0.272857129573822},{"x":0.7276507019996643,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7276507019996643,0.2557142972946167,0.7671517729759216,0.272857129573822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.2557142972946167},{"x":0.717255711555481,"y":0.2557142972946167},{"x":0.717255711555481,"y":0.272857129573822},{"x":0.6881496906280518,"y":0.27142858505249023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۷","boundary":[0.6881496906280518,0.2557142972946167,0.717255711555481,0.272857129573822]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.2557142972946167},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2571428716182709},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6881496906280518,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6831496906280518,0.2487142972946167,0.8262057948112488,0.2812857038974762],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.2542857229709625},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2542857229709625},{"x":0.32640331983566284,"y":0.272857129573822},{"x":0.29106029868125916,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.29106029868125916,0.2542857229709625,0.32640331983566284,0.272857129573822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.2542857229709625},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2542857229709625},{"x":0.2806652784347534,"y":0.272857129573822},{"x":0.20790021121501923,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.20790021121501923,0.2542857229709625,0.2806652784347534,0.272857129573822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.2542857229709625},{"x":0.19542619585990906,"y":0.2542857229709625},{"x":0.19542619585990906,"y":0.272857129573822},{"x":0.17879417538642883,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.17879417538642883,0.2542857229709625,0.19542619585990906,0.272857129573822]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.2542857229709625},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2542857229709625},{"x":0.32640331983566284,"y":0.272857129573822},{"x":0.17879417538642883,"y":0.272857129573822}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17379417538642883,0.24728572297096252,0.33140331983566285,0.279857129573822],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.4057142734527588},{"x":0.8191268444061279,"y":0.40714284777641296},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4228571355342865},{"x":0.790020763874054,"y":0.4214285612106323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.790020763874054,0.4057142734527588,0.8170478343963623,0.4228571355342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.404285728931427},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4057142734527588},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4214285612106323},{"x":0.7588357329368591,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7609147429466248,0.404285728931427,0.7817047834396362,0.4214285612106323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.404285728931427},{"x":0.7588357329368591,"y":0.404285728931427},{"x":0.7567567825317383,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7546777725219727,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7567567825317383,0.404285728931427,0.7567567825317383,0.41999998688697815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4028571546077728},{"x":0.8191268444061279,"y":0.40714284777641296},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4242857098579407},{"x":0.7546777725219727,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7517567825317383,0.3958571546077728,0.8220478343963623,0.4312857098579407],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.4214285612106323},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4228571355342865},{"x":0.5280665159225464,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4342857003211975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.4844074845314026,0.4214285612106323,0.5280665159225464,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4214285612106323},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4342857003211975},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43659043312072754,0.41857144236564636,0.4760914742946625,0.4342857003211975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4228571355342865},{"x":0.5259875059127808,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43159043312072753,0.41157144236564636,0.5309875059127808,0.44414284896850587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.4242857098579407},{"x":0.4282744228839874,"y":0.42571428418159485},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43714284896850586},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4357142746448517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3908523917198181,0.4242857098579407,0.4261954128742218,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4214285612106323},{"x":0.382536381483078,"y":0.4228571355342865},{"x":0.382536381483078,"y":0.4357142746448517},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4342857003211975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.34095633029937744,0.4214285612106323,0.382536381483078,0.4357142746448517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4214285612106323},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4242857098579407},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43714284896850586},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4342857003211975}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33595633029937744,0.4144285612106323,0.4311954128742218,0.44414284896850587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8170478343963623,"y":0.43714284896850586},{"x":0.8191268444061279,"y":0.44999998807907104},{"x":0.790020763874054,"y":0.4528571367263794}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ناشر","boundary":[0.7879418134689331,0.4399999976158142,0.8191268444061279,0.44999998807907104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8170478343963623,"y":0.43714284896850586},{"x":0.8191268444061279,"y":0.44999998807907104},{"x":0.790020763874054,"y":0.4528571367263794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7829418134689331,0.4329999976158142,0.8241268444061279,0.45699998807907105],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.45428571105003357},{"x":0.530145525932312,"y":0.45571428537368774},{"x":0.5280665159225464,"y":0.46857142448425293},{"x":0.5051975250244141,"y":0.46714285016059875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.5072765350341797,0.45428571105003357,0.5280665159225464,0.46857142448425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4528571367263794},{"x":0.4989604949951172,"y":0.45428571105003357},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46714285016059875},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4657142758369446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.46777546405792236,0.4528571367263794,0.4989604949951172,0.46714285016059875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4528571367263794},{"x":0.530145525932312,"y":0.45571428537368774},{"x":0.5280665159225464,"y":0.46857142448425293},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4657142758369446}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46277546405792236,0.4458571367263794,0.5330665159225464,0.47557142448425294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.48571428656578064},{"x":0.46777546405792236,"y":0.48571428656578064},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4957142770290375},{"x":0.382536381483078,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۸۲","boundary":[0.382536381483078,0.48571428656578064,0.46777546405792236,0.4957142770290375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4957142770290375},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵۷-۰۷-۳","boundary":[0.4719334840774536,0.48571428656578064,0.5280665159225464,0.4957142770290375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4957142770290375},{"x":0.382536381483078,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.377536381483078,0.47871428656578063,0.5330665159225464,0.5027142770290375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5699999928474426},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5699999928474426},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5742856860160828}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.5925155878067017,0.5699999928474426,0.5945945978164673,0.5742856860160828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5699999928474426},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5699999928474426},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5742856860160828}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5875155878067017,0.5629999928474426,0.5995945978164673,0.5812856860160828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.2928571403026581},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2928571403026581},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3157142996788025},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7879418134689331,0.2928571403026581,0.8232848048210144,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.2928571403026581},{"x":0.777546763420105,"y":0.2928571403026581},{"x":0.777546763420105,"y":0.3157142996788025},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.7401247620582581,0.2928571403026581,0.777546763420105,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.2928571403026581},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2928571403026581},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3157142996788025},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6860706806182861,0.2928571403026581,0.7359667420387268,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.2928571403026581},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2928571403026581},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.5696465969085693,0.2928571403026581,0.6756756901741028,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.2928571403026581},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2928571403026581},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.2928571403026581,0.5571725368499756,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.2928571403026581},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2928571403026581},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3157142996788025},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.4948025047779083,0.2928571403026581,0.5384615659713745,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.2928571403026581},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2928571403026581},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3157142996788025},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.4137214124202728,0.2928571403026581,0.4844074845314026,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.2928571403026581},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2928571403026581},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3157142996788025},{"x":0.382536381483078,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.382536381483078,0.2928571403026581,0.40124741196632385,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.2928571403026581},{"x":0.37214136123657227,"y":0.2928571403026581},{"x":0.37214136123657227,"y":0.3157142996788025},{"x":0.3160083293914795,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3160083293914795,0.2928571403026581,0.37214136123657227,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.2928571403026581},{"x":0.30353429913520813,"y":0.2928571403026581},{"x":0.30353429913520813,"y":0.3157142996788025},{"x":0.2494802474975586,"y":0.3157142996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.2494802474975586,0.2928571403026581,0.30353429913520813,0.3157142996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.32428571581840515},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34142857789993286},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3400000035762787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.7401247620582581,0.32428571581840515,0.8191268444061279,0.34142857789993286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.2928571403026581},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2928571403026581},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34142857789993286},{"x":0.2494802474975586,"y":0.34142857789993286}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2444802474975586,0.2858571403026581,0.8282848048210144,0.34842857789993287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.3271428644657135},{"x":0.530145525932312,"y":0.3271428644657135},{"x":0.530145525932312,"y":0.34142857789993286},{"x":0.5051975250244141,"y":0.34142857789993286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.5051975250244141,0.3271428644657135,0.530145525932312,0.34142857789993286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.3271428644657135},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3271428644657135},{"x":0.4989604949951172,"y":0.34142857789993286},{"x":0.45945945382118225,"y":0.34142857789993286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.45945945382118225,0.3271428644657135,0.4989604949951172,0.34142857789993286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.3271428644657135},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3271428644657135},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3400000035762787},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3400000035762787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45114344358444214,0.3271428644657135,0.4553014636039734,0.3400000035762787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.3271428644657135},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3271428644657135},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3400000035762787},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3400000035762787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لانتشيا","boundary":[0.40956342220306396,0.3271428644657135,0.44490644335746765,0.3400000035762787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3271428644657135},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3271428644657135},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3400000035762787},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3400000035762787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ويلوكت","boundary":[0.35550934076309204,0.3271428644657135,0.40124741196632385,0.3400000035762787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34285715222358704},{"x":0.8191268444061279,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3557142913341522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.7380457520484924,0.3400000035762787,0.8191268444061279,0.35857143998146057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8191268444061279,"y":0.33000001311302185},{"x":0.8191268444061279,"y":0.35857143998146057},{"x":0.35550934076309204,"y":0.35428571701049805}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.35050934076309204,0.3187142901420593,0.8241268444061279,0.3655714399814606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5280665159225464,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3557142913341522},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3557142913341522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.47401246428489685,0.34285715222358704,0.5280665159225464,0.3557142913341522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.34285715222358704},{"x":0.46569645404815674,"y":0.34285715222358704},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3571428656578064},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.43659043312072754,0.34285715222358704,0.46569645404815674,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.34285715222358704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.34285715222358704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3571428656578064},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.40748441219329834,0.34285715222358704,0.43035343289375305,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.34285715222358704},{"x":0.40956342220306396,"y":0.34285715222358704},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4033263921737671,0.34285715222358704,0.40956342220306396,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3970893919467926,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3571428656578064},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.36382535099983215,0.34285715222358704,0.3970893919467926,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3442857265472412},{"x":0.35550934076309204,"y":0.34285715222358704},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3571428656578064},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پورسخی","boundary":[0.30561330914497375,0.3442857265472412,0.35550934076309204,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.35857143998146057},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36000001430511475},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3742857277393341},{"x":0.7692307829856873,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7713097929954529,0.35857143998146057,0.8191268444061279,0.3742857277393341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7629937529563904,"y":0.37142857909202576},{"x":0.7380457520484924,"y":0.37142857909202576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7380457520484924,0.3571428656578064,0.7629937529563904,0.37142857909202576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7338877320289612,"y":0.37142857909202576},{"x":0.7297297120094299,"y":0.37142857909202576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7297297120094299,0.3571428656578064,0.7338877320289612,0.37142857909202576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.34142857789993286},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3442857265472412},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3742857277393341},{"x":0.30561330914497375,"y":0.37142857909202576}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30061330914497375,0.33442857789993286,0.8241268444061279,0.3812857277393341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.35857143998146057},{"x":0.5280665159225464,"y":0.35857143998146057},{"x":0.5280665159225464,"y":0.37142857909202576},{"x":0.5010395050048828,"y":0.37142857909202576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزاد","boundary":[0.5010395050048828,0.35857143998146057,0.5280665159225464,0.37142857909202576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.35857143998146057},{"x":0.4927234947681427,"y":0.35857143998146057},{"x":0.4927234947681427,"y":0.37142857909202576},{"x":0.4615384638309479,"y":0.37142857909202576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندلی","boundary":[0.4615384638309479,0.35857143998146057,0.4927234947681427,0.37142857909202576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.3742857277393341},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3742857277393341},{"x":0.8191268444061279,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7713097929954529,"y":0.38857144117355347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7713097929954529,0.3742857277393341,0.8191268444061279,0.38857144117355347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.3742857277393341},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3742857277393341},{"x":0.7629937529563904,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38857144117355347}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.7442827224731445,0.3742857277393341,0.7629937529563904,0.38857144117355347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.3742857277393341},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3742857277393341},{"x":0.7401247620582581,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7338877320289612,"y":0.38857144117355347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7338877320289612,0.3742857277393341,0.7401247620582581,0.38857144117355347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.35857143998146057},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.38857144117355347},{"x":0.4615384638309479,"y":0.38857144117355347}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45653846383094787,0.35157143998146057,0.8241268444061279,0.3955714411735535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.37285715341567993},{"x":0.5280665159225464,"y":0.37285715341567993},{"x":0.530145525932312,"y":0.3857142925262451},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.4948025047779083,0.37285715341567993,0.530145525932312,0.3857142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3757142722606659},{"x":0.48856547474861145,"y":0.3742857277393341},{"x":0.48856547474861145,"y":0.3871428668498993},{"x":0.4469854533672333,"y":0.38857144117355347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعادتی","boundary":[0.44490644335746765,0.3757142722606659,0.48856547474861145,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.38857144117355347},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3871428668498993},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4028571546077728},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7817047834396362,0.38857144117355347,0.8170478343963623,0.4028571546077728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7754677534103394,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4028571546077728},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.7442827224731445,0.38857144117355347,0.7754677534103394,0.4028571546077728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7422037124633789,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4028571546077728},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7401247620582581,0.38857144117355347,0.7422037124633789,0.4028571546077728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3742857277393341},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3642857074737549},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4028571546077728},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43990644335746765,0.3672857277393341,0.8220478343963623,0.40985715460777283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.38857144117355347},{"x":0.5280665159225464,"y":0.38857144117355347},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4000000059604645},{"x":0.49688148498535156,"y":0.40142858028411865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاطفه","boundary":[0.4948025047779083,0.38857144117355347,0.5280665159225464,0.4000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.38999998569488525},{"x":0.48856547474861145,"y":0.38999998569488525},{"x":0.4906444847583771,"y":0.40142858028411865},{"x":0.469854474067688,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملک","boundary":[0.46777546405792236,0.38999998569488525,0.4906444847583771,0.40142858028411865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.38999998569488525},{"x":0.4615384638309479,"y":0.38999998569488525},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4028571546077728},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.43866944313049316,0.38999998569488525,0.4615384638309479,0.4028571546077728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.38999998569488525},{"x":0.5280665159225464,"y":0.38857144117355347},{"x":0.5280665159225464,"y":0.40142858028411865},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4028571546077728}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43366944313049316,0.38299998569488525,0.5330665159225464,0.40842858028411866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.40714284777641296},{"x":0.530145525932312,"y":0.4057142734527588},{"x":0.530145525932312,"y":0.41999998688697815},{"x":0.4927234947681427,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.4927234947681427,0.40714284777641296,0.530145525932312,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.40714284777641296},{"x":0.4844074845314026,"y":0.40714284777641296},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41999998688697815},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خردمند","boundary":[0.4469854533672333,0.40714284777641296,0.4844074845314026,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4214285612106323},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4214285612106323},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4357142746448517},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4357142746448517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7671517729759216,0.4214285612106323,0.8170478343963623,0.4357142746448517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4214285612106323},{"x":0.765072762966156,"y":0.4214285612106323},{"x":0.765072762966156,"y":0.4357142746448517},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4357142746448517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7588357329368591,0.4214285612106323,0.765072762966156,0.4357142746448517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4214285612106323},{"x":0.752598762512207,"y":0.4214285612106323},{"x":0.752598762512207,"y":0.43714284896850586},{"x":0.7234927415847778,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7234927415847778,0.4214285612106323,0.752598762512207,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4228571355342865},{"x":0.717255711555481,"y":0.4228571355342865},{"x":0.717255711555481,"y":0.43714284896850586},{"x":0.7110186815261841,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7110186815261841,0.4228571355342865,0.717255711555481,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4228571355342865},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4214285612106323},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4357142746448517},{"x":0.6611226797103882,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6611226797103882,0.4228571355342865,0.7027027010917664,0.4357142746448517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4228571355342865},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4228571355342865},{"x":0.6548856496810913,"y":0.43714284896850586},{"x":0.6548856496810913,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6548856496810913,0.4228571355342865,0.6548856496810913,0.43714284896850586]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.40714284777641296},{"x":0.8170478343963623,"y":0.404285728931427},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4357142746448517},{"x":0.4469854533672333,"y":0.43857142329216003}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44198545336723327,0.40014284777641296,0.8241268444061279,0.4427142746448517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.43714284896850586},{"x":0.530145525932312,"y":0.43714284896850586},{"x":0.530145525932312,"y":0.4514285624027252},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4514285624027252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5031185150146484,0.43714284896850586,0.530145525932312,0.4514285624027252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4948025047779083,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4514285624027252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4760914742946625,0.43714284896850586,0.4948025047779083,0.4514285624027252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.43714284896850586},{"x":0.46777546405792236,"y":0.43714284896850586},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4514285624027252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4261954128742218,0.43714284896850586,0.46777546405792236,0.4514285624027252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4178794324398041,"y":0.43714284896850586},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4514285624027252},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4514285624027252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3804573714733124,0.43714284896850586,0.4178794324398041,0.4514285624027252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.43714284896850586},{"x":0.3742203712463379,"y":0.43714284896850586},{"x":0.3742203712463379,"y":0.4514285624027252},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4514285624027252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.33264032006263733,0.43714284896850586,0.3742203712463379,0.4514285624027252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.45428571105003357},{"x":0.8191268444061279,"y":0.45571428537368774},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4699999988079071},{"x":0.790020763874054,"y":0.46857142448425293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.790020763874054,0.45428571105003357,0.8170478343963623,0.4699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4528571367263794},{"x":0.7837837934494019,"y":0.45428571105003357},{"x":0.7817047834396362,"y":0.46857142448425293},{"x":0.7629937529563904,"y":0.46714285016059875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.765072762966156,0.4528571367263794,0.7817047834396362,0.46857142448425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4528571367263794},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4528571367263794},{"x":0.7588357329368591,"y":0.46714285016059875},{"x":0.7588357329368591,"y":0.46714285016059875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.4528571367263794,0.7588357329368591,0.46714285016059875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.46857142448425293},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4828571379184723},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7671517729759216,0.46857142448425293,0.8170478343963623,0.4828571379184723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4699999988079071},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4699999988079071},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4814285635948181},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7629937529563904,0.4699999988079071,0.7629937529563904,0.4814285635948181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.43714284896850586},{"x":0.8191268444061279,"y":0.43714284896850586},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4828571379184723},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4828571379184723}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3276403200626373,0.43014284896850585,0.8241268444061279,0.4898571379184723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5259875059127808,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5218295454978943,"y":0.47999998927116394}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5218295454978943,0.4699999988079071,0.5259875059127808,0.47999998927116394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4699999988079071},{"x":0.517671525478363,"y":0.4699999988079071},{"x":0.517671525478363,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.5031185150146484,0.4699999988079071,0.517671525478363,0.47999998927116394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4714285731315613},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4699999988079071},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4814285635948181},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4814285635948181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.47401246428489685,0.4714285731315613,0.49688148498535156,0.4814285635948181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.48571428656578064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.48571428656578064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4985714256763458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7920997738838196,0.48571428656578064,0.8191268444061279,0.4985714256763458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7858628034591675,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4985714256763458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7817047834396362,0.48571428656578064,0.7837837934494019,0.4985714256763458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5028571486473083},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5028571486473083},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5157142877578735},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7858628034591675,0.5028571486473083,0.8191268444061279,0.5157142877578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5142857432365417},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7817047834396362,0.5028571486473083,0.7817047834396362,0.5142857432365417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8191268444061279,"y":0.46857142448425293},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5157142877578735},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5157142877578735}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.46901246428489685,0.4629999988079071,0.8241268444061279,0.5227142877578735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5014285445213318},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5128571391105652},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.4781704843044281,0.5014285445213318,0.5259875059127808,0.5128571391105652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5014285445213318},{"x":0.469854474067688,"y":0.5014285445213318},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5142857432365417},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4469854533672333,0.5014285445213318,0.4719334840774536,0.5142857432365417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5214285850524902},{"x":0.8232848048210144,"y":0.522857129573822},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5328571200370789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7713097929954529,0.5214285850524902,0.8212057948112488,0.5357142686843872]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5014285445213318},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5357142686843872},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44198545336723327,0.493,0.8282848048210144,0.5427142686843872],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.5214285850524902,0.6486486196517944,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.6049895882606506,0.5214285850524902,0.6424116492271423,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966736078262329,0.5214285850524902,0.5987526178359985,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.5675675868988037,0.5214285850524902,0.5883575677871704,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.5214285850524902,0.5613305568695068,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5342857241630554},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Savary","boundary":[0.47401246428489685,0.5214285850524902,0.5093554854393005,0.5342857241630554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5214285850524902},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5342857241630554},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46901246428489685,0.5144285850524902,0.6536486196517944,0.5412857241630554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5114344954490662,0.5214285850524902,0.5155925154685974,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Serge","boundary":[0.5197505354881287,0.5214285850524902,0.5509355664253235,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5342857241630554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5342857241630554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5514285564422607},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7962577939033508,0.5342857241630554,0.8274428248405457,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5342857241630554},{"x":0.790020763874054,"y":0.5342857241630554},{"x":0.790020763874054,"y":0.5514285564422607},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7837837934494019,0.5342857241630554,0.790020763874054,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5342857241630554},{"x":0.777546763420105,"y":0.5342857241630554},{"x":0.777546763420105,"y":0.5514285564422607},{"x":0.765072762966156,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.765072762966156,0.5342857241630554,0.777546763420105,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5514285564422607},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7151767015457153,0.5342857241630554,0.7588357329368591,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5514285564422607},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.5342857241630554,0.6486486196517944,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5514285564422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6195425987243652,0.5342857241630554,0.6424116492271423,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5514285564422607},{"x":0.590436577796936,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.590436577796936,0.5342857241630554,0.6133056282997131,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5514285564422607},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5571725368499756,0.5342857241630554,0.5862785577774048,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5514285564422607},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.4844074845314026,0.5342857241630554,0.5488565564155579,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5342857241630554},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5342857241630554},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5514285564422607},{"x":0.469854474067688,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.469854474067688,0.5342857241630554,0.4760914742946625,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5342857241630554},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5342857241630554},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5514285564422607},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.43866944313049316,0.5342857241630554,0.4636174738407135,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5342857241630554},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5342857241630554},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5514285564422607},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.38669440150260925,0.5342857241630554,0.43035343289375305,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5342857241630554},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5342857241630554},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5514285564422607},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3679833710193634,0.5342857241630554,0.37837839126586914,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5514285564422607},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.32640331983566284,0.5342857241630554,0.3596673607826233,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5342857241630554},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5342857241630554},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5514285564422607},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.28482329845428467,0.5342857241630554,0.31808730959892273,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.5342857241630554},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5342857241630554},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5514285564422607},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.27650728821754456,0.5342857241630554,0.28274428844451904,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.5342857241630554},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5342857241630554},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5514285564422607},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.20166319608688354,0.5342857241630554,0.2785862684249878,0.5514285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5342857241630554},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5342857241630554},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5514285564422607},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.17255717515945435,0.5342857241630554,0.19542619585990906,0.5514285564422607]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5214285850524902},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5214285850524902},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5514285564422607},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5514285564422607}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16755717515945434,0.5144285850524902,0.8324428248405457,0.5584285564422607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.550000011920929},{"x":0.6486486196517944,"y":0.550000011920929},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5642856955528259},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.6112266182899475,0.550000011920929,0.6486486196517944,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.550000011920929},{"x":0.6070685982704163,"y":0.550000011920929},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5642856955528259},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.550000011920929,0.6070685982704163,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.550000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.550000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5642856955528259},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لانتشيا","boundary":[0.5634095668792725,0.550000011920929,0.5966736078262329,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.550000011920929},{"x":0.55509352684021,"y":0.550000011920929},{"x":0.55509352684021,"y":0.5642856955528259},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ويلوكت","boundary":[0.5135135054588318,0.550000011920929,0.55509352684021,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.550000011920929},{"x":0.5051975250244141,"y":0.550000011920929},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5642856955528259},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5031185150146484,0.550000011920929,0.5051975250244141,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.550000011920929},{"x":0.49688148498535156,"y":0.550000011920929},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5642856955528259},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.4261954128742218,0.550000011920929,0.49688148498535156,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.550000011920929},{"x":0.4199584126472473,"y":0.550000011920929},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5642856955528259},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.3679833710193634,0.550000011920929,0.4199584126472473,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.550000011920929},{"x":0.3617463707923889,"y":0.550000011920929},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5642856955528259},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.3305613398551941,0.550000011920929,0.3617463707923889,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.5514285564422607},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5514285564422607},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5642856955528259},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.30561330914497375,0.5514285564422607,0.32848232984542847,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5514285564422607},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5514285564422607},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5642856955528259},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3014552891254425,0.5514285564422607,0.30561330914497375,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5514285564422607},{"x":0.295218288898468,"y":0.5514285564422607},{"x":0.295218288898468,"y":0.5642856955528259},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.2640332579612732,0.5514285564422607,0.295218288898468,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.5514285564422607},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5514285564422607},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5642856955528259},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5642856955528259}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پورسخی","boundary":[0.20790021121501923,0.5514285564422607,0.2557172477245331,0.5642856955528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5671428442001343},{"x":0.82536381483078,"y":0.5657142996788025},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5799999833106995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7733888030052185,0.5671428442001343,0.8274428248405457,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5671428442001343},{"x":0.765072762966156,"y":0.5671428442001343},{"x":0.765072762966156,"y":0.5799999833106995},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5799999833106995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7422037124633789,0.5671428442001343,0.765072762966156,0.5799999833106995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.5514285564422607},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5471428632736206},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5799999833106995},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5828571319580078}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.20290021121501922,0.5444285564422607,0.8324428248405457,0.5869999833106995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5657142996788025},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5657142996788025},{"x":0.6486486196517944,"y":0.581428587436676},{"x":0.6486486196517944,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.5657142996788025,0.6486486196517944,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5657142996788025},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5657142996788025},{"x":0.6424116492271423,"y":0.581428587436676},{"x":0.602910578250885,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.602910578250885,0.5657142996788025,0.6424116492271423,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5966736078262329,"y":0.581428587436676},{"x":0.5945945978164673,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5945945978164673,0.5657142996788025,0.5966736078262329,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5862785577774048,"y":0.581428587436676},{"x":0.5467775464057922,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5467775464057922,0.5657142996788025,0.5862785577774048,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5657142996788025},{"x":0.5405405163764954,"y":0.581428587436676},{"x":0.5031185150146484,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5031185150146484,0.5657142996788025,0.5405405163764954,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.5657142996788025},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5657142996788025},{"x":0.49688148498535156,"y":0.581428587436676},{"x":0.4615384638309479,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4615384638309479,0.5657142996788025,0.49688148498535156,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5657142996788025},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5657142996788025},{"x":0.4573804438114166,"y":0.581428587436676},{"x":0.45322245359420776,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45322245359420776,0.5657142996788025,0.4573804438114166,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5657142996788025},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5657142996788025},{"x":0.4469854533672333,"y":0.581428587436676},{"x":0.42203742265701294,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.42203742265701294,0.5657142996788025,0.4469854533672333,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5657142996788025},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5657142996788025},{"x":0.41580042243003845,"y":0.581428587436676},{"x":0.395010381937027,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.395010381937027,0.5657142996788025,0.41580042243003845,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5657142996788025},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5657142996788025},{"x":0.3970893919467926,"y":0.581428587436676},{"x":0.39293140172958374,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39293140172958374,0.5657142996788025,0.3970893919467926,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5657142996788025},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5657142996788025},{"x":0.38461539149284363,"y":0.581428587436676},{"x":0.3513513505458832,"y":0.581428587436676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.3513513505458832,0.5657142996788025,0.38461539149284363,0.581428587436676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.581428587436676},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5799999833106995},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5928571224212646},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7713097929954529,0.581428587436676,0.8274428248405457,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.581428587436676},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5799999833106995},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5942857265472412},{"x":0.7276507019996643,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7276507019996643,0.581428587436676,0.7567567825317383,0.5942857265472412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5657142996788025},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5657142996788025},{"x":0.8274428248405457,"y":0.595714271068573},{"x":0.3513513505458832,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3463513505458832,0.5587142996788025,0.8324428248405457,0.602714271068573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6486486196517944,"y":0.595714271068573},{"x":0.6486486196517944,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.5828571319580078,0.6486486196517944,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6424116492271423,"y":0.595714271068573},{"x":0.6091476082801819,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.6091476082801819,0.5828571319580078,0.6424116492271423,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5828571319580078},{"x":0.6049895882606506,"y":0.595714271068573},{"x":0.6049895882606506,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.5828571319580078,0.6049895882606506,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5945945978164673,"y":0.595714271068573},{"x":0.5758835673332214,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۹۰","boundary":[0.5758835673332214,0.5828571319580078,0.5945945978164673,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5717255473136902,"y":0.595714271068573},{"x":0.55509352684021,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.55509352684021,0.5828571319580078,0.5717255473136902,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5530145764350891,"y":0.595714271068573},{"x":0.5488565564155579,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5488565564155579,0.5828571319580078,0.5530145764350891,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5405405163764954,"y":0.595714271068573},{"x":0.5114344954490662,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5114344954490662,0.5828571319580078,0.5405405163764954,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5828571319580078},{"x":0.5072765350341797,"y":0.595714271068573},{"x":0.5051975250244141,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.5828571319580078,0.5072765350341797,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5828571319580078},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5828571319580078},{"x":0.4989604949951172,"y":0.595714271068573},{"x":0.469854474067688,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.469854474067688,0.5828571319580078,0.4989604949951172,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.5828571319580078},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5828571319580078},{"x":0.46569645404815674,"y":0.595714271068573},{"x":0.4615384638309479,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4615384638309479,0.5828571319580078,0.46569645404815674,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5828571319580078},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5828571319580078},{"x":0.45322245359420776,"y":0.595714271068573},{"x":0.42203742265701294,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.42203742265701294,0.5828571319580078,0.45322245359420776,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5828571319580078},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5828571319580078},{"x":0.4199584126472473,"y":0.595714271068573},{"x":0.4178794324398041,"y":0.595714271068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4178794324398041,0.5828571319580078,0.4199584126472473,0.595714271068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5971428751945496},{"x":0.82536381483078,"y":0.5971428751945496},{"x":0.82536381483078,"y":0.6100000143051147},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7837837934494019,0.5971428751945496,0.82536381483078,0.6100000143051147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5828571319580078},{"x":0.82536381483078,"y":0.5828571319580078},{"x":0.82536381483078,"y":0.6100000143051147},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4128794324398041,0.5758571319580078,0.83036381483078,0.6170000143051148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.595714271068573},{"x":0.6486486196517944,"y":0.595714271068573},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6100000143051147},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.595714271068573,0.6486486196517944,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.595714271068573},{"x":0.6424116492271423,"y":0.595714271068573},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6100000143051147},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6008316278457642,0.595714271068573,0.6424116492271423,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.595714271068573},{"x":0.5945945978164673,"y":0.595714271068573},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6100000143051147},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5592515468597412,0.595714271068573,0.5945945978164673,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.595714271068573},{"x":0.5509355664253235,"y":0.595714271068573},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6100000143051147},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5135135054588318,0.595714271068573,0.5509355664253235,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.595714271068573},{"x":0.5114344954490662,"y":0.595714271068573},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6100000143051147},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5072765350341797,0.595714271068573,0.5114344954490662,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.595714271068573},{"x":0.5010395050048828,"y":0.595714271068573},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6100000143051147},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4760914742946625,0.595714271068573,0.5010395050048828,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.595714271068573},{"x":0.469854474067688,"y":0.595714271068573},{"x":0.469854474067688,"y":0.6100000143051147},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.45114344358444214,0.595714271068573,0.469854474067688,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.595714271068573},{"x":0.45114344358444214,"y":0.595714271068573},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6100000143051147},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4469854533672333,0.595714271068573,0.45114344358444214,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.595714271068573},{"x":0.43866944313049316,"y":0.595714271068573},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6100000143051147},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۴۷","boundary":[0.4178794324398041,0.595714271068573,0.43866944313049316,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.595714271068573},{"x":0.40956342220306396,"y":0.595714271068573},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6100000143051147},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".گروه","boundary":[0.3804573714733124,0.595714271068573,0.40956342220306396,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.595714271068573},{"x":0.3742203712463379,"y":0.595714271068573},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6100000143051147},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.32640331983566284,0.595714271068573,0.3742203712463379,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.595714271068573},{"x":0.32016631960868835,"y":0.595714271068573},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6100000143051147},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31808730959892273,0.595714271068573,0.32016631960868835,0.6100000143051147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.595714271068573},{"x":0.3097712993621826,"y":0.595714271068573},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6100000143051147},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6100000143051147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.2931392788887024,0.595714271068573,0.3097712993621826,0.6100000143051147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6128571629524231},{"x":0.82536381483078,"y":0.6128571629524231},{"x":0.82536381483078,"y":0.6257143020629883},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6257143020629883}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7941787838935852,0.6128571629524231,0.82536381483078,0.6257143020629883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.595714271068573},{"x":0.82536381483078,"y":0.595714271068573},{"x":0.82536381483078,"y":0.6257143020629883},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6257143020629883}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2881392788887024,0.588714271068573,0.83036381483078,0.6327143020629883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6242856979370117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6242856979370117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.6114285588264465,0.6486486196517944,0.6242856979370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6242856979370117},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6242856979370117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.5945945978164673,0.6114285588264465,0.6403326392173767,0.6242856979370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6242856979370117},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6242856979370117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5738045573234558,0.6114285588264465,0.5925155878067017,0.6242856979370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6242856979370117},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6242856979370117}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"3-07-8257-600-978","boundary":[0.4490644633769989,0.6114285588264465,0.5654885768890381,0.6242856979370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6114285588264465},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6114285588264465},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6242856979370117},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6242856979370117}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4469854533672333,0.6114285588264465,0.45322245359420776,0.6242856979370117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6271428465843201},{"x":0.82536381483078,"y":0.6271428465843201},{"x":0.82536381483078,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7817047834396362,0.6271428465843201,0.82536381483078,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6399999856948853},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7338877320289612,0.6271428465843201,0.7754677534103394,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6399999856948853},{"x":0.692307710647583,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.692307710647583,0.6271428465843201,0.7255717515945435,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6399999856948853},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.6285714507102966,0.6486486196517944,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6399999856948853},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6399999856948853}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6257796287536621,0.6285714507102966,0.6424116492271423,0.6399999856948853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6414285898208618},{"x":0.82536381483078,"y":0.6414285898208618},{"x":0.82536381483078,"y":0.654285728931427},{"x":0.777546763420105,"y":0.654285728931427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.777546763420105,0.6414285898208618,0.82536381483078,0.654285728931427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6114285588264465},{"x":0.82536381483078,"y":0.6128571629524231},{"x":0.82536381483078,"y":0.654285728931427},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6528571248054504}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44198545336723327,0.6044285588264465,0.83036381483078,0.661285728931427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6557142734527588},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.6428571343421936,0.6486486196517944,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6557142734527588},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6133056282997131,0.6428571343421936,0.6424116492271423,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6557142734527588},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5738045573234558,0.6428571343421936,0.6070685982704163,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6557142734527588},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5343035459518433,0.6428571343421936,0.5675675868988037,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6557142734527588},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.5031185150146484,0.6428571343421936,0.5280665159225464,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6557142734527588},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4927234947681427,0.6428571343421936,0.5031185150146484,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6557142734527588},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4760914742946625,0.6428571343421936,0.4802494943141937,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.6428571343421936},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6428571343421936},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6557142734527588},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6557142734527588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43866944313049316,0.6428571343421936,0.46777546405792236,0.6557142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6571428775787354},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6571428775787354},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6700000166893005},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"\"","boundary":[0.6465696692466736,0.6571428775787354,0.6507276296615601,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6571428775787354},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6571428775787354},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6700000166893005},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Simulation","boundary":[0.2141372114419937,0.6571428775787354,0.27442827820777893,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6571428775787354},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6571428775787354},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6700000166893005},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Modeling","boundary":[0.2785862684249878,0.6571428775787354,0.3367983400821686,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.6571428775787354},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6571428775787354},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6700000166893005},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3388773500919342,0.6571428775787354,0.3513513505458832,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6571428775787354},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6571428775787354},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6700000166893005},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Botanical","boundary":[0.35550934076309204,0.6571428775787354,0.4116424024105072,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.6571428775787354},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6571428775787354},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6700000166893005},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Epidemiology","boundary":[0.4137214124202728,0.6571428775787354,0.49688148498535156,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6700000166893005},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5010395050048828,0.6571428775787354,0.5197505354881287,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6571428775787354},{"x":0.55509352684021,"y":0.6571428775787354},{"x":0.55509352684021,"y":0.6700000166893005},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Crop","boundary":[0.5259875059127808,0.6571428775787354,0.55509352684021,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6571428775787354},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6700000166893005},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Loss","boundary":[0.5571725368499756,0.6571428775787354,0.5841996073722839,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6571428775787354},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6571428775787354},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6700000166893005},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Analysis","boundary":[0.5925155878067017,0.6571428775787354,0.6403326392173767,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.6571428775787354},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6571428775787354},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6700000166893005},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"\"","boundary":[0.20790021121501923,0.6571428775787354,0.21205821633338928,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.6571428775787354},{"x":0.20374220609664917,"y":0.6571428775787354},{"x":0.20374220609664917,"y":0.6700000166893005},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"است","boundary":[0.17879417538642883,0.6571428775787354,0.20374220609664917,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.6571428775787354},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6571428775787354},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6700000166893005},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6700000166893005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.17255717515945435,0.6571428775787354,0.1767151802778244,0.6700000166893005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6728571653366089},{"x":0.82536381483078,"y":0.6728571653366089},{"x":0.82536381483078,"y":0.6842857003211975},{"x":0.777546763420105,"y":0.6842857003211975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.777546763420105,0.6728571653366089,0.82536381483078,0.6842857003211975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"fa","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.6414285898208618},{"x":0.82536381483078,"y":0.6428571343421936},{"x":0.82536381483078,"y":0.6842857003211975},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6828571557998657}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16755717515945434,0.6344285898208618,0.83036381483078,0.6912857003211975],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6728571653366089},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6728571653366089},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6842857003211975},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6842857003211975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6465696692466736,0.6728571653366089,0.6486486196517944,0.6842857003211975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6728571653366089},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6728571653366089},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6842857003211975},{"x":0.602910578250885,"y":0.6842857003211975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.602910578250885,0.6728571653366089,0.6403326392173767,0.6842857003211975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6728571653366089},{"x":0.602910578250885,"y":0.6728571653366089},{"x":0.602910578250885,"y":0.6842857003211975},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6842857003211975}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6008316278457642,0.6728571653366089,0.602910578250885,0.6842857003211975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6885714530944824},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6885714530944824},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7028571367263794},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7028571367263794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7837837934494019,0.6885714530944824,0.8274428248405457,0.7028571367263794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6728571653366089},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6714285612106323},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7028571367263794},{"x":0.6008316278457642,"y":0.704285740852356}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5958316278457642,0.6658571653366089,0.8324428248405457,0.7098571367263794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6871428489685059},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6871428489685059},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7028571367263794},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7028571367263794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.6871428489685059,0.6486486196517944,0.7028571367263794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7028571367263794},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7028571367263794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6070685982704163,0.6857143044471741,0.6424116492271423,0.7028571367263794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6857143044471741},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7014285922050476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5675675868988037,0.6857143044471741,0.6008316278457642,0.7014285922050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6857143044471741},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6857143044471741},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7014285922050476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5446985363960266,0.6857143044471741,0.5592515468597412,0.7014285922050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6857143044471741},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6857143044471741},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7028571367263794},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7014285922050476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.4906444847583771,0.6857143044471741,0.5384615659713745,0.7028571367263794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6857143044471741},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6857143044471741},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7014285922050476}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4781704843044281,0.6857143044471741,0.48232847452163696,0.7014285922050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6857143044471741},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6857143044471741},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7014285922050476},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7014285922050476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آفتها","boundary":[0.43659043312072754,0.6857143044471741,0.4719334840774536,0.7014285922050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.704285740852356},{"x":0.82536381483078,"y":0.704285740852356},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7171428799629211},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7185714244842529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7858628034591675,0.704285740852356,0.8274428248405457,0.7171428799629211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6857143044471741},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6857143044471741},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7185714244842529},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7171428799629211}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43159043312072753,0.6787143044471741,0.8324428248405457,0.7255714244842529],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7014285922050476},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7014285922050476},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7157142758369446},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.7014285922050476,0.6486486196517944,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7014285922050476},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7014285922050476},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7157142758369446},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6070685982704163,0.7014285922050476,0.6424116492271423,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7157142758369446},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5841996073722839,0.7014285922050476,0.5987526178359985,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7157142758369446},{"x":0.530145525932312,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.530145525932312,0.7014285922050476,0.5779625773429871,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7157142758369446},{"x":0.517671525478363,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.517671525478363,0.7014285922050476,0.5239084959030151,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7014285922050476},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7157142758369446},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.48856547474861145,0.7014285922050476,0.5114344954490662,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7157142758369446},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46569645404815674,0.7014285922050476,0.4864864945411682,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7157142758369446},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.43866944313049316,0.7014285922050476,0.4573804438114166,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7157142758369446},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.4178794324398041,0.7014285922050476,0.4345114231109619,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7014285922050476},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7157142758369446},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3970893919467926,0.7014285922050476,0.4116424024105072,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7014285922050476},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7014285922050476},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7157142758369446},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.3451143503189087,0.7014285922050476,0.3908523917198181,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.7014285922050476},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7014285922050476},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7157142758369446},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7157142758369446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3014552891254425,0.7014285922050476,0.3388773500919342,0.7157142758369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7185714244842529},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7328571677207947},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7342857122421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7837837934494019,0.7200000286102295,0.8232848048210144,0.7328571677207947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7342857122421265},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7342857122421265},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7471428513526917},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7858628034591675,0.7342857122421265,0.8274428248405457,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7471428513526917},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6465696692466736,0.7300000190734863,0.6548856496810913,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7471428513526917},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6091476082801819,0.7300000190734863,0.6403326392173767,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7471428513526917},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5883575677871704,0.7300000190734863,0.6008316278457642,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7300000190734863},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7300000190734863},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7471428513526917},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.5322245359420776,0.7300000190734863,0.5821205973625183,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7300000190734863},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7300000190734863},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7471428513526917},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5218295454978943,0.7300000190734863,0.5280665159225464,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7300000190734863},{"x":0.517671525478363,"y":0.7300000190734863},{"x":0.517671525478363,"y":0.7471428513526917},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.49688148498535156,0.7300000190734863,0.517671525478363,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7471428513526917},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48232847452163696,0.7300000190734863,0.4906444847583771,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7471428513526917},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4615384638309479,0.7300000190734863,0.4760914742946625,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7471428513526917},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.43659043312072754,0.7300000190734863,0.4553014636039734,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7300000190734863},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7471428513526917},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.4178794324398041,0.7300000190734863,0.4345114231109619,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7300000190734863},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7300000190734863},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7471428513526917},{"x":0.382536381483078,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.382536381483078,0.7300000190734863,0.41580042243003845,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.7300000190734863},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7300000190734863},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7471428513526917},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Plant","boundary":[0.18503119051456451,0.7300000190734863,0.2141372114419937,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7300000190734863},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7300000190734863},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7471428513526917},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"diseases","boundary":[0.2203742265701294,0.7300000190734863,0.2661122679710388,0.7471428513526917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.7014285922050476},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7014285922050476},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7471428513526917},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1800311905145645,0.6944285922050476,0.8324428248405457,0.7541428513526917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.7300000190734863},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7300000190734863},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7471428513526917},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.26819127798080444,0.7300000190734863,0.27650728821754456,0.7471428513526917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.7300000190734863},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7300000190734863},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7471428513526917},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.26319127798080444,0.7230000190734863,0.28150728821754456,0.7541428513526917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7300000190734863},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7300000190734863},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7471428513526917},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7471428513526917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Epidemiology","boundary":[0.2785862684249878,0.7300000190734863,0.3596673607826233,0.7471428513526917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7599999904632568},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.7485714554786682,0.6486486196517944,0.7599999904632568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7471428513526917},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7614285945892334},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ويلوکه","boundary":[0.6070685982704163,0.7471428513526917,0.6424116492271423,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7471428513526917},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7471428513526917},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7599999904632568},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.7471428513526917,0.6049895882606506,0.7599999904632568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7471428513526917},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7471428513526917},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7599999904632568},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لاتیتیا","boundary":[0.5634095668792725,0.7471428513526917,0.5945945978164673,0.7599999904632568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7614285945892334},{"x":0.82536381483078,"y":0.7599999904632568},{"x":0.82536381483078,"y":0.772857129573822},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7920997738838196,0.7614285945892334,0.82536381483078,0.772857129573822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7628571391105652},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7614285945892334},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7742857336997986},{"x":0.752598762512207,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.752598762512207,0.7628571391105652,0.7858628034591675,0.7742857336997986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7300000190734863},{"x":0.82536381483078,"y":0.7300000190734863},{"x":0.82536381483078,"y":0.7757142782211304},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2735862684249878,0.7230000190734863,0.83036381483078,0.7827142782211304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7757142782211304},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6465696692466736,0.7628571391105652,0.6486486196517944,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7757142782211304},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.6133056282997131,0.7628571391105652,0.6424116492271423,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5862785577774048,0.7628571391105652,0.6091476082801819,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5821205973625183,0.7628571391105652,0.5862785577774048,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5197505354881287,0.7628571391105652,0.5758835673332214,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7757142782211304},{"x":0.517671525478363,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.517671525478363,0.7628571391105652,0.5218295454978943,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7628571391105652},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7771428823471069},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.48232847452163696,0.7628571391105652,0.5093554854393005,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7628571391105652},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7628571391105652},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7771428823471069},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46777546405792236,0.7628571391105652,0.47401246428489685,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7628571391105652},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7628571391105652},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7771428823471069},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.7628571391105652,0.46569645404815674,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7628571391105652},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7628571391105652},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7771428823471069},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42411643266677856,0.7628571391105652,0.4573804438114166,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7628571391105652},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7628571391105652},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7771428823471069},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4199584126472473,0.7628571391105652,0.42203742265701294,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7628571391105652},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7628571391105652},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7771428823471069},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پورسخی","boundary":[0.3679833710193634,0.7628571391105652,0.4116424024105072,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7628571391105652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7628571391105652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7771428823471069},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3596673607826233,0.7628571391105652,0.36382535099983215,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7642857432365417},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7642857432365417},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7771428823471069},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.3243243098258972,0.7642857432365417,0.3534303605556488,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7642857432365417},{"x":0.322245329618454,"y":0.7642857432365417},{"x":0.322245329618454,"y":0.7771428823471069},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31808730959892273,0.7642857432365417,0.322245329618454,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7642857432365417},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7642857432365417},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7771428823471069},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.2806652784347534,0.7642857432365417,0.3097712993621826,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.7642857432365417},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7642857432365417},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7771428823471069},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2661122679710388,0.7642857432365417,0.2723492681980133,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7642857432365417},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7642857432365417},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7771428823471069},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2577962577342987,0.7642857432365417,0.26195424795150757,0.7771428823471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.7642857432365417},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7642857432365417},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7771428823471069},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.21829521656036377,0.7642857432365417,0.2515592575073242,0.7771428823471069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.7628571391105652},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7614285945892334},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7757142782211304},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7771428823471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21329521656036377,0.7558571391105652,0.6536486196517944,0.7827142782211304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7771428823471069},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7771428823471069},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7885714173316956},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.7771428823471069,0.6486486196517944,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7771428823471069},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7771428823471069},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7885714173316956},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6008316278457642,0.7771428823471069,0.6424116492271423,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7771428823471069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7771428823471069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7900000214576721},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7900000214576721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5114344954490662,0.7771428823471069,0.5509355664253235,0.7900000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7785714268684387},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7785714268684387},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7900000214576721},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7900000214576721}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5072765350341797,0.7785714268684387,0.5114344954490662,0.7900000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7785714268684387},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7771428823471069},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7900000214576721},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4760914742946625,0.7785714268684387,0.5010395050048828,0.7900000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7785714268684387},{"x":0.469854474067688,"y":0.7785714268684387},{"x":0.469854474067688,"y":0.7900000214576721},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4490644633769989,0.7785714268684387,0.469854474067688,0.7900000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7928571701049805},{"x":0.82536381483078,"y":0.7942857146263123},{"x":0.82536381483078,"y":0.808571457862854},{"x":0.8087317943572998,"y":0.808571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8087317943572998,0.7928571701049805,0.82536381483078,0.808571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7928571701049805},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7928571701049805},{"x":0.8024948239326477,"y":0.808571457862854},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.777546763420105,0.7928571701049805,0.8024948239326477,0.808571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7914285659790039},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7928571701049805},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7401247620582581,0.7914285659790039,0.7692307829856873,0.8071428537368774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7757142782211304},{"x":0.82536381483078,"y":0.7785714268684387},{"x":0.82536381483078,"y":0.808571457862854},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8057143092155457}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4440644633769989,0.7687142782211304,0.83036381483078,0.815571457862854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6507276296615601,"y":0.808571457862854},{"x":0.644490659236908,"y":0.808571457862854}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.644490659236908,0.7942857146263123,0.6507276296615601,0.808571457862854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7928571701049805},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6091476082801819,0.7928571701049805,0.6424116492271423,0.8071428537368774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7928571701049805},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6507276296615601,"y":0.808571457862854},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6041476082801819,0.7858571701049805,0.6557276296615601,0.815571457862854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7928571701049805},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7928571701049805},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.75,"str":"۴","boundary":[0.5987526178359985,0.7928571701049805,0.6049895882606506,0.8071428537368774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"م","boundary":[0.5925155878067017,0.7928571701049805,0.5987526178359985,0.8071428537368774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7928571701049805},{"x":0.590436577796936,"y":0.7928571701049805},{"x":0.590436577796936,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۲","boundary":[0.5841996073722839,0.7928571701049805,0.590436577796936,0.8071428537368774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"س","boundary":[0.5779625773429871,0.7928571701049805,0.5841996073722839,0.8071428537368774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5613305568695068,0.7928571701049805,0.5675675868988037,0.8071428537368774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7928571701049805},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8071428537368774}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"SB۶۰۱","boundary":[0.5197505354881287,0.7928571701049805,0.5613305568695068,0.8071428537368774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.8100000023841858},{"x":0.82536381483078,"y":0.8100000023841858},{"x":0.82536381483078,"y":0.8199999928474426},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8087317943572998,0.8100000023841858,0.82536381483078,0.8199999928474426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8114285469055176},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8100000023841858},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8199999928474426},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7754677534103394,0.8114285469055176,0.8024948239326477,0.8199999928474426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8114285469055176},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8100000023841858},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7359667420387268,0.8114285469055176,0.7692307829856873,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.822857141494751},{"x":0.82536381483078,"y":0.822857141494751},{"x":0.82536381483078,"y":0.8357142806053162},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8357142806053162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7920997738838196,0.822857141494751,0.82536381483078,0.8357142806053162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.822857141494751},{"x":0.7858628034591675,"y":0.822857141494751},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8357142806053162},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8371428847312927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7297297120094299,0.822857141494751,0.7858628034591675,0.8357142806053162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.8242856860160828},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8242856860160828},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8357142806053162},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8371428847312927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7027027010917664,0.8242856860160828,0.7234927415847778,0.8357142806053162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7928571701049805},{"x":0.82536381483078,"y":0.7914285659790039},{"x":0.82536381483078,"y":0.8357142806053162},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8371428847312927}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5147505354881287,0.7858571701049805,0.83036381483078,0.8427142806053162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8428571224212646},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8428571224212646},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8585714101791382},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6860706806182861,0.8428571224212646,0.7068607211112976,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8428571224212646},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8428571224212646},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8585714101791382},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6465696692466736,0.8428571224212646,0.6777547001838684,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8428571224212646},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8428571224212646},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8585714101791382},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6112266182899475,0.8428571224212646,0.6382536292076111,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8414285778999329},{"x":0.602910578250885,"y":0.8414285778999329},{"x":0.602910578250885,"y":0.8585714101791382},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5738045573234558,0.8414285778999329,0.602910578250885,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8414285778999329},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8414285778999329},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8585714101791382},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5446985363960266,0.8414285778999329,0.5654885768890381,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8414285778999329},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8414285778999329},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8585714101791382},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8585714101791382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4906444847583771,0.8414285778999329,0.5363825559616089,0.8585714101791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.8414285778999329},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8414285778999329},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4407484531402588,0.8414285778999329,0.48232847452163696,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.8414285778999329},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8414285778999329},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8571428656578064},{"x":0.38669440150260925,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.38669440150260925,0.8414285778999329,0.4324324429035187,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.8414285778999329},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8414285778999329},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8571428656578064},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.33264032006263733,0.8414285778999329,0.37837839126586914,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.8414285778999329},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8414285778999329},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8571428656578064},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29729729890823364,0.8414285778999329,0.32640331983566284,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.8414285778999329},{"x":0.295218288898468,"y":0.8414285778999329},{"x":0.295218288898468,"y":0.8571428656578064},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.8414285778999329,0.295218288898468,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8771428465843201},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.8191268444061279,0.8628571629524231,0.8523908257484436,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8771428465843201},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.8628571629524231,0.8191268444061279,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8628571629524231},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8771428465843201},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7754677534103394,0.8628571629524231,0.8087317943572998,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8628571629524231},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8628571629524231},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8771428465843201},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7359667420387268,0.8628571629524231,0.7692307829856873,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8628571629524231},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8628571629524231},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8771428465843201},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6964656710624695,0.8628571629524231,0.7318087220191956,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8771428465843201},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6839916706085205,0.8628571629524231,0.6902287006378174,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8771428465843201},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6569646596908569,0.8628571629524231,0.6798336505889893,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8771428465843201},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6340956091880798,0.8628571629524231,0.6569646596908569,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8771428465843201},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6278586387634277,0.8628571629524231,0.6340956091880798,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8628571629524231},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8771428465843201},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کدپستی","boundary":[0.5821205973625183,0.8628571629524231,0.6216216087341309,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8628571629524231},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8628571629524231},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8771428465843201},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۹","boundary":[0.48856547474861145,0.8628571629524231,0.5738045573234558,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.8628571629524231},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8628571629524231},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8771428465843201},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.4573804438114166,0.8628571629524231,0.4864864945411682,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.8628571629524231},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8628571629524231},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8771428465843201},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4469854533672333,0.8628571629524231,0.4573804438114166,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.8628571629524231},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8628571629524231},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8771428465843201},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳۳۹۱۲۵۰۹","boundary":[0.3617463707923889,0.8628571629524231,0.45322245359420776,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.8628571629524231},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8628571629524231},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8771428465843201},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3617463707923889,0.8628571629524231,0.3679833710193634,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.8628571629524231},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8628571629524231},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8771428465843201},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰۳۱","boundary":[0.34303534030914307,0.8628571629524231,0.3617463707923889,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.8628571629524231},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8628571629524231},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8771428465843201},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3367983400821686,0.8628571629524231,0.34095633029937744,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.8628571629524231},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8628571629524231},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8771428465843201},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دورنگار","boundary":[0.29106029868125916,0.8628571629524231,0.33264032006263733,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.8628571629524231},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8628571629524231},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8771428465843201},{"x":0.2869022786617279,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2869022786617279,0.8628571629524231,0.29106029868125916,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.8628571629524231},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8628571629524231},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8771428465843201},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۲۵۵۲","boundary":[0.22245322167873383,0.8628571629524231,0.2806652784347534,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.8628571629524231},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8628571629524231},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8771428465843201},{"x":0.18918919563293457,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.18918919563293457,0.8628571629524231,0.21829521656036377,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8628571629524231},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8628571629524231},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8771428465843201},{"x":0.147609144449234,"y":0.8771428465843201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرید","boundary":[0.147609144449234,0.8628571629524231,0.1829521805047989,0.8771428465843201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8785714507102966},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8785714507102966},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8942857384681702},{"x":0.812889814376831,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.812889814376831,0.8785714507102966,0.8523908257484436,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8785714507102966},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8785714507102966},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8942857384681702},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7858628034591675,0.8785714507102966,0.8045738339424133,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.8785714507102966},{"x":0.777546763420105,"y":0.8785714507102966},{"x":0.777546763420105,"y":0.8942857384681702},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7505197525024414,0.8785714507102966,0.777546763420105,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8785714507102966},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8785714507102966},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8942857384681702},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7255717515945435,0.8785714507102966,0.7484407424926758,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.8785714507102966},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8785714507102966},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8942857384681702},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منتشره","boundary":[0.6839916706085205,0.8785714507102966,0.7193347215652466,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8942857384681702},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مركز","boundary":[0.6507276296615601,0.8785714507102966,0.6756756901741028,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.8785714507102966},{"x":0.644490659236908,"y":0.8785714507102966},{"x":0.644490659236908,"y":0.8942857384681702},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6237006187438965,0.8785714507102966,0.644490659236908,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8942857384681702},{"x":0.602910578250885,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.602910578250885,0.8785714507102966,0.6174635887145996,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8785714507102966},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8942857384681702},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.5717255473136902,0.8785714507102966,0.6008316278457642,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8942857384681702},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5571725368499756,0.8785714507102966,0.5654885768890381,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8942857384681702},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.5218295454978943,0.8785714507102966,0.5488565564155579,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8785714507102966},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8942857384681702},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"http://publication.iut.ac.ir","boundary":[0.3471933603286743,0.8785714507102966,0.5155925154685974,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.8785714507102966},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8785714507102966},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8942857384681702},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.30353429913520813,0.8785714507102966,0.34095633029937744,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.8785714507102966},{"x":0.295218288898468,"y":0.8785714507102966},{"x":0.295218288898468,"y":0.8942857384681702},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28898128867149353,0.8785714507102966,0.295218288898468,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.8785714507102966},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8785714507102966},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8942857384681702},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.27650728821754456,0.8785714507102966,0.28274428844451904,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.8785714507102966},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8785714507102966},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8942857384681702},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.23076923191547394,0.8785714507102966,0.26819127798080444,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.8785714507102966},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8785714507102966},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8942857384681702},{"x":0.21621622145175934,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21621622145175934,0.8785714507102966,0.22245322167873383,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8785714507102966},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8785714507102966},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8942857384681702},{"x":0.147609144449234,"y":0.8942857384681702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابفروشی","boundary":[0.147609144449234,0.8785714507102966,0.20997920632362366,0.8942857384681702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8971428275108337},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8971428275108337},{"x":0.8523908257484436,"y":0.9128571152687073},{"x":0.8274428248405457,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8274428248405457,0.8971428275108337,0.8523908257484436,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.8971428275108337},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8971428275108337},{"x":0.8212057948112488,"y":0.9128571152687073},{"x":0.8024948239326477,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8024948239326477,0.8971428275108337,0.8212057948112488,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7962577939033508,"y":0.9128571152687073},{"x":0.7754677534103394,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7754677534103394,0.8971428275108337,0.7962577939033508,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7671517729759216,"y":0.9128571152687073},{"x":0.7567567825317383,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7567567825317383,0.8971428275108337,0.7671517729759216,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7505197525024414,"y":0.9128571152687073},{"x":0.7110186815261841,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7110186815261841,0.8971428275108337,0.7505197525024414,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8971428275108337},{"x":0.7027027010917664,"y":0.9128571152687073},{"x":0.6673596501350403,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6673596501350403,0.8971428275108337,0.7027027010917664,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.8971428275108337},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8971428275108337},{"x":0.6611226797103882,"y":0.9128571152687073},{"x":0.6237006187438965,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6237006187438965,0.8971428275108337,0.6611226797103882,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.8971428275108337},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8971428275108337},{"x":0.6153846383094788,"y":0.9128571152687073},{"x":0.5821205973625183,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5821205973625183,0.8971428275108337,0.6153846383094788,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8971428275108337},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8971428275108337},{"x":0.5738045573234558,"y":0.9128571152687073},{"x":0.5363825559616089,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5363825559616089,0.8971428275108337,0.5738045573234558,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.8971428275108337},{"x":0.530145525932312,"y":0.8971428275108337},{"x":0.530145525932312,"y":0.9128571152687073},{"x":0.5259875059127808,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5259875059127808,0.8971428275108337,0.530145525932312,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.8971428275108337},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8971428275108337},{"x":0.5239084959030151,"y":0.9128571152687073},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5010395050048828,0.8971428275108337,0.5239084959030151,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.8971428275108337},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8971428275108337},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9128571152687073},{"x":0.4345114231109619,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۳۹۵۲","boundary":[0.4345114231109619,0.8971428275108337,0.4948025047779083,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.8971428275108337},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8971428275108337},{"x":0.4324324429035187,"y":0.9128571152687073},{"x":0.4282744228839874,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4282744228839874,0.8971428275108337,0.4324324429035187,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.8971428275108337},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8971428275108337},{"x":0.42203742265701294,"y":0.9128571152687073},{"x":0.3742203712463379,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خریداری","boundary":[0.3742203712463379,0.8971428275108337,0.42203742265701294,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8971428275108337},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8971428275108337},{"x":0.3679833710193634,"y":0.9128571152687073},{"x":0.33471933007240295,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرمائید","boundary":[0.33471933007240295,0.8971428275108337,0.3679833710193634,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.8971428275108337},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8971428275108337},{"x":0.33264032006263733,"y":0.9128571152687073},{"x":0.32848232984542847,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32848232984542847,0.8971428275108337,0.33264032006263733,0.9128571152687073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8399999737739563},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8428571224212646},{"x":0.8523908257484436,"y":0.9157142639160156},{"x":0.147609144449234,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.142609144449234,0.8329999737739563,0.8573908257484436,0.9227142639160156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.6871428489685059},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6885714530944824},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6985714435577393},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Diseases","boundary":[0.2640332579612732,0.6871428489685059,0.31392931938171387,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6885714530944824},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6885714530944824},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6985714435577393},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.31808730959892273,0.6885714530944824,0.3388773500919342,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6885714530944824},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6885714530944824},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6985714435577393},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pests","boundary":[0.34303534030914307,0.6885714530944824,0.37214136123657227,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.6871428489685059},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6885714530944824},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6985714435577393},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Field","boundary":[0.1829521805047989,0.6871428489685059,0.20997920632362366,0.6985714435577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.6885714530944824},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6899999976158142},{"x":0.24532224237918854,"y":0.699999988079071},{"x":0.21621622145175934,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"crops","boundary":[0.21621622145175934,0.6885714530944824,0.24532224237918854,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6899999976158142},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6899999976158142},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7014285922050476},{"x":0.2515592575073242,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2515592575073242,0.6899999976158142,0.2577962577342987,0.7014285922050476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.6842857003211975},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6885714530944824},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7028571367263794},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6985714435577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17795218050479888,0.6772857003211975,0.37714136123657227,0.7098571367263794],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7171428799629211},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7171428799629211},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7300000190734863},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plant","boundary":[0.3388773500919342,0.7171428799629211,0.3679833710193634,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7300000190734863},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"diseases","boundary":[0.3742203712463379,0.7171428799629211,0.4199584126472473,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7300000190734863},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.42411643266677856,0.7171428799629211,0.4324324429035187,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7171428799629211},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7300000190734863},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Epidemics","boundary":[0.43866944313049316,0.7171428799629211,0.4989604949951172,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7171428799629211},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7171428799629211},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7300000190734863},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5031185150146484,0.7171428799629211,0.5114344954490662,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7171428799629211},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7171428799629211},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7300000190734863},{"x":0.517671525478363,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathematical","boundary":[0.517671525478363,0.7171428799629211,0.5966736078262329,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.6008316278457642,0.7171428799629211,0.6403326392173767,0.7300000190734863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7300000190734863},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.7171428799629211,0.6486486196517944,0.7300000190734863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7171428799629211},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7300000190734863},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7300000190734863}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3338773500919342,0.7101428799629211,0.6536486196517944,0.7370000190734863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7471428513526917},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7457143068313599},{"x":0.82536381483078,"y":0.758571445941925},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7920997738838196,0.7471428513526917,0.82536381483078,0.758571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7485714554786682},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7471428513526917},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7599999904632568},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.752598762512207,0.7485714554786682,0.7858628034591675,0.7599999904632568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7485714554786682},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7457143068313599},{"x":0.82536381483078,"y":0.758571445941925},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.747598762512207,0.7415714554786682,0.83036381483078,0.765571445941925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.7485714554786682},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7471428513526917},{"x":0.44490644335746765,"y":0.758571445941925},{"x":0.382536381483078,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Willocquet","boundary":[0.3804573714733124,0.7485714554786682,0.44490644335746765,0.758571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7471428513526917},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7471428513526917},{"x":0.4490644633769989,"y":0.758571445941925},{"x":0.44490644335746765,"y":0.758571445941925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.44490644335746765,0.7471428513526917,0.4490644633769989,0.758571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7471428513526917},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7471428513526917},{"x":0.49688148498535156,"y":0.758571445941925},{"x":0.45322245359420776,"y":0.758571445941925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Laetitia","boundary":[0.45322245359420776,0.7471428513526917,0.49688148498535156,0.758571445941925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.7485714554786682},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7471428513526917},{"x":0.49688148498535156,"y":0.758571445941925},{"x":0.382536381483078,"y":0.7599999904632568}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3754573714733124,0.7415714554786682,0.5018814849853516,0.765571445941925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7771428823471069},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7757142782211304},{"x":0.82536381483078,"y":0.7885714173316956},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7900000214576721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7920997738838196,0.7771428823471069,0.82536381483078,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7785714268684387},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7771428823471069},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7900000214576721},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7914285659790039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.752598762512207,0.7785714268684387,0.7858628034591675,0.7900000214576721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7785714268684387},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7757142782211304},{"x":0.82536381483078,"y":0.7885714173316956},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7914285659790039}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.747598762512207,0.7715714268684387,0.83036381483078,0.7955714173316956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7814285755157471},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7885714173316956},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7900000214576721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5634095668792725,0.7814285755157471,0.5945945978164673,0.7885714173316956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7814285755157471},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7885714173316956},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7900000214576721}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5584095668792725,0.7744285755157471,0.5995945978164673,0.7955714173316956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.808571457862854},{"x":0.6403326392173767,"y":0.808571457862854},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8171428442001343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳۲","boundary":[0.6195425987243652,0.808571457862854,0.6382536292076111,0.8185714483261108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8100000023841858},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8100000023841858},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8185714483261108}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.8100000023841858,0.6486486196517944,0.8185714483261108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.822857141494751},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8242856860160828},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8328571319580078},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8328571319580078}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۴۹۴۶۰","boundary":[0.5862785577774048,0.822857141494751,0.6382536292076111,0.8328571319580078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8242856860160828},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8242856860160828},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8328571319580078},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8328571319580078}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6486486196517944,0.8242856860160828,0.6486486196517944,0.8328571319580078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.808571457862854},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8100000023841858},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8328571319580078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.801571457862854,0.6536486196517944,0.8412857360839844],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/MpIFqwFbubLtsFjp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/yHsjATGzrLyJobau.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/mORimTLBtyzjxcvw.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002964847077946653,0.000345102036680494,0.9982174826907517,0.99863081629685]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.24857142567634583},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24857142567634583},{"x":0.8523908257484436,"y":0.27142858505249023},{"x":0.7692307829856873,"y":0.27142858505249023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7692307829856873,0.24857142567634583,0.8523908257484436,0.27142858505249023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.24857142567634583},{"x":0.7609147429466248,"y":0.24857142567634583},{"x":0.7609147429466248,"y":0.27142858505249023},{"x":0.6943867206573486,"y":0.27142858505249023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6943867206573486,0.24857142567634583,0.7609147429466248,0.27142858505249023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.24857142567634583},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24857142567634583},{"x":0.8523908257484436,"y":0.27142858505249023},{"x":0.6943867206573486,"y":0.27142858505249023}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6893867206573486,0.24157142567634582,0.8573908257484436,0.27842858505249024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3085714280605316},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357588648796082,0.28999999165534973,0.8523908257484436,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8274428248405457,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3085714280605316},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7962577939033508,0.28999999165534973,0.8274428248405457,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7858628034591675,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3085714280605316},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7588357329368591,0.28999999165534973,0.7858628034591675,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7546777725219727,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3085714280605316},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7255717515945435,0.28999999165534973,0.7546777725219727,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.28999999165534973},{"x":0.717255711555481,"y":0.28999999165534973},{"x":0.717255711555481,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6694386601448059,0.28999999165534973,0.717255711555481,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6694386601448059,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.28999999165534973,0.6694386601448059,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6569646596908569,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6340956091880798,0.28999999165534973,0.6569646596908569,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6278586387634277,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3085714280605316},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5883575677871704,0.28999999165534973,0.6278586387634277,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.28999999165534973},{"x":0.5738045573234558,"y":0.28999999165534973},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3085714280605316},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5634095668792725,0.28999999165534973,0.5738045573234558,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.28999999165534973},{"x":0.55509352684021,"y":0.28999999165534973},{"x":0.55509352684021,"y":0.3085714280605316},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5072765350341797,0.28999999165534973,0.55509352684021,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4989604949951172,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3085714280605316},{"x":0.442827433347702,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.442827433347702,0.28999999165534973,0.4989604949951172,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4407484531402588,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3085714280605316},{"x":0.3762993812561035,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیری","boundary":[0.3762993812561035,0.28999999165534973,0.4407484531402588,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.28999999165534973},{"x":0.3679833710193634,"y":0.28999999165534973},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3085714280605316},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35550934076309204,0.28999999165534973,0.3679833710193634,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.28999999165534973},{"x":0.3471933603286743,"y":0.28999999165534973},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3085714280605316},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.25363826751708984,0.28999999165534973,0.3471933603286743,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.28999999165534973},{"x":0.24532224237918854,"y":0.28999999165534973},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3085714280605316},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.18918919563293457,0.28999999165534973,0.24532224237918854,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.28999999165534973},{"x":0.18503119051456451,"y":0.28999999165534973},{"x":0.18503119051456451,"y":0.3085714280605316},{"x":0.147609144449234,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.147609144449234,0.28999999165534973,0.18503119051456451,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3171428442001343},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3171428442001343},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33571428060531616},{"x":0.8087317943572998,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.8087317943572998,0.3171428442001343,0.8523908257484436,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3171428442001343},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3171428442001343},{"x":0.7983368039131165,"y":0.33571428060531616},{"x":0.7941787838935852,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7941787838935852,0.3171428442001343,0.7983368039131165,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.3171428442001343},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3171428442001343},{"x":0.7941787838935852,"y":0.33571428060531616},{"x":0.704781711101532,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.704781711101532,0.3171428442001343,0.7941787838935852,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6943867206573486,"y":0.33571428060531616},{"x":0.6548856496810913,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6548856496810913,0.3171428442001343,0.6943867206573486,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6507276296615601,"y":0.33571428060531616},{"x":0.644490659236908,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.644490659236908,0.3171428442001343,0.6507276296615601,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3171428442001343},{"x":0.6340956091880798,"y":0.33571428060531616},{"x":0.5945945978164673,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5945945978164673,0.3171428442001343,0.6340956091880798,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5841996073722839,"y":0.33571428060531616},{"x":0.55509352684021,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.55509352684021,0.3171428442001343,0.5841996073722839,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5446985363960266,"y":0.33571428060531616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5135135054588318,0.3171428442001343,0.5446985363960266,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3171428442001343},{"x":0.5114344954490662,"y":0.33571428060531616},{"x":0.5072765350341797,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5072765350341797,0.3171428442001343,0.5114344954490662,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3171428442001343},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3171428442001343},{"x":0.49688148498535156,"y":0.33571428060531616},{"x":0.469854474067688,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.469854474067688,0.3171428442001343,0.49688148498535156,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.3171428442001343},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3171428442001343},{"x":0.46569645404815674,"y":0.33571428060531616},{"x":0.42411643266677856,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.42411643266677856,0.3171428442001343,0.46569645404815674,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.3171428442001343},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3171428442001343},{"x":0.41580042243003845,"y":0.33571428060531616},{"x":0.32016631960868835,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.32016631960868835,0.3171428442001343,0.41580042243003845,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.3171428442001343},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3171428442001343},{"x":0.31185030937194824,"y":0.33571428060531616},{"x":0.25363826751708984,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.25363826751708984,0.3171428442001343,0.31185030937194824,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.3171428442001343},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3171428442001343},{"x":0.2515592575073242,"y":0.33571428060531616},{"x":0.2141372114419937,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2141372114419937,0.3171428442001343,0.2515592575073242,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.3171428442001343},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3171428442001343},{"x":0.2058212012052536,"y":0.33571428060531616},{"x":0.16008315980434418,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.16008315980434418,0.3171428442001343,0.2058212012052536,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3171428442001343},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3171428442001343},{"x":0.15592515468597412,"y":0.33571428060531616},{"x":0.147609144449234,"y":0.33571428060531616}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.3171428442001343,0.15592515468597412,0.33571428060531616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.34285715222358704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.34285715222358704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36142855882644653},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.8191268444061279,0.34285715222358704,0.8523908257484436,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.34285715222358704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.34285715222358704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.36142855882644653},{"x":0.7796257734298706,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7796257734298706,0.34285715222358704,0.8108108043670654,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7692307829856873,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7692307829856873,"y":0.36142855882644653},{"x":0.7359667420387268,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7359667420387268,0.34285715222358704,0.7692307829856873,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7318087220191956,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7318087220191956,"y":0.36142855882644653},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7027027010917664,0.34285715222358704,0.7318087220191956,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6943867206573486,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36142855882644653},{"x":0.6340956091880798,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.6340956091880798,0.34285715222358704,0.6943867206573486,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6278586387634277,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6278586387634277,"y":0.36142855882644653},{"x":0.6237006187438965,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6237006187438965,0.34285715222358704,0.6278586387634277,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6153846383094788,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6153846383094788,"y":0.36142855882644653},{"x":0.5675675868988037,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5675675868988037,0.34285715222358704,0.6153846383094788,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5592515468597412,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5592515468597412,"y":0.36142855882644653},{"x":0.5218295454978943,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5218295454978943,0.34285715222358704,0.5592515468597412,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5135135054588318,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5135135054588318,"y":0.36142855882644653},{"x":0.45945945382118225,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.45945945382118225,0.34285715222358704,0.5135135054588318,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.34285715222358704},{"x":0.45114344358444214,"y":0.34285715222358704},{"x":0.45114344358444214,"y":0.36142855882644653},{"x":0.4407484531402588,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4407484531402588,0.34285715222358704,0.45114344358444214,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.34285715222358704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.34285715222358704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.36142855882644653},{"x":0.395010381937027,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.395010381937027,0.34285715222358704,0.43035343289375305,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.34285715222358704},{"x":0.38669440150260925,"y":0.34285715222358704},{"x":0.38669440150260925,"y":0.36142855882644653},{"x":0.36382535099983215,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.36382535099983215,0.34285715222358704,0.38669440150260925,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3534303605556488,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3534303605556488,"y":0.36142855882644653},{"x":0.322245329618454,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.322245329618454,0.34285715222358704,0.3534303605556488,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3243243098258972,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3243243098258972,"y":0.36142855882644653},{"x":0.31808730959892273,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31808730959892273,0.34285715222358704,0.3243243098258972,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.34285715222358704},{"x":0.31185030937194824,"y":0.34285715222358704},{"x":0.31185030937194824,"y":0.36142855882644653},{"x":0.28898128867149353,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28898128867149353,0.34285715222358704,0.31185030937194824,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.34285715222358704},{"x":0.2785862684249878,"y":0.34285715222358704},{"x":0.2785862684249878,"y":0.36142855882644653},{"x":0.234927237033844,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.234927237033844,0.34285715222358704,0.2785862684249878,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.34285715222358704},{"x":0.22453223168849945,"y":0.34285715222358704},{"x":0.22453223168849945,"y":0.36142855882644653},{"x":0.1683991700410843,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.1683991700410843,0.34285715222358704,0.22453223168849945,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.34285715222358704},{"x":0.15800416469573975,"y":0.34285715222358704},{"x":0.15800416469573975,"y":0.36142855882644653},{"x":0.147609144449234,"y":0.36142855882644653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.34285715222358704,0.15800416469573975,0.36142855882644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.36714285612106323},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36714285612106323},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3871428668498993},{"x":0.82536381483078,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.82536381483078,0.36714285612106323,0.8523908257484436,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.36714285612106323},{"x":0.8232848048210144,"y":0.36714285612106323},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3871428668498993},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7941787838935852,0.36714285612106323,0.8232848048210144,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.36714285612106323},{"x":0.7837837934494019,"y":0.36714285612106323},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3871428668498993},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7297297120094299,0.36714285612106323,0.7837837934494019,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.36714285612106323},{"x":0.7214137315750122,"y":0.36714285612106323},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3871428668498993},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6881496906280518,0.36714285612106323,0.7214137315750122,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.36714285612106323},{"x":0.6798336505889893,"y":0.36714285612106323},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3871428668498993},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6195425987243652,0.36714285612106323,0.6798336505889893,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.36714285612106323},{"x":0.6091476082801819,"y":0.36714285612106323},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3871428668498993},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.5343035459518433,0.36714285612106323,0.6091476082801819,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.36714285612106323},{"x":0.5259875059127808,"y":0.36714285612106323},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3871428668498993},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژیکی","boundary":[0.4261954128742218,0.36714285612106323,0.5259875059127808,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.36714285612106323},{"x":0.42203742265701294,"y":0.36714285612106323},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3871428668498993},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41580042243003845,0.36714285612106323,0.42203742265701294,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.36714285612106323},{"x":0.40956342220306396,"y":0.36714285612106323},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3871428668498993},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.3887733817100525,0.36714285612106323,0.40956342220306396,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.36714285612106323},{"x":0.3742203712463379,"y":0.36714285612106323},{"x":0.3742203712463379,"y":0.3871428668498993},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.3513513505458832,0.36714285612106323,0.3742203712463379,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.36714285612106323},{"x":0.33471933007240295,"y":0.36714285612106323},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3871428668498993},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.27442827820777893,0.36714285612106323,0.33471933007240295,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.36714285612106323},{"x":0.2661122679710388,"y":0.36714285612106323},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3871428668498993},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژیکی","boundary":[0.1621621549129486,0.36714285612106323,0.2661122679710388,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36714285612106323},{"x":0.1538461595773697,"y":0.36714285612106323},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3871428668498993},{"x":0.147609144449234,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.147609144449234,0.36714285612106323,0.1538461595773697,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.39571428298950195},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39571428298950195},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41285714507102966},{"x":0.7983368039131165,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7983368039131165,0.39571428298950195,0.8523908257484436,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.39571428298950195},{"x":0.790020763874054,"y":0.39571428298950195},{"x":0.790020763874054,"y":0.41285714507102966},{"x":0.7110186815261841,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.7110186815261841,0.39571428298950195,0.790020763874054,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.39571428298950195},{"x":0.7027027010917664,"y":0.39571428298950195},{"x":0.7027027010917664,"y":0.41285714507102966},{"x":0.6382536292076111,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.6382536292076111,0.39571428298950195,0.7027027010917664,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.39571428298950195},{"x":0.6299376487731934,"y":0.39571428298950195},{"x":0.6299376487731934,"y":0.41285714507102966},{"x":0.590436577796936,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.590436577796936,0.39571428298950195,0.6299376487731934,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.39571428298950195},{"x":0.5800415873527527,"y":0.39571428298950195},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41285714507102966},{"x":0.517671525478363,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.517671525478363,0.39571428298950195,0.5800415873527527,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.39571428298950195},{"x":0.5072765350341797,"y":0.39571428298950195},{"x":0.5072765350341797,"y":0.41285714507102966},{"x":0.48856547474861145,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48856547474861145,0.39571428298950195,0.5072765350341797,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.39571428298950195},{"x":0.4802494943141937,"y":0.39571428298950195},{"x":0.4802494943141937,"y":0.41285714507102966},{"x":0.45322245359420776,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.45322245359420776,0.39571428298950195,0.4802494943141937,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.39571428298950195},{"x":0.45114344358444214,"y":0.39571428298950195},{"x":0.45114344358444214,"y":0.41285714507102966},{"x":0.4116424024105072,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4116424024105072,0.39571428298950195,0.45114344358444214,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.39571428298950195},{"x":0.4033263921737671,"y":0.39571428298950195},{"x":0.4033263921737671,"y":0.41285714507102966},{"x":0.3617463707923889,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3617463707923889,0.39571428298950195,0.4033263921737671,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.39571428298950195},{"x":0.3534303605556488,"y":0.39571428298950195},{"x":0.3534303605556488,"y":0.41285714507102966},{"x":0.31392931938171387,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.31392931938171387,0.39571428298950195,0.3534303605556488,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.39571428298950195},{"x":0.3097712993621826,"y":0.39571428298950195},{"x":0.3097712993621826,"y":0.41285714507102966},{"x":0.24532224237918854,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.24532224237918854,0.39571428298950195,0.3097712993621826,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.39571428298950195},{"x":0.24740125238895416,"y":0.39571428298950195},{"x":0.24740125238895416,"y":0.41285714507102966},{"x":0.2058212012052536,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.2058212012052536,0.39571428298950195,0.24740125238895416,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.39571428298950195},{"x":0.19542619585990906,"y":0.39571428298950195},{"x":0.19542619585990906,"y":0.41285714507102966},{"x":0.147609144449234,"y":0.41285714507102966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.147609144449234,0.39571428298950195,0.19542619585990906,0.41285714507102966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.41857144236564636},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41857144236564636},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4414285719394684},{"x":0.752598762512207,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژیک","boundary":[0.752598762512207,0.41857144236564636,0.8523908257484436,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7442827224731445,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4414285719394684},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7130976915359497,0.41857144236564636,0.7442827224731445,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7027027010917664,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4414285719394684},{"x":0.644490659236908,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.644490659236908,0.41857144236564636,0.7027027010917664,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.41857144236564636},{"x":0.6340956091880798,"y":0.41857144236564636},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4414285719394684},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6049895882606506,0.41857144236564636,0.6340956091880798,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5945945978164673,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4414285719394684},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضعف","boundary":[0.5488565564155579,0.41857144236564636,0.5945945978164673,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5405405163764954,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4414285719394684},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5322245359420776,0.41857144236564636,0.5405405163764954,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5218295454978943,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4414285719394684},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.4948025047779083,0.41857144236564636,0.5218295454978943,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4414285719394684},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4490644633769989,0.41857144236564636,0.4864864945411682,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4407484531402588,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4414285719394684},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4324324429035187,0.41857144236564636,0.4407484531402588,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.41857144236564636},{"x":0.42411643266677856,"y":0.41857144236564636},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4414285719394684},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.37214136123657227,0.41857144236564636,0.42411643266677856,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3679833710193634,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3679833710193634,"y":0.4414285719394684},{"x":0.322245329618454,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.322245329618454,0.41857144236564636,0.3679833710193634,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3076923191547394,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4414285719394684},{"x":0.2702702581882477,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.2702702581882477,0.41857144236564636,0.3076923191547394,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.41857144236564636},{"x":0.2557172477245331,"y":0.41857144236564636},{"x":0.2557172477245331,"y":0.4414285719394684},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21621622145175934,0.41857144236564636,0.2557172477245331,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41857144236564636},{"x":0.20790021121501923,"y":0.41857144236564636},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4414285719394684},{"x":0.147609144449234,"y":0.4414285719394684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمودن","boundary":[0.147609144449234,0.41857144236564636,0.20790021121501923,0.4414285719394684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.4471428692340851},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4471428692340851},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8274428248405457,0.4471428692340851,0.8503118753433228,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4471428692340851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4471428692340851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7733888030052185,0.4471428692340851,0.8170478343963623,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4471428692340851},{"x":0.765072762966156,"y":0.4471428692340851},{"x":0.765072762966156,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7567567825317383,0.4471428692340851,0.765072762966156,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4471428692340851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4471428692340851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7089397311210632,0.4471428692340851,0.7463617324829102,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4471428692340851},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4471428692340851},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6860706806182861,0.4471428692340851,0.6985446810722351,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4471428692340851},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4471428692340851},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6465696692466736,0.4471428692340851,0.6798336505889893,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4471428692340851},{"x":0.644490659236908,"y":0.4471428692340851},{"x":0.644490659236908,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6382536292076111,0.4471428692340851,0.644490659236908,0.4642857015132904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4642857015132904},{"x":0.147609144449234,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.2829999916553497,0.8573908257484436,0.4712857015132904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8212057948112488,"y":0.49000000953674316},{"x":0.7858628034591675,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7858628034591675,0.4699999988079071,0.8212057948112488,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4699999988079071},{"x":0.777546763420105,"y":0.4699999988079071},{"x":0.777546763420105,"y":0.49000000953674316},{"x":0.7380457520484924,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7380457520484924,0.4699999988079071,0.777546763420105,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4699999988079071},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4699999988079071},{"x":0.7359667420387268,"y":0.49000000953674316},{"x":0.704781711101532,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.704781711101532,0.4699999988079071,0.7359667420387268,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6964656710624695,"y":0.49000000953674316},{"x":0.6673596501350403,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6673596501350403,0.4699999988079071,0.6964656710624695,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6652806401252747,"y":0.49000000953674316},{"x":0.6237006187438965,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6237006187438965,0.4699999988079071,0.6652806401252747,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4699999988079071},{"x":0.6153846383094788,"y":0.49000000953674316},{"x":0.5925155878067017,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5925155878067017,0.4699999988079071,0.6153846383094788,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5821205973625183,"y":0.49000000953674316},{"x":0.5654885768890381,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5654885768890381,0.4699999988079071,0.5821205973625183,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4699999988079071},{"x":0.5592515468597412,"y":0.49000000953674316},{"x":0.4636174738407135,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.4636174738407135,0.4699999988079071,0.5592515468597412,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.4699999988079071},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4699999988079071},{"x":0.4553014636039734,"y":0.49000000953674316},{"x":0.3970893919467926,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.3970893919467926,0.4699999988079071,0.4553014636039734,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.4699999988079071},{"x":0.395010381937027,"y":0.4699999988079071},{"x":0.395010381937027,"y":0.49000000953674316},{"x":0.35758835077285767,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35758835077285767,0.4699999988079071,0.395010381937027,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.4699999988079071},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4699999988079071},{"x":0.34927234053611755,"y":0.49000000953674316},{"x":0.29937630891799927,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.29937630891799927,0.4699999988079071,0.34927234053611755,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.4699999988079071},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4699999988079071},{"x":0.28898128867149353,"y":0.49000000953674316},{"x":0.2702702581882477,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2702702581882477,0.4699999988079071,0.28898128867149353,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.4699999988079071},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4699999988079071},{"x":0.26195424795150757,"y":0.49000000953674316},{"x":0.23284822702407837,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.23284822702407837,0.4699999988079071,0.26195424795150757,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4699999988079071},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4699999988079071},{"x":0.22453223168849945,"y":0.49000000953674316},{"x":0.1975051909685135,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1975051909685135,0.4699999988079071,0.22453223168849945,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4699999988079071},{"x":0.19334720075130463,"y":0.4699999988079071},{"x":0.19334720075130463,"y":0.49000000953674316},{"x":0.15176714956760406,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.15176714956760406,0.4699999988079071,0.19334720075130463,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4699999988079071},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4699999988079071},{"x":0.15176714956760406,"y":0.49000000953674316},{"x":0.147609144449234,"y":0.49000000953674316}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.4699999988079071,0.15176714956760406,0.49000000953674316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.49714285135269165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.49714285135269165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5157142877578735},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5157142877578735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.49714285135269165,0.8523908257484436,0.5157142877578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.49714285135269165},{"x":0.8399168252944946,"y":0.49714285135269165},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7920997738838196,0.49714285135269165,0.8399168252944946,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4985714256763458},{"x":0.777546763420105,"y":0.4985714256763458},{"x":0.777546763420105,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.4985714256763458,0.777546763420105,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7255717515945435,0.4985714256763458,0.7546777725219727,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4985714256763458},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6652806401252747,0.4985714256763458,0.7151767015457153,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6257796287536621,0.4985714256763458,0.6569646596908569,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6174635887145996,0.4985714256763458,0.6216216087341309,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4985714256763458},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5862785577774048,0.4985714256763458,0.6091476082801819,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5613305568695068,0.4985714256763458,0.5779625773429871,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5171428322792053},{"x":0.517671525478363,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.517671525478363,0.4985714256763458,0.5530145764350891,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4985714256763458},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5171428322792053},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.47401246428489685,0.4985714256763458,0.5072765350341797,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.4985714256763458},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4985714256763458},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5171428322792053},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45114344358444214,0.4985714256763458,0.46569645404815674,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.4985714256763458},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4985714256763458},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5171428322792053},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.4033263921737671,0.4985714256763458,0.4407484531402588,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.4985714256763458},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4985714256763458},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5171428322792053},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5171428322792053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37214136123657227,0.4985714256763458,0.39293140172958374,0.5171428322792053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4985714256763458},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4985714256763458},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5185714364051819},{"x":0.295218288898468,"y":0.5185714364051819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.295218288898468,0.4985714256763458,0.36382535099983215,0.5185714364051819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5185714364051819},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5185714364051819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.23076923191547394,0.5,0.2869022786617279,0.5185714364051819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.5},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5185714364051819},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5185714364051819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.18711018562316895,0.5,0.22245322167873383,0.5185714364051819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5185714364051819},{"x":0.147609144449234,"y":0.5185714364051819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.147609144449234,0.5,0.1767151802778244,0.5185714364051819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5199999809265137},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5199999809265137},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5428571701049805},{"x":0.812889814376831,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.812889814376831,0.5199999809265137,0.8523908257484436,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5199999809265137},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5199999809265137},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5428571701049805},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7962577939033508,0.5199999809265137,0.8087317943572998,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5428571701049805},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7484407424926758,0.5199999809265137,0.7858628034591675,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5428571701049805},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401247620582581,0.5199999809265137,0.7442827224731445,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5428571701049805},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.7027027010917664,0.5199999809265137,0.7318087220191956,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5199999809265137},{"x":0.692307710647583,"y":0.5199999809265137},{"x":0.692307710647583,"y":0.5428571701049805},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6819126605987549,0.5199999809265137,0.692307710647583,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.5199999809265137},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5199999809265137},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5428571701049805},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6237006187438965,0.5199999809265137,0.6715176701545715,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5199999809265137},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5199999809265137},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5428571701049805},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5738045573234558,0.5199999809265137,0.6153846383094788,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5199999809265137},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5199999809265137},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5428571701049805},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5405405163764954,0.5199999809265137,0.5634095668792725,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5199999809265137},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5199999809265137},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5428571701049805},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5031185150146484,0.5199999809265137,0.5322245359420776,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5428571701049805},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45945945382118225,0.5199999809265137,0.4989604949951172,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5428571701049805},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4407484531402588,0.5199999809265137,0.4490644633769989,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5199999809265137},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5428571701049805},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.37837839126586914,0.5199999809265137,0.4345114231109619,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5199999809265137},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5199999809265137},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5428571701049805},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35758835077285767,0.5199999809265137,0.37006238102912903,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5199999809265137},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5199999809265137},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5428571701049805},{"x":0.322245329618454,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.322245329618454,0.5199999809265137,0.34927234053611755,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5199999809265137},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5199999809265137},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5428571701049805},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29106029868125916,0.5199999809265137,0.32016631960868835,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.5199999809265137},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5199999809265137},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5428571701049805},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.24116423726081848,0.5199999809265137,0.2806652784347534,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.5199999809265137},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5199999809265137},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5428571701049805},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.1995842009782791,0.5199999809265137,0.23284822702407837,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5199999809265137},{"x":0.191268190741539,"y":0.5199999809265137},{"x":0.191268190741539,"y":0.5428571701049805},{"x":0.147609144449234,"y":0.5428571701049805}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.147609144449234,0.5199999809265137,0.191268190741539,0.5428571701049805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5485714077949524},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5485714077949524},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5685714483261108},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.8212057948112488,0.5485714077949524,0.8523908257484436,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5485714077949524},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5485714077949524},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5685714483261108},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.5485714077949524,0.8108108043670654,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5685714483261108},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7796257734298706,0.5485714077949524,0.7962577939033508,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5685714483261108},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7588357329368591,0.5485714077949524,0.7692307829856873,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5485714077949524},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5685714483261108},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.6964656710624695,0.5485714077949524,0.7505197525024414,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5685714483261108},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6756756901741028,0.5485714077949524,0.6860706806182861,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5685714483261108},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6424116492271423,0.5485714077949524,0.6632016897201538,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5685714483261108},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6340956091880798,0.5485714077949524,0.6424116492271423,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5485714077949524},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5685714483261108},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5987526178359985,0.5485714077949524,0.6278586387634277,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5685714483261108},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5821205973625183,0.5485714077949524,0.5966736078262329,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5685714483261108},{"x":0.542619526386261,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.542619526386261,0.5485714077949524,0.5738045573234558,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5485714077949524},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5685714483261108},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.4781704843044281,0.5485714077949524,0.5322245359420776,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5485714077949524},{"x":0.469854474067688,"y":0.5485714077949524},{"x":0.469854474067688,"y":0.5685714483261108},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45114344358444214,0.5485714077949524,0.469854474067688,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5485714077949524},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5485714077949524},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5685714483261108},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.40956342220306396,0.5485714077949524,0.4407484531402588,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5485714077949524},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5485714077949524},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5685714483261108},{"x":0.382536381483078,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.382536381483078,0.5485714077949524,0.3991684019565582,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.5485714077949524},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5485714077949524},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5685714483261108},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3388773500919342,0.5485714077949524,0.3742203712463379,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5485714077949524},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5485714077949524},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5685714483261108},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.28898128867149353,0.5485714077949524,0.32848232984542847,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.5485714077949524},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5485714077949524},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5685714483261108},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26819127798080444,0.5485714077949524,0.2806652784347534,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.5485714077949524},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5485714077949524},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5685714483261108},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهدافی","boundary":[0.20374220609664917,0.5485714077949524,0.25987526774406433,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5485714077949524},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5485714077949524},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5685714483261108},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17255717515945435,0.5485714077949524,0.19542619585990906,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5485714077949524},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5485714077949524},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5685714483261108},{"x":0.147609144449234,"y":0.5685714483261108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.5485714077949524,0.16424116492271423,0.5685714483261108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.572857141494751},{"x":0.8503118753433228,"y":0.572857141494751},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5928571224212646},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.8024948239326477,0.572857141494751,0.8503118753433228,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.572857141494751},{"x":0.7941787838935852,"y":0.572857141494751},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5928571224212646},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7733888030052185,0.572857141494751,0.7941787838935852,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5742856860160828},{"x":0.765072762966156,"y":0.5742856860160828},{"x":0.765072762966156,"y":0.5928571224212646},{"x":0.752598762512207,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.752598762512207,0.5742856860160828,0.765072762966156,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5742856860160828},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5742856860160828},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5928571224212646},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7297297120094299,0.5742856860160828,0.7442827224731445,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5742856860160828},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5742856860160828},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5928571224212646},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.6839916706085205,0.5742856860160828,0.7193347215652466,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5928571224212646},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6528066396713257,0.5742856860160828,0.6756756901741028,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5928571224212646},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.5742856860160828,0.6507276296615601,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5928571224212646},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6153846383094788,0.5742856860160828,0.6382536292076111,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5742856860160828},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966736078262329,0.5742856860160828,0.6070685982704163,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.5259875059127808,0.5742856860160828,0.5862785577774048,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5742856860160828},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5051975250244141,0.5742856860160828,0.5155925154685974,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5742856860160828},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5742856860160828},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5928571224212646},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4719334840774536,0.5742856860160828,0.49688148498535156,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5742856860160828},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5742856860160828},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5928571224212646},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43866944313049316,0.5742856860160828,0.46777546405792236,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5742856860160828},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5742856860160828},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5928571224212646},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.40124741196632385,0.5742856860160828,0.43035343289375305,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.5757142901420593},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5757142901420593},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5942857265472412},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.34095633029937744,0.5757142901420593,0.39293140172958374,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5757142901420593},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5757142901420593},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5942857265472412},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.3014552891254425,0.5757142901420593,0.33264032006263733,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5757142901420593},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5757142901420593},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5942857265472412},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.5757142901420593,0.29729729890823364,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.5757142901420593},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5742856860160828},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5942857265472412},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.2141372114419937,0.5757142901420593,0.28274428844451904,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.5757142901420593},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5757142901420593},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5942857265472412},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18503119051456451,0.5757142901420593,0.20374220609664917,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5757142901420593},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5757142901420593},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5942857265472412},{"x":0.147609144449234,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.147609144449234,0.5757142901420593,0.1767151802778244,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6200000047683716},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.8274428248405457,0.6014285683631897,0.8523908257484436,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6014285683631897},{"x":0.82536381483078,"y":0.6014285683631897},{"x":0.82536381483078,"y":0.6200000047683716},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8045738339424133,0.6014285683631897,0.82536381483078,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6200000047683716},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7692307829856873,0.6014285683631897,0.8004158139228821,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6014285683631897},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6014285683631897},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6200000047683716},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.7151767015457153,0.6014285683631897,0.7609147429466248,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6014285683631897},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6014285683631897},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6200000047683716},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6985446810722351,0.6014285683631897,0.7068607211112976,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6014285683631897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6014285683631897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6200000047683716},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6403326392173767,0.6014285683631897,0.6902287006378174,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6014285683631897},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6014285683631897},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6200000047683716},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6008316278457642,0.6014285683631897,0.6299376487731934,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6200000047683716},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5862785577774048,0.6014285683631897,0.5987526178359985,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6200000047683716},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5592515468597412,0.6014285683631897,0.5779625773429871,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6014285683631897},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6200000047683716},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الزامی","boundary":[0.5093554854393005,0.6014285683631897,0.5509355664253235,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6014285683631897},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6014285683631897},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6200000047683716},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46777546405792236,0.6014285683631897,0.4989604949951172,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6014285683631897},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6014285683631897},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6200000047683716},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4615384638309479,0.6014285683631897,0.46569645404815674,0.6200000047683716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4699999988079071},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6200000047683716},{"x":0.147609144449234,"y":0.6200000047683716}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.4629999988079071,0.8573908257484436,0.6270000047683716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8232848048210144,"y":0.645714282989502},{"x":0.8149688243865967,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8149688243865967,0.6271428465843201,0.8232848048210144,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8066527843475342,"y":0.645714282989502},{"x":0.7837837934494019,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7837837934494019,0.6271428465843201,0.8066527843475342,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7754677534103394,"y":0.645714282989502},{"x":0.7484407424926758,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7484407424926758,0.6271428465843201,0.7754677534103394,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7442827224731445,"y":0.645714282989502},{"x":0.7401247620582581,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401247620582581,0.6271428465843201,0.7442827224731445,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7297297120094299,"y":0.645714282989502},{"x":0.7193347215652466,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7193347215652466,0.6271428465843201,0.7297297120094299,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6271428465843201},{"x":0.7089397311210632,"y":0.645714282989502},{"x":0.6839916706085205,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6839916706085205,0.6271428465843201,0.7089397311210632,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6777547001838684,"y":0.645714282989502},{"x":0.6569646596908569,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6569646596908569,0.6271428465843201,0.6777547001838684,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6548856496810913,"y":0.645714282989502},{"x":0.6237006187438965,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.6237006187438965,0.6271428465843201,0.6548856496810913,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6271428465843201},{"x":0.6153846383094788,"y":0.645714282989502},{"x":0.5758835673332214,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5758835673332214,0.6271428465843201,0.6153846383094788,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6271428465843201},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6271428465843201},{"x":0.5654885768890381,"y":0.645714282989502},{"x":0.5509355664253235,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5509355664253235,0.6271428465843201,0.5654885768890381,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6271428465843201},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6271428465843201},{"x":0.5405405163764954,"y":0.645714282989502},{"x":0.45322245359420776,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.45322245359420776,0.6271428465843201,0.5405405163764954,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6271428465843201},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6271428465843201},{"x":0.44490644335746765,"y":0.645714282989502},{"x":0.395010381937027,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.395010381937027,0.6271428465843201,0.44490644335746765,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6271428465843201},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6271428465843201},{"x":0.39293140172958374,"y":0.645714282989502},{"x":0.36382535099983215,"y":0.645714282989502}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36382535099983215,0.6271428465843201,0.39293140172958374,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6271428465843201},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6271428465843201},{"x":0.3534303605556488,"y":0.645714282989502},{"x":0.31185030937194824,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.31185030937194824,0.6271428465843201,0.3534303605556488,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6271428465843201},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6271428465843201},{"x":0.3014552891254425,"y":0.645714282989502},{"x":0.29106029868125916,"y":0.645714282989502}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29106029868125916,0.6271428465843201,0.3014552891254425,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6271428465843201},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6271428465843201},{"x":0.2869022786617279,"y":0.645714282989502},{"x":0.24116423726081848,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.24116423726081848,0.6271428465843201,0.2869022786617279,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.6271428465843201},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6271428465843201},{"x":0.23076923191547394,"y":0.645714282989502},{"x":0.1995842009782791,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.1995842009782791,0.6271428465843201,0.23076923191547394,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6271428465843201},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6271428465843201},{"x":0.18918919563293457,"y":0.645714282989502},{"x":0.147609144449234,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.147609144449234,0.6271428465843201,0.18918919563293457,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6514285802841187},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6514285802841187},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6742857098579407},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7879418134689331,0.6514285802841187,0.8523908257484436,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6514285802841187},{"x":0.777546763420105,"y":0.6514285802841187},{"x":0.777546763420105,"y":0.6742857098579407},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7338877320289612,0.6514285802841187,0.777546763420105,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6514285802841187},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6514285802841187},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6742857098579407},{"x":0.704781711101532,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.704781711101532,0.6514285802841187,0.7234927415847778,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6514285802841187},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6514285802841187},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6742857098579407},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.6819126605987549,0.6514285802841187,0.7006236910820007,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6742857098579407},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.6514285802841187,0.6756756901741028,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6742857098579407},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6195425987243652,0.6514285802841187,0.6611226797103882,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6514285802841187},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6742857098579407},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5862785577774048,0.6514285802841187,0.6091476082801819,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6514285802841187},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6514285802841187},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6742857098579407},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژیست","boundary":[0.46569645404815674,0.6514285802841187,0.5779625773429871,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6514285802841187},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6514285802841187},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6742857098579407},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4345114231109619,0.6514285802841187,0.4636174738407135,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6514285802841187},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6514285802841187},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6742857098579407},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4033263921737671,0.6514285802841187,0.4261954128742218,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6514285802841187},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6514285802841187},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6742857098579407},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37837839126586914,0.6514285802841187,0.39293140172958374,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6514285802841187},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6514285802841187},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6742857098579407},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.31808730959892273,0.6514285802841187,0.37006238102912903,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6514285802841187},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6514285802841187},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6742857098579407},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.28274428844451904,0.6514285802841187,0.3097712993621826,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.6514285802841187},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6514285802841187},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6742857098579407},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.25987526774406433,0.6514285802841187,0.2806652784347534,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6514285802841187},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6514285802841187},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6742857098579407},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23908524215221405,0.6514285802841187,0.2494802474975586,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.6514285802841187},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6514285802841187},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6742857098579407},{"x":0.18503119051456451,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.18503119051456451,0.6514285802841187,0.23076923191547394,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6514285802841187},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6514285802841187},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6742857098579407},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.1538461595773697,0.6514285802841187,0.18918919563293457,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6971428394317627},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8336798548698425,0.6785714030265808,0.8523908257484436,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6971428394317627},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.8024948239326477,0.6785714030265808,0.8295218348503113,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6971428394317627},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7837837934494019,0.6785714030265808,0.7920997738838196,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6971428394317627},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحان","boundary":[0.7214137315750122,0.6785714030265808,0.7754677534103394,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6971428394317627},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژیک","boundary":[0.6133056282997131,0.6785714030265808,0.7130976915359497,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6971428394317627},{"x":0.590436577796936,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.590436577796936,0.6785714030265808,0.6049895882606506,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6971428394317627},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5363825559616089,0.6785714030265808,0.5800415873527527,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6971428394317627},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4989604949951172,0.6785714030265808,0.5259875059127808,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6785714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6785714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6971428394317627},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48232847452163696,0.6785714030265808,0.4948025047779083,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6785714030265808},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6785714030265808},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6971428394317627},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4636174738407135,0.6785714030265808,0.47401246428489685,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.6785714030265808},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6785714030265808},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6971428394317627},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4407484531402588,0.6785714030265808,0.45322245359420776,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.6785714030265808},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6785714030265808},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6971428394317627},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.3970893919467926,0.6785714030265808,0.4345114231109619,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6971428394317627},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.35550934076309204,0.6785714030265808,0.3887733817100525,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6971428394317627},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34927234053611755,0.6785714030265808,0.3534303605556488,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6971428394317627},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.28898128867149353,0.6785714030265808,0.3388773500919342,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6971428394317627},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2661122679710388,0.6785714030265808,0.2806652784347534,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6971428394317627},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2203742265701294,0.6785714030265808,0.2640332579612732,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6971428394317627},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21205821633338928,0.6785714030265808,0.2203742265701294,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6785714030265808},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6785714030265808},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6971428394317627},{"x":0.147609144449234,"y":0.6971428394317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.147609144449234,0.6785714030265808,0.20790021121501923,0.6971428394317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7057142853736877},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7057142853736877},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7228571176528931},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8295218348503113,0.7057142853736877,0.8523908257484436,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7057142853736877},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7057142853736877},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7228571176528931},{"x":0.790020763874054,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.790020763874054,0.7057142853736877,0.8212057948112488,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7228571176528931},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضعف","boundary":[0.7484407424926758,0.7057142853736877,0.7817047834396362,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7228571176528931},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.7057142853736877,0.7338877320289612,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7057142853736877},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7228571176528931},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6964656710624695,0.7057142853736877,0.7214137315750122,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7057142853736877},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7057142853736877},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7228571176528931},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برطرف","boundary":[0.6361746191978455,0.7057142853736877,0.6881496906280518,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7057142853736877},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7057142853736877},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7228571176528931},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5966736078262329,0.7057142853736877,0.6257796287536621,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7228571176528931},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.7057142853736877,0.5966736078262329,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7228571176528931},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.5488565564155579,0.7057142853736877,0.5821205973625183,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7228571176528931},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5135135054588318,0.7057142853736877,0.5384615659713745,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7057142853736877},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7228571176528931},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4864864945411682,0.7057142853736877,0.5155925154685974,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7057142853736877},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7057142853736877},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7228571176528931},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4490644633769989,0.7057142853736877,0.48232847452163696,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7057142853736877},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7057142853736877},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7228571176528931},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4199584126472473,0.7057142853736877,0.4407484531402588,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7057142853736877},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7057142853736877},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7228571176528931},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.3679833710193634,0.7057142853736877,0.4116424024105072,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.7057142853736877},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7057142853736877},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7228571176528931},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درکی","boundary":[0.31185030937194824,0.7057142853736877,0.35758835077285767,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7057142853736877},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7057142853736877},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7228571176528931},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.24740125238895416,0.7057142853736877,0.30353429913520813,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7057142853736877},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7057142853736877},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7228571176528931},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22661122679710388,0.7057142853736877,0.23908524215221405,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.7057142853736877},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7057142853736877},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7228571176528931},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.16424116492271423,0.7057142853736877,0.21829521656036377,0.7228571176528931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7085714340209961},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7085714340209961},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7214285731315613},{"x":0.147609144449234,"y":0.7214285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.7085714340209961,0.15592515468597412,0.7214285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7285714149475098},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7285714149475098},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7528571486473083},{"x":0.812889814376831,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.812889814376831,0.7285714149475098,0.8523908257484436,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7285714149475098},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7285714149475098},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7528571486473083},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7817047834396362,0.7285714149475098,0.8108108043670654,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7285714149475098},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7285714149475098},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7528571486473083},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7422037124633789,0.7285714149475098,0.7713097929954529,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7285714149475098},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7285714149475098},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7528571486473083},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6985446810722351,0.7285714149475098,0.7401247620582581,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7528571486473083},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6569646596908569,0.7285714149475098,0.6902287006378174,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7528571486473083},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6153846383094788,0.7285714149475098,0.6548856496810913,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7285714149475098},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7528571486473083},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5800415873527527,0.7285714149475098,0.6049895882606506,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7528571486473083},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5738045573234558,0.7285714149475098,0.5779625773429871,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7528571486473083},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5446985363960266,0.7285714149475098,0.5634095668792725,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7285714149475098},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7528571486473083},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.4802494943141937,0.7285714149475098,0.5363825559616089,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.7285714149475098},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7285714149475098},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7528571486473083},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4282744228839874,0.7285714149475098,0.4719334840774536,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7285714149475098},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7285714149475098},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7528571486473083},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42411643266677856,0.7285714149475098,0.43035343289375305,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7285714149475098},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7285714149475098},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7528571486473083},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.36382535099983215,0.7285714149475098,0.41580042243003845,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7285714149475098},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7285714149475098},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7528571486473083},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.31808730959892273,0.7285714149475098,0.3534303605556488,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.7285714149475098},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7285714149475098},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7528571486473083},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28898128867149353,0.7285714149475098,0.3076923191547394,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7285714149475098},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7285714149475098},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7528571486473083},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.24740125238895416,0.7285714149475098,0.2806652784347534,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7285714149475098},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7285714149475098},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7528571486473083},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحیحی","boundary":[0.1683991700410843,0.7285714149475098,0.23908524215221405,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7285714149475098},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7285714149475098},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7528571486473083},{"x":0.147609144449234,"y":0.7528571486473083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.7285714149475098,0.15800416469573975,0.7528571486473083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.7571428418159485},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7571428418159485},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7757142782211304},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.8004158139228821,0.7571428418159485,0.8523908257484436,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7757142782211304},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7837837934494019,0.7571428418159485,0.7962577939033508,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7757142782211304},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7588357329368591,0.7571428418159485,0.7733888030052185,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7757142782211304},{"x":0.704781711101532,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.704781711101532,0.7571428418159485,0.7505197525024414,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7757142782211304},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.6528066396713257,0.7571428418159485,0.6943867206573486,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7757142782211304},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6195425987243652,0.7571428418159485,0.6424116492271423,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5841996073722839,0.7571428418159485,0.6112266182899475,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7571428418159485},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7571428418159485},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5800415873527527,0.7571428418159485,0.5821205973625183,0.7757142782211304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6271428465843201},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7757142782211304},{"x":0.147609144449234,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.6201428465843201,0.8573908257484436,0.7827142782211304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7828571200370789},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7828571200370789},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8014285564422607},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7733888030052185,0.7828571200370789,0.8232848048210144,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8014285564422607},{"x":0.765072762966156,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.765072762966156,0.7828571200370789,0.7713097929954529,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8014285564422607},{"x":0.717255711555481,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.717255711555481,0.7828571200370789,0.7546777725219727,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8014285564422607},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6860706806182861,0.7828571200370789,0.7068607211112976,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8014285564422607},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6174635887145996,0.7828571200370789,0.6756756901741028,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8014285564422607},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5634095668792725,0.7828571200370789,0.6091476082801819,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7828571200370789},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7828571200370789},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8014285564422607},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.5135135054588318,0.7828571200370789,0.5530145764350891,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7828571200370789},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7828571200370789},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8014285564422607},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.43866944313049316,0.7828571200370789,0.5031185150146484,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.7828571200370789},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7828571200370789},{"x":0.43035343289375305,"y":0.8014285564422607},{"x":0.40748441219329834,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.40748441219329834,0.7828571200370789,0.43035343289375305,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.7828571200370789},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7828571200370789},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8014285564422607},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظران","boundary":[0.3471933603286743,0.7828571200370789,0.3991684019565582,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7828571200370789},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7828571200370789},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8014285564422607},{"x":0.32016631960868835,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32016631960868835,0.7828571200370789,0.3367983400821686,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.7828571200370789},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7828571200370789},{"x":0.31185030937194824,"y":0.8014285564422607},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.26195424795150757,0.7828571200370789,0.31185030937194824,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7828571200370789},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7828571200370789},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8014285564422607},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24532224237918854,0.7828571200370789,0.25363826751708984,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.7828571200370789},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7828571200370789},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8014285564422607},{"x":0.20374220609664917,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.20374220609664917,0.7828571200370789,0.24116423726081848,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7828571200370789},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7828571200370789},{"x":0.20166319608688354,"y":0.8014285564422607},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازان","boundary":[0.14968815445899963,0.7828571200370789,0.20166319608688354,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8285714387893677},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8191268444061279,0.8071428537368774,0.8523908257484436,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8285714387893677},{"x":0.812889814376831,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.812889814376831,0.8071428537368774,0.8170478343963623,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8071428537368774},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8285714387893677},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7879418134689331,0.8071428537368774,0.8045738339424133,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8285714387893677},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7567567825317383,0.8071428537368774,0.7796257734298706,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8285714387893677},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7110186815261841,0.8071428537368774,0.7484407424926758,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8071428537368774},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8285714387893677},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6507276296615601,0.8071428537368774,0.7027027010917664,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8285714387893677},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6382536292076111,0.8071428537368774,0.6507276296615601,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8285714387893677},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091476082801819,0.8071428537368774,0.6195425987243652,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8071428537368774},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8285714387893677},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5613305568695068,0.8071428537368774,0.6008316278457642,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8285714387893677},{"x":0.530145525932312,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.530145525932312,0.8071428537368774,0.5592515468597412,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8071428537368774},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8285714387893677},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.47401246428489685,0.8071428537368774,0.5197505354881287,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8285714387893677},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46777546405792236,0.8071428537368774,0.4719334840774536,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8285714387893677},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.4137214124202728,0.8071428537368774,0.4573804438114166,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8071428537368774},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8285714387893677},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.3534303605556488,0.8071428537368774,0.4054054021835327,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.8071428537368774},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8071428537368774},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8285714387893677},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3243243098258972,0.8071428537368774,0.34303534030914307,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.8071428537368774},{"x":0.32016631960868835,"y":0.8071428537368774},{"x":0.32016631960868835,"y":0.8285714387893677},{"x":0.28482329845428467,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.28482329845428467,0.8071428537368774,0.32016631960868835,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.8071428537368774},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8071428537368774},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8285714387893677},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2515592575073242,0.8071428537368774,0.27650728821754456,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.8071428537368774},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8071428537368774},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8285714387893677},{"x":0.20166319608688354,"y":0.8285714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.20166319608688354,0.8071428537368774,0.24116423726081848,0.8285714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8342857360839844},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8342857360839844},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8528571724891663},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8149688243865967,0.8342857360839844,0.8503118753433228,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8342857360839844},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8342857360839844},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8528571724891663},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.7442827224731445,0.8342857360839844,0.8066527843475342,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8342857360839844},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8342857360839844},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8528571724891663},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7068607211112976,0.8342857360839844,0.7359667420387268,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8528571724891663},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارایه","boundary":[0.6694386601448059,0.8342857360839844,0.6985446810722351,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8528571724891663},{"x":0.632016658782959,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.632016658782959,0.8342857360839844,0.6590436697006226,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8528571724891663},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.8342857360839844,0.6237006187438965,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8342857360839844},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8528571724891663},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5987526178359985,0.8342857360839844,0.6070685982704163,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8528571724891663},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.5675675868988037,0.8342857360839844,0.5883575677871704,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8528571724891663},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.5155925154685974,0.8342857360839844,0.5571725368499756,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8342857360839844},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8528571724891663},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4948025047779083,0.8342857360839844,0.5051975250244141,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8342857360839844},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8342857360839844},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8528571724891663},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.4178794324398041,0.8342857360839844,0.4864864945411682,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.8342857360839844},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8342857360839844},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8528571724891663},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.37837839126586914,0.8342857360839844,0.40956342220306396,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.8342857360839844},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8342857360839844},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8528571724891663},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.3451143503189087,0.8342857360839844,0.3679833710193634,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.8342857360839844},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8342857360839844},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8528571724891663},{"x":0.29937630891799927,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.29937630891799927,0.8342857360839844,0.3367983400821686,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.8342857360839844},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8342857360839844},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8528571724891663},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.25987526774406433,0.8342857360839844,0.29106029868125916,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.8342857360839844},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8342857360839844},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8528571724891663},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25363826751708984,0.8342857360839844,0.25987526774406433,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.8342857360839844},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8342857360839844},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8528571724891663},{"x":0.20790021121501923,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.20790021121501923,0.8342857360839844,0.24532224237918854,0.8528571724891663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8342857360839844},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8342857360839844},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8528571724891663},{"x":0.147609144449234,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.147609144449234,0.8342857360839844,0.1995842009782791,0.8528571724891663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7828571200370789},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7828571200370789},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8528571724891663},{"x":0.147609144449234,"y":0.8528571724891663}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.7758571200370789,0.8573908257484436,0.8598571724891663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.8057143092155457},{"x":0.191268190741539,"y":0.8042857050895691},{"x":0.19334720075130463,"y":0.822857141494751},{"x":0.1767151802778244,"y":0.822857141494751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.17463617026805878,0.8057143092155457,0.19334720075130463,0.822857141494751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8057143092155457},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8057143092155457},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8242856860160828},{"x":0.147609144449234,"y":0.8242856860160828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.147609144449234,0.8057143092155457,0.16632016003131866,0.8242856860160828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8057143092155457},{"x":0.191268190741539,"y":0.8042857050895691},{"x":0.19334720075130463,"y":0.822857141494751},{"x":0.147609144449234,"y":0.8242856860160828}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.7987143092155456,0.19834720075130463,0.829857141494751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8999999761581421},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8999999761581421},{"x":0.15176714956760406,"y":0.9128571152687073},{"x":0.147609144449234,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.147609144449234,0.8999999761581421,0.15176714956760406,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1621621549129486,"y":0.9128571152687073},{"x":0.1538461595773697,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.1538461595773697,0.8999999761581421,0.1621621549129486,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.8999999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8999999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.9128571152687073},{"x":0.17047816514968872,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Synthesizing","boundary":[0.17047816514968872,0.8999999761581421,0.25363826751708984,0.9128571152687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.8985714316368103},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8985714316368103},{"x":0.31808730959892273,"y":0.9114285707473755},{"x":0.25987526774406433,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"available","boundary":[0.25987526774406433,0.8985714316368103,0.31808730959892273,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.8985714316368103},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8985714316368103},{"x":0.34927234053611755,"y":0.9114285707473755},{"x":0.322245329618454,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"data","boundary":[0.322245329618454,0.8985714316368103,0.34927234053611755,0.9114285707473755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8999999761581421},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8985714316368103},{"x":0.34927234053611755,"y":0.9114285707473755},{"x":0.147609144449234,"y":0.9128571152687073}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.142609144449234,0.8929999761581421,0.35427234053611756,0.9184285707473755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.9342857003211975},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9328571557998657},{"x":0.5031185150146484,"y":0.9514285922050476},{"x":0.4802494943141937,"y":0.9528571367263794}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"یک","boundary":[0.4760914742946625,0.9342857003211975,0.5031185150146484,0.9514285922050476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.9342857003211975},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9328571557998657},{"x":0.5031185150146484,"y":0.9514285922050476},{"x":0.4802494943141937,"y":0.9528571367263794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47109147429466247,0.9272857003211975,0.5081185150146484,0.9584285922050476],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/aVcGyzhxQizjfdOq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/vIjWQPwHWQiHqnxT.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/azvuUPYqXdAgzofP.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002964847077946653,0.00018795918038913182,0.9982174826907517,0.9986287755189623]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15857142210006714},{"x":0.8108108043670654,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.8108108043670654,0.13857142627239227,0.8523908257484436,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8004158139228821,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8004158139228821,"y":0.15857142210006714},{"x":0.790020763874054,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.790020763874054,0.13857142627239227,0.8004158139228821,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7817047834396362,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7817047834396362,"y":0.15857142210006714},{"x":0.7546777725219727,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.7546777725219727,0.13857142627239227,0.7817047834396362,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7463617324829102,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7463617324829102,"y":0.15857142210006714},{"x":0.7255717515945435,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7255717515945435,0.13857142627239227,0.7463617324829102,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7234927415847778,"y":0.13857142627239227},{"x":0.7234927415847778,"y":0.15857142210006714},{"x":0.6902287006378174,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.6902287006378174,0.13857142627239227,0.7234927415847778,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6798336505889893,"y":0.15857142210006714},{"x":0.6652806401252747,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6652806401252747,0.13857142627239227,0.6798336505889893,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6569646596908569,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6569646596908569,"y":0.15857142210006714},{"x":0.6237006187438965,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6237006187438965,0.13857142627239227,0.6569646596908569,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6153846383094788,"y":0.13857142627239227},{"x":0.6153846383094788,"y":0.15857142210006714},{"x":0.5675675868988037,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5675675868988037,0.13857142627239227,0.6153846383094788,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.13857142627239227},{"x":0.5592515468597412,"y":0.13857142627239227},{"x":0.5592515468597412,"y":0.15857142210006714},{"x":0.5155925154685974,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5155925154685974,0.13857142627239227,0.5592515468597412,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.13857142627239227},{"x":0.5072765350341797,"y":0.13857142627239227},{"x":0.5072765350341797,"y":0.15857142210006714},{"x":0.4760914742946625,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4760914742946625,0.13857142627239227,0.5072765350341797,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.13857142627239227},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13857142627239227},{"x":0.46777546405792236,"y":0.15857142210006714},{"x":0.45945945382118225,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45945945382118225,0.13857142627239227,0.46777546405792236,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.13857142627239227},{"x":0.45114344358444214,"y":0.13857142627239227},{"x":0.45114344358444214,"y":0.15857142210006714},{"x":0.4178794324398041,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.4178794324398041,0.13857142627239227,0.45114344358444214,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.13857142627239227},{"x":0.40748441219329834,"y":0.13857142627239227},{"x":0.40748441219329834,"y":0.15857142210006714},{"x":0.36382535099983215,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.36382535099983215,0.13857142627239227,0.40748441219329834,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.13857142627239227},{"x":0.3596673607826233,"y":0.13857142627239227},{"x":0.3596673607826233,"y":0.15857142210006714},{"x":0.33264032006263733,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33264032006263733,0.13857142627239227,0.3596673607826233,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.13857142627239227},{"x":0.322245329618454,"y":0.13857142627239227},{"x":0.322245329618454,"y":0.15857142210006714},{"x":0.2869022786617279,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2869022786617279,0.13857142627239227,0.322245329618454,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.13857142627239227},{"x":0.28482329845428467,"y":0.13857142627239227},{"x":0.28482329845428467,"y":0.15857142210006714},{"x":0.2557172477245331,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2557172477245331,0.13857142627239227,0.28482329845428467,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.13857142627239227},{"x":0.24740125238895416,"y":0.13857142627239227},{"x":0.24740125238895416,"y":0.15857142210006714},{"x":0.23700623214244843,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23700623214244843,0.13857142627239227,0.24740125238895416,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.13857142627239227},{"x":0.22661122679710388,"y":0.13857142627239227},{"x":0.22661122679710388,"y":0.15857142210006714},{"x":0.21621622145175934,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21621622145175934,0.13857142627239227,0.22661122679710388,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13857142627239227},{"x":0.20790021121501923,"y":0.13857142627239227},{"x":0.20790021121501923,"y":0.15857142210006714},{"x":0.147609144449234,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.147609144449234,0.13857142627239227,0.20790021121501923,0.15857142210006714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.16428571939468384},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16428571939468384},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18285714089870453},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18285714089870453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بگذارد","boundary":[0.8045738339424133,0.16428571939468384,0.8503118753433228,0.18285714089870453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.16428571939468384},{"x":0.8045738339424133,"y":0.16428571939468384},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18285714089870453},{"x":0.7983368039131165,"y":0.18285714089870453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7983368039131165,0.16428571939468384,0.8045738339424133,0.18285714089870453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.16428571939468384},{"x":0.790020763874054,"y":0.16428571939468384},{"x":0.790020763874054,"y":0.1842857152223587},{"x":0.7422037124633789,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7422037124633789,0.16428571939468384,0.790020763874054,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7380457520484924,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7380457520484924,"y":0.1842857152223587},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7318087220191956,0.16428571939468384,0.7380457520484924,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7214137315750122,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1842857152223587},{"x":0.6839916706085205,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6839916706085205,0.16428571939468384,0.7214137315750122,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6735966801643372,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6735966801643372,"y":0.1842857152223587},{"x":0.644490659236908,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.644490659236908,0.16428571939468384,0.6735966801643372,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6424116492271423,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6424116492271423,"y":0.1842857152223587},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6008316278457642,0.16428571939468384,0.6424116492271423,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.16428571939468384},{"x":0.590436577796936,"y":0.16428571939468384},{"x":0.590436577796936,"y":0.1842857152223587},{"x":0.5405405163764954,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مکانیزم","boundary":[0.5405405163764954,0.16428571939468384,0.590436577796936,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.16428571939468384},{"x":0.5363825559616089,"y":0.16428571939468384},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1842857152223587},{"x":0.5155925154685974,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5155925154685974,0.16428571939468384,0.5363825559616089,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.16428571939468384},{"x":0.5051975250244141,"y":0.16428571939468384},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1842857152223587},{"x":0.4948025047779083,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4948025047779083,0.16428571939468384,0.5051975250244141,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.16428571939468384},{"x":0.4927234947681427,"y":0.16428571939468384},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1842857152223587},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.45322245359420776,0.16428571939468384,0.4927234947681427,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.16571427881717682},{"x":0.442827433347702,"y":0.16571427881717682},{"x":0.442827433347702,"y":0.1842857152223587},{"x":0.3991684019565582,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.3991684019565582,0.16571427881717682,0.442827433347702,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.16571427881717682},{"x":0.3887733817100525,"y":0.16571427881717682},{"x":0.3887733817100525,"y":0.1842857152223587},{"x":0.35758835077285767,"y":0.1842857152223587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35758835077285767,0.16571427881717682,0.3887733817100525,0.1842857152223587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.16571427881717682},{"x":0.34927234053611755,"y":0.16571427881717682},{"x":0.34927234053611755,"y":0.18571428954601288},{"x":0.2931392788887024,"y":0.18571428954601288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.2931392788887024,0.16571427881717682,0.34927234053611755,0.18571428954601288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.16571427881717682},{"x":0.28274428844451904,"y":0.16571427881717682},{"x":0.28274428844451904,"y":0.18571428954601288},{"x":0.20997920632362366,"y":0.18571428954601288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرهای","boundary":[0.20997920632362366,0.16571427881717682,0.28274428844451904,0.18571428954601288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16571427881717682},{"x":0.20166319608688354,"y":0.16571427881717682},{"x":0.20166319608688354,"y":0.18571428954601288},{"x":0.147609144449234,"y":0.18571428954601288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمی","boundary":[0.147609144449234,0.16571427881717682,0.20166319608688354,0.18571428954601288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.1899999976158142},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1899999976158142},{"x":0.8523908257484436,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8024948239326477,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.8024948239326477,0.1899999976158142,0.8523908257484436,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.1899999976158142},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1899999976158142},{"x":0.8004158139228821,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7713097929954529,0.1899999976158142,0.8004158139228821,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7629937529563904,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7193347215652466,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7193347215652466,0.1899999976158142,0.7629937529563904,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7089397311210632,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7027027010917664,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7027027010917664,0.1899999976158142,0.7089397311210632,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.1899999976158142},{"x":0.692307710647583,"y":0.1899999976158142},{"x":0.692307710647583,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6424116492271423,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6424116492271423,0.1899999976158142,0.692307710647583,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.1899999976158142},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1899999976158142},{"x":0.6340956091880798,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6049895882606506,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6049895882606506,0.1899999976158142,0.6340956091880798,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5966736078262329,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5966736078262329,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5738045573234558,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5738045573234558,0.1899999976158142,0.5966736078262329,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5634095668792725,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5634095668792725,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5530145764350891,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.1899999976158142,0.5634095668792725,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.1899999976158142},{"x":0.542619526386261,"y":0.1899999976158142},{"x":0.542619526386261,"y":0.20999999344348907},{"x":0.48856547474861145,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.48856547474861145,0.1899999976158142,0.542619526386261,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.1899999976158142},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1899999976158142},{"x":0.4802494943141937,"y":0.20999999344348907},{"x":0.45322245359420776,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.45322245359420776,0.1899999976158142,0.4802494943141937,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.1899999976158142},{"x":0.44490644335746765,"y":0.1899999976158142},{"x":0.44490644335746765,"y":0.20999999344348907},{"x":0.40124741196632385,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.40124741196632385,0.1899999976158142,0.44490644335746765,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3908523917198181,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3908523917198181,"y":0.20999999344348907},{"x":0.34095633029937744,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.34095633029937744,0.1899999976158142,0.3908523917198181,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3305613398551941,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3305613398551941,"y":0.20999999344348907},{"x":0.31185030937194824,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.31185030937194824,0.1899999976158142,0.3305613398551941,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3097712993621826,"y":0.20999999344348907},{"x":0.2806652784347534,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2806652784347534,0.1899999976158142,0.3097712993621826,0.20999999344348907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.1899999976158142},{"x":0.2806652784347534,"y":0.1899999976158142},{"x":0.2806652784347534,"y":0.20999999344348907},{"x":0.27442827820777893,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27442827820777893,0.1899999976158142,0.2806652784347534,0.20999999344348907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13857142627239227},{"x":0.8523908257484436,"y":0.20999999344348907},{"x":0.147609144449234,"y":0.20999999344348907}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.13157142627239227,0.8573908257484436,0.21699999344348908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.21857142448425293},{"x":0.24116423726081848,"y":0.21857142448425293},{"x":0.24116423726081848,"y":0.23428571224212646},{"x":0.21205821633338928,"y":0.23428571224212646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرژ","boundary":[0.21205821633338928,0.21857142448425293,0.24116423726081848,0.23428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.21857142448425293},{"x":0.20374220609664917,"y":0.21857142448425293},{"x":0.20374220609664917,"y":0.23428571224212646},{"x":0.147609144449234,"y":0.23428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساواری","boundary":[0.147609144449234,0.21857142448425293,0.20374220609664917,0.23428571224212646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.21857142448425293},{"x":0.24116423726081848,"y":0.21857142448425293},{"x":0.24116423726081848,"y":0.23428571224212646},{"x":0.147609144449234,"y":0.23428571224212646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.21157142448425292,0.24616423726081849,0.24128571224212647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.2442857176065445},{"x":0.26195424795150757,"y":0.24285714328289032},{"x":0.26195424795150757,"y":0.25999999046325684},{"x":0.21621622145175934,"y":0.25999999046325684}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"لايتيشا","boundary":[0.21621622145175934,0.2442857176065445,0.26195424795150757,0.25999999046325684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2442857176065445},{"x":0.2058212012052536,"y":0.2442857176065445},{"x":0.20790021121501923,"y":0.25999999046325684},{"x":0.147609144449234,"y":0.25999999046325684}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ويلوكت","boundary":[0.147609144449234,0.2442857176065445,0.20790021121501923,0.25999999046325684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.27000001072883606},{"x":0.5634095668792725,"y":0.27000001072883606},{"x":0.5634095668792725,"y":0.28999999165534973},{"x":0.5135135054588318,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5135135054588318,0.27000001072883606,0.5634095668792725,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.27000001072883606},{"x":0.5031185150146484,"y":0.27000001072883606},{"x":0.5031185150146484,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4407484531402588,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4407484531402588,0.27000001072883606,0.5031185150146484,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.27000001072883606},{"x":0.4324324429035187,"y":0.27000001072883606},{"x":0.4324324429035187,"y":0.28999999165534973},{"x":0.40956342220306396,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.40956342220306396,0.27000001072883606,0.4324324429035187,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.27000001072883606},{"x":0.40124741196632385,"y":0.27000001072883606},{"x":0.40124741196632385,"y":0.28999999165534973},{"x":0.35758835077285767,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.35758835077285767,0.27000001072883606,0.40124741196632385,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.27000001072883606},{"x":0.3513513505458832,"y":0.27000001072883606},{"x":0.3513513505458832,"y":0.28999999165534973},{"x":0.32016631960868835,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنج","boundary":[0.32016631960868835,0.27000001072883606,0.3513513505458832,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.27000001072883606},{"x":0.3097712993621826,"y":0.27000001072883606},{"x":0.3097712993621826,"y":0.28999999165534973},{"x":0.3014552891254425,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3014552891254425,0.27000001072883606,0.3097712993621826,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.27000001072883606},{"x":0.295218288898468,"y":0.27000001072883606},{"x":0.295218288898468,"y":0.28999999165534973},{"x":0.2515592575073242,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلیپین","boundary":[0.2515592575073242,0.27000001072883606,0.295218288898468,0.28999999165534973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.27000001072883606},{"x":0.2494802474975586,"y":0.27000001072883606},{"x":0.2494802474975586,"y":0.28857141733169556},{"x":0.2432432472705841,"y":0.28857141733169556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2432432472705841,0.27000001072883606,0.2494802474975586,0.28857141733169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.27000001072883606},{"x":0.234927237033844,"y":0.27000001072883606},{"x":0.234927237033844,"y":0.28857141733169556},{"x":0.1975051909685135,"y":0.28857141733169556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژوئن","boundary":[0.1975051909685135,0.27000001072883606,0.234927237033844,0.28857141733169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.27000001072883606},{"x":0.18503119051456451,"y":0.27000001072883606},{"x":0.18503119051456451,"y":0.28857141733169556},{"x":0.147609144449234,"y":0.28857141733169556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۱","boundary":[0.147609144449234,0.27000001072883606,0.18503119051456451,0.28857141733169556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.24285714328289032},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2442857176065445},{"x":0.5634095668792725,"y":0.28999999165534973},{"x":0.147609144449234,"y":0.28999999165534973}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.142609144449234,0.2358571432828903,0.5684095668792725,0.29699999165534974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.29571428894996643},{"x":0.530145525932312,"y":0.29571428894996643},{"x":0.530145525932312,"y":0.31285715103149414},{"x":0.4802494943141937,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4802494943141937,0.29571428894996643,0.530145525932312,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.29571428894996643},{"x":0.4719334840774536,"y":0.29571428894996643},{"x":0.4719334840774536,"y":0.31285715103149414},{"x":0.44490644335746765,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.44490644335746765,0.29571428894996643,0.4719334840774536,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.29571428894996643},{"x":0.4345114231109619,"y":0.29571428894996643},{"x":0.4345114231109619,"y":0.31285715103149414},{"x":0.37214136123657227,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.37214136123657227,0.29571428894996643,0.4345114231109619,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.29428571462631226},{"x":0.36382535099983215,"y":0.29428571462631226},{"x":0.36382535099983215,"y":0.31285715103149414},{"x":0.3097712993621826,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.3097712993621826,0.29428571462631226,0.36382535099983215,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.29428571462631226},{"x":0.3097712993621826,"y":0.29428571462631226},{"x":0.3097712993621826,"y":0.31285715103149414},{"x":0.30561330914497375,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30561330914497375,0.29428571462631226,0.3097712993621826,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.29428571462631226},{"x":0.29729729890823364,"y":0.29428571462631226},{"x":0.29729729890823364,"y":0.31285715103149414},{"x":0.2494802474975586,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرانسه","boundary":[0.2494802474975586,0.29428571462631226,0.29729729890823364,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.29428571462631226},{"x":0.2515592575073242,"y":0.29428571462631226},{"x":0.2515592575073242,"y":0.31285715103149414},{"x":0.24532224237918854,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24532224237918854,0.29428571462631226,0.2515592575073242,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.29428571462631226},{"x":0.23700623214244843,"y":0.29428571462631226},{"x":0.23700623214244843,"y":0.31285715103149414},{"x":0.1975051909685135,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوامبر","boundary":[0.1975051909685135,0.29428571462631226,0.23700623214244843,0.31285715103149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.29428571462631226},{"x":0.18711018562316895,"y":0.29428571462631226},{"x":0.18711018562316895,"y":0.31285715103149414},{"x":0.147609144449234,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۲","boundary":[0.147609144449234,0.29428571462631226,0.18711018562316895,0.31285715103149414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.29428571462631226},{"x":0.530145525932312,"y":0.29571428894996643},{"x":0.530145525932312,"y":0.3142857253551483},{"x":0.147609144449234,"y":0.31285715103149414}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.142609144449234,0.28728571462631225,0.535145525932312,0.3212857253551483],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.8985714316368103},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8985714316368103},{"x":0.5031185150146484,"y":0.9100000262260437},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9100000262260437}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"P","boundary":[0.49688148498535156,0.8985714316368103,0.5031185150146484,0.9100000262260437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8985714316368103},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8985714316368103},{"x":0.5114344954490662,"y":0.9100000262260437},{"x":0.5051975250244141,"y":0.9100000262260437}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5051975250244141,0.8985714316368103,0.5114344954490662,0.9100000262260437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.8971428275108337},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8985714316368103},{"x":0.5634095668792725,"y":0.9114285707473755},{"x":0.5197505354881287,"y":0.9100000262260437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.5197505354881287,0.8971428275108337,0.5634095668792725,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.8985714316368103},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8985714316368103},{"x":0.6237006187438965,"y":0.9114285707473755},{"x":0.5696465969085693,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"National","boundary":[0.5696465969085693,0.8985714316368103,0.6237006187438965,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8985714316368103},{"x":0.644490659236908,"y":0.8985714316368103},{"x":0.644490659236908,"y":0.9114285707473755},{"x":0.6299376487731934,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6299376487731934,0.8985714316368103,0.644490659236908,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.8985714316368103},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8985714316368103},{"x":0.6611226797103882,"y":0.9114285707473755},{"x":0.6507276296615601,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.6507276296615601,0.8985714316368103,0.6611226797103882,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8985714316368103},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8985714316368103},{"x":0.7359667420387268,"y":0.9114285707473755},{"x":0.6673596501350403,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherche","boundary":[0.6673596501350403,0.8985714316368103,0.7359667420387268,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.8985714316368103},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8999999761581421},{"x":0.8316008448600769,"y":0.9128571152687073},{"x":0.7401247620582581,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agronomique","boundary":[0.7401247620582581,0.8985714316368103,0.8316008448600769,0.9128571152687073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.8971428275108337},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8999999761581421},{"x":0.8316008448600769,"y":0.9128571152687073},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9100000262260437}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49188148498535156,0.8901428275108337,0.8366008448600769,0.9198571152687073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8999999761581421},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8999999761581421},{"x":0.15176714956760406,"y":0.9114285707473755},{"x":0.147609144449234,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.147609144449234,0.8999999761581421,0.15176714956760406,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1621621549129486,"y":0.9114285707473755},{"x":0.15592515468597412,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.15592515468597412,0.8999999761581421,0.1621621549129486,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.8999999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8999999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.9114285707473755},{"x":0.17047816514968872,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"International","boundary":[0.17047816514968872,0.8999999761581421,0.25363826751708984,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.8999999761581421},{"x":0.2869022786617279,"y":0.8999999761581421},{"x":0.2869022786617279,"y":0.9114285707473755},{"x":0.2577962577342987,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rice","boundary":[0.2577962577342987,0.8999999761581421,0.2869022786617279,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.8999999761581421},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8999999761581421},{"x":0.3534303605556488,"y":0.9114285707473755},{"x":0.2931392788887024,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.2931392788887024,0.8999999761581421,0.3534303605556488,0.9114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.8999999761581421},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8999999761581421},{"x":0.4116424024105072,"y":0.9114285707473755},{"x":0.3596673607826233,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.3596673607826233,0.8999999761581421,0.4116424024105072,0.9114285707473755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8999999761581421},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8999999761581421},{"x":0.4116424024105072,"y":0.9114285707473755},{"x":0.147609144449234,"y":0.9114285707473755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.8929999761581421,0.4166424024105072,0.9184285707473755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.9399999976158142},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9399999976158142},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9528571367263794},{"x":0.4781704843044281,"y":0.9528571367263794}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دو","boundary":[0.4781704843044281,0.9399999976158142,0.4948025047779083,0.9528571367263794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.9399999976158142},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9399999976158142},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9528571367263794},{"x":0.4781704843044281,"y":0.9528571367263794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4731704843044281,0.9329999976158142,0.49980250477790833,0.9598571367263794],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/56728230dc087532/pages/IZNwItYcCSJJnnmP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/56728230dc087532/pages/svYNpRKdmeraNMgY.jpg","blurred":"/storage/books/56728230dc087532/pages/dvPplROHCTHqMIOu.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002964847077946653,0.0001859183599267687,0.9982088381584866,0.9986491836384366]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.14142857491970062},{"x":0.8523908257484436,"y":0.14142857491970062},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1599999964237213},{"x":0.8212057948112488,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.8212057948112488,0.14142857491970062,0.8523908257484436,0.1599999964237213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.14142857491970062},{"x":0.8191268444061279,"y":0.14142857491970062},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1599999964237213},{"x":0.7796257734298706,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7796257734298706,0.14142857491970062,0.8191268444061279,0.1599999964237213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.14142857491970062},{"x":0.7692307829856873,"y":0.14142857491970062},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1599999964237213},{"x":0.7338877320289612,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7338877320289612,0.14142857491970062,0.7692307829856873,0.1599999964237213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.14000000059604645},{"x":0.7234927415847778,"y":0.14142857491970062},{"x":0.7234927415847778,"y":0.1599999964237213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15857142210006714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6382536292076111,0.14000000059604645,0.7234927415847778,0.1599999964237213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.17000000178813934},{"x":0.8523908257484436,"y":0.17000000178813934},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18857142329216003},{"x":0.8295218348503113,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8295218348503113,0.17000000178813934,0.8523908257484436,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.17000000178813934},{"x":0.8212057948112488,"y":0.17000000178813934},{"x":0.8212057948112488,"y":0.18857142329216003},{"x":0.7609147429466248,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7609147429466248,0.17000000178813934,0.8212057948112488,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.17000000178813934},{"x":0.752598762512207,"y":0.17000000178813934},{"x":0.752598762512207,"y":0.18857142329216003},{"x":0.7442827224731445,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7442827224731445,0.17000000178813934,0.752598762512207,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.17000000178813934},{"x":0.7359667420387268,"y":0.17000000178813934},{"x":0.7359667420387268,"y":0.18857142329216003},{"x":0.6902287006378174,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6902287006378174,0.17000000178813934,0.7359667420387268,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6819126605987549,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6819126605987549,"y":0.18857142329216003},{"x":0.6569646596908569,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6569646596908569,0.17000000178813934,0.6819126605987549,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6486486196517944,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6486486196517944,"y":0.18857142329216003},{"x":0.6195425987243652,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.6195425987243652,0.17000000178813934,0.6486486196517944,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6112266182899475,"y":0.17000000178813934},{"x":0.6112266182899475,"y":0.18857142329216003},{"x":0.5446985363960266,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرتمند","boundary":[0.5446985363960266,0.17000000178813934,0.6112266182899475,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.17000000178813934},{"x":0.5363825559616089,"y":0.17000000178813934},{"x":0.5363825559616089,"y":0.18857142329216003},{"x":0.4844074845314026,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.4844074845314026,0.17000000178813934,0.5363825559616089,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4781704843044281,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18857142329216003},{"x":0.4719334840774536,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4719334840774536,0.17000000178813934,0.4781704843044281,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4636174738407135,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4636174738407135,"y":0.18857142329216003},{"x":0.4261954128742218,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4261954128742218,0.17000000178813934,0.4636174738407135,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4178794324398041,"y":0.17000000178813934},{"x":0.4178794324398041,"y":0.18857142329216003},{"x":0.3596673607826233,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.3596673607826233,0.17000000178813934,0.4178794324398041,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.17000000178813934},{"x":0.3513513505458832,"y":0.17000000178813934},{"x":0.3513513505458832,"y":0.18857142329216003},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.29729729890823364,0.17000000178813934,0.3513513505458832,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.17000000178813934},{"x":0.2931392788887024,"y":0.17000000178813934},{"x":0.2931392788887024,"y":0.18857142329216003},{"x":0.234927237033844,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسان","boundary":[0.234927237033844,0.17000000178813934,0.2931392788887024,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.17000000178813934},{"x":0.22661122679710388,"y":0.17000000178813934},{"x":0.22661122679710388,"y":0.18857142329216003},{"x":0.21621622145175934,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21621622145175934,0.17000000178813934,0.22661122679710388,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.17000000178813934},{"x":0.2058212012052536,"y":0.17000000178813934},{"x":0.2058212012052536,"y":0.18857142329216003},{"x":0.147609144449234,"y":0.18857142329216003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.147609144449234,0.17000000178813934,0.2058212012052536,0.18857142329216003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21285714209079742},{"x":0.8316008448600769,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8316008448600769,0.19571428000926971,0.8523908257484436,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8295218348503113,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8295218348503113,"y":0.21285714209079742},{"x":0.8045738339424133,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.8045738339424133,0.19571428000926971,0.8295218348503113,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8004158139228821,"y":0.19571428000926971},{"x":0.8004158139228821,"y":0.21285714209079742},{"x":0.7962577939033508,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7962577939033508,0.19571428000926971,0.8004158139228821,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7879418134689331,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7879418134689331,"y":0.21285714209079742},{"x":0.7817047834396362,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7817047834396362,0.19571428000926971,0.7879418134689331,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7713097929954529,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7713097929954529,"y":0.21285714209079742},{"x":0.7505197525024414,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7505197525024414,0.19571428000926971,0.7713097929954529,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21285714209079742},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7110186815261841,0.19571428000926971,0.7401247620582581,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7027027010917664,"y":0.19571428000926971},{"x":0.7027027010917664,"y":0.21285714209079742},{"x":0.6632016897201538,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6632016897201538,0.19571428000926971,0.7027027010917664,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.19571428000926971},{"x":0.6528066396713257,"y":0.19571428000926971},{"x":0.6528066396713257,"y":0.21285714209079742},{"x":0.6237006187438965,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6237006187438965,0.19571428000926971,0.6528066396713257,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.19571428000926971},{"x":0.6153846383094788,"y":0.19571428000926971},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21285714209079742},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5821205973625183,0.19571428000926971,0.6153846383094788,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.19571428000926971},{"x":0.5738045573234558,"y":0.19571428000926971},{"x":0.5738045573234558,"y":0.21285714209079742},{"x":0.5571725368499756,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5571725368499756,0.19571428000926971,0.5738045573234558,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.19571428000926971},{"x":0.5488565564155579,"y":0.19571428000926971},{"x":0.5488565564155579,"y":0.21285714209079742},{"x":0.5031185150146484,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5031185150146484,0.19571428000926971,0.5488565564155579,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4927234947681427,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21285714209079742},{"x":0.4636174738407135,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4636174738407135,0.19571428000926971,0.4927234947681427,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4615384638309479,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4615384638309479,"y":0.21285714209079742},{"x":0.4324324429035187,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4324324429035187,0.19571428000926971,0.4615384638309479,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.19571428000926971},{"x":0.42411643266677856,"y":0.19571428000926971},{"x":0.42411643266677856,"y":0.21285714209079742},{"x":0.4137214124202728,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4137214124202728,0.19571428000926971,0.42411643266677856,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4033263921737671,"y":0.19571428000926971},{"x":0.4033263921737671,"y":0.21285714209079742},{"x":0.33471933007240295,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.33471933007240295,0.19571428000926971,0.4033263921737671,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.19571428000926971},{"x":0.32640331983566284,"y":0.19571428000926971},{"x":0.32640331983566284,"y":0.21285714209079742},{"x":0.295218288898468,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.295218288898468,0.19571428000926971,0.32640331983566284,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.19571428000926971},{"x":0.2869022786617279,"y":0.19571428000926971},{"x":0.2869022786617279,"y":0.21285714209079742},{"x":0.25363826751708984,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.25363826751708984,0.19571428000926971,0.2869022786617279,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.19571428000926971},{"x":0.24740125238895416,"y":0.19571428000926971},{"x":0.24740125238895416,"y":0.21285714209079742},{"x":0.20166319608688354,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.20166319608688354,0.19571428000926971,0.24740125238895416,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.19571428000926971},{"x":0.19334720075130463,"y":0.19571428000926971},{"x":0.19334720075130463,"y":0.21285714209079742},{"x":0.14968815445899963,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.14968815445899963,0.19571428000926971,0.19334720075130463,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19571428000926971},{"x":0.1538461595773697,"y":0.19571428000926971},{"x":0.1538461595773697,"y":0.21285714209079742},{"x":0.147609144449234,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.147609144449234,0.19571428000926971,0.1538461595773697,0.21285714209079742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23999999463558197},{"x":0.8440748453140259,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8440748453140259,0.22142857313156128,0.8523908257484436,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8357588648796082,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8357588648796082,"y":0.23999999463558197},{"x":0.812889814376831,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.812889814376831,0.22142857313156128,0.8357588648796082,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23999999463558197},{"x":0.7796257734298706,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7796257734298706,0.22142857313156128,0.8045738339424133,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7713097929954529,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7713097929954529,"y":0.23999999463558197},{"x":0.7546777725219727,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7546777725219727,0.22142857313156128,0.7713097929954529,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7442827224731445,"y":0.22142857313156128},{"x":0.7442827224731445,"y":0.23999999463558197},{"x":0.6715176701545715,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6715176701545715,0.22142857313156128,0.7442827224731445,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6715176701545715,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6715176701545715,"y":0.23999999463558197},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.22142857313156128,0.6715176701545715,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6569646596908569,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6569646596908569,"y":0.23999999463558197},{"x":0.6174635887145996,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6174635887145996,0.22142857313156128,0.6569646596908569,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6091476082801819,"y":0.22142857313156128},{"x":0.6091476082801819,"y":0.23999999463558197},{"x":0.5654885768890381,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.5654885768890381,0.22142857313156128,0.6091476082801819,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.22142857313156128},{"x":0.5571725368499756,"y":0.22142857313156128},{"x":0.5571725368499756,"y":0.23999999463558197},{"x":0.5197505354881287,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسایل","boundary":[0.5197505354881287,0.22142857313156128,0.5571725368499756,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.22142857313156128},{"x":0.5135135054588318,"y":0.22142857313156128},{"x":0.5135135054588318,"y":0.23999999463558197},{"x":0.5072765350341797,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5072765350341797,0.22142857313156128,0.5135135054588318,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.22142857313156128},{"x":0.4989604949951172,"y":0.22142857313156128},{"x":0.4989604949951172,"y":0.23999999463558197},{"x":0.4864864945411682,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4864864945411682,0.22142857313156128,0.4989604949951172,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.22142857313156128},{"x":0.4802494943141937,"y":0.22142857313156128},{"x":0.4802494943141937,"y":0.23999999463558197},{"x":0.4636174738407135,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4636174738407135,0.22142857313156128,0.4802494943141937,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.22142857313156128},{"x":0.45322245359420776,"y":0.22142857313156128},{"x":0.45322245359420776,"y":0.23999999463558197},{"x":0.40124741196632385,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40124741196632385,0.22142857313156128,0.45322245359420776,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.22142857313156128},{"x":0.39293140172958374,"y":0.22142857313156128},{"x":0.39293140172958374,"y":0.23999999463558197},{"x":0.35758835077285767,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.35758835077285767,0.22142857313156128,0.39293140172958374,0.23999999463558197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.22142857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.22142857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.23999999463558197},{"x":0.3513513505458832,"y":0.23999999463558197}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3513513505458832,0.22142857313156128,0.35550934076309204,0.23999999463558197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1371428519487381},{"x":0.8523908257484436,"y":0.14000000059604645},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24285714328289032},{"x":0.147609144449234,"y":0.238571435213089}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14468815445899963,0.1301428519487381,0.8573908257484436,0.24985714328289033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.261428564786911},{"x":0.8503118753433228,"y":0.25999999046325684},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2785714268684387},{"x":0.765072762966156,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.765072762966156,0.261428564786911,0.8503118753433228,0.2785714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3085714280605316},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8336798548698425,0.28999999165534973,0.8523908257484436,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8274428248405457,"y":0.28999999165534973},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3085714280605316},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7983368039131165,0.28999999165534973,0.8274428248405457,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7879418134689331,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3085714280605316},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7671517729759216,0.28999999165534973,0.7879418134689331,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7588357329368591,"y":0.28999999165534973},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6985446810722351,0.28999999165534973,0.7588357329368591,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6881496906280518,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6735966801643372,0.28999999165534973,0.6881496906280518,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6652806401252747,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3085714280605316},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3085714280605316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.6133056282997131,0.28999999165534973,0.6652806401252747,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6049895882606506,"y":0.28999999165534973},{"x":0.6049895882606506,"y":0.30714285373687744},{"x":0.5738045573234558,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5738045573234558,0.28999999165534973,0.6049895882606506,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.28999999165534973},{"x":0.5634095668792725,"y":0.28999999165534973},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3085714280605316},{"x":0.4864864945411682,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4864864945411682,0.28999999165534973,0.5634095668792725,0.3085714280605316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.28857141733169556},{"x":0.4781704843044281,"y":0.28999999165534973},{"x":0.4781704843044281,"y":0.30714285373687744},{"x":0.4033263921737671,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.4033263921737671,0.28857141733169556,0.4781704843044281,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.28857141733169556},{"x":0.39293140172958374,"y":0.28857141733169556},{"x":0.39293140172958374,"y":0.30714285373687744},{"x":0.34303534030914307,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.34303534030914307,0.28857141733169556,0.39293140172958374,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.28857141733169556},{"x":0.33264032006263733,"y":0.28857141733169556},{"x":0.33264032006263733,"y":0.30571427941322327},{"x":0.31808730959892273,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31808730959892273,0.28857141733169556,0.33264032006263733,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.28857141733169556},{"x":0.3097712993621826,"y":0.28857141733169556},{"x":0.3097712993621826,"y":0.30571427941322327},{"x":0.28482329845428467,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.28482329845428467,0.28857141733169556,0.3097712993621826,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.28857141733169556},{"x":0.27650728821754456,"y":0.28857141733169556},{"x":0.27650728821754456,"y":0.30571427941322327},{"x":0.23076923191547394,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.23076923191547394,0.28857141733169556,0.27650728821754456,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.28857141733169556},{"x":0.2203742265701294,"y":0.28857141733169556},{"x":0.2203742265701294,"y":0.30571427941322327},{"x":0.18503119051456451,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.18503119051456451,0.28857141733169556,0.2203742265701294,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.28857141733169556},{"x":0.18503119051456451,"y":0.28857141733169556},{"x":0.18503119051456451,"y":0.30571427941322327},{"x":0.17879417538642883,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.28857141733169556,0.18503119051456451,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.28857141733169556},{"x":0.17047816514968872,"y":0.28857141733169556},{"x":0.17047816514968872,"y":0.30571427941322327},{"x":0.147609144449234,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.147609144449234,0.28857141733169556,0.17047816514968872,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3157142996788025},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3157142996788025},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33714285492897034},{"x":0.8108108043670654,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8108108043670654,0.3157142996788025,0.8523908257484436,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3157142996788025},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3157142996788025},{"x":0.8024948239326477,"y":0.33714285492897034},{"x":0.7151767015457153,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7151767015457153,0.3157142996788025,0.8024948239326477,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.3157142996788025},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3157142996788025},{"x":0.7068607211112976,"y":0.33714285492897034},{"x":0.6237006187438965,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6237006187438965,0.3157142996788025,0.7068607211112976,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3157142996788025},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3157142996788025},{"x":0.6153846383094788,"y":0.33714285492897034},{"x":0.5862785577774048,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5862785577774048,0.3157142996788025,0.6153846383094788,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5800415873527527,"y":0.33714285492897034},{"x":0.542619526386261,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.542619526386261,0.3157142996788025,0.5800415873527527,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3157142996788025},{"x":0.5322245359420776,"y":0.33714285492897034},{"x":0.47401246428489685,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.47401246428489685,0.3157142996788025,0.5322245359420776,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.3157142996788025},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3157142996788025},{"x":0.46569645404815674,"y":0.33714285492897034},{"x":0.4199584126472473,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4199584126472473,0.3157142996788025,0.46569645404815674,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.3157142996788025},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3157142996788025},{"x":0.4199584126472473,"y":0.33714285492897034},{"x":0.41580042243003845,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41580042243003845,0.3157142996788025,0.4199584126472473,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.3157142996788025},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3157142996788025},{"x":0.40748441219329834,"y":0.33714285492897034},{"x":0.32016631960868835,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.32016631960868835,0.3157142996788025,0.40748441219329834,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.3157142996788025},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3157142996788025},{"x":0.31185030937194824,"y":0.33714285492897034},{"x":0.2661122679710388,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.2661122679710388,0.3157142996788025,0.31185030937194824,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.3157142996788025},{"x":0.2577962577342987,"y":0.3157142996788025},{"x":0.2577962577342987,"y":0.33714285492897034},{"x":0.17463617026805878,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.17463617026805878,0.3157142996788025,0.2577962577342987,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3157142996788025},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3157142996788025},{"x":0.16632016003131866,"y":0.33714285492897034},{"x":0.147609144449234,"y":0.33714285492897034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.147609144449234,0.3157142996788025,0.16632016003131866,0.33714285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36000001430511475},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7962577939033508,0.3400000035762787,0.8523908257484436,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7920997738838196,"y":0.36000001430511475},{"x":0.7359667420387268,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7359667420387268,0.3400000035762787,0.7920997738838196,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7276507019996643,"y":0.36000001430511475},{"x":0.6798336505889893,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6798336505889893,0.3400000035762787,0.7276507019996643,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6777547001838684,"y":0.36000001430511475},{"x":0.6694386601448059,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.3400000035762787,0.6777547001838684,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6611226797103882,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5987526178359985,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5987526178359985,0.3400000035762787,0.6611226797103882,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5883575677871704,"y":0.36000001430511475},{"x":0.55509352684021,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.55509352684021,0.3400000035762787,0.5883575677871704,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5384615659713745,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5384615659713745,0.3400000035762787,0.5467775464057922,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3400000035762787},{"x":0.530145525932312,"y":0.3400000035762787},{"x":0.530145525932312,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4802494943141937,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.4802494943141937,0.3400000035762787,0.530145525932312,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4719334840774536,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4636174738407135,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636174738407135,0.3400000035762787,0.4719334840774536,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4553014636039734,"y":0.36000001430511475},{"x":0.4033263921737671,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4033263921737671,0.3400000035762787,0.4553014636039734,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3970893919467926,"y":0.36000001430511475},{"x":0.34095633029937744,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.34095633029937744,0.3400000035762787,0.3970893919467926,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3388773500919342,"y":0.36000001430511475},{"x":0.31808730959892273,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.31808730959892273,0.3400000035762787,0.3388773500919342,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3076923191547394,"y":0.36000001430511475},{"x":0.29729729890823364,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29729729890823364,0.3400000035762787,0.3076923191547394,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.3400000035762787},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3400000035762787},{"x":0.28898128867149353,"y":0.36000001430511475},{"x":0.234927237033844,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.234927237033844,0.3400000035762787,0.28898128867149353,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.3400000035762787},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3400000035762787},{"x":0.22453223168849945,"y":0.36000001430511475},{"x":0.16632016003131866,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیکی","boundary":[0.16632016003131866,0.3400000035762787,0.22453223168849945,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3400000035762787},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3400000035762787},{"x":0.15592515468597412,"y":0.36000001430511475},{"x":0.147609144449234,"y":0.36000001430511475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.3400000035762787,0.15592515468597412,0.36000001430511475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8565488457679749,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3871428668498993},{"x":0.837837815284729,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.837837815284729,0.36571428179740906,0.8565488457679749,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8357588648796082,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3871428668498993},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8191268444061279,0.36571428179740906,0.8357588648796082,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8149688243865967,"y":0.36571428179740906},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3871428668498993},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7817047834396362,0.36571428179740906,0.8149688243865967,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.36571428179740906},{"x":0.7671517729759216,"y":0.36571428179740906},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3871428668498993},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7401247620582581,0.36571428179740906,0.7671517729759216,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.36571428179740906},{"x":0.7297297120094299,"y":0.36571428179740906},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3871428668498993},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6985446810722351,0.36571428179740906,0.7297297120094299,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3871428668498993},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6569646596908569,0.36571428179740906,0.6964656710624695,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6465696692466736,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3871428668498993},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6299376487731934,0.36571428179740906,0.6465696692466736,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6237006187438965,"y":0.36571428179740906},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3871428668498993},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5758835673332214,0.36571428179740906,0.6237006187438965,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.36571428179740906},{"x":0.5717255473136902,"y":0.36571428179740906},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3871428668498993},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5446985363960266,0.36571428179740906,0.5717255473136902,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.36571428179740906},{"x":0.5343035459518433,"y":0.36571428179740906},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3871428668498993},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکولوژیکی","boundary":[0.4573804438114166,0.36571428179740906,0.5343035459518433,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.36571428179740906},{"x":0.4490644633769989,"y":0.36571428179740906},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3871428668498993},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.4199584126472473,0.36571428179740906,0.4490644633769989,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.36571428179740906},{"x":0.4116424024105072,"y":0.36571428179740906},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3871428668498993},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.3596673607826233,0.36571428179740906,0.4116424024105072,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.36571428179740906},{"x":0.3513513505458832,"y":0.36571428179740906},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3871428668498993},{"x":0.3305613398551941,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3305613398551941,0.36571428179740906,0.3513513505458832,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.36571428179740906},{"x":0.32848232984542847,"y":0.36571428179740906},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3871428668498993},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3243243098258972,0.36571428179740906,0.32848232984542847,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.36571428179740906},{"x":0.31392931938171387,"y":0.36571428179740906},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3871428668498993},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29729729890823364,0.36571428179740906,0.31392931938171387,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.36571428179740906},{"x":0.29106029868125916,"y":0.36571428179740906},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3871428668498993},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.25987526774406433,0.36571428179740906,0.29106029868125916,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.36571428179740906},{"x":0.25363826751708984,"y":0.36571428179740906},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3871428668498993},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.21621622145175934,0.36571428179740906,0.25363826751708984,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.36571428179740906},{"x":0.20790021121501923,"y":0.36571428179740906},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3871428668498993},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18918919563293457,0.36571428179740906,0.20790021121501923,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36571428179740906},{"x":0.18711018562316895,"y":0.36571428179740906},{"x":0.18711018562316895,"y":0.3871428668498993},{"x":0.147609144449234,"y":0.3871428668498993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.147609144449234,0.36571428179740906,0.18711018562316895,0.3871428668498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.39142856001853943},{"x":0.8565488457679749,"y":0.39142856001853943},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4114285707473755},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8232848048210144,0.39142856001853943,0.8565488457679749,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.39142856001853943},{"x":0.8108108043670654,"y":0.39142856001853943},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4114285707473755},{"x":0.790020763874054,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.790020763874054,0.39142856001853943,0.8108108043670654,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.39142856001853943},{"x":0.7713097929954529,"y":0.39142856001853943},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4114285707473755},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.7130976915359497,0.39142856001853943,0.7713097929954529,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.39142856001853943},{"x":0.704781711101532,"y":0.39142856001853943},{"x":0.704781711101532,"y":0.4114285707473755},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6964656710624695,0.39142856001853943,0.704781711101532,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.39142856001853943},{"x":0.6881496906280518,"y":0.39142856001853943},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4114285707473755},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6548856496810913,0.39142856001853943,0.6881496906280518,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.39142856001853943},{"x":0.6465696692466736,"y":0.39142856001853943},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4114285707473755},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6382536292076111,0.39142856001853943,0.6465696692466736,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.39142856001853943},{"x":0.632016658782959,"y":0.39142856001853943},{"x":0.632016658782959,"y":0.4114285707473755},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5966736078262329,0.39142856001853943,0.632016658782959,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.39142856001853943},{"x":0.590436577796936,"y":0.39142856001853943},{"x":0.590436577796936,"y":0.4114285707473755},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5821205973625183,0.39142856001853943,0.590436577796936,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.39142856001853943},{"x":0.5821205973625183,"y":0.39142856001853943},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4114285707473755},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5343035459518433,0.39142856001853943,0.5821205973625183,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.39142856001853943},{"x":0.5259875059127808,"y":0.39142856001853943},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4114285707473755},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.4927234947681427,0.39142856001853943,0.5259875059127808,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.39142856001853943},{"x":0.4760914742946625,"y":0.39142856001853943},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4114285707473755},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.44490644335746765,0.39142856001853943,0.4760914742946625,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.39142856001853943},{"x":0.4345114231109619,"y":0.39142856001853943},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4114285707473755},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.3991684019565582,0.39142856001853943,0.4345114231109619,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.39142856001853943},{"x":0.3908523917198181,"y":0.39142856001853943},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4114285707473755},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.3471933603286743,0.39142856001853943,0.3908523917198181,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.39142856001853943},{"x":0.3388773500919342,"y":0.39142856001853943},{"x":0.3388773500919342,"y":0.4114285707473755},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32640331983566284,0.39142856001853943,0.3388773500919342,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.39142856001853943},{"x":0.31808730959892273,"y":0.39142856001853943},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4114285707473755},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.25987526774406433,0.39142856001853943,0.31808730959892273,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.39142856001853943},{"x":0.2494802474975586,"y":0.39142856001853943},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4114285707473755},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.2141372114419937,0.39142856001853943,0.2494802474975586,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.39142856001853943},{"x":0.2058212012052536,"y":0.39142856001853943},{"x":0.2058212012052536,"y":0.4114285707473755},{"x":0.147609144449234,"y":0.4114285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.147609144449234,0.39142856001853943,0.2058212012052536,0.4114285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.41857144236564636},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41857144236564636},{"x":0.8523908257484436,"y":0.43714284896850586},{"x":0.8045738339424133,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.8045738339424133,0.41857144236564636,0.8523908257484436,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7962577939033508,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7962577939033508,"y":0.43714284896850586},{"x":0.777546763420105,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.777546763420105,0.41857144236564636,0.7962577939033508,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7733888030052185,"y":0.43714284896850586},{"x":0.7692307829856873,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7692307829856873,0.41857144236564636,0.7733888030052185,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7609147429466248,"y":0.41857144236564636},{"x":0.7609147429466248,"y":0.43714284896850586},{"x":0.6839916706085205,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6839916706085205,0.41857144236564636,0.7609147429466248,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.41857144236564636},{"x":0.6735966801643372,"y":0.41857144236564636},{"x":0.6735966801643372,"y":0.43714284896850586},{"x":0.6008316278457642,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.6008316278457642,0.41857144236564636,0.6735966801643372,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.41857144236564636},{"x":0.590436577796936,"y":0.41857144236564636},{"x":0.590436577796936,"y":0.43714284896850586},{"x":0.5384615659713745,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.5384615659713745,0.41857144236564636,0.590436577796936,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.41857144236564636},{"x":0.530145525932312,"y":0.41857144236564636},{"x":0.530145525932312,"y":0.43714284896850586},{"x":0.5114344954490662,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5114344954490662,0.41857144236564636,0.530145525932312,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5031185150146484,"y":0.41857144236564636},{"x":0.5031185150146484,"y":0.43714284896850586},{"x":0.48856547474861145,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48856547474861145,0.41857144236564636,0.5031185150146484,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4802494943141937,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4802494943141937,"y":0.43714284896850586},{"x":0.44490644335746765,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.44490644335746765,0.41857144236564636,0.4802494943141937,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4324324429035187,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4324324429035187,"y":0.43714284896850586},{"x":0.42203742265701294,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42203742265701294,0.41857144236564636,0.4324324429035187,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4137214124202728,"y":0.41857144236564636},{"x":0.4137214124202728,"y":0.43714284896850586},{"x":0.3659043610095978,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3659043610095978,0.41857144236564636,0.4137214124202728,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.41857144236564636},{"x":0.35550934076309204,"y":0.41857144236564636},{"x":0.35550934076309204,"y":0.43714284896850586},{"x":0.31808730959892273,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.31808730959892273,0.41857144236564636,0.35550934076309204,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3160083293914795,"y":0.41857144236564636},{"x":0.3160083293914795,"y":0.43714284896850586},{"x":0.3014552891254425,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.3014552891254425,0.41857144236564636,0.3160083293914795,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.41857144236564636},{"x":0.2931392788887024,"y":0.41857144236564636},{"x":0.2931392788887024,"y":0.43714284896850586},{"x":0.24740125238895416,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.24740125238895416,0.41857144236564636,0.2931392788887024,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.41857144236564636},{"x":0.23908524215221405,"y":0.41857144236564636},{"x":0.23908524215221405,"y":0.43714284896850586},{"x":0.18503119051456451,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بپردازند","boundary":[0.18503119051456451,0.41857144236564636,0.23908524215221405,0.43714284896850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.41857144236564636},{"x":0.18503119051456451,"y":0.41857144236564636},{"x":0.18503119051456451,"y":0.43714284896850586},{"x":0.17879417538642883,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17879417538642883,0.41857144236564636,0.18503119051456451,0.43714284896850586]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.25857141613960266},{"x":0.8586278557777405,"y":0.261428564786911},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4399999976158142},{"x":0.147609144449234,"y":0.43714284896850586}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.25157141613960265,0.8615488457679749,0.4469999976158142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.45571428537368774},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45571428537368774},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46857142448425293},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7941787838935852,0.45571428537368774,0.8503118753433228,0.46857142448425293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.45571428537368774},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45571428537368774},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46857142448425293},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7891787838935852,0.44871428537368774,0.8553118753433228,0.47557142448425294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4814285635948181},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4814285635948181},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5014285445213318},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8045738339424133,0.4814285635948181,0.8523908257484436,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4814285635948181},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4814285635948181},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5014285445213318},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7733888030052185,0.4814285635948181,0.7962577939033508,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4814285635948181},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4814285635948181},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5014285445213318},{"x":0.704781711101532,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.704781711101532,0.4814285635948181,0.7629937529563904,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5014285445213318},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6839916706085205,0.4814285635948181,0.6943867206573486,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5014285445213318},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6548856496810913,0.4814285635948181,0.6756756901741028,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5014285445213318},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6237006187438965,0.4814285635948181,0.6507276296615601,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4814285635948181},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5014285445213318},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966736078262329,0.4814285635948181,0.6133056282997131,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4814285635948181},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4814285635948181},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5014285445213318},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.5446985363960266,0.4814285635948181,0.5883575677871704,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4814285635948181},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4814285635948181},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5014285445213318},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.4989604949951172,0.4814285635948181,0.5363825559616089,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.4814285635948181},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4814285635948181},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5014285445213318},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.44490644335746765,0.4814285635948181,0.48856547474861145,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4814285635948181},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4814285635948181},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5014285445213318},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.4814285635948181,0.4345114231109619,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.4814285635948181},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4814285635948181},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5014285445213318},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40956342220306396,0.4814285635948181,0.4178794324398041,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4814285635948181},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4814285635948181},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5014285445213318},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3471933603286743,0.4814285635948181,0.40124741196632385,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.4814285635948181},{"x":0.3388773500919342,"y":0.4814285635948181},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5014285445213318},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.29106029868125916,0.4814285635948181,0.3388773500919342,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.4814285635948181},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4814285635948181},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5014285445213318},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2494802474975586,0.4814285635948181,0.2869022786617279,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.4814285635948181},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4814285635948181},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5014285445213318},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.19542619585990906,0.4814285635948181,0.24116423726081848,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4814285635948181},{"x":0.18503119051456451,"y":0.4814285635948181},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5014285445213318},{"x":0.147609144449234,"y":0.5014285445213318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارایه","boundary":[0.147609144449234,0.4814285635948181,0.18503119051456451,0.5014285445213318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.508571445941925},{"x":0.8523908257484436,"y":0.508571445941925},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5285714268684387},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.8295218348503113,0.508571445941925,0.8523908257484436,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.508571445941925},{"x":0.8295218348503113,"y":0.508571445941925},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5285714268684387},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8232848048210144,0.508571445941925,0.8295218348503113,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.508571445941925},{"x":0.8149688243865967,"y":0.508571445941925},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5285714268684387},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7671517729759216,0.508571445941925,0.8149688243865967,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.508571445941925},{"x":0.7588357329368591,"y":0.508571445941925},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5285714268684387},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7130976915359497,0.508571445941925,0.7588357329368591,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.508571445941925},{"x":0.7027027010917664,"y":0.508571445941925},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5285714268684387},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6507276296615601,0.508571445941925,0.7027027010917664,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.508571445941925},{"x":0.6403326392173767,"y":0.508571445941925},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5285714268684387},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5841996073722839,0.508571445941925,0.6403326392173767,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.508571445941925},{"x":0.5738045573234558,"y":0.508571445941925},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5285714268684387},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.508571445941925,0.5738045573234558,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.508571445941925},{"x":0.5571725368499756,"y":0.508571445941925},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5285714268684387},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5197505354881287,0.508571445941925,0.5571725368499756,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.508571445941925},{"x":0.517671525478363,"y":0.508571445941925},{"x":0.517671525478363,"y":0.5285714268684387},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4802494943141937,0.508571445941925,0.517671525478363,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.508571445941925},{"x":0.469854474067688,"y":0.508571445941925},{"x":0.469854474067688,"y":0.5285714268684387},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.4199584126472473,0.508571445941925,0.469854474067688,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.508571445941925},{"x":0.4116424024105072,"y":0.508571445941925},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5285714268684387},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4033263921737671,0.508571445941925,0.4116424024105072,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.508571445941925},{"x":0.39293140172958374,"y":0.508571445941925},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5285714268684387},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.34303534030914307,0.508571445941925,0.39293140172958374,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.508571445941925},{"x":0.33471933007240295,"y":0.508571445941925},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5285714268684387},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.2806652784347534,0.508571445941925,0.33471933007240295,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.508571445941925},{"x":0.27650728821754456,"y":0.508571445941925},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5285714268684387},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2557172477245331,0.508571445941925,0.27650728821754456,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.508571445941925},{"x":0.24740125238895416,"y":0.508571445941925},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5285714268684387},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2058212012052536,0.508571445941925,0.24740125238895416,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.508571445941925},{"x":0.1975051909685135,"y":0.508571445941925},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5285714268684387},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17463617026805878,0.508571445941925,0.1975051909685135,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.508571445941925},{"x":0.16424116492271423,"y":0.508571445941925},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5285714268684387},{"x":0.147609144449234,"y":0.5285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.508571445941925,0.16424116492271423,0.5285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5342857241630554},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5342857241630554},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5528571605682373},{"x":0.765072762966156,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.765072762966156,0.5342857241630554,0.8523908257484436,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5528571605682373},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7068607211112976,0.5342857241630554,0.7546777725219727,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5342857241630554},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5528571605682373},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756756901741028,0.5342857241630554,0.7027027010917664,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5528571605682373},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6216216087341309,0.5342857241630554,0.6652806401252747,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5342857241630554},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5528571605682373},{"x":0.602910578250885,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.602910578250885,0.5342857241630554,0.6133056282997131,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5528571605682373},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5717255473136902,0.5342857241630554,0.5945945978164673,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5528571605682373},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5446985363960266,0.5342857241630554,0.5634095668792725,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5528571605682373},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5155925154685974,0.5342857241630554,0.5405405163764954,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5528571605682373},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5114344954490662,0.5342857241630554,0.5114344954490662,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5342857241630554},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5528571605682373},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4719334840774536,0.5342857241630554,0.5010395050048828,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5342857241630554},{"x":0.469854474067688,"y":0.5342857241630554},{"x":0.469854474067688,"y":0.5528571605682373},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4407484531402588,0.5342857241630554,0.469854474067688,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5342857241630554},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5342857241630554},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5528571605682373},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.40124741196632385,0.5342857241630554,0.43035343289375305,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5528571605682373},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.35758835077285767,0.5342857241630554,0.3991684019565582,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5528571605682373},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3367983400821686,0.5342857241630554,0.3471933603286743,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.5342857241630554},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5342857241630554},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5528571605682373},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.2785862684249878,0.5342857241630554,0.32848232984542847,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.5342857241630554},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5342857241630554},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5528571605682373},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.2141372114419937,0.5342857241630554,0.2702702581882477,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5342857241630554},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5342857241630554},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5528571605682373},{"x":0.147609144449234,"y":0.5528571605682373}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تغییرها","boundary":[0.147609144449234,0.5342857241630554,0.20374220609664917,0.5528571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.5614285469055176},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5614285469055176},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5785714387893677},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357588648796082,0.5614285469055176,0.8523908257484436,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5614285469055176},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5614285469055176},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمی","boundary":[0.7817047834396362,0.5614285469055176,0.8274428248405457,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7255717515945435,0.5614285469055176,0.7733888030052185,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7068607211112976,0.5614285469055176,0.7151767015457153,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5785714387893677},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6528066396713257,0.5614285469055176,0.7006236910820007,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5614285469055176},{"x":0.644490659236908,"y":0.5614285469055176},{"x":0.644490659236908,"y":0.5785714387893677},{"x":0.590436577796936,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.590436577796936,0.5614285469055176,0.644490659236908,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5696465969085693,0.5614285469055176,0.5800415873527527,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5384615659713745,0.5614285469055176,0.5613305568695068,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5785714387893677},{"x":0.517671525478363,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.517671525478363,0.5614285469055176,0.5322245359420776,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5785714387893677},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.4781704843044281,0.5614285469055176,0.5093554854393005,0.5785714387893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5614285469055176},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5614285469055176},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5785714387893677},{"x":0.469854474067688,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.469854474067688,0.5614285469055176,0.4760914742946625,0.5785714387893677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4814285635948181},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4814285635948181},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5785714387893677},{"x":0.147609144449234,"y":0.5785714387893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.4744285635948181,0.8573908257484436,0.5855714387893677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6028571724891663},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6214285492897034},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6214285492897034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.8170478343963623,0.6014285683631897,0.8503118753433228,0.6214285492897034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5985714197158813},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6014285683631897},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6200000047683716},{"x":0.7214137315750122,"y":0.618571400642395}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.7214137315750122,0.5985714197158813,0.8045738339424133,0.6200000047683716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6285714507102966},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اگرچه","boundary":[0.8087317943572998,0.6285714507102966,0.8523908257484436,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7733888030052185,0.6285714507102966,0.7983368039131165,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6285714507102966},{"x":0.765072762966156,"y":0.6285714507102966},{"x":0.765072762966156,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7193347215652466,0.6285714507102966,0.765072762966156,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیربنایی","boundary":[0.6569646596908569,0.6285714507102966,0.7089397311210632,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.6285714507102966,0.6507276296615601,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6278586387634277,0.6285714507102966,0.6382536292076111,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6285714507102966},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5821205973625183,0.6285714507102966,0.6237006187438965,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6285714507102966},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6285714507102966},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.5259875059127808,0.6285714507102966,0.5717255473136902,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6285714507102966},{"x":0.517671525478363,"y":0.6285714507102966},{"x":0.517671525478363,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5093554854393005,0.6285714507102966,0.517671525478363,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6285714507102966},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6285714507102966},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.4553014636039734,0.6285714507102966,0.4989604949951172,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.6285714507102966},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6285714507102966},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6499999761581421},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41580042243003845,0.6285714507102966,0.44490644335746765,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.6285714507102966},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6285714507102966},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.6285714507102966,0.4116424024105072,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3887733817100525,0.6285714507102966,0.3970893919467926,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3596673607826233,0.6285714507102966,0.3804573714733124,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6285714507102966},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6499999761581421},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.32016631960868835,0.6285714507102966,0.3513513505458832,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.6285714507102966},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6285714507102966},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6499999761581421},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.25987526774406433,0.6285714507102966,0.31185030937194824,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6285714507102966},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6285714507102966},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6499999761581421},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23908524215221405,0.6285714507102966,0.2494802474975586,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6285714507102966},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6285714507102966},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6499999761581421},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1767151802778244,0.6285714507102966,0.23076923191547394,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6285714507102966},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6285714507102966},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6499999761581421},{"x":0.147609144449234,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.147609144449234,0.6285714507102966,0.16632016003131866,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6528571248054504},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6528571248054504},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6757143139839172},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8170478343963623,0.6528571248054504,0.8523908257484436,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6528571248054504},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6528571248054504},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6757143139839172},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.7442827224731445,0.6528571248054504,0.8066527843475342,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6528571248054504},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6528571248054504},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6757143139839172},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارایه","boundary":[0.7068607211112976,0.6528571248054504,0.7359667420387268,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6757143139839172},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6673596501350403,0.6528571248054504,0.6985446810722351,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6757143139839172},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6507276296615601,0.6528571248054504,0.6590436697006226,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6757143139839172},{"x":0.632016658782959,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.632016658782959,0.6528571248054504,0.6424116492271423,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6528571248054504},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6757143139839172},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6757143139839172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسانی","boundary":[0.5883575677871704,0.6528571248054504,0.6278586387634277,0.6757143139839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{&qu