توسعه پایدار کشاورزی توسعه پایدار کشاورزی

توضیحات

کتاب توسعه پایدار کشاورزی توسط آقایان سید داوود حاجی امیر رحیمی، جواد قاسمی و محمد شریفی مقدم نوشته و گردآوری شده است. کتاب موردنظر در سال 1397 توسط انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی به چاپ و نشر رسید. این کتاب که یکی از منابع مهم مطالعاتی دانشجویان رشته کشاورزی به‌شمار می‌آید، در حال حاضر قابل تهیه از وبسایت فروشگاهی مای بوکت است. , ,

آشنایی با کتاب توسعه پایدار کشاورزی انتشارات دانشگاه علمی کاربردی

,

مولفان کتاب توسعه پایدار کشاورزی در این عنوان ارزشمند درباره مطالعه و بررسی مسایل کشاورزی پایدار، مبانی عملی و تیوری کشاورزی پایدار و توسعه پایدار صحبت می‌کنند. فصل اول کتاب به مواردی از تعاریف و مفاهیم، مشخصه‌ها، بررسی ضروریات و بازبینی موضوعات توسعه‌ پایدار و بررسی تحولات و محدودیت‌های توسعه پایدار می‌پردازد., ,

مطالب دیگر کتاب شامل ابعاد، فرصت‌ها، ارزش سرمایه‌ها و سطوح پایداری، اهداف، سیاست‌ها و راه‌کارهای توسعه پایدار کشاورزی مسایل زیستی و فقر زدایی، مبانی نظری کشاورزی پایدار و تضمین‌کننده توسعه در ایران، کشاورزی ارگانیک و شاخص‌های توسعه کشاورزی در راستای توسعه هستند., ,

در یک نگاه کلی می‌توان گفت کتاب آشنایی با توسعه پایدار کشاورزی سعی می‌کند راهکارهای کاربردی و عملی مختلفی به کشاورزان نسل جدید ارایه کند تا انقلابی در کشاورزی ایران محقق شود., ,

مطالعه کتاب توسعه پایدار کشاورزی برای چه کسانی مفید است؟

,

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های کارشناسی اقتصاد کشاورزی منبعی ارزشمند و حیاتی است. همچنین دانشجویان محیط زیست، جغرافیا، برنامه‌ریزی روستایی، مهندسی چوب و کاغذ و سایر رشته‌های مرتبط نیز می‌توانند از مطالب ارزشمند آن بهره‌مند شوند., ,

نحوه خرید کتاب توسعه پایدار کشاورزی از مای بوکت

,

تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد کشاورزی و سایر علاقه‌مندان به علوم کشاورزی نوین، می‌توانند کتاب توسعه پایدار کشاورزی را به صورت دو نسخه دیجیتالی و چاپی از فروشگاه کتاب مای بوکت خریداری کنند., ,

همچنین شما کاربران محترم وبسایت مای بوکت، علاوه‌بر تهیه دایمی کتاب می‌توانید برای 3 یا 6ماه نسخه دیجیتال این کتاب را کرایه کنید. نحوه مطالعه نسخه دیجیتال کتب بوکت بسیار ساده است؛ شما می‌توانید در مرورگر کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند خود از مطالعه ایبوک کتاب لذت ببرید. همچنین برای سهولت بیشتر در استفاده، نسخه اپلیکیشن مای بوکت همراه شما است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798135,"title":"توسعه پایدار کشاورزی","price":"۲۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۸‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60b3818da2edfb67/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60b3818da2edfb67/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60b3818da2edfb67/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/60b3818da2edfb67/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60b3818da2edfb67/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/60b3818da2edfb67/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60b3818da2edfb67/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60b3818da2edfb67/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60b3818da2edfb67/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/60b3818da2edfb67/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60b3818da2edfb67/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/60b3818da2edfb67/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"978-600-5607-88-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">کتاب توسعه پایدار کشاورزی توسط آقایان سید داوود حاجی امیر رحیمی، جواد قاسمی و محمد شریفی مقدم نوشته و گردآوری شده است. کتاب موردنظر در سال 1397 توسط انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی به چاپ و نشر رسید. این کتاب که یکی از منابع مهم مطالعاتی دانشجویان رشته کشاورزی به&zwnj;شمار می&zwnj;آید، در حال حاضر قابل تهیه از وبسایت فروشگاهی مای بوکت است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">آشنایی با کتاب توسعه پایدار کشاورزی انتشارات دانشگاه علمی کاربردی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">مولفان کتاب توسعه پایدار کشاورزی در این عنوان ارزشمند درباره مطالعه و بررسی مسایل کشاورزی پایدار، مبانی عملی و تیوری کشاورزی پایدار و توسعه پایدار صحبت می&zwnj;کنند. فصل اول کتاب به مواردی از تعاریف و مفاهیم، مشخصه&zwnj;ها، بررسی ضروریات و بازبینی موضوعات توسعه&zwnj; پایدار و بررسی تحولات و محدودیت&zwnj;های توسعه پایدار می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">مطالب دیگر کتاب شامل ابعاد، فرصت&zwnj;ها، ارزش سرمایه&zwnj;ها و سطوح پایداری، اهداف، سیاست&zwnj;ها و راه&zwnj;کارهای توسعه پایدار کشاورزی مسایل زیستی و فقر زدایی، مبانی نظری کشاورزی پایدار و تضمین&zwnj;کننده توسعه در ایران، کشاورزی ارگانیک و شاخص&zwnj;های توسعه کشاورزی در راستای توسعه هستند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">در یک نگاه کلی می&zwnj;توان گفت کتاب آشنایی با توسعه پایدار کشاورزی سعی می&zwnj;کند راهکارهای کاربردی و عملی مختلفی به کشاورزان نسل جدید ارایه کند تا انقلابی در کشاورزی ایران محقق شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">مطالعه کتاب توسعه پایدار کشاورزی برای چه کسانی مفید است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">این کتاب برای دانشجویان رشته&zwnj;های کارشناسی اقتصاد کشاورزی منبعی ارزشمند و حیاتی است. همچنین دانشجویان محیط زیست، جغرافیا، برنامه&zwnj;ریزی روستایی، مهندسی چوب و کاغذ و سایر رشته&zwnj;های مرتبط نیز می&zwnj;توانند از مطالب ارزشمند آن بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">نحوه خرید کتاب توسعه پایدار کشاورزی از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد کشاورزی و سایر علاقه&zwnj;مندان به علوم کشاورزی نوین، می&zwnj;توانند کتاب توسعه پایدار کشاورزی را به صورت دو نسخه دیجیتالی و چاپی از فروشگاه کتاب مای بوکت خریداری کنند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: 12.0pt;\"><span lang=\"FA\">همچنین شما کاربران محترم وبسایت مای بوکت، علاوه&zwnj;بر تهیه دایمی کتاب می&zwnj;توانید برای 3 یا 6ماه نسخه دیجیتال این کتاب را کرایه کنید. نحوه مطالعه نسخه دیجیتال کتب بوکت بسیار ساده است؛ شما می&zwnj;توانید در مرورگر کامپیوتر، لپ&zwnj;تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند خود از مطالعه ایبوک کتاب لذت ببرید. همچنین برای سهولت بیشتر در استفاده، نسخه اپلیکیشن مای بوکت همراه شما است.</span>",""],"pages_count":225,"keywords":"null","token":"60b3818da2edfb67","created_at":"2021-12-04 22:54:41","updated_at":"2022-08-24 14:07:56","publisher_id":189,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-04 23:06:10","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"دانشجویان کارشناسی اقتصاد کشاورزی می‌توانند برای موضوعاتی مانند اقتصاد توسعه کشاورزی این کتاب را مطالعه کنند. برای خرید یا کرایه کتاب توسعه پایدار کشاورزی به فروشگاه مای بوکت مراجعه کنید.","meta_title":"خرید کتاب توسعه پایدار کشاورزی اثر سید داوود حاجی امیری، جواد قاسمی و محمد شریفی-مای بوکت","stock":100,"authors":[{"id":1921018,"title":"سید داود حاجی میررحیمی","meta_title":"سید داود حاجی میررحیمی","meta_description":"سید داود حاجی میررحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید داود","lastname":"حاجی میررحیمی","token":"704341ec404f1614","created_at":"2021-11-30 16:33:18","updated_at":"2021-11-30 16:33:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921019,"title":"جواد قاسمی","meta_title":"جواد قاسمی","meta_description":"جواد قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"قاسمی","token":"9d0f9d39d687da8e","created_at":"2021-11-30 16:34:18","updated_at":"2021-11-30 16:34:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921020,"title":"محمد شریفی مقدم","meta_title":"محمد شریفی مقدم","meta_description":"محمد شریفی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"شریفی مقدم","token":"2ffc6818dbb43f46","created_at":"2021-11-30 16:34:39","updated_at":"2021-11-30 16:34:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921018,"title":"سید داود حاجی میررحیمی","meta_title":"سید داود حاجی میررحیمی","meta_description":"سید داود حاجی میررحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید داود","lastname":"حاجی میررحیمی","token":"704341ec404f1614","created_at":"2021-11-30 16:33:18","updated_at":"2021-11-30 16:33:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921019,"title":"جواد قاسمی","meta_title":"جواد قاسمی","meta_description":"جواد قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"قاسمی","token":"9d0f9d39d687da8e","created_at":"2021-11-30 16:34:18","updated_at":"2021-11-30 16:34:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921020,"title":"محمد شریفی مقدم","meta_title":"محمد شریفی مقدم","meta_description":"محمد شریفی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"شریفی مقدم","token":"2ffc6818dbb43f46","created_at":"2021-11-30 16:34:39","updated_at":"2021-11-30 16:34:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786718,"file":"61abc0798d4985.21009299.pdf","book_id":3798135,"toc":null,"created_at":"2021-12-04 22:54:41","updated_at":"2022-08-24 14:07:56","process_started_at":"2021-12-04 22:54:42","process_done_at":"2021-12-04 22:54:48","process_failed_at":null,"pages_count":225,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c0b6ec6545faaca02b69fdee3a2787e0fe32510c329a64367d16e687116bc91be96198118bab537f3e63e4531e6aa71db6676e898e64cd28ef188376f12f264","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۵"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","description":null,"token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast"},"study_subjects":[{"id":3640,"title":"اقتصاد توسعه کشاورزی","meta_title":"اقتصاد توسعه کشاورزی","meta_description":"اقتصاد توسعه کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a42cd2a41480dfc4","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:31","updated_at":"2021-12-04 13:44:39","study_fields":[{"id":1096,"title":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی","meta_title":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی","meta_description":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"bbee54a4a163454a","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 12:21:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":7642,"title":"آموزش برای توسعه پایدار","meta_title":"آموزش برای توسعه پایدار","meta_description":"آموزش برای توسعه پایدار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1061c0d1f33ea75e","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2021-12-04 13:44:39","study_fields":[{"id":472,"title":"محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست","meta_title":"محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست","meta_description":"محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"c1e4c45996350243","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":9382,"title":"برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی با رویکرد ناحیه ای","meta_title":"برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی با رویکرد ناحیه ای","meta_description":"برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی با رویکرد ناحیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e2c78bd673002f4f","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:12","updated_at":"2021-12-04 13:44:39","study_fields":[{"id":1402,"title":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی","meta_title":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی","meta_description":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f54fd3c420d40bc5","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 02:15:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":14899,"title":"توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ایران","meta_title":"توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ایران","meta_description":"توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ایران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"167b766dd56e13a9","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:56","updated_at":"2021-12-04 13:44:40","study_fields":[{"id":1402,"title":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی","meta_title":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی","meta_description":"جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f54fd3c420d40bc5","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 02:15:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":14902,"title":"توسعه پایدار مواد اولیه","meta_title":"توسعه پایدار مواد اولیه","meta_description":"توسعه پایدار مواد اولیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2fb115a1447a2977","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:56","updated_at":"2017-10-07 11:28:56","study_fields":[{"id":886,"title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_description":"مهندسی چوب و کاغذ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"77a36e17bf787460","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":14908,"title":"توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی","meta_title":"توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی","meta_description":"توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d9c9a352fc38a791","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:56","updated_at":"2019-10-09 15:43:18","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":129,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"2e078bcc186e0952","books_count":95,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":98,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"1fbbe5af2715d838","books_count":92,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":14911,"title":"توسعه پایدار؛نظریه و عمل","meta_title":"توسعه پایدار؛نظریه و عمل","meta_description":"توسعه پایدار؛نظریه و عمل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0d3cce3621dede08","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:57","updated_at":"2017-10-07 11:28:57","study_fields":[{"id":1435,"title":"سیاست گذاری علم و فناوری","meta_title":"سیاست گذاری علم و فناوری","meta_description":"سیاست گذاری علم و فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"4179b7b93e179da4","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":24154,"title":"سیاست و توسعه کشاورزی ","meta_title":"سیاست و توسعه کشاورزی ","meta_description":"سیاست و توسعه کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"4f817e03692a776f","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:37:26","updated_at":"2021-12-04 13:44:40","study_fields":[{"id":1750,"title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","meta_title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","meta_description":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"72a6633bc2178942","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":32605,"title":"مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی","meta_title":"مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی","meta_description":"مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d0300aea693fcc3b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:47:05","updated_at":"2021-12-04 13:44:40","study_fields":[{"id":667,"title":"ترویج و آموزش کشاورزی","meta_title":"ترویج و آموزش کشاورزی","meta_description":"ترویج و آموزش کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"40263f5538ba47ab","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-08 10:04:51","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","ebook_price_en":14000,"urlify":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۵","authorTitle":"سید داود حاجی میررحیمی, جواد قاسمی, محمد شریفی مقدم","tocStr":"","url":"/preview/60b3818da2edfb67/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":225,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"60b3818da2edfb67","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/pdf/pages/MieApVjUWcUzfsXr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/pdf/pages/vhOurlNoztHORiZh.jpg","blurred":"/storage/books/pdf/pages/PBFFneKLXrcFHxsU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001863366838305693,0.9986724807354582,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"M<","boundary":[0.6268907785415649,0.1947743445634842,0.6369748115539551,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6470588445663452,0.1947743445634842,0.6504201889038086,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"jI","boundary":[0.702521026134491,0.1947743445634842,0.7176470756530762,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.7243697643280029,0.1947743445634842,0.7310924530029297,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7428571581840515,0.1947743445634842,0.7445378303527832,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.1947743445634842,0.7546218633651733,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.7815126180648804,0.1947743445634842,0.7848739624023438,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.1947743445634842,0.6201680898666382,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.1947743445634842,0.5546218752861023,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.1947743445634842,0.5176470875740051,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.4957983195781708,0.1947743445634842,0.5008403658866882,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.1947743445634842},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1947743445634842},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.462184876203537,0.1947743445634842,0.46722689270973206,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.1947743445634842,0.489075630903244,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.4084033668041229,0.1947743445634842,0.4151260554790497,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.1947743445634842,0.3815126121044159,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.1947743445634842},{"x":0.35462185740470886,"y":0.1947743445634842},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20902612805366516},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"E","boundary":[0.34117648005485535,0.1947743445634842,0.35462185740470886,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20902612805366516},{"x":0.364705890417099,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.364705890417099,0.1947743445634842,0.3663865625858307,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.1947743445634842,0.2873949706554413,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20902612805366516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.29579833149909973,0.1947743445634842,0.2991596758365631,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20902612805366516},{"x":0.30756303668022156,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.30756303668022156,0.1947743445634842,0.3176470696926117,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.1947743445634842},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1947743445634842},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20902612805366516},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.1947743445634842,0.32773110270500183,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1947743445634842},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1947743445634842},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.21512605249881744,0.1947743445634842,0.22689075767993927,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.1947743445634842},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1947743445634842},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.2571428716182709,0.1947743445634842,0.25882354378700256,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.7731092572212219,0.2173396646976471,0.7848739624023438,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5714285969734192,0.2173396646976471,0.5731092691421509,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.2173396646976471,0.5966386795043945,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.2173396646976471,0.6201680898666382,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.2173396646976471,0.6336134672164917,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.6554622054100037,0.2173396646976471,0.6739495992660522,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2173396646976471},{"x":0.707563042640686,"y":0.2173396646976471},{"x":0.707563042640686,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7042016983032227,0.2173396646976471,0.707563042640686,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.7193277478218079,0.2173396646976471,0.7310924530029297,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.7394958138465881,0.2173396646976471,0.7462185025215149,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23159144818782806},{"x":0.561344563961029,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.561344563961029,0.2173396646976471,0.5680672526359558,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.22689075767993927,0.2173396646976471,0.23025210201740265,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.2369747906923294,0.2173396646976471,0.24369747936725616,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.2537815272808075,0.2173396646976471,0.2554621994495392,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23159144818782806},{"x":0.289075642824173,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.289075642824173,0.2173396646976471,0.3008403480052948,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2173396646976471},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2173396646976471},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23159144818782806},{"x":0.31596639752388,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.31596639752388,0.2173396646976471,0.32268908619880676,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2173396646976471},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2173396646976471},{"x":0.33949580788612366,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.3310924470424652,0.2173396646976471,0.33949580788612366,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2173396646976471},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2173396646976471},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.3462184965610504,0.2173396646976471,0.35798320174217224,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23159144818782806},{"x":0.37478992342948914,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.37478992342948914,0.2173396646976471,0.3815126121044159,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2173396646976471},{"x":0.38991597294807434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.38823530077934265,0.2173396646976471,0.38991597294807434,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4084033668041229,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.3983193337917328,0.2173396646976471,0.4084033668041229,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2173396646976471},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2173396646976471},{"x":0.42184874415397644,"y":0.23159144818782806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.41848739981651306,0.2173396646976471,0.42184874415397644,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2173396646976471},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2173396646976471},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.43865546584129333,0.2173396646976471,0.45042017102241516,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23159144818782806},{"x":0.462184876203537,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.462184876203537,0.2173396646976471,0.4638655483722687,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"+","boundary":[0.4756302535533905,0.2173396646976471,0.48235294222831726,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.4941176474094391,0.2173396646976471,0.5092437267303467,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5159664154052734,0.2173396646976471,0.5277311205863953,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.5445378422737122,0.2173396646976471,0.5529412031173706,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"F&C\"","boundary":[0.75126051902771,0.24109263718128204,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7394958138465881,"y":0.255344420671463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.24109263718128204,0.7394958138465881,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.255344420671463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"89","boundary":[0.6941176652908325,0.24109263718128204,0.7193277478218079,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.255344420671463},{"x":0.6554622054100037,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"E","boundary":[0.6554622054100037,0.24109263718128204,0.6689075827598572,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6773109436035156,0.24109263718128204,0.6789916157722473,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4789915978908539,"y":0.255344420671463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.24109263718128204,0.4789915978908539,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.255344420671463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.24109263718128204,0.4907563030719757,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.49915966391563416,0.24109263718128204,0.5109243988990784,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"N","boundary":[0.5210084319114685,0.24109263718128204,0.5277311205863953,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.255344420671463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5731092691421509,0.24109263718128204,0.5764706134796143,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.255344420671463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5882353186607361,0.24109263718128204,0.6000000238418579,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24109263718128204},{"x":0.63193279504776,"y":0.24109263718128204},{"x":0.63193279504776,"y":0.255344420671463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6302521228790283,0.24109263718128204,0.63193279504776,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.255344420671463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.24109263718128204,0.6403361558914185,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.255344420671463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".j","boundary":[0.24537815153598785,0.24109263718128204,0.2571428716182709,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2705882489681244,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2705882489681244,"y":0.255344420671463},{"x":0.2655462324619293,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.2655462324619293,0.24109263718128204,0.2705882489681244,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.24109263718128204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.24109263718128204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.255344420671463},{"x":0.27899160981178284,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.27899160981178284,0.24109263718128204,0.29243698716163635,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.24109263718128204},{"x":0.31596639752388,"y":0.24109263718128204},{"x":0.31596639752388,"y":0.255344420671463},{"x":0.30588236451148987,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.30588236451148987,0.24109263718128204,0.31596639752388,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.24109263718128204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24109263718128204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.255344420671463},{"x":0.3310924470424652,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.3310924470424652,0.24109263718128204,0.34285715222358704,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.24109263718128204},{"x":0.37310925126075745,"y":0.24109263718128204},{"x":0.37310925126075745,"y":0.255344420671463},{"x":0.3630252182483673,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.3630252182483673,0.24109263718128204,0.37310925126075745,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.24109263718128204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24109263718128204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.255344420671463},{"x":0.3798319399356842,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3798319399356842,0.24109263718128204,0.38655462861061096,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.255344420671463},{"x":0.3966386616230011,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.3966386616230011,0.24109263718128204,0.40336135029792786,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24109263718128204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24109263718128204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.255344420671463},{"x":0.4268907606601715,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.4268907606601715,0.24109263718128204,0.43361344933509827,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.6184874176979065,0.26365795731544495,0.6302521228790283,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6386554837226868,0.26365795731544495,0.6420168280601501,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.26365795731544495,0.6756302714347839,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7478991746902466,0.26365795731544495,0.7495798468589783,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.7815126180648804,0.26365795731544495,0.7848739624023438,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.26365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.26365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.26365795731544495,0.583193302154541,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5882353186607361,0.26365795731544495,0.5899159908294678,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.26365795731544495,0.5596638917922974,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5008403658866882,0.26365795731544495,0.5126050710678101,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2779097259044647},{"x":0.529411792755127,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.529411792755127,0.26365795731544495,0.5361344814300537,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5495798587799072,0.26365795731544495,0.5512605309486389,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.26365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.45546218752861023,0.26365795731544495,0.462184876203537,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2779097259044647},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.47058823704719543,0.26365795731544495,0.4722689092159271,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.26365795731544495},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26365795731544495},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.4924369752407074,0.26365795731544495,0.49915966391563416,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.23193277418613434,0.26365795731544495,0.24201680719852448,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2779097259044647},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.26365795731544495,0.3008403480052948,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2779097259044647},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.32773110270500183,0.26365795731544495,0.3327731192111969,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.3932773172855377,0.26365795731544495,0.40336135029792786,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2779097259044647},{"x":0.440336138010025,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.440336138010025,0.26365795731544495,0.4436974823474884,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.7579832077026367,0.28622329235076904,0.7647058963775635,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.28622329235076904,0.7327731251716614,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.6789916157722473,0.28622329235076904,0.6907563209533691,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28622329235076904},{"x":0.707563042640686,"y":0.28622329235076904},{"x":0.707563042640686,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.6974790096282959,0.28622329235076904,0.707563042640686,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.7142857313156128,0.28622329235076904,0.7243697643280029,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"%&","boundary":[0.3630252182483673,0.28622329235076904,0.3831932842731476,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.3949579894542694,0.28622329235076904,0.4000000059604645,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"=$","boundary":[0.4151260554790497,0.28622329235076904,0.4319327771663666,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4470588266849518,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4453781545162201,0.28622329235076904,0.4470588266849518,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28622329235076904},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28622329235076904},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3004750609397888},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.46722689270973206,0.28622329235076904,0.48571428656578064,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5159664154052734,0.28622329235076904,0.5193277597427368,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.5697479248046875,0.28622329235076904,0.5798319578170776,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.610084056854248,0.28622329235076904,0.6134454011917114,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6252101063728333,0.28622329235076904,0.6369748115539551,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6436975002288818,0.28622329235076904,0.6504201889038086,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.2537815272808075,0.28622329235076904,0.2655462324619293,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.28622329235076904},{"x":0.289075642824173,"y":0.28622329235076904},{"x":0.289075642824173,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.2823529541492462,0.28622329235076904,0.289075642824173,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2974790036678314,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3004750609397888},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.29579833149909973,0.28622329235076904,0.2974790036678314,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3361344635486603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3004750609397888},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.32605043053627014,0.28622329235076904,0.3361344635486603,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.24369747936725616,0.28622329235076904,0.2504201829433441,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3230403661727905},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.39159664511680603,0.30878859758377075,0.3983193337917328,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"+,-","boundary":[0.4084033668041229,0.30878859758377075,0.4302521049976349,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.43865546584129333,0.30878859758377075,0.45378151535987854,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3230403661727905},{"x":0.462184876203537,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.462184876203537,0.30878859758377075,0.4638655483722687,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.5025210380554199,0.30878859758377075,0.5092437267303467,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.5411764979362488,0.30878859758377075,0.5529412031173706,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"H","boundary":[0.5747899413108826,0.30878859758377075,0.5848739743232727,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.30878859758377075,0.5915966629981995,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.6252101063728333,0.30878859758377075,0.6352941393852234,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6655462384223938,0.30878859758377075,0.6689075827598572,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.7260504364967346,0.30878859758377075,0.7361344695091248,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.30878859758377075,0.7428571581840515,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.7697479128837585,0.30878859758377075,0.7848739624023438,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3230403661727905},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.34285715222358704,0.3099762499332428,0.3848739564418793,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.2974790036678314,0.30878859758377075,0.30756303668022156,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3361344635486603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.32605043053627014,0.30878859758377075,0.3361344635486603,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.23361344635486603,0.30878859758377075,0.24705882370471954,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"&$","boundary":[0.6773109436035156,0.3325415551662445,0.6957983374595642,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.729411780834198,"y":0.3325415551662445},{"x":0.729411780834198,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7193277478218079,0.3325415551662445,0.729411780834198,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3325415551662445},{"x":0.756302535533905,"y":0.3325415551662445},{"x":0.756302535533905,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.7478991746902466,0.3325415551662445,0.756302535533905,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3325415551662445},{"x":0.778151273727417,"y":0.3325415551662445},{"x":0.778151273727417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"q","boundary":[0.7680672407150269,0.3325415551662445,0.778151273727417,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6420168280601501,0.3325415551662445,0.6470588445663452,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.3325415551662445,0.6403361558914185,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"4-4.(","boundary":[0.5647059082984924,0.3325415551662445,0.6016806960105896,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.5109243988990784,0.3551068902015686,0.5176470875740051,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"N\\","boundary":[0.5327731370925903,0.3551068902015686,0.5512605309486389,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.5579832196235657,0.3551068902015686,0.5731092691421509,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3551068902015686,0.610084056854248,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"L","boundary":[0.6168067455291748,0.3551068902015686,0.6268907785415649,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.6369748115539551,0.3551068902015686,0.6470588445663452,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.6605042219161987,0.3551068902015686,0.6739495992660522,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"c","boundary":[0.6840336322784424,0.3551068902015686,0.6890756487846375,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3693586587905884},{"x":0.707563042640686,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.707563042640686,0.3551068902015686,0.7193277478218079,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.3551068902015686,0.7277311086654663,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7344537973403931,0.3551068902015686,0.7445378303527832,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3693586587905884},{"x":0.75126051902771,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.75126051902771,0.3551068902015686,0.7613445520401001,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.40504202246665955,0.3551068902015686,0.41680672764778137,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3551068902015686},{"x":0.440336138010025,"y":0.3551068902015686},{"x":0.440336138010025,"y":0.3693586587905884},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.43361344933509827,0.3551068902015686,0.440336138010025,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3551068902015686},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3551068902015686},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4470588266849518,0.3551068902015686,0.44873949885368347,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3551068902015686},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3693586587905884},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3551068902015686,0.47058823704719543,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3551068902015686},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.3764705955982208,0.3551068902015686,0.38823530077934265,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.3966386616230011,0.3551068902015686,0.40336135029792786,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.3361344635486603,0.3551068902015686,0.3512605130672455,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3693586587905884},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.3551068902015686,0.3613445460796356,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.2857142984867096,0.35629454255104065,0.3294117748737335,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.22857142984867096,0.3551068902015686,0.2386554628610611,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.5915966629981995,0.3776721954345703,0.6067227125167847,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.3776721954345703,0.6168067455291748,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3919239938259125},{"x":0.63193279504776,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.63193279504776,0.3776721954345703,0.6436975002288818,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6621848940849304,0.3776721954345703,0.6689075827598572,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6739495992660522,0.3776721954345703,0.6756302714347839,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.3776721954345703,0.6974790096282959,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".M$","boundary":[0.7058823704719543,0.3776721954345703,0.7243697643280029,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.7310924530029297,0.3776721954345703,0.7428571581840515,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.75126051902771,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.75126051902771,0.3776721954345703,0.7529411911964417,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.7613445520401001,0.3776721954345703,0.7697479128837585,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.3776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.3776721954345703,0.778151273727417,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.5428571701049805,0.37885984778404236,0.5848739743232727,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.3445378243923187,0.3776721954345703,0.3529411852359772,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3919239938259125},{"x":0.364705890417099,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"h","boundary":[0.364705890417099,0.3776721954345703,0.3781512677669525,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"?","boundary":[0.3831932842731476,0.3776721954345703,0.3932773172855377,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.3776721954345703,0.40672269463539124,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.3776721954345703,0.48235294222831726,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.5025210380554199,0.3776721954345703,0.5126050710678101,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.5260504484176636,0.3776721954345703,0.5361344814300537,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.3776721954345703,0.32605043053627014,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.2218487411737442,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.23025210201740265,0.3776721954345703,0.23193277418613434,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"{","boundary":[0.2386554628610611,0.3776721954345703,0.24873949587345123,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.2840336263179779,0.3776721954345703,0.2991596758365631,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3919239938259125},{"x":0.31596639752388,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.31596639752388,0.3776721954345703,0.3176470696926117,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.5546218752861023,0.4002375304698944,0.5663865804672241,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5731092691421509,0.4002375304698944,0.5848739743232727,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.610084056854248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.610084056854248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.6033613681793213,0.4002375304698944,0.610084056854248,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944},{"x":0.63193279504776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.63193279504776,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"|","boundary":[0.6168067455291748,0.4002375304698944,0.63193279504776,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.7176470756530762,0.4002375304698944,0.7310924530029297,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"c","boundary":[0.7411764860153198,0.4002375304698944,0.7462185025215149,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.7647058963775635,0.4002375304698944,0.7764706015586853,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7831932902336121,0.4002375304698944,0.7848739624023438,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5277311205863953,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.5226891040802002,0.39904987812042236,0.5277311205863953,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.4773109257221222,0.4002375304698944,0.4907563030719757,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.3294117748737335,0.4002375304698944,0.3361344635486603,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.3445378243923187,0.4002375304698944,0.3512605130672455,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4144892990589142},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.35966387391090393,0.4002375304698944,0.3663865625858307,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4144892990589142},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.38655462861061096,0.4002375304698944,0.3983193337917328,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4144892990589142},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":").","boundary":[0.41680672764778137,0.4002375304698944,0.4302521049976349,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4002375304698944},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.4638655483722687,0.4002375304698944,0.47058823704719543,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.39904987812042236},{"x":0.32773110270500183,"y":0.39904987812042236},{"x":0.32773110270500183,"y":0.40855106711387634},{"x":0.32268908619880676,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.32268908619880676,0.39904987812042236,0.32773110270500183,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4144892990589142},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.26050421595573425,0.4002375304698944,0.2705882489681244,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"1975","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.2537815272808075,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.7411764860153198,0.42399048805236816,0.7478991746902466,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4382422864437103},{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"a.","boundary":[0.756302535533905,0.42399048805236816,0.7680672407150269,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"\".","boundary":[0.7798319458961487,0.42399048805236816,0.7848739624023438,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.42399048805236816,0.707563042640686,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5865546464920044,0.42399048805236816,0.5899159908294678,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.6067227125167847,0.42399048805236816,0.6218487620353699,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4382422864437103},{"x":0.63193279504776,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.63193279504776,0.42399048805236816,0.6336134672164917,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4382422864437103},{"x":0.680672287940979,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.680672287940979,0.42399048805236816,0.6924369931221008,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.42399048805236816,0.6991596817970276,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32436975836753845,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.3210084140300751,0.42399048805236816,0.32436975836753845,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4382422864437103},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.34117648005485535,0.42399048805236816,0.35630252957344055,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3663865625858307,0.42399048805236816,0.3680672347545624,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.42399048805236816,0.38991597294807434,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4252100884914398,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4382422864437103},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.42399048805236816,0.4252100884914398,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42399048805236816},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42399048805236816},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.43361344933509827,0.42399048805236816,0.44873949885368347,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.5025210380554199,0.42399048805236816,0.5109243988990784,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"q","boundary":[0.5226891040802002,0.42399048805236816,0.5327731370925903,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5462185144424438,0.42399048805236816,0.5579832196235657,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.5647059082984924,0.42399048805236816,0.5714285969734192,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.27394959330558777,0.42399048805236816,0.2857142984867096,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.42399048805236816},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42399048805236816},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.2991596758365631,0.42399048805236816,0.30588236451148987,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.21512605249881744,0.42399048805236816,0.2235294133424759,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.23025210201740265,0.42399048805236816,0.24201680719852448,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"plaque","boundary":[0.5697479248046875,0.4477434754371643,0.6218487620353699,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"hybridization","boundary":[0.6285714507102966,0.4477434754371643,0.7344537973403931,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5361344814300537,0.44655582308769226,0.5411764979362488,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204},{"x":0.561344563961029,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.44655582308769226,0.5630252361297607,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44655582308769226},{"x":0.489075630903244,"y":0.44655582308769226},{"x":0.489075630903244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.44655582308769226,0.489075630903244,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.44655582308769226,0.4605042040348053,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18777434456348419,0.7898739624023438,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"1-4-1-4-","boundary":[0.702521026134491,0.4869358539581299,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.5747899413108826,0.4869358539581299,0.578151285648346,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.5899159908294678,0.4869358539581299,0.5983193516731262,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6218487620353699,0.4869358539581299,0.6252101063728333,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.6487395167350769,0.4869358539581299,0.6521008610725403,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.6689075827598572,0.4869358539581299,0.6840336322784424,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5966386795043945,"y":0.519002377986908},{"x":0.5848739743232727,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.5848739743232727,0.5047506093978882,0.5966386795043945,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.5047506093978882,0.6453781723976135,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908},{"x":0.6605042219161987,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"N)","boundary":[0.6605042219161987,0.5047506093978882,0.680672287940979,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6924369931221008,0.5047506093978882,0.6991596817970276,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.5047506093978882,0.7378151416778564,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"\".","boundary":[0.756302535533905,0.5047506093978882,0.7613445520401001,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5025210380554199,0.5047506093978882,0.5126050710678101,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.5226891040802002,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.5226891040802002,0.5047506093978882,0.5310924649238586,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.519002377986908},{"x":0.5445378422737122,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5445378422737122,0.5047506093978882,0.5462185144424438,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.583193302154541,"y":0.5047506093978882},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"c","boundary":[0.578151285648346,0.5047506093978882,0.583193302154541,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4957983195781708,"y":0.519002377986908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"40-20","boundary":[0.44873949885368347,0.5047506093978882,0.4957983195781708,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2235294133424759,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.2235294133424759,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2655462324619293,"y":0.519002377986908},{"x":0.24537815153598785,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"'&","boundary":[0.24537815153598785,0.5047506093978882,0.2655462324619293,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27899160981178284,"y":0.519002377986908},{"x":0.27563026547431946,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.27563026547431946,0.5047506093978882,0.27899160981178284,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3361344635486603,"y":0.519002377986908},{"x":0.32773110270500183,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.32773110270500183,0.5047506093978882,0.3361344635486603,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5047506093978882},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5047506093978882},{"x":0.37478992342948914,"y":0.519002377986908},{"x":0.35966387391090393,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.35966387391090393,0.5047506093978882,0.37478992342948914,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4302521049976349,"y":0.519002377986908},{"x":0.4117647111415863,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":"c3G","boundary":[0.4117647111415863,0.5047506093978882,0.4302521049976349,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.7428571581840515,0.5285035371780396,0.7848739624023438,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.5428571701049805,0.5273159146308899,0.5512605309486389,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5273159146308899},{"x":0.583193302154541,"y":0.5273159146308899},{"x":0.583193302154541,"y":0.5415676832199097},{"x":0.578151285648346,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.578151285648346,0.5273159146308899,0.583193302154541,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5273159146308899},{"x":0.605042040348053,"y":0.5273159146308899},{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5273159146308899,0.605042040348053,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6168067455291748,0.5273159146308899,0.6184874176979065,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.5273159146308899,0.6285714507102966,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.5273159146308899,0.6705882549285889,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.6857143044471741,0.5273159146308899,0.6957983374595642,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"P32","boundary":[0.5126050710678101,0.5273159146308899,0.5361344814300537,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.5273159146308899,0.41680672764778137,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5273159146308899},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5273159146308899},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.5273159146308899,0.35798320174217224,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.31596639752388,"y":0.5273159146308899},{"x":0.31596639752388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.30924370884895325,0.5273159146308899,0.31596639752388,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.5273159146308899,0.27731093764305115,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5273159146308899},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5273159146308899},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"N","boundary":[0.2218487411737442,0.5273159146308899,0.22857142984867096,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.2386554628610611,0.5273159146308899,0.24873949587345123,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.26218488812446594,0.5273159146308899,0.2689075767993927,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.6655462384223938,0.5498812198638916,0.6739495992660522,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5641329884529114},{"x":0.702521026134491,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"'&-","boundary":[0.702521026134491,0.5498812198638916,0.7277311086654663,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5498812198638916},{"x":0.75126051902771,"y":0.5498812198638916},{"x":0.75126051902771,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7495798468589783,0.5498812198638916,0.75126051902771,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686},{"x":0.658823549747467,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"mRNA","boundary":[0.6016806960105896,0.551068902015686,0.658823549747467,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"c3G","boundary":[0.48571428656578064,0.5498812198638916,0.5042017102241516,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"N","boundary":[0.5260504484176636,0.5498812198638916,0.5327731370925903,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"<.","boundary":[0.5411764979362488,0.5498812198638916,0.5462185144424438,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5641329884529114},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.27394959330558777,0.5498812198638916,0.2823529541492462,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"'&","boundary":[0.30924370884895325,0.5498812198638916,0.3294117748737335,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5498812198638916},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5498812198638916},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5641329884529114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.33781513571739197,0.5498812198638916,0.34117648005485535,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.40168067812919617,0.5498812198638916,0.4117647111415863,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5498812198638916},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5498812198638916},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5641329884529114},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.41680672764778137,0.5498812198638916,0.42352941632270813,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.7109243869781494,0.5736342072486877,0.7176470756530762,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.7310924530029297,0.5736342072486877,0.7378151416778564,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7663865685462952,0.5736342072486877,0.7764706015586853,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7831932902336121,0.5736342072486877,0.7848739624023438,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5736342072486877,0.658823549747467,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5878859758377075},{"x":0.583193302154541,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.583193302154541,0.5748218297958374,0.6268907785415649,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.40336135029792786,0.5736342072486877,0.4117647111415863,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.5736342072486877,0.4907563030719757,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.5736342072486877,0.49747899174690247,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5109243988990784,0.5736342072486877,0.5260504484176636,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.5462185144424438,0.5736342072486877,0.5529412031173706,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3613445460796356,0.5736342072486877,0.3663865625858307,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3495798408985138,0.5736342072486877,0.35966387391090393,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5736342072486877},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5736342072486877},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"5-4.(","boundary":[0.2722689211368561,0.5736342072486877,0.30924370884895325,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3478991687297821,0.5961995124816895,0.35798320174217224,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6104512810707092},{"x":0.364705890417099,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.364705890417099,0.5961995124816895,0.37142857909202576,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"/>","boundary":[0.3798319399356842,0.5961995124816895,0.3932773172855377,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"oq","boundary":[0.40168067812919617,0.5961995124816895,0.4117647111415863,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6104512810707092},{"x":0.413445383310318,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"F-","boundary":[0.413445383310318,0.5961995124816895,0.42352941632270813,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.4319327771663666,0.5961995124816895,0.4470588266849518,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"X","boundary":[0.48739495873451233,0.5961995124816895,0.49747899174690247,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.5058823823928833,0.5961995124816895,0.5159664154052734,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5961995124816895,0.5260504484176636,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.5529412031173706,0.5961995124816895,0.5714285969734192,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5961995124816895},{"x":0.605042040348053,"y":0.5961995124816895},{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6016806960105896,0.5961995124816895,0.605042040348053,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5961995124816895,0.6201680898666382,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"\".","boundary":[0.6386554837226868,0.5961995124816895,0.6436975002288818,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092},{"x":0.680672287940979,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.680672287940979,0.5961995124816895,0.6924369931221008,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5961995124816895,0.7394958138465881,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"F","boundary":[0.7647058963775635,0.5961995124816895,0.7697479128837585,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.778151273727417,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.778151273727417,0.5961995124816895,0.7848739624023438,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.3193277418613434,0.5961995124816895,0.32268908619880676,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.24537815153598785,0.5961995124816895,0.2521008551120758,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"#M<","boundary":[0.3831932842731476,0.6187648177146912,0.4084033668041229,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6330166459083557},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.41848739981651306,0.6187648177146912,0.42184874415397644,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6330166459083557},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.47058823704719543,0.6187648177146912,0.48235294222831726,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5008403658866882,0.6187648177146912,0.5042017102241516,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"%t/X","boundary":[0.5226891040802002,0.6187648177146912,0.561344563961029,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5966386795043945,0.6187648177146912,0.6084033846855164,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6386554837226868,0.6187648177146912,0.6403361558914185,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6330166459083557},{"x":0.658823549747467,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.658823549747467,0.6187648177146912,0.6621848940849304,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.6705882549285889,0.6187648177146912,0.6789916157722473,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"9G","boundary":[0.6991596817970276,0.6187648177146912,0.7126050591468811,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"89","boundary":[0.7478991746902466,0.6187648177146912,0.7731092572212219,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6187648177146912},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6187648177146912},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3495798408985138,0.6187648177146912,0.35630252957344055,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.24705882370471954,0.6187648177146912,0.2537815272808075,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6330166459083557},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.26386556029319763,0.6187648177146912,0.2705882489681244,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6330166459083557},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.31092438101768494,0.6187648177146912,0.3193277418613434,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.22689075767993927,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6187648177146912},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6187648177146912},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.6187648177146912,0.24033613502979279,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"O","boundary":[0.7142857313156128,0.6413301825523376,0.7193277478218079,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.7277311086654663,0.6413301825523376,0.7378151416778564,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"%t/X","boundary":[0.7462185025215149,0.6413301825523376,0.7848739624023438,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"h","boundary":[0.5445378422737122,0.6413301825523376,0.5579832196235657,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"&t","boundary":[0.5663865804672241,0.6413301825523376,0.5899159908294678,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.6285714507102966,0.6413301825523376,0.6386554837226868,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6689075827598572,0.6413301825523376,0.6722689270973206,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.6413301825523376,0.6974790096282959,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5058823823928833,0.6413301825523376,0.5159664154052734,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6413301825523376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6413301825523376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.6413301825523376,0.48739495873451233,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6555819511413574},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.24873949587345123,0.6413301825523376,0.2537815272808075,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3042016923427582,0.6413301825523376,0.3142857253551483,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6413301825523376},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6413301825523376},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.3495798408985138,0.6413301825523376,0.35966387391090393,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3798319399356842,0.6413301825523376,0.38655462861061096,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3949579894542694,0.6413301825523376,0.3966386616230011,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.4268907606601715,0.6413301825523376,0.4302521049976349,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.4722689092159271,0.6413301825523376,0.4789915978908539,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.665083110332489},{"x":0.6722689270973206,"y":0.665083110332489},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.6621848940849304,0.665083110332489,0.6722689270973206,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.665083110332489},{"x":0.6974790096282959,"y":0.665083110332489},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.665083110332489,0.6974790096282959,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.7344537973403931,0.665083110332489,0.7462185025215149,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.665083110332489},{"x":0.7764706015586853,"y":0.665083110332489},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"H","boundary":[0.7663865685462952,0.665083110332489,0.7764706015586853,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7831932902336121,0.665083110332489,0.7848739624023438,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6252101063728333,0.665083110332489,0.6352941393852234,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.665083110332489},{"x":0.6000000238418579,"y":0.665083110332489},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.665083110332489,0.6000000238418579,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.665083110332489},{"x":0.5680672526359558,"y":0.665083110332489},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5579832196235657,0.665083110332489,0.5680672526359558,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.665083110332489},{"x":0.5815126299858093,"y":0.665083110332489},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6793349385261536},{"x":0.578151285648346,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.578151285648346,0.665083110332489,0.5815126299858093,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.665083110332489},{"x":0.2235294133424759,"y":0.665083110332489},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.665083110332489,0.2235294133424759,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.665083110332489},{"x":0.2823529541492462,"y":0.665083110332489},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.665083110332489,0.2823529541492462,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.665083110332489},{"x":0.30588236451148987,"y":0.665083110332489},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.665083110332489,0.30588236451148987,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.665083110332489},{"x":0.32605043053627014,"y":0.665083110332489},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6793349385261536},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.32268908619880676,0.665083110332489,0.32605043053627014,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.665083110332489},{"x":0.35798320174217224,"y":0.665083110332489},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"#M<","boundary":[0.3327731192111969,0.665083110332489,0.35798320174217224,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.665083110332489},{"x":0.36974790692329407,"y":0.665083110332489},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.3663865625858307,0.665083110332489,0.36974790692329407,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.665083110332489},{"x":0.45042017102241516,"y":0.665083110332489},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.4470588266849518,0.665083110332489,0.45042017102241516,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.665083110332489},{"x":0.48235294222831726,"y":0.665083110332489},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6793349385261536},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.47058823704719543,0.665083110332489,0.48235294222831726,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.665083110332489},{"x":0.5193277597427368,"y":0.665083110332489},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.5042017102241516,0.665083110332489,0.5193277597427368,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.665083110332489},{"x":0.556302547454834,"y":0.665083110332489},{"x":0.556302547454834,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.5495798587799072,0.665083110332489,0.556302547454834,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.43697479367256165,0.6876484751701355,0.43865546584129333,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.4588235318660736,0.6876484751701355,0.4756302535533905,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.5092437267303467,0.6876484751701355,0.5159664154052734,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.5226891040802002,0.6876484751701355,0.5361344814300537,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.5428571701049805,0.6876484751701355,0.5529412031173706,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.5663865804672241,0.6876484751701355,0.5747899413108826,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6876484751701355,0.6151260733604431,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6876484751701355},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.6201680898666382,0.6876484751701355,0.63193279504776,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.6470588445663452,0.6876484751701355,0.6554622054100037,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.6605042219161987,0.6876484751701355,0.6689075827598572,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6876484751701355,0.6773109436035156,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.6890756487846375,0.6876484751701355,0.6941176652908325,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":".jI","boundary":[0.7663865685462952,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.4285714328289032,0.6876484751701355,0.43529412150382996,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7019002437591553},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.35966387391090393,0.6876484751701355,0.3630252182483673,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7019002437591553},{"x":0.31596639752388,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.31596639752388,0.6876484751701355,0.3210084140300751,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6876484751701355},{"x":0.31596639752388,"y":0.6876484751701355},{"x":0.31596639752388,"y":0.7019002437591553},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.30588236451148987,0.6876484751701355,0.31596639752388,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"5-4-B","boundary":[0.2235294133424759,0.6876484751701355,0.2705882489681244,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":".(","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.2235294133424759,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5647059082984924,"y":0.724465548992157},{"x":0.556302547454834,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.556302547454834,0.7102137804031372,0.5647059082984924,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"#M<","boundary":[0.5714285969734192,0.7102137804031372,0.5966386795043945,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6084033846855164,"y":0.724465548992157},{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.605042040348053,0.7102137804031372,0.6084033846855164,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6789916157722473,"y":0.724465548992157},{"x":0.6756302714347839,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6756302714347839,0.7102137804031372,0.6789916157722473,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.724465548992157},{"x":0.707563042640686,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"+\"","boundary":[0.707563042640686,0.7102137804031372,0.7176470756530762,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7495798468589783,"y":0.724465548992157},{"x":0.7243697643280029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"%3K","boundary":[0.7243697643280029,0.7102137804031372,0.7495798468589783,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2554621994495392,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"X","boundary":[0.24537815153598785,0.7102137804031372,0.2554621994495392,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2705882489681244,"y":0.724465548992157},{"x":0.26218488812446594,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"j","boundary":[0.26218488812446594,0.7102137804031372,0.2705882489681244,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.724465548992157},{"x":0.27899160981178284,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.27899160981178284,0.7102137804031372,0.2840336263179779,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2991596758365631,"y":0.724465548992157},{"x":0.29243698716163635,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.29243698716163635,0.7102137804031372,0.2991596758365631,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3529411852359772,"y":0.724465548992157},{"x":0.34117648005485535,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.34117648005485535,0.7102137804031372,0.3529411852359772,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3848739564418793,"y":0.724465548992157},{"x":0.3831932842731476,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3831932842731476,0.7102137804031372,0.3848739564418793,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4319327771663666,"y":0.724465548992157},{"x":0.42184874415397644,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.42184874415397644,0.7102137804031372,0.4319327771663666,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7102137804031372},{"x":0.440336138010025,"y":0.7102137804031372},{"x":0.440336138010025,"y":0.724465548992157},{"x":0.43865546584129333,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.7102137804031372,0.440336138010025,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7102137804031372},{"x":0.462184876203537,"y":0.7102137804031372},{"x":0.462184876203537,"y":0.724465548992157},{"x":0.45210084319114685,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.45210084319114685,0.7102137804031372,0.462184876203537,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5025210380554199,"y":0.724465548992157},{"x":0.4957983195781708,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.4957983195781708,0.7102137804031372,0.5025210380554199,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157},{"x":0.5092437267303467,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.5092437267303467,0.7102137804031372,0.5226891040802002,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.724465548992157},{"x":0.5310924649238586,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.5310924649238586,0.7102137804031372,0.5411764979362488,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.6689075827598572,0.7339667677879333,0.6789916157722473,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"3t","boundary":[0.6890756487846375,0.7339667677879333,0.7042016983032227,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"oq","boundary":[0.7394958138465881,0.7339667677879333,0.7495798468589783,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"F-","boundary":[0.75126051902771,0.7339667677879333,0.7613445520401001,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.7697479128837585,0.7339667677879333,0.7848739624023438,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"5/0","boundary":[0.6369748115539551,0.7339667677879333,0.6605042219161987,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5966386795043945,0.7339667677879333,0.6067227125167847,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":1,"str":"NaOH","boundary":[0.5378151535987854,0.7339667677879333,0.5899159908294678,0.7470308542251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7482185363769531},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"%6","boundary":[0.49747899174690247,0.7339667677879333,0.5142857432365417,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.5260504484176636,0.7339667677879333,0.5310924649238586,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7339667677879333},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7339667677879333},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3949579894542694,0.7339667677879333,0.40168067812919617,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":").j>","boundary":[0.4117647111415863,0.7339667677879333,0.4420168101787567,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7482185363769531},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.46722689270973206,0.7339667677879333,0.4773109257221222,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7482185363769531},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.35798320174217224,0.7339667677879333,0.3680672347545624,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7339667677879333,0.3327731192111969,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.2218487411737442,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7482185363769531},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.23025210201740265,0.7339667677879333,0.23193277418613434,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7482185363769531},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":"3-","boundary":[0.27563026547431946,0.7339667677879333,0.2840336263179779,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.7339667677879333,0.3025210201740265,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7565320730209351},{"x":0.583193302154541,"y":0.7565320730209351},{"x":0.583193302154541,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.5764706134796143,0.7565320730209351,0.583193302154541,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"Z","boundary":[0.5915966629981995,0.7565320730209351,0.5983193516731262,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6067227125167847,0.7565320730209351,0.6117647290229797,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"#M<","boundary":[0.6235294342041016,0.7565320730209351,0.6487395167350769,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7707838416099548},{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.658823549747467,0.7565320730209351,0.6621848940849304,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7277311086654663,0.7565320730209351,0.7310924530029297,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.7630252242088318,0.7565320730209351,0.7764706015586853,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4268907606601715,0.7565320730209351,0.43697479367256165,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"40","boundary":[0.4924369752407074,0.7565320730209351,0.5193277597427368,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.35630252957344055,0.7577196955680847,0.3983193337917328,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7707838416099548},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.30756303668022156,0.7565320730209351,0.3176470696926117,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7707838416099548},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.32773110270500183,0.7565320730209351,0.3310924470424652,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.21512605249881744,0.7565320730209351,0.22689075767993927,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.24369747936725616,0.7565320730209351,0.2504201829433441,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7707838416099548},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.26386556029319763,0.7565320730209351,0.2655462324619293,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.2722689211368561,0.7565320730209351,0.2840336263179779,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.2974790036678314,0.7565320730209351,0.3042016923427582,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4799358539581299,0.7898739624023438,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.22689075767993927,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8076009750366211},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":1,"str":"Colony","boundary":[0.23193277418613434,0.8076009750366211,0.27899160981178284,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8076009750366211},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8076009750366211},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8182897567749023},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":1,"str":"hybridization","boundary":[0.2857142984867096,0.8076009750366211,0.37310925126075745,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8218527436256409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.8218527436256409,0.22689075767993927,0.8325415849685669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8218527436256409},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8218527436256409},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8325415849685669},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"Grunstein","boundary":[0.23193277418613434,0.8218527436256409,0.29579833149909973,0.8325415849685669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.8218527436256409},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8218527436256409},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8325415849685669},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.3008403480052948,0.8218527436256409,0.32436975836753845,0.8325415849685669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8325415849685669},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"Hogeness","boundary":[0.3294117748737335,0.8218527436256409,0.3932773172855377,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8006009750366211,0.3982773172855377,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.17695961892604828},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.29411765933036804,0.16627077758312225,0.29579833149909973,0.17695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7680672407150269,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":1,"str":"86","boundary":[0.7680672407150269,0.16389548778533936,0.7848739624023438,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17695961892604828},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28911765933036804,0.15689548778533935,0.7898739624023438,0.18395961892604829],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/pdf/pages/kBlwtnUHqZzDslAQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/pdf/pages/vGHYorHUbGrCzyKb.jpg","blurred":"/storage/books/pdf/pages/ICTeNQdRPKwOSmJO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986724807354582,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7445378303527832,0.16627077758312225,0.7831932902336121,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7428571581840515,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7210084199905396,0.16627077758312225,0.7428571581840515,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6672269105911255,0.1674584299325943,0.7159664034843445,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6252101063728333,0.1674584299325943,0.6605042219161987,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6202101063728332,0.15927077758312225,0.7881932902336121,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17458432912826538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.1674584299325943,0.23025210201740265,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17458432912826538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1604584299325943,0.23525210201740265,0.1815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7663865685462952,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7411764860153198,0.19833728671073914,0.7630252242088318,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.19833728671073914,0.7394958138465881,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6924369931221008,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.6924369931221008,0.19833728671073914,0.7277311086654663,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6773109436035156,0.19833728671073914,0.6840336322784424,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6235294342041016,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6235294342041016,0.19833728671073914,0.6689075827598572,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6084033846855164,0.19833728671073914,0.6151260733604431,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بافر","boundary":[0.5798319578170776,0.19833728671073914,0.6000000238418579,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تریس","boundary":[0.5361344814300537,0.19714964926242828,0.5714285969734192,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19714964926242828},{"x":0.529411792755127,"y":0.19714964926242828},{"x":0.529411792755127,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمینواتان","boundary":[0.4722689092159271,0.19714964926242828,0.529411792755127,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2149643748998642},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.43697479367256165,0.19714964926242828,0.46890756487846375,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلریدریک","boundary":[0.3764705955982208,0.19596199691295624,0.4319327771663666,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.19596199691295624},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19596199691295624},{"x":0.35462185740470886,"y":0.21377672255039215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34117648005485535,0.19596199691295624,0.35462185740470886,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3344537913799286,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2149643748998642},{"x":0.29075631499290466,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلظت","boundary":[0.29075631499290466,0.19596199691295624,0.3344537913799286,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمک","boundary":[0.24537815153598785,0.19596199691295624,0.2823529541492462,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.21512605249881744,0.19596199691295624,0.2386554628610611,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7462185025215149,0.22090260684490204,0.7831932902336121,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروسلولزی","boundary":[0.6655462384223938,0.22090260684490204,0.7378151416778564,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6420168280601501,0.22090260684490204,0.6504201889038086,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23871733248233795},{"x":0.605042040348053,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خنثی","boundary":[0.605042040348053,0.22090260684490204,0.6336134672164917,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23871733248233795},{"x":0.556302547454834,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.556302547454834,0.22090260684490204,0.5932773351669312,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5243697762489319,0.22090260684490204,0.5512605309486389,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4941176474094391,0.22090260684490204,0.5210084319114685,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.4436974823474884,0.22090260684490204,0.48571428656578064,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23871733248233795},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42016807198524475,0.22090260684490204,0.4420168101787567,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.413445383310318,"y":0.22090260684490204},{"x":0.413445383310318,"y":0.23871733248233795},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باند","boundary":[0.38823530077934265,0.22090260684490204,0.413445383310318,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23871733248233795},{"x":0.34285715222358704,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.34285715222358704,0.22090260684490204,0.3798319399356842,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.23871733248233795},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.29243698716163635,0.22090260684490204,0.3344537913799286,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2873949706554413,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2655462324619293,0.22090260684490204,0.2873949706554413,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22090260684490204},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.26218488812446594,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروسلولزی","boundary":[0.7042016983032227,0.24584323167800903,0.7848739624023438,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6907563209533691,0.24584323167800903,0.6974790096282959,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6504201889038086,0.24584323167800903,0.6840336322784424,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6184874176979065,0.24584323167800903,0.6420168280601501,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.24584323167800903,0.6117647290229797,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5630252361297607,0.24584323167800903,0.5983193516731262,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5142857432365417,0.24584323167800903,0.5546218752861023,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.24584323167800903,0.507563054561615,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلونی","boundary":[0.45042017102241516,0.24584323167800903,0.48739495873451233,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.24584323167800903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24584323167800903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42352941632270813,0.24584323167800903,0.44873949885368347,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26128265261650085},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.35798320174217224,0.24584323167800903,0.4151260554790497,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3495798408985138,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3310924470424652,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3310924470424652,0.24584323167800903,0.3495798408985138,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3294117748737335,"y":0.26128265261650085},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.30588236451148987,0.24584323167800903,0.3294117748737335,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.24584323167800903,0.3042016923427582,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.18777434456348419,0.7898739624023438,0.27065795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.264845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.264845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7378151416778564,0.264845609664917,0.7613445520401001,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.264845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.264845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.7008403539657593,0.264845609664917,0.7260504364967346,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.264845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.264845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگه","boundary":[0.6722689270973206,0.264845609664917,0.6941176652908325,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.264845609664917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.264845609664917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.6252101063728333,0.264845609664917,0.6655462384223938,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.264845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.264845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5731092691421509,0.264845609664917,0.6117647290229797,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5579832196235657,0.26603326201438904,0.5714285969734192,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.26603326201438904,0.5579832196235657,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5058823823928833,0.26603326201438904,0.5462185144424438,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5008403658866882,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2826603353023529},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.46890756487846375,0.26603326201438904,0.5008403658866882,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.26603326201438904},{"x":0.462184876203537,"y":0.26603326201438904},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44873949885368347,0.26603326201438904,0.462184876203537,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28384798765182495},{"x":0.413445383310318,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.413445383310318,0.26603326201438904,0.4436974823474884,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3630252182483673,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.3630252182483673,0.26603326201438904,0.3815126121044159,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.3815126121044159,0.26603326201438904,0.38823530077934265,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3966386616230011,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3966386616230011,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.38991597294807434,0.26603326201438904,0.3966386616230011,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32773110270500183,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پخته","boundary":[0.32773110270500183,0.26603326201438904,0.35798320174217224,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3210084140300751,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3210084140300751,"y":0.28384798765182495},{"x":0.30588236451148987,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30588236451148987,0.26603326201438904,0.3210084140300751,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3008403480052948,"y":0.28384798765182495},{"x":0.267226904630661,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.267226904630661,0.26603326201438904,0.3008403480052948,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.26603326201438904},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26603326201438904},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2537815272808075,0.26603326201438904,0.26050421595573425,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.2201680690050125,0.26603326201438904,0.2537815272808075,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.264845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2151680690050125,0.257845609664917,0.7663445520401001,0.2896603353023529],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.25059381127357483,0.6084033846855164,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.24359381127357482,0.6134033846855164,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.29097387194633484,0.7277311086654663,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.729411780834198,0.29097387194633484,0.7344537973403931,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"C","boundary":[0.7344537973403931,0.29097387194633484,0.7462185025215149,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7546218633651733,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7478991746902466,0.2897862195968628,0.7546218633651733,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"۴-۵","boundary":[0.756302535533905,0.2897862195968628,0.7831932902336121,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7210504364967346,0.2827862195968628,0.7881932902336121,0.3098503656387329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"سپس","boundary":[0.7243697643280029,0.3206650912761688,0.7613445520401001,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.3136650912761688,0.7663445520401001,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.6857143044471741,0.3147268295288086,0.7159664034843445,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروسلولزی","boundary":[0.5983193516731262,0.3147268295288086,0.6789916157722473,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3301662802696228},{"x":0.583193302154541,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.583193302154541,0.3147268295288086,0.5899159908294678,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.3147268295288086,0.5747899413108826,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3147268295288086},{"x":0.556302547454834,"y":0.3147268295288086},{"x":0.556302547454834,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5210084319114685,0.3147268295288086,0.556302547454834,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3301662802696228},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگر","boundary":[0.46722689270973206,0.3147268295288086,0.5142857432365417,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.3147268295288086,0.4588235318660736,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.3983193337917328,0.3147268295288086,0.43865546584129333,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3147268295288086},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.33949580788612366,0.3147268295288086,0.38991597294807434,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3301662802696228},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انکوبه","boundary":[0.29075631499290466,0.3147268295288086,0.3327731192111969,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26050421595573425,0.3147268295288086,0.2857142984867096,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.21848739683628082,0.3147268295288086,0.2537815272808075,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21344538033008575,0.3147268295288086,0.2201680690050125,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7815126180648804,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگر","boundary":[0.7378151416778564,0.33610451221466064,0.7815126180648804,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7210084199905396,0.33610451221466064,0.7310924530029297,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6705882549285889,0.33610451221466064,0.7142857313156128,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6470588445663452,0.33610451221466064,0.6689075827598572,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6218487620353699,0.33610451221466064,0.6352941393852234,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.5798319578170776,0.33610451221466064,0.6117647290229797,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5411764979362488,0.33610451221466064,0.5630252361297607,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5193277597427368,0.33610451221466064,0.5327731370925903,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4789915978908539,0.33610451221466064,0.507563054561615,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35391923785209656},{"x":0.42184874415397644,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیبرید","boundary":[0.42184874415397644,0.33610451221466064,0.4722689092159271,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33610451221466064},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35391923785209656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.39159664511680603,0.33610451221466064,0.41680672764778137,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.33610451221466064},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.38655462861061096,"y":0.35391923785209656},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.35462185740470886,0.33610451221466064,0.38655462861061096,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35391923785209656},{"x":0.34117648005485535,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34117648005485535,0.33610451221466064,0.3478991687297821,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.33610451221466064},{"x":0.34117648005485535,"y":0.33610451221466064},{"x":0.34117648005485535,"y":0.35391923785209656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.30756303668022156,0.33610451221466064,0.34117648005485535,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.33610451221466064},{"x":0.29243698716163635,"y":0.33610451221466064},{"x":0.29243698716163635,"y":0.35391923785209656},{"x":0.267226904630661,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.267226904630661,0.33610451221466064,0.29243698716163635,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.33610451221466064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33610451221466064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2571428716182709,0.33610451221466064,0.26386556029319763,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35391923785209656},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"D","boundary":[0.24705882370471954,0.33610451221466064,0.2537815272808075,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2386554628610611,0.33610451221466064,0.24537815153598785,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.33610451221466064,0.2386554628610611,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.33610451221466064,0.23193277418613434,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7462185025215149,0.3598574697971344,0.7848739624023438,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7226890921592712,0.3598574697971344,0.7378151416778564,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگرهایی","boundary":[0.6386554837226868,0.3598574697971344,0.7109243869781494,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6151260733604431,0.3598574697971344,0.6268907785415649,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5966386795043945,0.3598574697971344,0.6084033846855164,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.3598574697971344,0.5882353186607361,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5310924649238586,0.3598574697971344,0.5714285969734192,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باند","boundary":[0.5058823823928833,0.3598574697971344,0.5226891040802002,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37648457288742065},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نداده","boundary":[0.46722689270973206,0.3598574697971344,0.49915966391563416,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37648457288742065},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.45042017102241516,0.3598574697971344,0.46722689270973206,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37648457288742065},{"x":0.42184874415397644,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42184874415397644,0.3598574697971344,0.4470588266849518,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37648457288742065},{"x":0.37478992342948914,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.37478992342948914,0.3598574697971344,0.41848739981651306,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3680672347545624,"y":0.37648457288742065},{"x":0.30756303668022156,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شستشو","boundary":[0.30756303668022156,0.3598574697971344,0.3680672347545624,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3042016923427582,"y":0.37648457288742065},{"x":0.29579833149909973,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29579833149909973,0.3598574697971344,0.3042016923427582,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3598574697971344},{"x":0.289075642824173,"y":0.3598574697971344},{"x":0.289075642824173,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2504201829433441,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.2504201829433441,0.3598574697971344,0.289075642824173,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.21344538033008575,0.3598574697971344,0.24537815153598785,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.37885984778404236,0.7831932902336121,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7697479128837585,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.7277311086654663,0.37885984778404236,0.7697479128837585,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.37885984778404236,0.7277311086654663,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6941176652908325,0.37885984778404236,0.7126050591468811,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6638655662536621,0.37885984778404236,0.6840336322784424,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوشگر","boundary":[0.6117647290229797,0.37885984778404236,0.6554622054100037,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5932773351669312,0.37885984778404236,0.6016806960105896,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.37885984778404236,0.5966386795043945,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.561344563961029,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.561344563961029,0.37885984778404236,0.5865546464920044,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40142518281936646},{"x":0.489075630903244,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادیواکتیو","boundary":[0.489075630903244,0.37885984778404236,0.5529412031173706,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40142518281936646},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.45378151535987854,0.37885984778404236,0.48571428656578064,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4436974823474884,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.4252100884914398,0.37885984778404236,0.4436974823474884,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.37885984778404236},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37885984778404236},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40142518281936646},{"x":0.39159664511680603,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.39159664511680603,0.37885984778404236,0.41848739981651306,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.35966387391090393,0.37885984778404236,0.38823530077934265,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40142518281936646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32605043053627014,0.37885984778404236,0.3529411852359772,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.37885984778404236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.37885984778404236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.29243698716163635,0.37885984778404236,0.32605043053627014,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.24873949587345123,0.37885984778404236,0.2840336263179779,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"P32","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.2369747906923294,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7445378303527832,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.4049881100654602,0.7361344695091248,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگر","boundary":[0.6672269105911255,0.4049881100654602,0.7159664034843445,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6521008610725403,0.4049881100654602,0.6605042219161987,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.4049881100654602,0.6453781723976135,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5848739743232727,0.4049881100654602,0.6302521228790283,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.4049881100654602,0.5764706134796143,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5327731370925903,0.4049881100654602,0.561344563961029,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلم","boundary":[0.4924369752407074,0.4049881100654602,0.5260504484176636,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رادیولوژی","boundary":[0.41680672764778137,0.4049881100654602,0.48571428656578064,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42161521315574646},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38823530077934265,0.4049881100654602,0.4100840389728546,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3529411852359772,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.3529411852359772,0.4049881100654602,0.3798319399356842,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42161521315574646},{"x":0.30924370884895325,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.30924370884895325,0.4049881100654602,0.3462184965610504,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروسلولزی","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.3025210201740265,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.7394958138465881,0.42874109745025635,0.7831932902336121,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7176470756530762,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6857143044471741,0.42874109745025635,0.7092437148094177,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6403361558914185,0.42874109745025635,0.6756302714347839,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.610084056854248,0.42874109745025635,0.6302521228790283,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.42874109745025635,0.6016806960105896,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5764706134796143,0.42874109745025635,0.5882353186607361,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5310924649238586,0.42874109745025635,0.5697479248046875,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلونی","boundary":[0.4941176474094391,0.42874109745025635,0.5226891040802002,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4453681707382202},{"x":0.462184876203537,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.462184876203537,0.42874109745025635,0.48235294222831726,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43361344933509827,0.42874109745025635,0.4470588266849518,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3983193337917328,0.42874109745025635,0.4285714328289032,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4453681707382202},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.34117648005485535,0.42874109745025635,0.3815126121044159,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4453681707382202},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.31092438101768494,0.42874109745025635,0.3344537913799286,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2722689211368561,0.42874109745025635,0.3025210201740265,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.21680672466754913,0.42874109745025635,0.2655462324619293,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7747899293899536,0.45130640268325806,0.7831932902336121,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7277311086654663,0.45130640268325806,0.7714285850524902,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.6840336322784424,0.45130640268325806,0.7126050591468811,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.45130640268325806,0.6840336322784424,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6504201889038086,0.45130640268325806,0.6756302714347839,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4679335057735443},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"plaque","boundary":[0.46890756487846375,0.45130640268325806,0.5210084319114685,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4679335057735443},{"x":0.529411792755127,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"hybridization","boundary":[0.529411792755127,0.45130640268325806,0.6336134672164917,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4470588266849518,0.45130640268325806,0.4638655483722687,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4679335057735443},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.40504202246665955,0.45130640268325806,0.4420168101787567,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3781512677669525,0.45130640268325806,0.3983193337917328,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4679335057735443},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.33949580788612366,0.45130640268325806,0.35966387391090393,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3142857253551483,0.45130640268325806,0.32773110270500183,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.45130640268325806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2806722819805145,0.45130640268325806,0.30924370884895325,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4679335057735443},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.45130640268325806,0.2806722819805145,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.3077268295288086,0.7898739624023438,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5035629272460938},{"x":0.489075630903244,"y":0.5035629272460938},{"x":0.489075630903244,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agar","boundary":[0.4605042040348053,0.5035629272460938,0.489075630903244,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plate","boundary":[0.4941176474094391,0.5035629272460938,0.5243697762489319,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4555042040348053,0.49656292724609374,0.5293697762489319,0.5212517685890198],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.510688841342926},{"x":0.32773110270500183,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nitrocellulose","boundary":[0.32773110270500183,0.5011876225471497,0.4117647111415863,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.510688841342926},{"x":0.32773110270500183,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3227311027050018,0.49418762254714965,0.4167647111415863,0.517688841342926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3831932842731476,"y":0.521377682685852},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"filter","boundary":[0.35630252957344055,0.5142517685890198,0.3831932842731476,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3831932842731476,"y":0.521377682685852},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.35130252957344055,0.5072517685890198,0.3881932842731476,0.5283776826858521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alkali","boundary":[0.5142857432365417,0.5581947565078735,0.5462185144424438,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5092857432365417,0.5511947565078735,0.5512185144424439,0.5746959753036499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Baking","boundary":[0.5092437267303467,0.5748218297958374,0.5512605309486389,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5042437267303467,0.5678218297958374,0.5562605309486389,0.5936983532905579],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"B","boundary":[0.44873949885368347,0.6140142679214478,0.45546218752861023,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.6070142679214477,0.46046218752861023,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6140142679214478},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"32P","boundary":[0.6621848940849304,0.6140142679214478,0.6789916157722473,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.6152018904685974,0.6873949766159058,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"DNA","boundary":[0.6890756487846375,0.6152018904685974,0.7159664034843445,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"probe","boundary":[0.7226890921592712,0.6163895726203918,0.756302535533905,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7596638798713684,0.6175771951675415,0.7596638798713684,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6571848940849304,0.6070142679214477,0.7646638798713684,0.6376413412094116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"incubate","boundary":[0.6857143044471741,0.6306413412094116,0.7378151416778564,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6807143044471741,0.6236413412094116,0.7428151416778564,0.6459548778533936],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"X","boundary":[0.5226891040802002,0.6532066464424133,0.5260504484176636,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.6532066464424133,0.5361344814300537,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ray","boundary":[0.5361344814300537,0.6520190238952637,0.5546218752861023,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"film","boundary":[0.5596638917922974,0.6508313417434692,0.5798319578170776,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5176891040802002,0.6462066464424133,0.5848319578170776,0.6685201830863953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6508313417434692},{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Image","boundary":[0.40504202246665955,0.6508313417434692,0.440336138010025,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6508313417434692},{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40004202246665954,0.6438313417434692,0.44533613801002503,0.6697078652381897],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7399049997329712},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nutrient","boundary":[0.24705882370471954,0.7399049997329712,0.29411765933036804,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"broth","boundary":[0.3008403480052948,0.7399049997329712,0.3310924470424652,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24205882370471954,0.7329049997329712,0.3360924470424652,0.7564061589241028],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"G","boundary":[0.27731093764305115,0.7529691457748413,0.2857142984867096,0.7624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.7459691457748413,0.2907142984867096,0.7694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"D","boundary":[0.6890756487846375,0.7517814636230469,0.6974790096282959,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.7447814636230469,0.7024790096282959,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"E","boundary":[0.5512605309486389,0.7529691457748413,0.5596638917922974,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.7459691457748413,0.5646638917922974,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"F","boundary":[0.4151260554790497,0.7529691457748413,0.42016807198524475,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.7459691457748413,0.42516807198524476,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5915966629981995,0.7779097557067871,0.6168067455291748,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۴-","boundary":[0.5478991866111755,0.7779097557067871,0.5798319578170776,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.5109243988990784,0.7779097557067871,0.5428571701049805,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیبریداسیون","boundary":[0.4252100884914398,0.7779097557067871,0.4957983195781708,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7909738421440125},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلونی","boundary":[0.38991597294807434,0.7790973782539368,0.4151260554790497,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.7709097557067871,0.6218067455291748,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8337292075157166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.8218527436256409,0.2235294133424759,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8337292075157166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tris","boundary":[0.23025210201740265,0.8218527436256409,0.2554621994495392,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.8218527436256409},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8218527436256409},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8337292075157166},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aminoethan","boundary":[0.26218488812446594,0.8218527436256409,0.33781513571739197,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8337292075157166},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.34285715222358704,0.8218527436256409,0.3462184965610504,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8218527436256409},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8218527436256409},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8337292075157166},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"HCI","boundary":[0.3462184965610504,0.8218527436256409,0.37142857909202576,0.8337292075157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8218527436256409},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8337292075157166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.8148527436256409,0.37642857909202576,0.8407292075157166],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/pdf/pages/aIZDxsBHnZOxWGbW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/pdf/pages/eoiFNBMRZjfPsGlX.jpg","blurred":"/storage/books/pdf/pages/MQYWwDrXKrCtgvdK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001863366838305693,0.9986724807354582,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"2-4-1-4-","boundary":[0.7008403539657593,0.19833728671073914,0.7831932902336121,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"?","boundary":[0.6000000238418579,0.19833728671073914,0.6117647290229797,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6184874176979065,0.19833728671073914,0.6218487620353699,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.6302521228790283,0.19833728671073914,0.6369748115539551,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6756302714347839,0.19833728671073914,0.6840336322784424,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.5378151535987854,0.19596199691295624,0.5529412031173706,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"vitro","boundary":[0.5596638917922974,0.19596199691295624,0.5966386795043945,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5546218752861023,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.5478991866111755,0.21615201234817505,0.5546218752861023,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23040379583835602},{"x":0.583193302154541,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.583193302154541,0.21615201234817505,0.5932773351669312,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.6386554837226868,0.21615201234817505,0.6521008610725403,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23040379583835602},{"x":0.658823549747467,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.658823549747467,0.21615201234817505,0.6605042219161987,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6756302714347839,0.21615201234817505,0.6857143044471741,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.7126050591468811,0.21615201234817505,0.7193277478218079,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23040379583835602},{"x":0.729411780834198,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"'0","boundary":[0.729411780834198,0.21615201234817505,0.7478991746902466,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.5310924649238586,0.21615201234817505,0.5462185144424438,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.4436974823474884,0.2173396646976471,0.4588235318660736,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23040379583835602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"vitro","boundary":[0.46554622054100037,0.2173396646976471,0.5025210380554199,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.21615201234817505,0.3529411852359772,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3815126121044159,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3764705955982208,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"O","boundary":[0.3764705955982208,0.21615201234817505,0.3815126121044159,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3966386616230011,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23040379583835602},{"x":0.38991597294807434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.38991597294807434,0.21615201234817505,0.3966386616230011,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.21615201234817505},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21615201234817505},{"x":0.40672269463539124,"y":0.23040379583835602},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.40504202246665955,0.21615201234817505,0.40672269463539124,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.21615201234817505},{"x":0.42016807198524475,"y":0.21615201234817505},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23040379583835602},{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.413445383310318,0.21615201234817505,0.42016807198524475,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2554621994495392,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.24537815153598785,0.21615201234817505,0.2554621994495392,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5478991866111755,0.23871733248233795,0.5529412031173706,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.23871733248233795,0.5747899413108826,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5815126299858093,0.23871733248233795,0.5966386795043945,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.23871733248233795},{"x":0.610084056854248,"y":0.23871733248233795},{"x":0.610084056854248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6033613681793213,0.23871733248233795,0.610084056854248,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.6621848940849304,0.23871733248233795,0.6739495992660522,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"~A","boundary":[0.6974790096282959,0.23871733248233795,0.7042016983032227,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7747899293899536,0.23871733248233795,0.7848739624023438,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.23871733248233795,0.5008403658866882,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2529691159725189},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.23871733248233795,0.4722689092159271,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7529411911964417,"y":0.275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.7462185025215149,0.26128265261650085,0.7529411911964417,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7142857313156128,0.2600950002670288,0.7193277478218079,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6453781723976135,"y":0.275534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.26128265261650085,0.6453781723976135,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6957983374595642,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6957983374595642,"y":0.275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"'$","boundary":[0.6789916157722473,0.26128265261650085,0.6957983374595642,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5798319578170776,"y":0.275534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5697479248046875,0.26128265261650085,0.5798319578170776,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.26128265261650085},{"x":0.561344563961029,"y":0.26128265261650085},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"1980","boundary":[0.5226891040802002,0.26128265261650085,0.561344563961029,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.2840336263179779,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2840336263179779,0.26128265261650085,0.2857142984867096,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3815126121044159,"y":0.275534451007843},{"x":0.37142857909202576,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.37142857909202576,0.26128265261650085,0.3815126121044159,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40336135029792786,"y":0.275534451007843},{"x":0.38823530077934265,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.38823530077934265,0.26128265261650085,0.40336135029792786,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4252100884914398,"y":0.275534451007843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.42352941632270813,0.26128265261650085,0.4252100884914398,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.275534451007843},{"x":0.47058823704719543,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.47058823704719543,0.26128265261650085,0.48235294222831726,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5008403658866882,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5008403658866882,"y":0.275534451007843},{"x":0.49915966391563416,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.26128265261650085,0.5008403658866882,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5159664154052734,"y":0.275534451007843},{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.507563054561615,0.26128265261650085,0.5159664154052734,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.285035640001297},{"x":0.7495798468589783,"y":0.285035640001297},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7394958138465881,0.285035640001297,0.7495798468589783,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"F3>","boundary":[0.7663865685462952,0.285035640001297,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.285035640001297},{"x":0.5899159908294678,"y":0.285035640001297},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2992874085903168},{"x":0.583193302154541,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.583193302154541,0.285035640001297,0.5899159908294678,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.285035640001297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.285035640001297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6168067455291748,0.285035640001297,0.6218487620353699,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.285035640001297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.285035640001297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.285035640001297,0.6504201889038086,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.285035640001297},{"x":0.6789916157722473,"y":0.285035640001297},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6739495992660522,0.285035640001297,0.6789916157722473,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.285035640001297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.285035640001297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.7058823704719543,0.285035640001297,0.7176470756530762,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.7310924530029297,0.285035640001297,0.7378151416778564,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.285035640001297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.285035640001297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.285035640001297,0.5445378422737122,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.285035640001297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.285035640001297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":1,"str":"mRNA","boundary":[0.4789915978908539,0.285035640001297,0.5361344814300537,0.2980997562408447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.24705882370471954,"y":0.285035640001297},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.23361344635486603,0.285035640001297,0.24705882370471954,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.285035640001297},{"x":0.2689075767993927,"y":0.285035640001297},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.26218488812446594,0.285035640001297,0.2689075767993927,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.285035640001297},{"x":0.2806722819805145,"y":0.285035640001297},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.27899160981178284,0.285035640001297,0.2806722819805145,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.285035640001297},{"x":0.3210084140300751,"y":0.285035640001297},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2992874085903168},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.31092438101768494,0.285035640001297,0.3210084140300751,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.285035640001297},{"x":0.3663865625858307,"y":0.285035640001297},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2992874085903168},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.35462185740470886,0.285035640001297,0.3663865625858307,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.285035640001297},{"x":0.40336135029792786,"y":0.285035640001297},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3966386616230011,0.285035640001297,0.40336135029792786,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.285035640001297},{"x":0.4151260554790497,"y":0.285035640001297},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2992874085903168},{"x":0.413445383310318,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.413445383310318,0.285035640001297,0.4151260554790497,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.45042017102241516,0.285035640001297,0.45210084319114685,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7831932902336121,0.3076009452342987,0.7848739624023438,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.6873949766159058,0.3076009452342987,0.6957983374595642,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.7260504364967346,0.3076009452342987,0.7327731251716614,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"Xenopus","boundary":[0.5529412031173706,0.30878859758377075,0.6218487620353699,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.30878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.30878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"Laevis","boundary":[0.6302521228790283,0.30878859758377075,0.680672287940979,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2806722819805145,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3076009452342987,0.2823529541492462,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32185274362564087},{"x":0.289075642824173,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"#(","boundary":[0.289075642824173,0.3076009452342987,0.30756303668022156,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3495798408985138,"y":0.32185274362564087},{"x":0.34285715222358704,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.34285715222358704,0.3076009452342987,0.3495798408985138,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37478992342948914,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.3630252182483673,0.3076009452342987,0.37478992342948914,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32185274362564087},{"x":0.38991597294807434,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"H","boundary":[0.38991597294807434,0.3076009452342987,0.4000000059604645,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3076009452342987},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3076009452342987},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32185274362564087},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.3076009452342987,0.43697479367256165,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4436974823474884,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.4436974823474884,0.3076009452342987,0.45546218752861023,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32185274362564087},{"x":0.462184876203537,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.462184876203537,0.3076009452342987,0.4638655483722687,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.3076009452342987,0.5042017102241516,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5109243988990784,0.3076009452342987,0.5226891040802002,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.5361344814300537,0.3076009452342987,0.5428571701049805,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.6302521228790283,0.3301662802696228,0.6369748115539551,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6722689270973206,0.3301662802696228,0.6789916157722473,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.6857143044471741,0.3301662802696228,0.6991596817970276,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3444180488586426},{"x":0.707563042640686,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.707563042640686,0.3301662802696228,0.7176470756530762,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.7462185025215149,0.3301662802696228,0.7579832077026367,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.7731092572212219,0.3301662802696228,0.7848739624023438,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.3301662802696228,0.5966386795043945,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.3301662802696228,0.5882353186607361,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"D","boundary":[0.3344537913799286,0.3301662802696228,0.3445378243923187,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.3815126121044159,0.3301662802696228,0.3831932842731476,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3444180488586426},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"+","boundary":[0.38991597294807434,0.3301662802696228,0.3966386616230011,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3301662802696228},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3301662802696228},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"%3","boundary":[0.4084033668041229,0.3301662802696228,0.42184874415397644,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3444180488586426},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.45378151535987854,0.3301662802696228,0.4638655483722687,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3301662802696228},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3301662802696228},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.3301662802696228,0.48739495873451233,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.2369747906923294,0.3301662802696228,0.24705882370471954,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7126050591468811,0.3527315855026245,0.7226890921592712,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7747899293899536,0.3527315855026245,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.3527315855026245,0.6941176652908325,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.3527315855026245,0.6621848940849304,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245},{"x":0.680672287940979,"y":0.3527315855026245},{"x":0.680672287940979,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"+","boundary":[0.6739495992660522,0.3527315855026245,0.680672287940979,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"mRNA","boundary":[0.5899159908294678,0.35391923785209656,0.6470588445663452,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.3983193337917328,0.3527315855026245,0.4100840389728546,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4252100884914398,0.3527315855026245,0.4268907606601715,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3527315855026245},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3527315855026245},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3669833838939667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3527315855026245,0.47058823704719543,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3527315855026245},{"x":0.489075630903244,"y":0.3527315855026245},{"x":0.489075630903244,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.4773109257221222,0.3527315855026245,0.489075630903244,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3527315855026245},{"x":0.507563054561615,"y":0.3527315855026245},{"x":0.507563054561615,"y":0.3669833838939667},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.49915966391563416,0.3527315855026245,0.507563054561615,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.583193302154541,"y":0.3527315855026245},{"x":0.583193302154541,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.3527315855026245,0.583193302154541,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.35154393315315247},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.3663865625858307,0.35154393315315247,0.39159664511680603,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.35154393315315247},{"x":0.35966387391090393,"y":0.35154393315315247},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"-103","boundary":[0.3210084140300751,0.35154393315315247,0.35966387391090393,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3527315855026245},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3527315855026245},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.29579833149909973,0.3527315855026245,0.30588236451148987,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3126050531864166,0.3527315855026245,0.3142857253551483,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3527315855026245},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3527315855026245},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3669833838939667},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.3527315855026245,0.27731093764305115,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.21512605249881744,0.3527315855026245,0.22689075767993927,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3527315855026245,0.23361344635486603,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.24369747936725616,0.3527315855026245,0.24537815153598785,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3527315855026245},{"x":0.267226904630661,"y":0.3527315855026245},{"x":0.267226904630661,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.2655462324619293,0.3527315855026245,0.267226904630661,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.7462185025215149,0.37648457288742065,0.756302535533905,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7831932902336121,0.37648457288742065,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"106","boundary":[0.6873949766159058,0.37410926818847656,0.7126050591468811,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3663865625858307,"y":0.39073634147644043},{"x":0.35798320174217224,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.35798320174217224,0.37648457288742065,0.3663865625858307,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.37648457288742065},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37648457288742065},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39073634147644043},{"x":0.41680672764778137,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.41680672764778137,0.37648457288742065,0.41848739981651306,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.37648457288742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37648457288742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.4588235318660736,0.37648457288742065,0.47058823704719543,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.37648457288742065,0.4789915978908539,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.37648457288742065,0.5193277597427368,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"Q","boundary":[0.5260504484176636,0.37648457288742065,0.5327731370925903,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"/&","boundary":[0.5495798587799072,0.37648457288742065,0.5680672526359558,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.37648457288742065,0.5747899413108826,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5949580073356628,0.37648457288742065,0.6067227125167847,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6235294342041016,0.37648457288742065,0.6302521228790283,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6369748115539551,0.37648457288742065,0.6386554837226868,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.6470588445663452,0.37648457288742065,0.6571428775787354,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.6655462384223938,0.37648457288742065,0.6689075827598572,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.37648457288742065,0.3327731192111969,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.37648457288742065},{"x":0.27394959330558777,"y":0.37648457288742065},{"x":0.27394959330558777,"y":0.39073634147644043},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.26218488812446594,0.37648457288742065,0.27394959330558777,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.37648457288742065},{"x":0.32436975836753845,"y":0.37648457288742065},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39073634147644043},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"C'$","boundary":[0.29579833149909973,0.37648457288742065,0.32436975836753845,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2554621994495392,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"RNA","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.2554621994495392,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.39904987812042236},{"x":0.778151273727417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.778151273727417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.39904987812042236,0.778151273727417,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"F","boundary":[0.6773109436035156,0.39904987812042236,0.6823529601097107,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6907563209533691,0.39904987812042236,0.6974790096282959,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.7058823704719543,0.39904987812042236,0.7142857313156128,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.39904987812042236,0.7344537973403931,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"cDNA-RNA","boundary":[0.5478991866111755,0.4002375304698944,0.6487395167350769,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.39904987812042236},{"x":0.413445383310318,"y":0.39904987812042236},{"x":0.413445383310318,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.39904987812042236,0.413445383310318,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.43361344933509827,0.39904987812042236,0.4470588266849518,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4133016765117645},{"x":0.462184876203537,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.462184876203537,0.39904987812042236,0.4722689092159271,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.39904987812042236,0.4941176474094391,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.5058823823928833,0.39904987812042236,0.5159664154052734,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39904987812042236},{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236},{"x":0.529411792755127,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.5226891040802002,0.39904987812042236,0.529411792755127,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24873949587345123,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.24201680719852448,0.39904987812042236,0.24873949587345123,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.39904987812042236},{"x":0.267226904630661,"y":0.39904987812042236},{"x":0.267226904630661,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.2554621994495392,0.39904987812042236,0.267226904630661,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.39904987812042236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.39904987812042236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.2873949706554413,0.39904987812042236,0.29411765933036804,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.39904987812042236},{"x":0.31092438101768494,"y":0.39904987812042236},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.3042016923427582,0.39904987812042236,0.31092438101768494,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.35630252957344055,"y":0.39904987812042236},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.3495798408985138,0.39904987812042236,0.35630252957344055,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.21680672466754913,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"%3","boundary":[0.6067227125167847,0.42161521315574646,0.6184874176979065,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.6504201889038086,0.42161521315574646,0.6605042219161987,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"%'0","boundary":[0.6722689270973206,0.42161521315574646,0.7008403539657593,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"E`","boundary":[0.7210084199905396,0.42161521315574646,0.7445378303527832,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.42161521315574646},{"x":0.778151273727417,"y":0.42161521315574646},{"x":0.778151273727417,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"Yt","boundary":[0.7546218633651733,0.42161521315574646,0.778151273727417,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43697479367256165,"y":0.43586698174476624},{"x":0.40504202246665955,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"[?","boundary":[0.40504202246665955,0.42161521315574646,0.43697479367256165,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.4638655483722687,0.42161521315574646,0.4756302535533905,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.4924369752407074,0.42161521315574646,0.4941176474094391,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5277311205863953,0.42161521315574646,0.5394958257675171,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.5462185144424438,0.42161521315574646,0.5529412031173706,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3781512677669525,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3680672347545624,0.42161521315574646,0.3781512677669525,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.43586698174476624},{"x":0.34285715222358704,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.42161521315574646,0.3445378243923187,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18896199691295623,0.7898739624023438,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":1,"str":"3-4-1-4-","boundary":[0.6991596817970276,0.4619952440261841,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.6689075827598572,0.4619952440261841,0.680672287940979,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":1,"str":"*","boundary":[0.6033613681793213,0.4619952440261841,0.6067227125167847,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6369748115539551,0.4619952440261841,0.6403361558914185,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.7445378303527832,0.47980996966362,0.7546218633651733,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.47980996966362},{"x":0.529411792755127,"y":0.47980996966362},{"x":0.529411792755127,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5176470875740051,0.47980996966362,0.529411792755127,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.47980996966362},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47980996966362},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5394958257675171,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"N","boundary":[0.5394958257675171,0.47980996966362,0.5462185144424438,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47980996966362},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"a","boundary":[0.5680672526359558,0.47980996966362,0.5764706134796143,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47980996966362},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47980996966362},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.5949580073356628,0.47980996966362,0.6016806960105896,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47980996966362},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47980996966362},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6235294342041016,0.47980996966362,0.6352941393852234,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.653781533241272,"y":0.47980996966362},{"x":0.653781533241272,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6521008610725403,0.47980996966362,0.653781533241272,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47980996966362},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47980996966362},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.6773109436035156,0.47980996966362,0.6857143044471741,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47980996966362},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47980996966362},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.47980996966362,0.6941176652908325,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47980996966362},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.7008403539657593,0.47980996966362,0.7126050591468811,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.47980996966362},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47980996966362},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.7210084199905396,0.47980996966362,0.7277311086654663,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47980996966362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47980996966362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.5008403658866882,0.47980996966362,0.5092437267303467,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47980996966362},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.24537815153598785,0.47980996966362,0.24705882370471954,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.47980996966362},{"x":0.26386556029319763,"y":0.47980996966362},{"x":0.26386556029319763,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2537815272808075,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.2537815272808075,0.47980996966362,0.26386556029319763,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.47980996966362},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47980996966362},{"x":0.3294117748737335,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3142857253551483,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.3142857253551483,0.47980996966362,0.3294117748737335,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.47980996966362},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47980996966362},{"x":0.3613445460796356,"y":0.49406176805496216},{"x":0.35966387391090393,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.35966387391090393,0.47980996966362,0.3613445460796356,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.47980996966362},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47980996966362},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49406176805496216},{"x":0.36974790692329407,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.36974790692329407,0.47980996966362,0.3815126121044159,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.47980996966362},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47980996966362},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49406176805496216},{"x":0.39159664511680603,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"N<","boundary":[0.39159664511680603,0.47980996966362,0.40336135029792786,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.47980996966362},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47980996966362},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4100840389728546,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4100840389728546,0.47980996966362,0.4117647111415863,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.47980996966362},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47980996966362},{"x":0.4268907606601715,"y":0.49406176805496216},{"x":0.42184874415397644,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.42184874415397644,0.47980996966362,0.4268907606601715,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.47980996966362},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47980996966362},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.43529412150382996,0.47980996966362,0.4470588266849518,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47980996966362},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47980996966362},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49406176805496216},{"x":0.45378151535987854,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.45378151535987854,0.47980996966362,0.4605042040348053,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7210084199905396,0.5023753046989441,0.7310924530029297,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7378151416778564,0.5023753046989441,0.7394958138465881,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.5023753046989441,0.702521026134491,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.6739495992660522,0.5023753046989441,0.6857143044471741,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5023753046989441,0.6941176652908325,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6000000238418579,0.5023753046989441,0.6016806960105896,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6134454011917114,0.5023753046989441,0.6201680898666382,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.5899159908294678,0.5023753046989441,0.5966386795043945,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5166270732879639},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.38823530077934265,0.5023753046989441,0.4000000059604645,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5023753046989441},{"x":0.462184876203537,"y":0.5023753046989441},{"x":0.462184876203537,"y":0.5166270732879639},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.5023753046989441,0.462184876203537,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5166270732879639},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.46890756487846375,0.5023753046989441,0.4789915978908539,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5166270732879639},{"x":0.507563054561615,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.5023753046989441,0.5109243988990784,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5166270732879639},{"x":0.534453809261322,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":":<","boundary":[0.534453809261322,0.5023753046989441,0.5428571701049805,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5495798587799072,0.5023753046989441,0.5512605309486389,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.5731092691421509,0.5023753046989441,0.5815126299858093,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"3\"","boundary":[0.2369747906923294,0.5023753046989441,0.24369747936725616,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.2504201829433441,0.5023753046989441,0.2537815272808075,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5023753046989441},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5023753046989441},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5166270732879639},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.26218488812446594,0.5023753046989441,0.27731093764305115,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5023753046989441},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5166270732879639},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"&$","boundary":[0.30756303668022156,0.5023753046989441,0.32773110270500183,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5023753046989441},{"x":0.364705890417099,"y":0.5023753046989441},{"x":0.364705890417099,"y":0.5166270732879639},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.35798320174217224,0.5023753046989441,0.364705890417099,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5249406099319458,0.5546218752861023,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.5249406099319458,0.5714285969734192,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"P","boundary":[0.5848739743232727,0.5249406099319458,0.6033613681793213,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5391923785209656},{"x":0.610084056854248,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.610084056854248,0.5249406099319458,0.6201680898666382,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.6504201889038086,0.5249406099319458,0.6554622054100037,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5391923785209656},{"x":0.680672287940979,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.680672287940979,0.5249406099319458,0.6840336322784424,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.7546218633651733,0.5249406099319458,0.7613445520401001,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.778151273727417,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.778151273727417,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5249406099319458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5249406099319458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.5249406099319458,0.529411792755127,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.22689075767993927,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"c","boundary":[0.23529411852359772,0.5249406099319458,0.24033613502979279,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5391923785209656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.30756303668022156,0.5249406099319458,0.3176470696926117,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5391923785209656},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"M","boundary":[0.32436975836753845,0.5249406099319458,0.3310924470424652,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4285714328289032,0.5249406099319458,0.4302521049976349,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5391923785209656},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.48067227005958557,0.5249406099319458,0.4924369752407074,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5391923785209656},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.5249406099319458,0.5008403658866882,0.5391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617},{"x":0.707563042640686,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5486935973167419,0.7092437148094177,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.7478991746902466,0.5486935973167419,0.7613445520401001,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.3949579894542694,0.5486935973167419,0.40336135029792786,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.4285714328289032,0.5486935973167419,0.4302521049976349,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.4420168101787567,0.5486935973167419,0.4470588266849518,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5486935973167419,0.4571428596973419,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5629453659057617},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.46890756487846375,0.5486935973167419,0.48403361439704895,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5193277597427368,0.5486935973167419,0.5310924649238586,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5462185144424438,0.5486935973167419,0.5478991866111755,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.583193302154541,"y":0.5486935973167419},{"x":0.583193302154541,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.5798319578170776,0.5486935973167419,0.583193302154541,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"%3","boundary":[0.5899159908294678,0.5486935973167419,0.6033613681793213,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"%\"","boundary":[0.6352941393852234,0.5486935973167419,0.6453781723976135,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5486935973167419,0.6672269105911255,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5486935973167419,0.3764705955982208,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5486935973167419},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5486935973167419},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.2521008551120758,0.5486935973167419,0.26386556029319763,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.5486935973167419,0.2722689211368561,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"D","boundary":[0.2873949706554413,0.5486935973167419,0.2974790036678314,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.31596639752388,"y":0.5486935973167419},{"x":0.31596639752388,"y":0.5629453659057617},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.30588236451148987,0.5486935973167419,0.31596639752388,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.3210084140300751,0.5486935973167419,0.3310924470424652,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.33781513571739197,0.5486935973167419,0.3478991687297821,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7394958138465881,0.5712589025497437,0.7411764860153198,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.7831932902336121,0.5712589025497437,0.7848739624023438,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.5949580073356628,0.5712589025497437,0.6084033846855164,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.6403361558914185,0.5712589025497437,0.6554622054100037,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6857143044471741,0.5712589025497437,0.6924369931221008,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"E","boundary":[0.5411764979362488,0.5712589025497437,0.5546218752861023,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"F3","boundary":[0.5630252361297607,0.5712589025497437,0.5731092691421509,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.5815126299858093,0.5712589025497437,0.5882353186607361,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5783848166465759},{"x":0.534453809261322,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.534453809261322,0.5688835978507996,0.5394958257675171,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Q","boundary":[0.4957983195781708,0.5712589025497437,0.5025210380554199,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5210084319114685,0.5712589025497437,0.5226891040802002,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5783848166465759},{"x":0.489075630903244,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.489075630903244,0.5688835978507996,0.4941176474094391,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"e","boundary":[0.43865546584129333,0.5712589025497437,0.4571428596973419,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5855106711387634},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.46554622054100037,0.5712589025497437,0.46722689270973206,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5712589025497437,0.4773109257221222,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5688835978507996},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5688835978507996},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.4319327771663666,0.5688835978507996,0.43697479367256165,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5712589025497437},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5712589025497437},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.5712589025497437,0.37310925126075745,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"'$","boundary":[0.3966386616230011,0.5712589025497437,0.4117647111415863,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5712589025497437},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5712589025497437},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.2991596758365631,0.5712589025497437,0.30924370884895325,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5712589025497437},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5712589025497437},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"1978","boundary":[0.2521008551120758,0.5712589025497437,0.29243698716163635,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.21512605249881744,0.5712589025497437,0.2218487411737442,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"~.","boundary":[0.23025210201740265,0.5712589025497437,0.23529411852359772,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5712589025497437,0.24537815153598785,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6080760359764099},{"x":0.707563042640686,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5938242077827454,0.7092437148094177,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"0.","boundary":[0.7193277478218079,0.5938242077827454,0.7327731251716614,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.778151273727417,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.778151273727417,0.5938242077827454,0.7848739624023438,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5938242077827454},{"x":0.680672287940979,"y":0.5938242077827454},{"x":0.680672287940979,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6705882549285889,0.5938242077827454,0.680672287940979,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.5938242077827454,0.6521008610725403,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.5815126299858093,0.5938242077827454,0.5915966629981995,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.6033613681793213,0.5938242077827454,0.6151260733604431,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5938242077827454,0.6235294342041016,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.4789915978908539,0.5938242077827454,0.4907563030719757,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5938242077827454},{"x":0.507563054561615,"y":0.5938242077827454},{"x":0.507563054561615,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5058823823928833,0.5938242077827454,0.507563054561615,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.5394958257675171,0.5938242077827454,0.5428571701049805,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.5495798587799072,0.5938242077827454,0.5579832196235657,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6080760359764099},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.47058823704719543,0.5938242077827454,0.4773109257221222,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.5938242077827454,0.4588235318660736,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.3512605130672455,0.5938242077827454,0.3630252182483673,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5938242077827454},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5938242077827454},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6080760359764099},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.37142857909202576,0.5938242077827454,0.37310925126075745,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5938242077827454},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5938242077827454},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6080760359764099},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.38991597294807434,0.5938242077827454,0.39159664511680603,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454},{"x":0.413445383310318,"y":0.5938242077827454},{"x":0.413445383310318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"3>","boundary":[0.40168067812919617,0.5938242077827454,0.413445383310318,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6080760359764099},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"'","boundary":[0.43697479367256165,0.5938242077827454,0.4453781545162201,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5938242077827454},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5938242077827454},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5938242077827454,0.45210084319114685,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6080760359764099},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.34285715222358704,0.5938242077827454,0.3495798408985138,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6080760359764099},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.32436975836753845,0.5938242077827454,0.3294117748737335,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5938242077827454},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5938242077827454},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6080760359764099},{"x":0.267226904630661,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.267226904630661,0.5938242077827454,0.27731093764305115,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.2840336263179779,0.5938242077827454,0.2991596758365631,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6080760359764099},{"x":0.31596639752388,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.31596639752388,0.5938242077827454,0.3176470696926117,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.7731092572212219,0.6163895726203918,0.7848739624023438,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5142857432365417,0.6163895726203918,0.5176470875740051,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.5310924649238586,0.6163895726203918,0.5428571701049805,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5731092691421509,0.6163895726203918,0.5747899413108826,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5983193516731262,0.6163895726203918,0.6084033846855164,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6672269105911255,0.6163895726203918,0.6789916157722473,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6873949766159058,0.6163895726203918,0.6941176652908325,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.7394958138465881,0.6163895726203918,0.7462185025215149,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6306413412094116},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.39159664511680603,0.6163895726203918,0.3966386616230011,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6163895726203918},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6163895726203918},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6306413412094116},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6163895726203918,0.41848739981651306,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.43865546584129333,0.6163895726203918,0.4571428596973419,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.4638655483722687,0.6163895726203918,0.4756302535533905,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.48403361439704895,0.6163895726203918,0.4907563030719757,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6163895726203918},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6163895726203918},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3327731192111969,0.6163895726203918,0.34285715222358704,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.6163895726203918,0.3142857253551483,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6163895726203918},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6306413412094116},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.29411765933036804,0.6163895726203918,0.30588236451148987,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6163895726203918},{"x":0.267226904630661,"y":0.6163895726203918},{"x":0.267226904630661,"y":0.6306413412094116},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.26050421595573425,0.6163895726203918,0.267226904630661,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"%G","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.23025210201740265,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6543943285942078},{"x":0.75126051902771,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"#.","boundary":[0.75126051902771,0.6401425004005432,0.7663865685462952,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.6401425004005432,0.7764706015586853,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.7008403539657593,0.6413301825523376,0.7428571581840515,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.6605042219161987,0.6401425004005432,0.6705882549285889,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.6840336322784424,0.6401425004005432,0.6941176652908325,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078},{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.529411792755127,0.6401425004005432,0.5327731370925903,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.5630252361297607,0.6401425004005432,0.5647059082984924,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.6134454011917114,0.6401425004005432,0.6235294342041016,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.6336134672164917,0.6401425004005432,0.6403361558914185,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6543943285942078},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.46722689270973206,0.6401425004005432,0.4722689092159271,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.3294117748737335,0.6401425004005432,0.3361344635486603,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3462184965610504,0.6401425004005432,0.3478991687297821,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6401425004005432},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6401425004005432},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.3848739564418793,0.6401425004005432,0.38655462861061096,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.4084033668041229,0.6401425004005432,0.42016807198524475,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"c","boundary":[0.4285714328289032,0.6401425004005432,0.43361344933509827,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"DNA","boundary":[0.2806722819805145,0.6413301825523376,0.32268908619880676,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.23361344635486603,0.6401425004005432,0.24369747936725616,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6401425004005432},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6401425004005432},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6543943285942078},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.26386556029319763,0.6401425004005432,0.27394959330558777,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.2201680690050125,0.6543943285942078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.7579832077026367,0.6627078652381897,0.7647058963775635,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6627078652381897},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6627078652381897},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6769596338272095},{"x":0.267226904630661,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.267226904630661,0.6627078652381897,0.27731093764305115,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.2840336263179779,0.6627078652381897,0.2991596758365631,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6627078652381897},{"x":0.31596639752388,"y":0.6627078652381897},{"x":0.31596639752388,"y":0.6769596338272095},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"0","boundary":[0.30588236451148987,0.6627078652381897,0.31596639752388,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6769596338272095},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.33781513571739197,0.6627078652381897,0.3512605130672455,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.3663865625858307,0.6627078652381897,0.3764705955982208,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6769596338272095},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.39159664511680603,0.6627078652381897,0.3983193337917328,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.40672269463539124,0.6627078652381897,0.4084033668041229,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6769596338272095},{"x":0.440336138010025,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.440336138010025,0.6627078652381897,0.45042017102241516,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"%","boundary":[0.4571428596973419,0.6627078652381897,0.4638655483722687,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897},{"x":0.489075630903244,"y":0.6627078652381897},{"x":0.489075630903244,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"D.","boundary":[0.4756302535533905,0.6627078652381897,0.489075630903244,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.49747899174690247,0.6627078652381897,0.5092437267303467,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.5243697762489319,0.6627078652381897,0.5260504484176636,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6627078652381897},{"x":0.561344563961029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.561344563961029,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.5579832196235657,0.6627078652381897,0.561344563961029,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"!","boundary":[0.6302521228790283,0.6627078652381897,0.6336134672164917,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"B","boundary":[0.6403361558914185,0.6627078652381897,0.6521008610725403,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6605042219161987,0.6627078652381897,0.6621848940849304,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"e","boundary":[0.6705882549285889,0.6627078652381897,0.6890756487846375,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6627078652381897},{"x":0.707563042640686,"y":0.6627078652381897},{"x":0.707563042640686,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"G.","boundary":[0.6974790096282959,0.6627078652381897,0.707563042640686,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.6852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.6974790096282959,0.6852731704711914,0.707563042640686,0.6995249390602112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.7731092572212219,0.6852731704711914,0.7848739624023438,0.6995249390602112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.6554622054100037,0.6852731704711914,0.6621848940849304,0.6995249390602112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.6852731704711914,0.6285714507102966,0.6995249390602112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6689075827598572,0.7090261578559875,0.6756302714347839,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"Q","boundary":[0.6823529601097107,0.7090261578559875,0.6890756487846375,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"H","boundary":[0.6957983374595642,0.7090261578559875,0.7058823704719543,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7090261578559875,0.7126050591468811,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.7327731251716614,0.7090261578559875,0.7462185025215149,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.653781533241272,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.7090261578559875,0.6554622054100037,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7596638798713684,"y":0.745843231678009},{"x":0.7445378303527832,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"1-","boundary":[0.7445378303527832,0.7315914630889893,0.7596638798713684,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6991596817970276,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"3G","boundary":[0.6873949766159058,0.7315914630889893,0.6991596817970276,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.745843231678009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7315914630889893,0.7142857313156128,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2873949706554413,"y":0.745843231678009},{"x":0.27563026547431946,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":">!","boundary":[0.27563026547431946,0.7315914630889893,0.2873949706554413,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7315914630889893},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7315914630889893},{"x":0.30588236451148987,"y":0.745843231678009},{"x":0.29411765933036804,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.29411765933036804,0.7315914630889893,0.30588236451148987,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3310924470424652,"y":0.745843231678009},{"x":0.3210084140300751,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.3210084140300751,0.7315914630889893,0.3310924470424652,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7315914630889893},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7315914630889893},{"x":0.37310925126075745,"y":0.745843231678009},{"x":0.35462185740470886,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":".jI","boundary":[0.35462185740470886,0.7315914630889893,0.37310925126075745,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.745843231678009},{"x":0.3815126121044159,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"g","boundary":[0.3815126121044159,0.7315914630889893,0.3949579894542694,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7315914630889893},{"x":0.413445383310318,"y":0.7315914630889893},{"x":0.413445383310318,"y":0.745843231678009},{"x":0.40336135029792786,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"t","boundary":[0.40336135029792786,0.7315914630889893,0.413445383310318,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43865546584129333,"y":0.745843231678009},{"x":0.4268907606601715,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.4268907606601715,0.7315914630889893,0.43865546584129333,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.47058823704719543,"y":0.745843231678009},{"x":0.46890756487846375,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.46890756487846375,0.7315914630889893,0.47058823704719543,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5092437267303467,"y":0.745843231678009},{"x":0.4907563030719757,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"3X.","boundary":[0.4907563030719757,0.7315914630889893,0.5092437267303467,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5428571701049805,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5394958257675171,0.7315914630889893,0.5428571701049805,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.745843231678009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"(.","boundary":[0.5546218752861023,0.7315914630889893,0.5630252361297607,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.745843231678009},{"x":0.6134454011917114,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.6134454011917114,0.7315914630889893,0.6201680898666382,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6268907785415649,"y":0.745843231678009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"\"","boundary":[0.6252101063728333,0.7315914630889893,0.6268907785415649,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.745843231678009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"#","boundary":[0.6352941393852234,0.7315914630889893,0.6470588445663452,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.745843231678009},{"x":0.653781533241272,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"$","boundary":[0.653781533241272,0.7315914630889893,0.6605042219161987,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4549952440261841,0.7898739624023438,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.22689075767993927,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7802850604057312},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7909738421440125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"Nagata","boundary":[0.23193277418613434,0.7802850604057312,0.27563026547431946,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.22689075767993927,"y":0.794536828994751},{"x":0.22689075767993927,"y":0.805225670337677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.794536828994751,0.22689075767993927,0.805225670337677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.794536828994751},{"x":0.27731093764305115,"y":0.794536828994751},{"x":0.27731093764305115,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677}]},"confidence":1,"str":"Gilbert","boundary":[0.23193277418613434,0.794536828994751,0.27731093764305115,0.805225670337677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.22689075767993927,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":1,"str":"Broome","boundary":[0.23193277418613434,0.8076009750366211,0.2823529541492462,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8218527436256409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.21512605249881744,0.8218527436256409,0.22689075767993927,0.8325415849685669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8325415849685669},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"str":"Erlich","boundary":[0.23193277418613434,0.8218527436256409,0.2705882489681244,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7732850604057312,0.2873529541492462,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.16627077758312225},{"x":0.29579833149909973,"y":0.17695961892604828},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.29411765933036804,0.16627077758312225,0.29579833149909973,0.17695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":1,"str":"88","boundary":[0.7663865685462952,0.16389548778533936,0.7848739624023438,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17695961892604828},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28911765933036804,0.15689548778533935,0.7898739624023438,0.18395961892604829],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/AISdkLWsLAnOBYtI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/MppuHEmGnazKeMLV.jpg","blurred":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/TwWhKyJSJlChIImj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021172583796915702,0.998666831417244,0.9990283089046524]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18646080791950226,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.17946080791950225,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.21344538033008575,0.1852731555700302,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1782731555700302,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21852731704711914},{"x":0.75126051902771,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.75126051902771,0.2102137804031372,0.7848739624023438,0.21852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21852731704711914},{"x":0.75126051902771,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.74626051902771,0.2032137804031372,0.7898739624023438,0.22552731704711915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":":","boundary":[0.21344538033008575,0.3551068902015686,0.2554621994495392,0.3479810059070587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2537815272808075,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2537815272808075,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":":","boundary":[0.21344538033008575,0.264845609664917,0.2537815272808075,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":":","boundary":[0.21344538033008575,0.24109263718128204,0.2537815272808075,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2537815272808075,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.21344538033008575,0.21615201234817505,0.2537815272808075,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3481068902015686,0.2587815272808075,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.7344537973403931,0.23040379583835602,0.7848739624023438,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6957983374595642,0.23040379583835602,0.7260504364967346,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.23040379583835602,0.6924369931221008,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.6067227125167847,0.23040379583835602,0.6621848940849304,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.23040379583835602,0.5983193516731262,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.5529412031173706,0.23040379583835602,0.5848739743232727,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5411764979362488,0.23040379583835602,0.5445378422737122,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"PPP","boundary":[0.5126050710678101,0.23040379583835602,0.5394958257675171,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.23040379583835602,0.5109243988990784,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7462185025215149,0.25415676832199097,0.7848739624023438,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7042016983032227,0.25415676832199097,0.7394958138465881,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.6739495992660522,0.25415676832199097,0.6974790096282959,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6168067455291748,0.25415676832199097,0.6672269105911255,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.578151285648346,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.578151285648346,0.25415676832199097,0.610084056854248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.25415676832199097,0.5747899413108826,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26840853691101074},{"x":0.489075630903244,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.489075630903244,0.25415676832199097,0.5445378422737122,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48067227005958557,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.25415676832199097,0.48067227005958557,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.25415676832199097},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25415676832199097},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26840853691101074},{"x":0.43529412150382996,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.43529412150382996,0.25415676832199097,0.46722689270973206,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.75126051902771,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.75126051902771,0.275534451007843,0.7848739624023438,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.275534451007843,0.7495798468589783,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.7042016983032227,0.275534451007843,0.7226890921592712,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.275534451007843},{"x":0.7008403539657593,"y":0.275534451007843},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساختی","boundary":[0.6638655662536621,0.275534451007843,0.7008403539657593,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ppp","boundary":[0.6285714507102966,0.27672210335731506,0.6504201889038086,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6252101063728333,0.27672210335731506,0.6268907785415649,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5798319578170776,0.27672210335731506,0.6168067455291748,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5428571701049805,0.27672210335731506,0.5731092691421509,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7445378303527832,0.2980997562408447,0.7831932902336121,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6873949766159058,0.2980997562408447,0.7378151416778564,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.2992874085903168,0.6857143044471741,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6235294342041016,0.2992874085903168,0.6554622054100037,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.5596638917922974,0.2992874085903168,0.6168067455291748,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.3004750609397888,0.5529412031173706,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.223403795838356,0.7898739624023438,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.2980997562408447,0.5529412031173706,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.5058823823928833,0.2992874085903168,0.5411764979362488,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7546218633651733,0.3206650912761688,0.7831932902336121,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.3206650912761688,0.7478991746902466,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3396674692630768},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.680672287940979,0.3206650912761688,0.7344537973403931,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6252101063728333,0.3206650912761688,0.6739495992660522,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.3206650912761688,0.6218487620353699,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5596638917922974,0.3206650912761688,0.5915966629981995,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.5193277597427368,0.3206650912761688,0.5529412031173706,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.32185274362564087,0.5126050710678101,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.32185274362564087},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3206650912761688},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4436974823474884,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.4436974823474884,0.32185274362564087,0.49915966391563416,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.7428571581840515,0.3456057012081146,0.7848739624023438,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالزی","boundary":[0.6991596817970276,0.3456057012081146,0.7327731251716614,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.3456057012081146,0.6890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6168067455291748,0.3456057012081146,0.6655462384223938,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5747899413108826,0.3456057012081146,0.6067227125167847,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.5310924649238586,0.3456057012081146,0.5630252361297607,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.3456057012081146,0.5210084319114685,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36104512214660645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.44873949885368347,0.3456057012081146,0.5042017102241516,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.3456057012081146,0.43697479367256165,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4151260554790497,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3815126121044159,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.3815126121044159,0.3456057012081146,0.4151260554790497,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3456057012081146},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3456057012081146},{"x":0.37142857909202576,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3142857253551483,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3142857253551483,0.3456057012081146,0.37142857909202576,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.7529411911964417,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.7344537973403931,0.3919239938259125,0.7831932902336121,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7008403539657593,0.3919239938259125,0.7260504364967346,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043},{"x":0.680672287940979,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.3919239938259125,0.6924369931221008,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6235294342041016,0.3919239938259125,0.6739495992660522,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5932773351669312,0.3919239938259125,0.6201680898666382,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3919239938259125},{"x":0.583193302154541,"y":0.3919239938259125},{"x":0.583193302154541,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.3919239938259125,0.583193302154541,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.5193277597427368,0.3919239938259125,0.5512605309486389,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.3919239938259125,0.5126050710678101,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3919239938259125},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3919239938259125},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.4436974823474884,0.3919239938259125,0.49915966391563416,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3781512677669525,0.3919239938259125,0.43529412150382996,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7428571581840515,0.4121140241622925,0.7831932902336121,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4133016765117645,0.7344537973403931,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.4133016765117645,0.7210084199905396,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.4133016765117645,0.6890756487846375,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.7176470756530762,0.4346793293952942,0.7831932902336121,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.4655582010746002,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.4655582010746002,0.7411764860153198,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.4655582010746002,0.7176470756530762,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.6554622054100037,0.4655582010746002,0.7042016983032227,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613},{"x":0.583193302154541,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.583193302154541,0.4655582010746002,0.6436975002288818,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5445378422737122,0.4655582010746002,0.5714285969734192,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5394958257675171,0.4655582010746002,0.5428571701049805,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.4722689092159271,0.4655582010746002,0.5277311205863953,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4655582010746002},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4655582010746002},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4588235318660736,0.4655582010746002,0.46890756487846375,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48337292671203613},{"x":0.440336138010025,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.4655582010746002,0.4470588266849518,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3630252182483673,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.3630252182483673,0.4655582010746002,0.4302521049976349,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3512605130672455,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3142857253551483,0.4655582010746002,0.3512605130672455,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7226890921592712,0.48812350630760193,0.7848739624023438,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5023753046989441},{"x":0.680672287940979,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6789916157722473,0.48812350630760193,0.7159664034843445,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30592438101768493,0.2934750609397888,0.7932353067398071,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.2235294133424759,0.3919239938259125,0.24705882370471954,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.38492399382591247,0.25205882370471955,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2235294133424759,0.4144892990589142,0.24705882370471954,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4074892990589142,0.25205882370471955,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.22521008551120758,0.4370546340942383,0.24705882370471954,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4300546340942383,0.25205882370471955,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2235294133424759,0.489311158657074,0.24705882370471954,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.48231115865707397,0.25205882370471955,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7731092572212219,0.5178147554397583,0.7831932902336121,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7058823704719543,0.5178147554397583,0.7647058963775635,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6689075827598572,0.5178147554397583,0.6974790096282959,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.5178147554397583,0.6621848940849304,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.6201680898666382,0.5178147554397583,0.6470588445663452,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.5630252361297607,0.5178147554397583,0.6117647290229797,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.5178147554397583,0.5546218752861023,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.48739495873451233,0.5178147554397583,0.5411764979362488,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.47058823704719543,0.5178147554397583,0.48235294222831726,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46558823704719543,0.5108147554397583,0.7881932902336121,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.22521008551120758,0.519002377986908,0.24537815153598785,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.512002377986908,0.25037815153598786,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7495798468589783,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.5427553653717041,0.7831932902336121,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7495798468589783,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7445798468589783,0.5357553653717041,0.7881932902336121,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.22521008551120758,0.5427553653717041,0.24537815153598785,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5357553653717041,0.25037815153598786,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2235294133424759,0.5641329884529114,0.24705882370471954,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5571329884529114,0.25205882370471955,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.2235294133424759,0.5866983532905579,0.24705882370471954,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5796983532905579,0.25205882370471955,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.22521008551120758,0.6092636585235596,0.24537815153598785,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6022636585235596,0.25037815153598786,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6318289637565613,0.24705882370471954,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6248289637565613,0.25205882370471955,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.5629453659057617,0.7848739624023438,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6890756487846375,0.5629453659057617,0.7462185025215149,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.680672287940979,"y":0.5629453659057617},{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6554622054100037,0.5629453659057617,0.680672287940979,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.5855106711387634,0.7848739624023438,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6890756487846375,0.5855106711387634,0.7462185025215149,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.5855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.5855106711387634,0.680672287940979,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6302521228790283,0.5855106711387634,0.6621848940849304,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.605042040348053,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.5855106711387634,0.6285714507102966,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.5462185144424438,0.5855106711387634,0.5983193516731262,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5025210380554199,0.5855106711387634,0.5378151535987854,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6009501218795776},{"x":0.462184876203537,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.462184876203537,0.5855106711387634,0.4957983195781708,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7277311086654663,0.6080760359764099,0.7848739624023438,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارگانیک","boundary":[0.6739495992660522,0.6080760359764099,0.7193277478218079,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.6080760359764099,0.6655462384223938,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6201680898666382,0.6080760359764099,0.6470588445663452,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.646080732345581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.7546218633651733,0.6318289637565613,0.7831932902336121,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.646080732345581},{"x":0.729411780834198,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.729411780834198,0.6318289637565613,0.7529411911964417,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6890756487846375,0.6318289637565613,0.7193277478218079,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.646080732345581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6252101063728333,0.6318289637565613,0.680672287940979,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.646080732345581},{"x":0.610084056854248,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.6318289637565613,0.6168067455291748,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.5546218752861023,0.6318289637565613,0.6033613681793213,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7310924530029297,0.6532066464424133,0.7831932902336121,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.6532066464424133,0.7226890921592712,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6756302714347839,0.6532066464424133,0.7092437148094177,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.6532066464424133,0.6722689270973206,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6686460971832275},{"x":0.610084056854248,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.610084056854248,0.6532066464424133,0.6420168280601501,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5462185144424438,0.6543943285942078,0.6033613681793213,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارها","boundary":[0.7327731251716614,0.675771951675415,0.7848739624023438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.675771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.675771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.675771951675415,0.7260504364967346,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.675771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.675771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6705882549285889,0.675771951675415,0.7142857313156128,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.675771951675415,0.6672269105911255,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.675771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.6151260733604431,0.675771951675415,0.6352941393852234,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6000000238418579,0.675771951675415,0.6084033846855164,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5579832196235657,0.675771951675415,0.5932773351669312,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسایل","boundary":[0.5142857432365417,0.675771951675415,0.5495798587799072,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.675771951675415,0.5058823823928833,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.46722689270973206,0.675771951675415,0.4907563030719757,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.675771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4436974823474884,0.675771951675415,0.45546218752861023,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7428571581840515,0.6983373165130615,0.7831932902336121,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.6983373165130615,0.7344537973403931,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7210084199905396,"y":0.713776707649231},{"x":0.6924369931221008,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.6983373165130615,0.7210084199905396,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.713776707649231},{"x":0.658823549747467,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.6983373165130615,0.6890756487846375,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.7193277478218079,0.7185273170471191,0.7831932902336121,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.5559453659057617,0.7898739624023438,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2218487411737442,0.6543943285942078,0.24873949587345123,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6473943285942078,0.25373949587345124,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.22521008551120758,0.6781472563743591,0.24537815153598785,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6711472563743591,0.25037815153598786,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6995249390602112},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.22521008551120758,0.7007125616073608,0.24705882370471954,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6995249390602112},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6937125616073608,0.25205882370471955,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7315914630889893},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.22521008551120758,0.7220902442932129,0.24705882370471954,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7315914630889893},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7150902442932129,0.25205882370471955,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7714285850524902,0.7505938410758972,0.7831932902336121,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.7109243869781494,0.7505938410758972,0.7630252242088318,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6655462384223938,0.7505938410758972,0.7042016983032227,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7505938410758972},{"x":0.658823549747467,"y":0.7505938410758972},{"x":0.658823549747467,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6235294342041016,0.7505938410758972,0.658823549747467,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5546218752861023,0.7505938410758972,0.6151260733604431,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5126050710678101,0.7505938410758972,0.5478991866111755,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.7435938410758972,0.7881932902336121,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.22521008551120758,0.7517814636230469,0.24705882370471954,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7447814636230469,0.25205882370471955,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.7743467688560486,0.7848739624023438,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7445798468589783,0.7673467688560486,0.7898739624023438,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.783847987651825},{"x":0.22521008551120758,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.22521008551120758,0.7731591463088989,0.24705882370471954,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.783847987651825},{"x":0.22521008551120758,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7661591463088989,0.25205882370471955,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذری","boundary":[0.7478991746902466,0.7957244515419006,0.7848739624023438,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7126050591468811,0.7957244515419006,0.7428571581840515,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6957983374595642,0.7957244515419006,0.7058823704719543,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6554622054100037,0.7957244515419006,0.6890756487846375,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5899159908294678,0.7957244515419006,0.6487395167350769,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7957244515419006},{"x":0.583193302154541,"y":0.7957244515419006},{"x":0.583193302154541,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5512605309486389,0.7957244515419006,0.583193302154541,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5462605309486389,0.7887244515419006,0.7898739624023438,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.7969121336936951,0.24705882370471954,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7899121336936951,0.25205882370471955,0.8134132928848267],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/xSblkLJhJLAHmRAo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/uGrAdZpbEuMFBawJ.jpg","blurred":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/jwxKokICVczvQrHC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021031534218731514,0.9986696560763512,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۶۰","boundary":[0.22521008551120758,0.20902612805366516,0.24537815153598785,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.20202612805366515,0.25037815153598786,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.2235294133424759,0.23396675288677216,0.24705882370471954,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.22696675288677215,0.25205882370471955,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.2235294133424759,0.25653207302093506,0.24705882370471954,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.24953207302093505,0.25205882370471955,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18646080791950226,0.7848739624023438,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7277311086654663,0.20783847570419312,0.7848739624023438,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6873949766159058,0.20783847570419312,0.7193277478218079,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20783847570419312},{"x":0.680672287940979,"y":0.20783847570419312},{"x":0.680672287940979,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.20783847570419312,0.680672287940979,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.6302521228790283,0.20783847570419312,0.6621848940849304,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناجل","boundary":[0.5932773351669312,0.20783847570419312,0.6218487620353699,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.561344563961029,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هلند","boundary":[0.561344563961029,0.20783847570419312,0.5865546464920044,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7260504364967346,0.2327791005373001,0.7848739624023438,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6873949766159058,0.23396675288677216,0.7193277478218079,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23396675288677216},{"x":0.680672287940979,"y":0.23396675288677216},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.23396675288677216,0.680672287940979,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24703088402748108},{"x":0.63193279504776,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"افریقا","boundary":[0.63193279504776,0.23396675288677216,0.6605042219161987,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.255344420671463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7260504364967346,0.255344420671463,0.7848739624023438,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7193277478218079,"y":0.255344420671463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6873949766159058,0.25653207302093506,0.7193277478218079,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.25653207302093506},{"x":0.680672287940979,"y":0.25653207302093506},{"x":0.680672287940979,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.25653207302093506,0.680672287940979,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استرالیا","boundary":[0.6218487620353699,0.25653207302093506,0.6605042219161987,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7260504364967346,0.2779097259044647,0.7848739624023438,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6873949766159058,0.2779097259044647,0.7193277478218079,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2779097259044647},{"x":0.680672287940979,"y":0.2779097259044647},{"x":0.680672287940979,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.2779097259044647,0.680672287940979,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.6134454011917114,0.2779097259044647,0.6605042219161987,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5697479248046875,0.27909737825393677,0.6067227125167847,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7277311086654663,0.3004750609397888,0.7848739624023438,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6873949766159058,0.3004750609397888,0.7193277478218079,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3004750609397888},{"x":0.680672287940979,"y":0.3004750609397888},{"x":0.680672287940979,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.3004750609397888,0.680672287940979,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاره","boundary":[0.6403361558914185,0.3004750609397888,0.6621848940849304,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.6117647290229797,0.3004750609397888,0.6336134672164917,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.7344537973403931,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6689075827598572,0.3242280185222626,0.7277311086654663,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6302521228790283,0.3242280185222626,0.6621848940849304,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33847981691360474},{"x":0.610084056854248,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.3242280185222626,0.6235294342041016,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33847981691360474},{"x":0.578151285648346,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.578151285648346,0.3242280185222626,0.6033613681793213,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7428571581840515,0.3444180488586426,0.7831932902336121,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.3444180488586426,0.7344537973403931,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.3456057012081146,0.7210084199905396,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3598574697971344},{"x":0.658823549747467,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.3456057012081146,0.6890756487846375,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.7193277478218079,0.36579573154449463,0.7831932902336121,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.556344563961029,0.17946080791950225,0.7915546345710754,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2235294133424759,0.27909737825393677,0.24537815153598785,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.27209737825393676,0.25037815153598786,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2235294133424759,0.30166271328926086,0.24705882370471954,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.29466271328926086,0.25205882370471955,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2235294133424759,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.2235294133424759,0.3242280185222626,0.2504201829433441,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2235294133424759,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.31722801852226257,0.2554201829433441,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.22521008551120758,0.34679335355758667,0.24873949587345123,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.33979335355758666,0.25373949587345124,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22521008551120758,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.22521008551120758,0.3693586587905884,0.24705882370471954,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22521008551120758,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3623586587905884,0.25205882370471955,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.39904987812042236,0.7848739624023438,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7193277478218079,0.39904987812042236,0.7445378303527832,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.39904987812042236,0.7193277478218079,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39904987812042236},{"x":0.707563042640686,"y":0.39904987812042236},{"x":0.707563042640686,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6655462384223938,0.39904987812042236,0.707563042640686,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4133016765117645},{"x":0.610084056854248,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.610084056854248,0.39904987812042236,0.6571428775787354,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5411764979362488,0.3978622257709503,0.6016806960105896,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5361764979362488,0.3908622257709503,0.7898739624023438,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.22521008551120758,0.4002375304698944,0.24705882370471954,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3932375304698944,0.25205882370471955,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"9.","boundary":[0.7731092572212219,0.4275534451007843,0.7831932902336121,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761},{"x":0.729411780834198,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.729411780834198,0.4275534451007843,0.7663865685462952,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.4275534451007843,0.7210084199905396,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.4275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.6521008610725403,0.4275534451007843,0.707563042640686,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6016806960105896,0.4275534451007843,0.6453781723976135,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5462185144424438,0.4275534451007843,0.5932773351669312,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.4275534451007843,0.5394958257675171,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4571428596973419,0.4275534451007843,0.5176470875740051,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4521428596973419,0.4205534451007843,0.7881932902336121,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۷","boundary":[0.22521008551120758,0.42636579275131226,0.24705882370471954,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.41936579275131225,0.25205882370471955,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.4524940550327301,0.7848739624023438,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7445798468589783,0.4454940550327301,0.7898739624023438,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۷۷","boundary":[0.22521008551120758,0.45130640268325806,0.24705882370471954,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.44430640268325805,0.25205882370471955,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.22521008551120758,0.4750593900680542,0.24705882370471954,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4680593900680542,0.25205882370471955,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۸","boundary":[0.22521008551120758,0.49643704295158386,0.24705882370471954,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.48943704295158386,0.25205882370471955,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۲","boundary":[0.22521008551120758,0.519002377986908,0.24705882370471954,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.512002377986908,0.25205882370471955,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7411764860153198,0.47387173771858215,0.7831932902336121,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6890756487846375,0.47387173771858215,0.7327731251716614,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7663865685462952,0.4952494204044342,0.7848739624023438,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.4952494204044342,0.7596638798713684,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.4952494204044342,0.7378151416778564,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.729411780834198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.729411780834198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.680672287940979,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.680672287940979,0.4952494204044342,0.729411780834198,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.4952494204044342,0.6722689270973206,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4952494204044342},{"x":0.658823549747467,"y":0.4952494204044342},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6184874176979065,0.4952494204044342,0.658823549747467,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.5764706134796143,0.4952494204044342,0.610084056854248,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5445378422737122,0.4952494204044342,0.5630252361297607,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.48739495873451233,0.4952494204044342,0.5327731370925903,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7663865685462952,0.5178147554397583,0.7848739624023438,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7394958138465881,0.5178147554397583,0.7596638798713684,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.5178147554397583,0.7361344695091248,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.7058823704719543,0.5178147554397583,0.7277311086654663,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6773109436035156,0.5178147554397583,0.702521026134491,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6252101063728333,0.5178147554397583,0.6705882549285889,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.5178147554397583,0.6218487620353699,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7663865685462952,0.54038006067276,0.7848739624023438,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276},{"x":0.7596638798713684,"y":0.54038006067276},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7361344695091248,0.54038006067276,0.7596638798713684,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.54038006067276},{"x":0.7344537973403931,"y":0.54038006067276},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.54038006067276,0.7344537973403931,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.54038006067276},{"x":0.7226890921592712,"y":0.54038006067276},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6924369931221008,0.54038006067276,0.7226890921592712,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.54038006067276},{"x":0.6840336322784424,"y":0.54038006067276},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6554622054100037,0.54038006067276,0.6840336322784424,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.54038006067276},{"x":0.6487395167350769,"y":0.54038006067276},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6134454011917114,0.54038006067276,0.6487395167350769,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.54038006067276},{"x":0.6000000238418579,"y":0.54038006067276},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5865546464920044,0.54038006067276,0.6000000238418579,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.54038006067276},{"x":0.5815126299858093,"y":0.54038006067276},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.54038006067276,0.5815126299858093,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.54038006067276},{"x":0.5680672526359558,"y":0.54038006067276},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5394958257675171,0.54038006067276,0.5680672526359558,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.54038006067276},{"x":0.5310924649238586,"y":0.54038006067276},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.48571428656578064,0.54038006067276,0.5310924649238586,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.54038006067276},{"x":0.4789915978908539,"y":0.54038006067276},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5581947565078735},{"x":0.440336138010025,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبی","boundary":[0.440336138010025,0.54038006067276,0.4789915978908539,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7428571581840515,0.5617577433586121,0.7831932902336121,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.5617577433586121,0.7344537973403931,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.5617577433586121,0.7210084199905396,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.5617577433586121,0.6890756487846375,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.7176470756530762,0.5831353664398193,0.7831932902336121,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428},{"x":0.440336138010025,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.435336138010025,0.46687173771858215,0.7898739624023438,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.22521008551120758,0.5427553653717041,0.24705882370471954,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5427553653717041},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5357553653717041,0.25205882370471955,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.5641329884529114,0.24537815153598785,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5571329884529114,0.25037815153598786,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.22521008551120758,0.5878859758377075,0.24537815153598785,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5808859758377075,0.25037815153598786,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7647058963775635,0.6152018904685974,0.7815126180648804,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.756302535533905,"y":0.6140142679214478},{"x":0.756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7058823704719543,0.6152018904685974,0.756302535533905,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.6152018904685974,0.6974790096282959,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6521008610725403,0.6152018904685974,0.6840336322784424,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.6152018904685974,0.6453781723976135,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5697479248046875,0.6152018904685974,0.6134454011917114,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6152018904685974},{"x":0.561344563961029,"y":0.6152018904685974},{"x":0.561344563961029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5142857432365417,0.6152018904685974,0.561344563961029,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974},{"x":0.507563054561615,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4470588266849518,0.6163895726203918,0.507563054561615,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4420588266849518,0.6093895726203918,0.7865126180648804,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6163895726203918,0.24705882370471954,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6093895726203918,0.25205882370471955,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.6389548778533936,0.7831932902336121,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7445798468589783,0.6319548778533935,0.7881932902336121,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6389548778533936,0.24705882370471954,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6319548778533935,0.25205882370471955,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.6615201830863953,0.24705882370471954,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6545201830863953,0.25205882370471955,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.684085488319397},{"x":0.24705882370471954,"y":0.684085488319397},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6935867071151733},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.22521008551120758,0.684085488319397,0.24873949587345123,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.684085488319397},{"x":0.24705882370471954,"y":0.684085488319397},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6935867071151733},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.677085488319397,0.25373949587345124,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.7361344695091248,0.6591448783874512,0.7848739624023438,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415},{"x":0.6857143044471741,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6857143044471741,0.6591448783874512,0.7277311086654663,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6336134672164917,0.6591448783874512,0.6773109436035156,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6268907785415649,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5697479248046875,0.6591448783874512,0.6268907785415649,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7411764860153198,0.6828978657722473,0.7848739624023438,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6890756487846375,0.6828978657722473,0.7344537973403931,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.6504201889038086,0.6828978657722473,0.6823529601097107,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5865546464920044,0.6828978657722473,0.6436975002288818,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.6828978657722473,0.5798319578170776,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.5378151535987854,0.6828978657722473,0.5630252361297607,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4907563030719757,0.6828978657722473,0.5310924649238586,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7007125616073608},{"x":0.462184876203537,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کود","boundary":[0.462184876203537,0.6828978657722473,0.48235294222831726,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6828978657722473},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6828978657722473},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.6828978657722473,0.45378151535987854,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.7007125616073608},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.42352941632270813,0.6828978657722473,0.440336138010025,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7411764860153198,0.7102137804031372,0.7848739624023438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7042016983032227,0.7102137804031372,0.7344537973403931,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6521008610725403,0.7102137804031372,0.6957983374595642,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6201680898666382,0.7102137804031372,0.6470588445663452,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7232779264450073},{"x":0.583193302154541,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداران","boundary":[0.583193302154541,0.7102137804031372,0.6201680898666382,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7428571581840515,0.7304037809371948,0.7831932902336121,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.7304037809371948,0.7344537973403931,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.7304037809371948,0.7226890921592712,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7470308542251587},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.7315914630889893,0.6907563209533691,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4185294163227081,0.6521448783874512,0.7898739624023438,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.2235294133424759,0.7102137804031372,0.24705882370471954,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7032137804031372,0.25205882370471955,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.7176470756530762,0.754156768321991,0.7848739624023438,0.7695962190628052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7126470756530762,0.747156768321991,0.7898739624023438,0.7765962190628052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.786223292350769,0.7848739624023438,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7496218633651733,0.779223292350769,0.7898739624023438,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4941176474094391,0.8289785981178284,0.5126050710678101,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8219785981178284,0.5176050710678101,0.8478551216125488],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/pquPsTDtJYxKedoO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/UMYuiULqynFfPkPk.jpg","blurred":"/storage/books/60b3818da2edfb67/pages/qLjEHwvAcUWXrNPW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00047690150488583887,0.998666831417244,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6823529601097107,0.4097387194633484,0.7142857313156128,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.40155106711387634,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.4418052136898041,0.7848739624023438,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.7126050591468811,0.4418052136898041,0.7478991746902466,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6722689270973206,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6302521228790283,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.610084056854248,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.4418052136898041,0.6235294342041016,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4418052136898041}