دانلود کتاب های دانشگاه جامع علمی کاربردی دانلود کتاب های دانشگاه جامع علمی کاربردی

مهارت-های-مسیله-یابی-و-تصمیم-گیری بازگشت

مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

محمدعلی گودرزی , ابراهیم مزاری , عبدالرضا مجدالدین ,
خلاقیت-در-هنر بازگشت

خلاقیت در هنر

بهرام جلالی پور , فایزه شیخ الاسلام ,
فرهنگ-عمومی بازگشت

فرهنگ عمومی

دکتر محمدحسن میرزامحمدی
مدیریت-منابع-انسانی بازگشت

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,
خدمات-الکترونیکی بازگشت

خدمات الکترونیکی

محمدعلی ترکمانی , مهیار صدری شجاعی ,
مدیریت-کسب-وکار-و-بهره-وری بازگشت

مدیریت کسب وکار و بهره وری

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , فرزانه خالویی ,
کاربرد-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات بازگشت

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

عین اله جعفرنژاد قمی , فریدون شمس علییی ,
کنترل-پروژه بازگشت

کنترل پروژه

سید حسن قدسی پور , ناصر شمس قارنه , محمد نوروزی ,
مستند-سازی بازگشت

مستند سازی

محمد حسن زاده , رضا حسن زاده ,
{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","manager":"دکتر رسول ناصری","shaba":"1234567890","bank_name":"ملت","description":"در اولین همکاری تا پایان سال 1400 سهم بوکت 8% مقرر شده.","ebook_profit":92,"rent_3_profit":92,"rent_6_profit":92,"rent_12_profit":92,"print_profit":92,"logo":"icons/elmi-karbordi","token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast","rent_1_week_profit":92,"account":{"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","email":"rasool_nasseri@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"1d0376932e68f66b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"2t0fuv","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 21:09:25","updated_at":"2021-06-27 21:09:25","bazaar_credit":0,"description":"rasool_nasseri@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19