1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی اقتصاد کشاورزی
  4. اقتصاد توسعه کشاورزی
  5. کتاب توسعه پایدار کشاورزی

کتاب توسعه پایدار کشاورزی


نویسندگان : سید داود حاجی میررحیمی , جواد قاسمی , محمد شریفی مقدم


درباره کتاب توسعه پایدار کشاورزی

امنیت غذایی پایدار دغدغه ی اساسی جهانی است و تحقق آن به پیاده سازی اصول توسعه ی پایدار کشاورزی وابسته است. هدف اصلی این نظام تامین مواد غذایی کافی، سالم و با کیفیت برای تمامی انسان ها و دست یابی به محیط زیست سالم برای انسان ها در همه ی نسل هاست.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۲۲۵
شابک
978-600-5607-88-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب توسعه پایدار کشاورزیدرس‌ها

اقتصاد توسعه کشاورزی آموزش برای توسعه پایدار برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی با رویکرد ناحیه ای توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ایران توسعه پایدار مواد اولیه توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی توسعه پایدار؛نظریه و عمل سیاست و توسعه کشاورزی مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی

رشته ها

کارشناسی اقتصاد کشاورزی محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مهندسی چوب و کاغذ مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی سیاست گذاری علم و فناوری توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی ترویج و آموزش کشاورزی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19