دانلود کتاب های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دانلود کتاب های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

کشورهای حوزه دریای خزر در افق انرژی آینده

دکتر داود کیانی , دکتر سید امیر طالبیان ,

اقتصاد تجارت الکترونیکی

پریسا یعقوبی‌منظری , روح‌الله نوری , محمود محمودزاده ,

بازاریابی اجتماعی

محسن زمانی , شهرزاد هوشمندی نیا ,

نقش ویژگی‌های بارش و حوزه آبخیز در کیفیت رواناب مناطق شهری

آن لیو , آشانتا گونه تیلک , پراسانا اگوداواتا , دکتر پیام ابراهیمی , دکتر محسن محسنی‌‌ساروی ,

رشد اقتصادی جلد 2

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

حقوق بازرگانی

جواد علیزاده , فاطمه مطهری ,

جلوه هایی از مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران

دکترعلی‌حسین نجفی ابرندآبادی , دکتربهزاد رضوی‌فرد ,

خرید یا کرایه
cancel
19