1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت امور بانکی
  4. اقتصاد کلان
  5. کتاب اقتصاد کلان

اقتصاد کلان


نویسنده : چارلز آی جونز

مترجمان : مهدی کرامت ‌فر , دکتراسفندیار جهانگرد


درباره کتاب اقتصاد کلان

_

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۷۳۹
شابک
9789642173235
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب اقتصاد کلانکتاب‌های مشابه کتاب اقتصاد کلان

درس‌ها

اقتصاد کلان اقتصاد کلان اقتصاد کلان -2 اقتصاد کلان 1 اقتصاد کلان 1 اقتصاد کلان ۱ اقتصاد کلان ۱ اقتصاد کلان 2 اقتصاد کلان ۲ اقتصاد کلان پیشرفته

رشته ها

مدیریت امور بانکی مدیریت بیمه مدیریت امور گمرکی مدیریت و بازرگانی دریایی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی علوم اقتصاد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست مدیریت راهبردی فرهنگ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری اقتصاد کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19