دانلود کتاب های فیزیک گرایش حالت جامد دانلود کتاب های فیزیک گرایش حالت جامد

تابع گاما

نان چای , امیل آرتین , سعید ذاکرى ,

مکانیک کوانتومى جلد دوم (دوره فشرده فیزیک نظری)

لو د لانداو , ی م لیف‌شیتز , ابولقاسم جمشیدی ,

آشنایی با گوسین (Gaussian) و شناسایی حالت گذار

حسین نقیبی بیدختی , مریم دهستانی , فهیمه شجاعی ,

هواشناسی فیزیکی

پی جی رتالاک , علیرضا صادقی‌حسینی ,

مکانیک کلاسیک تحلیلی

دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی

فیزیک دانشگاهی (مکانیک) - جلد اول

آلوین هودسون , رکس نلسون , دکتر هادی سلامتی , دکتر احمد شیرانی , دکتر محمد حسن علامت ساز ,

مهندسی گرما خورشیدی - جلد اول

پیتر جی. لاند , حسین پناهنده , اردشیر گویری ,

فیزیک حالت جامد (جلد اول)

جوزپه گروسو , جوزپه پاستور پاراویچینی , دکتر پیمان صاحب سرا ,

خرید یا کرایه
cancel
19