1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   فیزیک پزشکی
  5. کتاب تابع گاما

تابع گاما


نویسنده : امیل آرتین

مترجمان : نان چای , سعید ذاکرى


درباره کتاب تابع گاما

_

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۶۴
شابک
978-964-01-0545-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب تابع گاماکتاب‌های مشابه کتاب تابع گاما


خرید یا کرایه
cancel
19