1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
  4. اخلاق در قرآن
  5. کتاب قرآن و عقلانیت نوین

قرآن و عقلانیت نوین


نویسنده : دکتر روح‌الله موسوی

مترجم : دکتر حسین کامیاب


درباره کتاب قرآن و عقلانیت نوین

در تاریخ بشری بخصوص از رنسانس به بعد شبهه ای اغلب از سوی افراد دغدغه مند و حق طلب در جوامع مختلف مطرح بوده که آیا عقل بشر در تشخیص حق از باطل و فهم حقایق هستی کافی نیست؟ آیا با توجه به پیشرفت های انسان در زمینه های علمی و فناوری نمی توان به کفایت عقل بشر در رسیدن به کمال و کسب موفقیت و سعادت حکم داد؟ آیا با وجود عقل تکامل یافته و نوین بشری دیگر نیازی به وحی الهی و کتابهای آسمانی مثل قرآن هست؟ شبهه کفایت عقل بشری در کشف حقایق و آموزه های وحیانی به صورت مستقل و در نتیجه عدم نیاز به وحی، در فضای دانشگاهی نیز همواره مطرح بوده است. کتاب حاضر در حل این چالش با بیان مفهوم عقلانیت نوین و عقلانیت اسلامی و مقایسه آنها و نشان دادن وجوه تمایز این دو نوع عقلانیت به خوبی به دغدغه ها و سوالات رایج در زمینه کفایت یا عدم کفایت عقل بشری برای تضمین سعادت انسان پاسخ گفته است.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۶۵
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19