1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. حسابداری
  4.   اصول حسابداری
  5. کتاب نوآوری باز 2 در بستر دیجیتال

نوآوری باز 2 در بستر دیجیتال


نویسندگان : دکتر احمد جعفرنژاد , امیر شریفیان , پیمان آقاسی‌لو


درباره کتاب نوآوری باز 2 در بستر دیجیتال

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۵۴
شابک
978-964-0303-26-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نوآوری باز 2 در بستر دیجیتالکتاب‌های مشابه کتاب نوآوری باز 2 در بستر دیجیتال


خرید یا کرایه
cancel
19