دانلود کتاب های روزنامه نگاری دانلود کتاب های روزنامه نگاری

بالندگی فردی و سازمانی

سیما مهذب حسینیان , مسعود بینش ,

جهش بزرگ در سازمان

شارلوت شلتون , انسیه رضوی ,

مدیریت زمان

دکتر موسی زمان زاده دربان , مارک منچینی , مریم زیباکلام ,

نیازسنجی آموزشی (کاربردها و روشها)مطالعه موردی سازمان بازرگانی استان تهران

دکتر وحید ناصحی فر , محمدرضا سعادت , مهندس ابراهیم ده آفرین , دکتر سعید شهبازی مرادی ,

تبلیغات به زبان ساده

دکتر محمد بلوریان تهرانی

خرید یا کرایه
cancel
19