دانلود کتاب های اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت دانلود کتاب های اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده , مریم زرگران‌یزد ,

بازار فولاد

سمیرا گلکاران مقدم

کنترل موجودی سیستم های سفارش دهی و خرده فروشی

دکتر عطایاله طالعی زاده , مهندس امیرحسین نوییل ,

مدیریت ارشد کسب و کار در یک روز

دکتر موسی زمان زاده دربان , استیون استرالسر , دکتر مصطفی پورمهدی ,

خرید یا کرایه
cancel
19