دانلود کتاب های آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری دانلود کتاب های آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری

کشت بافت گیاهی: تکنیک‌ها و آزمایش‌ها

ندا ایروانی , امیررضا زارع کاریزی , دکتر عباس سعیدی ,

اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی

دکتر مسعود توحیدفر , صغری خلیلی , دکتر رضوان‌السادات کازرونیان ,

خرید یا کرایه
cancel
19