1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. آز-زیست شناسی مولکولی سلول
  5. کتاب سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی


نویسندگان : دکتر حسین بهاروند , دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد


درباره کتاب سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزه ی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکت های دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصر به فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ پتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلولها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفت های علمی در این حوزه هستند.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۸۱
شابک
9786009736997
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختیدرس‌ها

آز-زیست شناسی مولکولی سلول آز زیست سلولی آز زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی آزمایشگاه زیست شنای سلولی و مولکول آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری بیوفیزیک سلولی بیوفیزیک سلولی بیولوژی سلولی ملکولی بیولوژی سلولی مولکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها تمایز سلولهای جانوری زیست سلولی زیست شناسی سلولی زیست شناسی سلولی پیشرفته زیست شناسی سلولی پیشرفته زیست شناسی سلولی تکمیلی زیست شناسی سلولی مولکولی زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی سلولی و مولکولی تکامل زیست شناسی سلولی و مولکولی عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی عملی زیست شناسی مولکولی سلول ۱ زیست شناسی مولکولی سلول ۲ زیست شناسی میکروبی سلولی و مولکولی پیشرفته سلول شناسی و بافت شناسی سلول شناسی و بافت شناسی طراحی سیستمهای سلولی خورشیدی فیزیولوژی سلول فیزیولوژی غشاء سلولی فیزیولوژی غشای سلول فیزیولوژی غشای سلولی فیزیولوژی غشای سلولی کشت سلول بافت کشت سلول و بافت کشت سلول و بافت کشت سلول و بافت جانوری کشت سلول و بافت جانوری کشت سلول و بافت گیاهی کشت سلولی مبانی سلولی و مولکولی رشد و نمو متابولیسم در کشت سلول و بافت مخابرات سلولی مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان مکانیک سلولی مهندسی سلولهای بنیادین مهندسی سیستمهای کشت سلولی و آزمایشگاه

رشته ها

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زیست فناوری زیست شناسی دریا دبیری زیست شناسی زیست شناسی عمومی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی ایمنی شناسی باکتری شناسی رادیولوژی علوم آزمایشگاهی مهندسی گیاه پزشکی آموزش زیست شناسی مامایی مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی بیوشیمی بالینی زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک زیست شناسی- علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس داروسازی مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم بافت شناسی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی علوم انسانی فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19