دانلود کتاب های اپتیک هندسی و فیزیکی 2 دانلود کتاب های اپتیک هندسی و فیزیکی 2

مبانی نانواپتیک (جلد دوم)

لوکاس ناوتنی , محمد حسین مجلس آرا ,

هواشناسی فیزیکی

پی جی رتالاک , علیرضا صادقی‌حسینی ,

مبانی قطعات نیمرسانا

ادوارد س .یانگ , ناصر تجبر ,

فیزیک گرما

فیلیپ ام مورس , یوسف ثبوتى ٬محمد رضا خواجه پور ,

تابع گاما

نان چای , امیل آرتین , سعید ذاکرى ,

آشنایی با اپتیک

فرانک ال.پدروتی , لیون اس.پدروتی , محی الدین شیخ الاسلامی ,

فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی

المرا اى اندرسون , جمشید عمیقیان ٬احمد پرورش ٬احمد کیاست پور ,

آشنایی با فیزیک اتمی

ریچاردز ٬وهر ٬انگ , محمد رضا حمیدیان ٬على پزیرنده ,

فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)

اچ.ای. هال , ج.آر. هوک , دکترهادی اکبرزاده , دکترمهدی صفا ,

مهندسی گرما خورشیدی - جلد اول

پیتر جی. لاند , حسین پناهنده , اردشیر گویری ,

خرید یا کرایه
cancel
19