دانلود کتاب های اپیدمیولوژی دانلود کتاب های اپیدمیولوژی

{"query":"SS::826::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":4848,"title":"اپیدمیولوژی دامپزشکی","price":68000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55c750911d5c0be6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/55c750911d5c0be6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55c750911d5c0be6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55c750911d5c0be6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55c750911d5c0be6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789647006095","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1398,"nobat_chap":2,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اپیدمیولوژی دامپزشکی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید.\nنحوه ثبت...","pages_count":352,"keywords":"null","token":"55c750911d5c0be6","created_at":"2018-02-20 11:33:40","updated_at":"2023-03-30 16:28:29","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:07:41","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":68000,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[{"id":826,"title":"اپیدمیولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f7e55918a8766bb3","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:03","updated_at":"2022-11-30 11:59:04","study_fields":[{"id":208,"title":"مدیریت خدمات بهداشتی درمانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"3bbfa4258f91d9b8","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:18:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۶۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۵۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/826/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اپیدمیولوژی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"196ms"},"extra":{"id":826,"title":"اپیدمیولوژی","token":"f7e55918a8766bb3","meta_title":"اپیدمیولوژی","meta_description":"اپیدمیولوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19