1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی کامپیوتر
  4. آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
  5. کتاب مدیریت پایگاه داده

مدیریت پایگاه داده


نویسندگان : مهندس رامین مولاناپور , مهندس سلیمان محمدزاده


درباره کتاب مدیریت پایگاه داده

کتاب مدیریت پایگاه داده توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس سلمان محمد زاده پیرامون توانایی به کارگیری مفاهیم پایگاه داده - آشنایی با Access - توانایی تغییر جداول یک پایگاه داده - توانایی ایجاد Query های محاسباتی و عملیاتی - توانایی طراحی یک فرم پیشرفته - توانایی کار با ماکرو - توانایی محافظت از بانک اطلاعاتی - توانایی شناخت SQL Server - توانایی کار با پرس و جوی یک جدول - توانایی کار با JOIN - توانایی کار با Subqueries - توانایی کار با Table - توانایی کار با مجموعه عملگرها - توانای تغییر داده‌ها به نگارش در آمده است.

سال
۱۳۹۱
ناشر
آتی نگر
تعداد صفحات
۴۰۰
شابک
9786006004112
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مدیریت پایگاه دادهکتاب‌های مشابه کتاب مدیریت پایگاه داده


خرید یا کرایه
cancel
19