1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معماری
  4. اخلاق معماری
  5. کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری منظر (19 و 20 اردیبهشت 1395) Turn on screen reader support

مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری منظر (19 و 20 اردیبهشت 1395) Turn on screen reader support


نویسندگان : دکتر سیدحسن تقوایی , دکتر مرتضی ادیب , دکتر سعید نوروزیان ملکی , (گروه معماری منظر دانشکدۀ معماری و شهرسازی)


درباره کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری منظر (19 و 20 اردیبهشت 1395) Turn on screen reader support

.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۶۲۸
شابک
978-964-457-397-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19