1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معماری
  4. اخلاق معماری
  5. کتاب مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط

مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط


نویسندگان : با همکاری: مینا وکیلی ثانی , دکتر سیدحسین (ایرج) معینی


درباره کتاب مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط

-

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۴۸
شابک
978-964-457-508-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلطکتاب‌های مشابه کتاب مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط

درس‌ها

اخلاق معماری اقلیم و معماری بومی و سنتی انسان، طبیعت، معماری انسان، طبیعت، معماری آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی آزمایشگاه فیزیک مصالح معماری آشنایی با تزئینات وابسته به معماری آشنایی با مبانی معماری و ساختمان آشنایی با معماری اسلامی آشنایی با معماری جهان آشنایی با معماری جهان آشنایی با معماری معاصر بیان معماری بیان معماری ۱ بیان معماری ۲ پروژه تکنولوژی معماری 1 پروژه تکنولوژی معماری 2 پروژه تکنولوژی معماری 3 پروژه طراحی معماری پژوهش در تاریخ معماری ایران 1 پژوهش در تاریخ معماری ایران 2 پژوهش در تاریخ معماری ایران 3 تاریخ تطبیقی معماری جهان اسلام تاریخ معماری شرق تاریخ معماری و مهندسی فضای سبز تاریخ هنر و معماری اسلامی تئوری و تاریخ معماری داخلی 1 تئوری و تاریخ معماری داخلی 2 حقوق معماری حکمت هنر و فناوری در معماری روش شناسی تاریخ نگاری معماری سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی شناخت مواد و مصالح معماری 1 شناخت مواد و مصالح و مرمت معماری ۱ شناخت مواد و مصالح و مرمت معماری ۲ طاق و قوس در معماری ایران طراحی فضا و معماری کتابخانه های دانشگاهی طراحی فنی معماری طراحی معماری و انرژی 1 طراحی معماری و انرژی 2 طرح معماری ۱ طرح معماری ۱ طرح معماری ۲ طرح معماری ۲ طرح معماری ۳ طرح معماری ۴ طرح معماری ۵ فرایند و روشهای معماری فناوری دیجیتال در تکنولوژی معماری کاربرد کامپیوتر در معماری

رشته ها

مهندسی معماری معماری و انرژی نقاشی مرمت بناهای تاریخی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی باستان سنجی مهندسی شهرسازی فناوری معماری گرایش معماری بیونیک مطالعات معماری ایران فضای سبز سینما معماری داخلی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی موزه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش کتابخانه های دانشگاهی علمی کاربردی شهرسازی مهندسی نفت

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی هنر علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19