1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
  4. حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی
  5. کتاب معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.

معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.


نویسندگان : موریس دبلیو هرش , استفن اسمپل , رابرت ال دیوینی

مترجم : دکتر حمیدرضا ظهوری زنگنه


درباره کتاب معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.

..

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۴۲۴
شابک
9789648476781
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.کتاب‌های مشابه کتاب معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.

درس‌ها

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  1 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  2 معادلات دیفرانسیل پاره ای 1 معادلات دیفرانسیل پاره ای تصادفی معادلات دیفرانسیل پاره ای در ریاضیات مالی معادلات دیفرانسیل پاره ای عددی معادلات دیفرانسیل عادی 1 نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

رشته ها

ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی مهندسی بهداشت محیط مهندسی چوب و کاغذ شیمی محض شیمی کاربردی دبیری شیمی مهندسی نفت فیزیک مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی کشتی مهندسی هوافضا مهندسی مواد مهندسی کامپیوتر مهندسی نساجی مهندسی پزشکی کارشناسی ایمنی صنعتی آمار و کاربردها مهندسی برق ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19