1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. حقوق مالکیت فکری
  4. حقوق زیست فناوری
  5. کتاب روش های تجزیه ای در زیست فناوری

روش های تجزیه ای در زیست فناوری


نویسندگان : دکترهاجر رستگاری , دکترزهرا هاشمیان , دکترمجید طالبی , دکترتقی خیامیان


درباره کتاب روش های تجزیه ای در زیست فناوری

_

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۶۸
شابک
9786008257424
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب روش های تجزیه ای در زیست فناوریکتاب‌های مشابه کتاب روش های تجزیه ای در زیست فناوری

درس‌ها

حقوق زیست فناوری

رشته ها

حقوق مالکیت فکری

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19