1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دامپزشکی
  4. تاریخچه دامپزشکی
  5. کتاب فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایش

کتاب فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایش


نویسنده : پی .ال .سنگر

مترجمان : دکتر حمید کهرام , دکتر علیرضا یوسفی


درباره کتاب فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایش

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۹۲
شابک
9789649704791
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایشدرس‌ها

تاریخچه دامپزشکی

رشته ها

دامپزشکی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19