1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
  4. ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی و بنگاه (عمومی و خصوصی )
  5. کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد

راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد


نویسندگان : پیتر باکسال , جان پرسل , پاتریک رایت

مترجمان : دکتر غلامعلی طبرسا , صابر شکری , سعید صادقیان قراقیه


درباره کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد

موج شتابان تحول، خلاقیت و نوآوری در دنیای معاصر بیش از پیش متوجه منابع انسانی یا همان سرمایه‌های انسانی و به تعبیر دیگر، اصلی‌ترین دارایی نامشهود سازمان شده است، به ‌طوری‌که می‌توان گفت اگر در گذشته جنگ برای فتح سرزمین و کشورگشایی بوده، امروزه این وضعیت به جنگ برای فتح استعداد یا همان شکار مغزها تغییر یافته است. بی‌شک اصلی‌ترین دلیل این موفقیت به الگوی مدیریت منابع انسانی آن‌ها برمی‌گردد، زیرا هیچ موفقیت پایداری برحسب اقبال و تصادف حاصل نمی‌شود. بررسی تطبیقی و روندهای تجربی نشان می‌دهد که کشورها و سازمان‌ها فعال‌تر از گذشته وارد حوزه مدیریت منابع انسانی شده‌اند. به تبع این توجه، سرمایه گذاری در طرح‌های مطالعاتی مرتبط با مدیریت منابع انسانی نیز روند درحال توسعه‌ای را می‌آزماید. یکی از تلاش‌های نسبتاً جامع در قالب پژوهش‌های نظری و کاربردی را دانشگاه آکسفورد به ثمر رسانده است. نتیجۀ این تلاش تالیف کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد است که مترجمان پس از مطالعه، با هدف تقویت زیرساخت‌های علمی و کاربردی در این حوزه، آن را ترجمه کرده‌اند. کتاب حاضر دارای چهار بخش و 29 فصل است که ترجمۀ آن در یک مجلد به زیور طبع آراسته شده است. این چهار بخش عبارت‌اند از: بخش اول: اصول و چارچوب‌ها؛ بخش دوم: وظایف و فرایندهای مهم مدیریت منابع انسانی؛ بخش سوم: پویایی‌ها و الگوها؛ و بخش چهارم: سنجش و نتایج.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۵۰۰
شابک
978-964-457-362-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفوردکتاب‌های مشابه کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد


خرید یا کرایه
cancel
19