1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مددکاری اجتماعی
  4. مدیریت سیستمهای مدیریت توسعه و عمران
  5. کتاب روش های عناصرمحدود جلد1

کتاب روش های عناصرمحدود جلد1


نویسنده : کلاوس یورگن باته

مترجم : دکترکریم عابدی


درباره کتاب روش های عناصرمحدود جلد1

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۷۶۸
شابک
9789646219144
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19