تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل


نویسنده : دکتر اسداله کردناییج


درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل

در واقع مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان­هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه­ برنامه‌ریزی باعث می­شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت­هایش به‌گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این­که تنها در برابر کنش­ها واکنش نشان دهد.

سال
۱۴۰۲
تعداد صفحات
۶۶۶
شابک
978-600-7589-48-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل


  • نام کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل
  • نویسنده دکتر اسداله کردناییج
  • سال انتشار ۱۴۰۲
  • فرمت کتاب BKT
  • تعداد صفحات ۶۶۶
  • انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
  • شابک(ISBN) 978-600-7589-48-9
  • نوبت چاپ 5
  • قیمت نسخه الکترونیک ۱۰۰‌,‌۰۰۰ تومان
  • قیمت نسخه چاپی ۳۸۰‌,‌۰۰۰ تومان

{"id":3804694,"title":"تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل","price":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/25815860681c089f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/25815860681c089f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/25815860681c089f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/25815860681c089f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/25815860681c089f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-48-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۲","nobat_chap":5,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;\"><span class=\"MsoBookTitle\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus';\">در واقع </span></span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';\">مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان&shy;هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه&shy; برنامه&zwnj;ریزی باعث می&shy;شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت&shy;هایش به&zwnj;گونه&zwnj;ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این&shy;که تنها در برابر کنش&shy;ها واکنش نشان دهد. </span>",""],"pages_count":666,"keywords":null,"token":"25815860681c089f","created_at":"2023-12-30 15:20:43","updated_at":"2024-03-13 15:36:44","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:36:44","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931621,"title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_description":"دکتر اسداله کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسداله کردناییج","token":"6fdb43cce5503886","created_at":"2023-12-31 08:01:57","updated_at":"2023-12-31 08:01:57","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931621,"title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_description":"دکتر اسداله کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسداله کردناییج","token":"6fdb43cce5503886","created_at":"2023-12-31 08:01:57","updated_at":"2023-12-31 08:01:57","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AC"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788642,"file":"65900413963f21.14343076.pdf","book_id":3804694,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 15:20:44","updated_at":"2024-03-13 15:36:44","process_started_at":"2023-12-30 15:20:46","process_done_at":"2023-12-30 15:20:53","process_failed_at":null,"pages_count":666,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d57fa5d903f9eacebf1ec02f593878c011f13191146ed5d7ea466e24229e8e6bcb96cfbba83be0d8f248c12311335ec99825869f4de3c4f98a5f63d9d8f1ee47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۶۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","logo":"icons/tmu"},"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"title":"افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/734c1408dae49aad/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/734c1408dae49aad/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/734c1408dae49aad/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-07-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":4,"description":"بدون توضیحات","pages_count":431,"token":"734c1408dae49aad","deleted_at":null,"published_at":"2024-04-02 15:13:28","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":431,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"734c1408dae49aad","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۳۱","previews":null,"score":0},{"id":3804766,"title":"اصول روش های تشخیص آزمایشگاهی در ویروس شناسی پزشکی","price":125000,"ebook_price":"۴۱‌,‌۸۷۵","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0c473ce88e781026/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0c473ce88e781026/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-21-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول روش&zwnj;های تشخیصی در ویروس&zwnj;شناسی پزشکی سعی دارد تا به بررسی روش&zwnj;ها و اصول انجام مهم&zwnj;ترین روش&zwnj;های پرکاربرد در حیطه علم ویروس&zwnj;شناسی تشخیصی بپردازد، این کتاب در سه فص...","pages_count":285,"keywords":null,"token":"0c473ce88e781026","created_at":"2024-01-10 11:14:54","updated_at":"2024-03-13 15:13:05","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:13:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788714,"file":"659e4af6a332c0.49061258.pdf","book_id":3804766,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:14:55","updated_at":"2024-03-13 15:13:05","process_started_at":"2024-01-21 16:51:19","process_done_at":"2024-01-21 16:51:22","process_failed_at":null,"pages_count":281,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"24347bfa4e97478c8f36174e2943606a9ae0619b82629ea455a8cc4695ca5eaec4287bff1ab7f0109b7aa604767aafa93292ed003fee3192207e29b2a8b8c200","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۵","previews":null,"score":0},{"id":3804763,"title":"بوم شناسی بانک بذر خاک","price":130000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۵۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-22-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"بانک بذر خاک شامل تمامی بذور زنده گیاهان (چه در حالت خواب و چه فعال و آماده جوانه &shy;زنی) و میوه حامل این بذور در خاک است. در اراضی زراعی، مهم&zwnj;ترین کاربرد بانک بذر خاک، نقشی است که در کنترل علف...","pages_count":280,"keywords":null,"token":"a92cd7ba034ff7ee","created_at":"2024-01-10 11:06:51","updated_at":"2024-03-13 15:15:48","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:15:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788711,"file":"659e4913ed80c1.68671590.pdf","book_id":3804763,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:06:52","updated_at":"2024-03-13 15:15:48","process_started_at":"2024-01-21 16:51:02","process_done_at":"2024-01-21 16:51:05","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1d950f2410d317ff76d587560d6ecc6fa924124f6fb236c5299a102b459d404da716da07045f6851056b76946f25b980375b48c348e8eeae863f39d925415fcd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۲۸۰","previews":null,"score":0},{"id":3804700,"title":"مطالعه و اندازه گیری فرسایش آبی (نشر دوم با بازنگری کامل)","price":190000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/88dde12225ee94d3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-50-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":2,"description":".کتاب پیشِ&zwnj;رو با بیان ضرورت و ارایه کلیات و مفاهیم آغاز و پس از گزارش روش&zwnj;های مختلف اندازه&zwnj;گیری انواع مهم فرسایش آبی به تبیین رویکردهای جدید و معیارهای ضروری قابل&zwnj;ملاحظه برای بررسی...","pages_count":412,"keywords":null,"token":"88dde12225ee94d3","created_at":"2023-12-31 13:41:44","updated_at":"2024-03-13 15:35:16","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:35:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931629,"title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_description":"دکتر یحیی پرویزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یحیی پرویزی","token":"2609909bd19506e7","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931629,"title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_description":"دکتر یحیی پرویزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یحیی پرویزی","token":"2609909bd19506e7","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788648,"file":"65913e6087a890.02946768.pdf","book_id":3804700,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:41:45","updated_at":"2024-03-13 15:35:16","process_started_at":"2023-12-31 13:41:46","process_done_at":"2023-12-31 13:42:06","process_failed_at":null,"pages_count":413,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ca3091ea03e910bc2e54058ef879cb2e6576ac3bd43ea3f146200841f5fbcae594301b39c0e9ac07d8ccbb2da1766f67adc29d3ef169f621fb0596470417863d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C--%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","urlify":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C--%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","pages_count_fa":"۴۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3804747,"title":"تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات","price":80000,"ebook_price":"۲۶‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-35-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":" تاثیر جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات بر موضوعات اجتماعی، به&zwnj;خصوص تربیت و تربیت دینی غیرقابل انکار است. بر اساس یافته&zwnj;های علمی مرتبط با موضوع، این حقیقت آشکار شده است که جهانی شدن اطلاعات و...","pages_count":150,"keywords":null,"token":"8f48e77362bbd7d2","created_at":"2024-01-08 11:18:50","updated_at":"2024-03-13 15:20:27","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:20:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788695,"file":"659ba8e313d304.99135904.pdf","book_id":3804747,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:18:51","updated_at":"2024-03-13 15:20:27","process_started_at":"2024-01-08 11:18:53","process_done_at":"2024-01-08 11:18:55","process_failed_at":null,"pages_count":149,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9290d927a21746345337ea46915a79229d0d20dd6fcb550bedeb107632c4c561366f8e5a59e7972cc9133815d8db562c333c9f3d437da1664d6ffd00a0482170","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۵۰","previews":null,"score":0},{"id":3804749,"title":"Approaches and methods in teacher evaluation: global perspectives, local practice (ارزشیابی تربیت معلم)","price":115000,"ebook_price":"۳۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-15-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":" اهمیت سیاست&zwnj;گذاری و فرایند اجرایی نظام تربیت معلم و نیاز به ارزشیابی و اصلاح مداوم آن در نظام آموزشی هر کشور بر هیچ&zwnj;کس پوشیده نیست. این مهم قبل از هر چیز نیازمند اشراف ذیربطان بر مبانی نظری...","pages_count":259,"keywords":null,"token":"fa9dda7d72aea18e","created_at":"2024-01-08 11:22:08","updated_at":"2024-03-13 15:20:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:20:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931691,"title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_description":"دکتر غلامرضا کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا کیانی","token":"4269c64d2e13cb2d","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931692,"title":"سجاد عسکری متین","meta_title":"سجاد عسکری متین","meta_description":"سجاد عسکری متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"عسکری متین","token":"3f28c3efe6cac833","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931691,"title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_description":"دکتر غلامرضا کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا کیانی","token":"4269c64d2e13cb2d","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931692,"title":"سجاد عسکری متین","meta_title":"سجاد عسکری متین","meta_description":"سجاد عسکری متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"عسکری متین","token":"3f28c3efe6cac833","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788697,"file":"659ba9a84e14e9.33320055.pdf","book_id":3804749,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:22:08","updated_at":"2024-03-13 15:20:07","process_started_at":"2024-01-08 11:22:10","process_done_at":"2024-01-08 11:22:13","process_failed_at":null,"pages_count":259,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"33f54502adff9e37ac5ed16a37b0f1a858d8cc364af42d240306431ac924f67b3a5b8736fda3c4cea78dabc976136c1abbb693c924acc90e247dfb3f6c7fef4e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"Approaches-and-methods-in-teacher-evaluation--global-perspectives--local-practice--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-","urlify":"Approaches-and-methods-in-teacher-evaluation--global-perspectives--local-practice--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-","pages_count_fa":"۲۵۹","previews":null,"score":0},{"id":3804687,"title":"کانسارهای اپی ترمال ایران (جلد اول)","price":265000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-60-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":406,"keywords":null,"token":"dc06001c8f8365c5","created_at":"2023-12-27 13:35:42","updated_at":"2024-03-13 15:39:46","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:39:46","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931591,"title":"دکتر مجید قادری","meta_title":"دکتر مجید قادری","meta_description":"دکتر مجید قادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید قادری","token":"99c286575eb553f7","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931592,"title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_description":"دکتر نرگس یاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نرگس یاسمی","token":"52414a82e1b37729","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931593,"title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_description":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید هدایت اله موسوی مطلق","token":"11b370bfeb7f31e2","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931591,"title":"دکتر مجید قادری","meta_title":"دکتر مجید قادری","meta_description":"دکتر مجید قادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید قادری","token":"99c286575eb553f7","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931592,"title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_description":"دکتر نرگس یاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نرگس یاسمی","token":"52414a82e1b37729","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931593,"title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_description":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید هدایت اله موسوی مطلق","token":"11b370bfeb7f31e2","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788635,"file":"658bf6f6614026.41772186.pdf","book_id":3804687,"toc":null,"created_at":"2023-12-27 13:35:42","updated_at":"2024-03-13 15:39:46","process_started_at":"2023-12-27 13:35:44","process_done_at":"2023-12-27 13:35:48","process_failed_at":null,"pages_count":406,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7b110013a378d03afd973bf1892cd374e9111f7ff88b9761e8bc758e233127a0d74533b8287df0f2f33af43a2015990bb606f1ed7ce8b292d263f700fcec7a75","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۴۰۶","previews":null,"score":0},{"id":3804711,"title":"سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی","price":150000,"ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/588dd03b2d924805/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/588dd03b2d924805/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-58-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":3,"description":".بدون تردید یادگیری الکترونیکی و دوره های برخط به سرعت در حال رشد و توسعه می باشند. قابلیت ها و امکاناتی که یادگیری الکترونیکی به ارمغان آورده، یادگیرندگان و اساتید را به این دوره ها علاقه مند کرده اس...","pages_count":550,"keywords":null,"token":"588dd03b2d924805","created_at":"2024-01-03 08:47:11","updated_at":"2024-03-13 15:31:21","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:31:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1930569,"title":"دکتر جواد حاتمی","meta_title":"دکتر جواد حاتمی","meta_description":"دکتر جواد حاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد حاتمی","token":"cd012509ff45d604","created_at":"2023-03-25 01:27:04","updated_at":"2023-03-25 01:27:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931642,"title":"دکتر عیسی رضایی","meta_title":"دکتر عیسی رضایی","meta_description":"دکتر عیسی رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عیسی رضایی","token":"3acc639c7cfbe71b","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931643,"title":"دکتر مایده مالکی","meta_title":"دکتر مایده مالکی","meta_description":"دکتر مایده مالکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مایده مالکی","token":"567b94e30f869166","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1930569,"title":"دکتر جواد حاتمی","meta_title":"دکتر جواد حاتمی","meta_description":"دکتر جواد حاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد حاتمی","token":"cd012509ff45d604","created_at":"2023-03-25 01:27:04","updated_at":"2023-03-25 01:27:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931642,"title":"دکتر عیسی رضایی","meta_title":"دکتر عیسی رضایی","meta_description":"دکتر عیسی رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عیسی رضایی","token":"3acc639c7cfbe71b","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931643,"title":"دکتر مایده مالکی","meta_title":"دکتر مایده مالکی","meta_description":"دکتر مایده مالکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مایده مالکی","token":"567b94e30f869166","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788659,"file":"6594edd7ef3dc6.09087542.pdf","book_id":3804711,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:47:13","updated_at":"2024-03-13 15:31:21","process_started_at":"2024-01-06 14:01:23","process_done_at":"2024-01-06 14:01:25","process_failed_at":null,"pages_count":554,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e6b3113d10fadbd96d4e29f0eaa0b4b298d9de70113ee38e9d728f0e067eb2ee5dc6df5d66708aa779e9c035805d48f55120d52c680f035e187977ee5e76ea60","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵۰","previews":null,"score":0},{"id":3804758,"title":"خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c6ca11da161c25bc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c6ca11da161c25bc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c6ca11da161c25bc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c6ca11da161c25bc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c6ca11da161c25bc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-95-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"تدوین کتاب حاضر حاصل همکاری نزدیک متخصصان دانشگاه تربیت مدرس و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان صنایع کوچک است که طی آن با یک رویکرد علمی مدل BDS را بهعنوان یک ضرورت اساسی مرحلهای در فرایند صنعتی کشور م...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"c6ca11da161c25bc","created_at":"2024-01-09 15:05:31","updated_at":"2024-02-27 14:00:32","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-27 14:00:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931770,"title":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","meta_title":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","meta_description":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"،دکتر","lastname":"حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","token":"33b3b11ddbf00025","created_at":"2024-01-29 13:05:51","updated_at":"2024-01-29 13:05:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931770,"title":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","meta_title":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","meta_description":"،دکتر حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"،دکتر","lastname":"حمیدرضا شاهوردی، حسین صالحی وزیری، مهدی مهاجری، میثم نوری، جلال عبداللهی، دکتر غلامرضا سلیمانی","token":"33b3b11ddbf00025","created_at":"2024-01-29 13:05:51","updated_at":"2024-01-29 13:05:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788706,"file":"659d2f83f0c494.11447520.pdf","book_id":3804758,"toc":null,"created_at":"2024-01-09 15:05:32","updated_at":"2024-02-27 14:00:32","process_started_at":"2024-01-21 16:50:34","process_done_at":"2024-01-21 16:50:38","process_failed_at":null,"pages_count":280,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"066d9a3ba626e7d4d4a61bca5a4c506cdcf4dd499cfb98c4335b1c533ad30b2c188d815b139e6b02017986489d6c2d14f1ae16510377f6bdeeed1573a412f809","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804705,"title":"معماری سرآمد: دستور زبان معماری آینده ایران","price":160000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1413e30f17888921/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1413e30f17888921/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-49-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":2,"description":".جامعه پویا با الهام از تجربه&zwnj;&zwnj;های گذشته خود، به&zwnj;&zwnj;خصوص تجربه&zwnj;&zwnj;های موفق و حتی تجربه&zwnj;&zwnj;های ناموفق، راه موفقیت را در زمان کوتاه&zwnj;&zwnj;تری خواهد پیمود. همان&zwn...","pages_count":298,"keywords":null,"token":"1413e30f17888921","created_at":"2023-12-31 14:43:47","updated_at":"2024-03-13 15:33:15","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:33:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788653,"file":"65914cebe3ffe7.91276794.pdf","book_id":3804705,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:43:48","updated_at":"2024-03-13 15:33:15","process_started_at":"2023-12-31 14:43:49","process_done_at":"2023-12-31 14:43:53","process_failed_at":null,"pages_count":329,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a0f6a1593e527a6483bbbd5aaf75afefc989082b40ec65fd2f0e33aabe542bea84f966ad37721adecf8a8561533ef1df959a6b033bbbce5915f5fa829fb80065","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0},{"id":3804703,"title":"مبانی نظریه ارتجاعی مواد","price":200000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/da47000d8b35d51a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-54-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".کتاب پیش&zwnj;رو برای دانشجویان رشته&zwnj;های مختلف مهندسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که قصد گذراندن درس الاستیسیته یا نظریه ارتجاعی مواد را دارند، نوشته &zwnj;شده است. این کتاب حاصل دست&zwnj;نوشته&zwnj...","pages_count":482,"keywords":null,"token":"da47000d8b35d51a","created_at":"2023-12-31 14:25:54","updated_at":"2024-03-13 15:33:53","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:33:53","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931633,"title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_description":"دکتر احمد علی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد علی فخیمی","token":"ef24025bc617e469","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931634,"title":"مهندس محمد افرازی","meta_title":"مهندس محمد افرازی","meta_description":"مهندس محمد افرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمد افرازی","token":"2f439a5ff3d4b731","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931633,"title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_description":"دکتر احمد علی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد علی فخیمی","token":"ef24025bc617e469","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931634,"title":"مهندس محمد افرازی","meta_title":"مهندس محمد افرازی","meta_description":"مهندس محمد افرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمد افرازی","token":"2f439a5ff3d4b731","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788651,"file":"659148ba8a3587.00355644.pdf","book_id":3804703,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:25:55","updated_at":"2024-03-13 15:33:53","process_started_at":"2023-12-31 14:25:58","process_done_at":"2023-12-31 14:26:09","process_failed_at":null,"pages_count":482,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4dad52efad0178471dcd894d25b193e87fe2b13189d7529ea05492cfeb2c44cd6f276dabef90c4eae9f8f1c6c1f059c8ebd85995381551d3c274de518800fd28","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0},{"id":3804647,"title":"بیوشیمی - فیزیک","price":290000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-65-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"اگرچه قوانین و اصول بنیادین شیمی-فیزیک از مدت&zwnj;ها قبل فرمول&zwnj;بندی شده&zwnj;اند، با اینحال، گستره و عمق تحقیق در این حوزه مطالعاتی از طریق تعمیم به رشته&zwnj;های دیگر از قبیل علوم زیستی به طور ...","pages_count":430,"keywords":null,"token":"fc10450bfefe4ac8","created_at":"2023-12-03 10:36:18","updated_at":"2024-03-13 15:44:12","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:44:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931596,"title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر","token":"476c4106bcbcb082","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931597,"title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو خلیفه","token":"5b6ca8b19e59f7c6","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931598,"title":"سیده اکرم شیردل","meta_title":"سیده اکرم شیردل","meta_description":"سیده اکرم شیردل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"اکرم شیردل","token":"105cb500a52aa87e","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931596,"title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر","token":"476c4106bcbcb082","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931597,"title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو خلیفه","token":"5b6ca8b19e59f7c6","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931598,"title":"سیده اکرم شیردل","meta_title":"سیده اکرم شیردل","meta_description":"سیده اکرم شیردل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"اکرم شیردل","token":"105cb500a52aa87e","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788595,"file":"656c28eac65cf8.62356938.pdf","book_id":3804647,"toc":null,"created_at":"2023-12-03 10:36:19","updated_at":"2024-03-13 15:44:12","process_started_at":"2023-12-20 14:10:29","process_done_at":"2023-12-20 14:10:48","process_failed_at":null,"pages_count":430,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e1d0e9d639c382d401dfa61ee796f89390158e70bc929b950b7fb4613cc9aff4cfee933c123d92786a32988cd9e12942ad8a0366b965da3d30108fbb2f6e62fb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۳۰","previews":null,"score":0},{"id":3804731,"title":"مبانی نظری در تحلیل های ارتجاعی و خمیری","price":210000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۳۵۰","rent_3_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-38-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"در میان درس های مهندسی سازه، برخی از آنها، پایه و زیربنای تفکر مهندسی را برای تجزیه و تحلیل صحیح هر عضو سازهای که تحت بارهای استاتیکی یا دینامیکی باشد، فراهم میکند. این قبیل درس ها زمینه را برای درک ج...","pages_count":541,"keywords":null,"token":"67d15c3dc42ffda5","created_at":"2024-01-07 12:47:16","updated_at":"2024-03-13 15:25:12","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:25:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931663,"title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_description":"دکتر عباس علی تسنیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس علی تسنیمی","token":"15577a608cca43e3","created_at":"2024-01-07 13:25:26","updated_at":"2024-01-07 13:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931663,"title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_description":"دکتر عباس علی تسنیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس علی تسنیمی","token":"15577a608cca43e3","created_at":"2024-01-07 13:25:26","updated_at":"2024-01-07 13:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788679,"file":"659a6c1d09df90.32475947.pdf","book_id":3804731,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 12:47:17","updated_at":"2024-03-13 15:25:12","process_started_at":"2024-01-07 12:47:18","process_done_at":"2024-01-07 12:47:25","process_failed_at":null,"pages_count":556,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4bf7e08f056e703ac4314b67679e403468da830259094c446b92c90a80963a4d67343f065ee43318c66093a7653fa9cc2415bed24ae8cedffd2bf7ccc59ffdd8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۴۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۵۴۱","previews":null,"score":0},{"id":3804720,"title":"چرخش نخبگان قدرت در ایران 1398-1357","price":150000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/854de2ce918bab1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-25-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"در این کتاب در باب فرایند چرخش نخبگان قدرت در ایران داوری تجربی نقادانه ارایه شده است&zwnj;&zwnj;. در این پژوهش دلالت مصداقی نخبگان قدرت، تنها رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران کابینه دولت موقت مهدی بازر...","pages_count":369,"keywords":null,"token":"854de2ce918bab1a","created_at":"2024-01-06 13:25:33","updated_at":"2024-03-13 15:28:15","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:28:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788668,"file":"6599239628c224.47281282.pdf","book_id":3804720,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:25:35","updated_at":"2024-03-13 15:28:15","process_started_at":"2024-01-06 13:45:51","process_done_at":"2024-01-06 13:45:52","process_failed_at":null,"pages_count":369,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2db2fd35b304fbbb6aad218890e6f5a9fa3f437e80ab0c89beccc6768585d4afe00b6e17a99fa9ad7489647c41d6b33019f82e6ea986b264babdb18dcd7036c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","urlify":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","pages_count_fa":"۳۶۹","previews":null,"score":0},{"id":3804785,"title":"افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان","price":170000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/433426f089f2dd40/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/433426f089f2dd40/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/433426f089f2dd40/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-07-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"پیشرفت&zwnj;های علم تغذیه و اصلاح نژاد دام و طیور موجب افزایش تولید و سرعت رشد و کاهش دوره پرورش در دو دهه گذشته شده است؛ برای مثال در مورد جوجه&zwnj;های گوشتی مدت زمان لازم برای رسیدن به وزن 2 کیلوگر...","pages_count":413,"keywords":null,"token":"433426f089f2dd40","created_at":"2024-01-22 08:40:54","updated_at":"2024-03-13 15:09:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:09:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931768,"title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","token":"3a60fe0b30ebf2ec","created_at":"2024-01-29 13:01:58","updated_at":"2024-01-29 13:01:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931768,"title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری، مهندس مازیار محیطی اصلی","token":"3a60fe0b30ebf2ec","created_at":"2024-01-29 13:01:58","updated_at":"2024-01-29 13:01:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788733,"file":"65adf8df1baab2.49821700.pdf","book_id":3804785,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 08:40:55","updated_at":"2024-03-13 15:09:30","process_started_at":"2024-01-22 08:40:56","process_done_at":"2024-01-22 08:40:56","process_failed_at":null,"pages_count":1,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ffc55ebd7b59f6d14aa683b5c0be8edabff311c820aba1c1873f6017f18982c3f368b10efee9d5e03e0b1705539d797d451664b41f7041fde32bcf964bc2ba8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۱۳","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84","simpleDescription":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;\"><span class=\"MsoBookTitle\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus';\">در واقع </span></span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';\">مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان&shy;هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه&shy; برنامه&zwnj;ریزی باعث می&shy;شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت&shy;هایش به&zwnj;گونه&zwnj;ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این&shy;که تنها در برابر کنش&shy;ها واکنش نشان دهد. </span></p>","ebook_price_en":100000,"print_price_en":380000,"urlify":"%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84","pages_count_fa":"۶۶۶","authorTitle":"دکتر اسداله کردناییج","study_fields":[],"study_groups":[],"backLinks":{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"}},"tocStr":"","url":"/books/25815860681c089f/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84","ScapedDescription":" در واقع مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان&shy;هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه&shy; برنامه&zwnj;ریزی باعث می&shy;شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت&shy;هایش به&zwnj;گونه&zwnj;ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این&shy;که تنها در برابر کنش&shy;ها واکنش نشان دهد. ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۱۱۴‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۹۵‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۱۰۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۳۸۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل ؟ ","answer":" دکتر اسداله کردناییج "},{"question":" درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل ؟ ","answer":" در واقع مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان&shy;هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه&shy; برنامه&zwnj;ریزی باعث می&shy;شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت&shy;هایش به&zwnj;گونه&zwnj;ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این&shy;که تنها در برابر کنش&shy;ها واکنش نشان دهد. "},{"question":" کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۴۰۲"},{"question":" ناشر کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چه کسی است ؟ ","answer":"دانشگاه تربیت مدرس"},{"question":" کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چیست ؟ ","answer":"978-600-7589-48-9"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۱۱۴‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۹۵‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۱۰۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل را با قیمت ۳۸۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل ؟

دکتر اسداله کردناییج

درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل ؟

در واقع مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان­هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه­ برنامه‌ریزی باعث می­شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت­هایش به‌گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این­که تنها در برابر کنش­ها واکنش نشان دهد.

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۴۰۲

ناشر کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چه کسی است ؟

دانشگاه تربیت مدرس

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل چیست ؟

978-600-7589-48-9

خرید یا کرایه
cancel
19