1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مترجمی زبان فرانسه
  4. تاریخ زبان فرانسه
  5. کتاب مجموعه مقالات برگزیده در همایش بین المللی چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در کشور های فرانسه و ایران

مجموعه مقالات برگزیده در همایش بین المللی چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در کشور های فرانسه و ایران


نویسندگان : دکترمرجان فرجاه , دکترمینا مظهری , دکترفرناز ساسانی


درباره کتاب مجموعه مقالات برگزیده در همایش بین المللی چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در کشور های فرانسه و ایران

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۶۰
شابک
9789642173037
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19