1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
  4. توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی
  5. کتاب مجموعه مقالات همایش پول و توسعه

کتاب مجموعه مقالات همایش پول و توسعه


نویسندگان : دکتر علی فریدزاد , دکتر علی نصیری اقدم


درباره کتاب مجموعه مقالات همایش پول و توسعه

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۶۰
شابک
9789642175017
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19