1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. خاک شناسی
  4. ارزیابی خاک‌ها و اراضی
  5. کتاب بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی


نویسندگان : دکتر اسماعیل شهبازی , دکتر عباس نوروزی


درباره کتاب بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۴۲
شابک
9789644573507
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19